Spędź z nami Noc Innowacji!

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na wydarzenia organizowane podczas Nocy Innowacji organizowanej w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Cyfryzacji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY!


Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu. Stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy nauczania oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Najnowszym kierunkiem w ofercie jest Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie. Studia na Wydziale Zarządzania UŁ to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom oraz instytucjom Wydział oferuje szkolenia otwarte, szkolenia dedykowane i doradztwo biznesowe.


Wydarzenia przygotowane przez Wydział Zarządzania UŁ zostały zaplanowane tak, aby każdy niezależnie od wieku znalazł coś dla siebie. Wśród prowadzących pojawią się między innymi członkowie międzynarodowego Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, które powstało przy Wydziale Zarządzania UŁ.

 

NOC INNOWACJI - PROGRAM WYDARZEŃ

 

DZIECI
 

„Mój przyjaciel Robot” – warsztaty dla dzieci, godz. 18.00 - 19.30, sala 115
 

W drugiej dekadzie XXI wieku roboty stają się nieodłącznym elementem życia ludzi na każdym etapie życia. Ich obecność ułatwia nam funkcjonowanie, lecz wiąże się także z licznymi zagrożeniami. Ogniwem spotkania jest wspólne odkrywanie szans i ograniczeń robotów. Podczas warsztatu łączącego rozrywkę z nauką, najmłodsi uczestnicy będą rysowali własne roboty oraz zaprojektują jego funkcje. Wydarzenie ma na celu, z jednej strony, wzbudzenie w dzieciach zainteresowania robotami i automatyką, lecz także podkreślenie nadrzędnej roli więzi, jakie łączą nas z innymi ludźmi.

 

Wiek uczestników: 4-7 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

 

Prowadzący:

Dr Artur Modliński - adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy WZ UŁ, do 2018 roku pracownik Katedry Zarządzana w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, honorowy członek SF Business Centre Club. Od 2016 roku badacz kontraktowy w Międzynarodowym Centrum Badawczym CITAD w Lizbonie, kierownik sekcji ekonomicznej w globalnym projekcie Urban Sensorial Laboratory przy Uniwersytecie Luisiada, trener w międzynarodowym zrzeszeniu konsultantów EDYM (Kalabria, Włochy), przedstawiciel Polski w międzynarodowej grupie ekspertów I-POT, ekspert Fundacji Romulado del Bianco we Florencji współpracującej z UNESCO oraz w Europejskiej Fundacji Rozwoju Człowieka.

 

Dr Maria Czajkowska - adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na specjalności Zarządzanie Personelem. Zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami zarządzania. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelni publicznej (na przykładzie uczelni łódzkich)" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Sikorskiego. Należy do Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.

 

 MŁODZIEŻ

 

„Future Time Traveller” – gra komputerowa dla młodzieży, godz. 17.00 – 20.00, sala 08

 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zagrać w sieciową grę komputerową powstałą w ramach projektu Future Time Traveller, którego głównym celem jest wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych opartych o scenariusze do przygotowania przyszłych pokoleń na wyzwania rynku pracy. Gracze będą mogli przenieść się w czasie do roku 2050 w przygodzie składającej się z siedmiu misji i poznać wyzwania związane z rynkiem pracy przyszłości. 

 

Wiek uczestników: 13-19 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona dodatkowa grupa w godz. 20.00-23.00.

BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

 

Prowadzący:

Dr Piotr Czerwonka - adiunkt w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania UŁ. Ukończył studia Informatyki i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania chmury obliczeniowej i wirtualnej rzeczywistości w przedsiębiorstwach. ​
Obronił rozprawę doktorską pt. Zastosowanie chmury obliczneiowej w polskich organizacjach napisaną pod kierunkiem prof inż. rd hab. Jerzego Zielińskiego. ​Jest autorem wielu prac z zakresu informatyczych systemów zarządzania. ​Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak ​wirtualna rzeczywistość, chmura obliczneiowa, IoT, smart city​.
Reprezentuje Uniwersytet Łódzki w projekcie Future Time Traveller od stycznia 2019 roku.

 

„Innowacyjne i inteligentne miasto” – warsztaty dla młodzieży, godz. 19.30 – 21.00, sala 109
 

Jednym z czynników rozwoju miasta, przekładającym się na jakość życia jego mieszkańców, jest zdolność do tworzenia bogactwa w oparciu o wymianę pomysłów i tworzenie sieci powiązań z innymi jednostkami miejskimi. Inwestycje w innowacje, nowe technologie, naukę, upowszechnianie wiedzy i podnoszenie wartości dodanej są nadrzędnym celem sektora publicznego i prywatnego. Na tle tych czynników rozwijają się koncepcje rozwoju miast w oparciu o zaawansowane, cyfrowe technologie oraz innowacyjne pomysły, takie jak np. smart city. Idea inteligentnego miasta łączy w sobie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych z aktywnością, kreatywnością oraz innowacyjnością mieszkańców. 
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest inteligentne, innowacyjne miasto, poznają możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii ułatwiających życie mieszkańcom oraz stworzą ramy projektu miejskiego, wpisującego się w koncepcję smart city.

 

Wiek uczestników: 13-19 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Prowadzący:

Dr Dorota Sikora-Fernandez ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na 7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara.

 

DOROŚLI
 

Seminarium „Human & Digital Technologies”, godz. 17.00 – 20.00, Aula A3
 

Zastanowimy się, jak wygląda polski digital dream, oceniając poziom przygotowania Polski do wyzwań transformacji cyfrowej, poprzez pryzmat doświadczeń naszych ekspertów – przedstawicieli świata biznesu. Spotkamy się też ze startupami, poszukując odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest ich rola w kreowaniu kultury innowacji wobec wyzwań technologii cyfrowych i świata VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność). A na koniec przyjrzymy się wspólnie potencjalnym scenariuszom transformacji cyfrowej, balansując między humanizmem a dataizmem. CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Prowadzący:

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest ekspertem UŁ w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Tej tematyce poświęcony jest jej autorski program „Inteligentne technologie i człowiek” który współprowadzi na portalu TuŁódź. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Zasiada w jury konkursu Smart City Business Award, organizowanego w ramach targów Smart City Expo, przyznającego nagrody za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City. Ściśle współpracuje również z biznesem.

 

 

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela:

Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68

 

Wejdź na stronę www.festiwalcyfryzacji.pl i dowiedz się więcej, jakie wydarzenia odbywają się w twoim mieście.

 

NOC INNOWACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA 2019 - RELACJA czytaj więcej...

 

Spędź z nami Noc Innowacji!

 

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na wydarzenia organizowane podczas Nocy Innowacji organizowanej w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Cyfryzacji. Udział we wszystkich wydarzeniach jest BEZPŁATNY!


Wydział Zarządzania UŁ jest rozpoznawalny dzięki wybitnym ekspertom naukowym, aktywnej współpracy z biznesem i instytucjami publicznymi, innowacyjnym przedsięwzięciom oraz przedsiębiorczemu i efektywnemu zarządzaniu. Stale się rozwija i dopasowuje do potrzeb rynkowych, aktualizując programy nauczania oraz wprowadzając nowe kierunki studiów. Najnowszym kierunkiem w ofercie jest Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie. Studia na Wydziale Zarządzania UŁ to gwarancja najwyższej jakości kształcenia, doświadczenie wykładowców i liczne możliwości rozwoju. Klientom indywidualnym, przedsiębiorstwom oraz instytucjom Wydział oferuje szkolenia otwarte, szkolenia dedykowane i doradztwo biznesowe.


Wydarzenia przygotowane przez Wydział Zarządzania UŁ zostały zaplanowane tak, aby każdy niezależnie od wieku znalazł coś dla siebie. Wśród prowadzących pojawią się między innymi członkowie międzynarodowego Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją, które powstało przy Wydziale Zarządzania UŁ.

 

NOC INNOWACJI - PROGRAM WYDARZEŃ

 

DZIECI
 

„Mój przyjaciel Robot” – warsztaty dla dzieci, godz. 18.00 - 19.30, sala 115
 

W drugiej dekadzie XXI wieku roboty stają się nieodłącznym elementem życia ludzi na każdym etapie życia. Ich obecność ułatwia nam funkcjonowanie, lecz wiąże się także z licznymi zagrożeniami. Ogniwem spotkania jest wspólne odkrywanie szans i ograniczeń robotów. Podczas warsztatu łączącego rozrywkę z nauką, najmłodsi uczestnicy będą rysowali własne roboty oraz zaprojektują jego funkcje. Wydarzenie ma na celu, z jednej strony, wzbudzenie w dzieciach zainteresowania robotami i automatyką, lecz także podkreślenie nadrzędnej roli więzi, jakie łączą nas z innymi ludźmi.

 

Wiek uczestników: 4-7 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

 

Prowadzący:

Dr Artur Modliński - adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania UŁ, kierownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy WZ UŁ, do 2018 roku pracownik Katedry Zarządzana w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, honorowy członek SF Business Centre Club. Od 2016 roku badacz kontraktowy w Międzynarodowym Centrum Badawczym CITAD w Lizbonie, kierownik sekcji ekonomicznej w globalnym projekcie Urban Sensorial Laboratory przy Uniwersytecie Luisiada, trener w międzynarodowym zrzeszeniu konsultantów EDYM (Kalabria, Włochy), przedstawiciel Polski w międzynarodowej grupie ekspertów I-POT, ekspert Fundacji Romulado del Bianco we Florencji współpracującej z UNESCO oraz w Europejskiej Fundacji Rozwoju Człowieka.

 

Dr Maria Czajkowska - adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia na specjalności Zarządzanie Personelem. Zajmuje się społecznymi i psychologicznymi aspektami zarządzania. Obroniła rozprawę doktorską pt. "Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelni publicznej (na przykładzie uczelni łódzkich)" napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Czesława Sikorskiego. Należy do Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją.

 

 MŁODZIEŻ

 

„Future Time Traveller” – gra komputerowa dla młodzieży, godz. 17.00 – 20.00, sala 08

 

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zagrać w sieciową grę komputerową powstałą w ramach projektu Future Time Traveller, którego głównym celem jest wykorzystanie środowiska wirtualnej rzeczywistości i gier komputerowych opartych o scenariusze do przygotowania przyszłych pokoleń na wyzwania rynku pracy. Gracze będą mogli przenieść się w czasie do roku 2050 w przygodzie składającej się z siedmiu misji i poznać wyzwania związane z rynkiem pracy przyszłości. 

 

Wiek uczestników: 13-19 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona dodatkowa grupa w godz. 20.00-23.00.

BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

 

Prowadzący:

Dr Piotr Czerwonka - adiunkt w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania UŁ. Ukończył studia Informatyki i Ekonometria na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania chmury obliczeniowej i wirtualnej rzeczywistości w przedsiębiorstwach. ​
Obronił rozprawę doktorską pt. Zastosowanie chmury obliczneiowej w polskich organizacjach napisaną pod kierunkiem prof inż. rd hab. Jerzego Zielińskiego. ​Jest autorem wielu prac z zakresu informatyczych systemów zarządzania. ​Jego zainteresowania naukowe obejmują takie zagadnienia jak ​wirtualna rzeczywistość, chmura obliczneiowa, IoT, smart city​.
Reprezentuje Uniwersytet Łódzki w projekcie Future Time Traveller od stycznia 2019 roku.

 

„Innowacyjne i inteligentne miasto” – warsztaty dla młodzieży, godz. 19.30 – 21.00, sala 109
 

Jednym z czynników rozwoju miasta, przekładającym się na jakość życia jego mieszkańców, jest zdolność do tworzenia bogactwa w oparciu o wymianę pomysłów i tworzenie sieci powiązań z innymi jednostkami miejskimi. Inwestycje w innowacje, nowe technologie, naukę, upowszechnianie wiedzy i podnoszenie wartości dodanej są nadrzędnym celem sektora publicznego i prywatnego. Na tle tych czynników rozwijają się koncepcje rozwoju miast w oparciu o zaawansowane, cyfrowe technologie oraz innowacyjne pomysły, takie jak np. smart city. Idea inteligentnego miasta łączy w sobie wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych z aktywnością, kreatywnością oraz innowacyjnością mieszkańców. 
Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, czym jest inteligentne, innowacyjne miasto, poznają możliwości wykorzystania zaawansowanych technologii ułatwiających życie mieszkańcom oraz stworzą ramy projektu miejskiego, wpisującego się w koncepcję smart city.

 

Wiek uczestników: 13-19 lat, liczba miejsc ograniczona - w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

Prowadzący:

Dr Dorota Sikora-Fernandez ukończyła studia wyższe na Wydziale Zarządzania UŁ w 2002 r. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W 2007 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą różnych aspektów rozwoju miast i polityki miejskiej. Początkowo związane były z problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania publicznymi zasobami mieszkaniowymi. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem miast inteligentnych, zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich oraz nowymi formami urbanizacji. Jest stypendystką rządu Meksyku, w ramach przyznanego stypendium w 2005 roku przebywała na 7-miesięcznym stażu naukowym w Universidad de Guadalajara.

 

DOROŚLI
 

Seminarium „Human & Digital Technologies”, godz. 17.00 – 20.00, Aula A3
 

Zastanowimy się, jak wygląda polski digital dream, oceniając poziom przygotowania Polski do wyzwań transformacji cyfrowej, poprzez pryzmat doświadczeń naszych ekspertów – przedstawicieli świata biznesu. Spotkamy się też ze startupami, poszukując odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest ich rola w kreowaniu kultury innowacji wobec wyzwań technologii cyfrowych i świata VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność). A na koniec przyjrzymy się wspólnie potencjalnym scenariuszom transformacji cyfrowej, balansując między humanizmem a dataizmem. CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Prowadzący:

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska jest ekspertem UŁ w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Tej tematyce poświęcony jest jej autorski program „Inteligentne technologie i człowiek” który współprowadzi na portalu TuŁódź. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO), Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu oraz Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji.

W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Zasiada w jury konkursu Smart City Business Award, organizowanego w ramach targów Smart City Expo, przyznającego nagrody za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City. Ściśle współpracuje również z biznesem.

 

 

Szczegółowych informacji o wydarzeniu udziela:

Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68

 

Wejdź na stronę www.festiwalcyfryzacji.pl i dowiedz się więcej, jakie wydarzenia odbywają się w twoim mieście.

 

NOC INNOWACJI NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA 2019 - RELACJA czytaj więcej...

 Drukuj