Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

 

 

 

Studia podyplomowe „Property Manager – Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” są organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z firmą ATHENA Property Management sp. z o.o. (http://athenapm.pl/).

 

Patronem merytorycznym studiów podyplomowych została prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management (www.pacfm.org). Studia podyplomowe „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” zostały przygotowane w oparciu o szerokie konsultacje z praktykami rynku nieruchomości. W obszarze zarządzania nieruchomościami stawiamy nacisk zarówno na aspekty ekonomiczne, marketingowe, techniczne, prawne, jak i infrastrukturalne podporządkowane kryterium funkcji i wymagań, jakie wyznaczają podstawowe procesy gospodarcze realizowane przez użytkownika nieruchomości komercyjnych. 

 

 

Kierownik studiów

 

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko 

 

e-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl

tel.: 0 42 635 62 27, p. 123

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/173/Default.aspx?uid=229

 

Rafael Jaworski - prezes ATHENA Property Management sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

37 lat | 12 lat doświadczenia w branży obsługi nieruchomości i nowych technologii (budownictwo, FM twarde i miękkie). Property manager, specjalista sektora usług sprzątających, trener, audytor. Prezes zarządu ATHENA Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (www.athenapm.pl) i ATEHA ПPOПEPTI MEHEДЖMEHT TOB. z siedzibą we Lwowie. Prezes Polish Academy of Certification in Facility Management z siedzibą w Łodzi (www.pacfm.org). Autor projektów ds. studiów podyplomowych sektora obsługi nieruchomości na kilku uczelniach w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność logistyka. W 2007 roku absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia podyplomowe – logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem).  W 2009 roku absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (studia podyplomowe – metodologia badań w naukach o zarządzaniu). Aktualne projekty, jakie realizuje w Polsce i na Ukrainie, to wdrażanie standardów w obszarze innowacyjnej edukacji i certyfikacji w sektorze FM oraz usług infrastrukturalnych, wprowadzanie w Europie innowacyjnych  nanotechnologii z sektora budownictwa (www.sferolit.pl) i obsługi nieruchomości. e-mail: r.jaworski@pacfm.pl

 

Wykładowcy

 

mgr

Henryk Grabowski

Shopping Center Director Ferio, Asset Services EMEA

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

www.cushmanwakefield.pl

 

mgr

Robert Komisarski

Dyr .Techniczny

First Property Poland Sp z. o. o.

www.fprop.com

 

mgr

Adam Jankowski

Council member of IICRC UK & Europe, Director

Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification

 

The Restoration Academy UK Limited

 

www.iicrc.org

 

 

 

 

www.therestorationacademy.co.uk

 

mgr

Anna Kostkowska

Facilities Operations Manager 

WIPRO IT SERVICES POLAND Sp. z o.o.

 

www.wipro.com

mgr

Ryszard Zatorski

Prezes Zarządu, Członek Założyciel PACFM

MW Real Sp. z o.o.

Polish Academy of Certification in FM

www.pacfm.org

dr

Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński 

koordynator FM Lab, Przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO.

Fm Lab @ UWRC Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

www.fmlab.pl

 

 

 

mgr

Krzysztof Brzozowski

Dyrektor Biznesu Utrzymania Ruchu

Ideal Services Sp. z o.o. Sp. K.

www.ideal-services.pl

dr

Wojciech Jaworski

Radca Prawny

Kancelaria Prawna Wojciech Jaworski

www.wojciech-jaworski.pl

dr

Cezary Gradowicz

 

 

 

mgr

Łukasz Szweblik

Business Development Manager

Velis Sp. z o.o. Sp. k.

www.velistech.com

mgr

Adrian Hołub

Współwłaściciel, geodeta

Polish Geodetic Group

www.geodetic.co

mgr

Joanna Skoraczyńska

Property Management Specialist -  Manufaktura

Apsys Management Sp. z o. o.

http://pl.apsysgroup.com

   

Cel studiów

 

Studia podyplomowe na kierunku „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwenci będą również umieli posługiwać się  wiedzą zarządczą,  prawniczą i budowlaną. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi w przyszłości pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management, jak i w instytucjach, a także w prowadzeniu własnej działalności w tym zakresie.

Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami jest podwyższanie poziomu konkurencyjności nieruchomości oraz pogłębianie wiedzy i nabycie umiejętności w akresie rozwiązywania problemów wynikających z procesów inwestycyjnych oraz w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami komercyjnymi: obiektami handlowymi, biurowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, użyteczności publicznej i innymi specjalnymi budowlami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych , co stwarza na rynku zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego zarządcy. Studia są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

 

Adresaci studiów

 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się z zarządzaniem w branży nieruchomości, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzaniu budynkami. Kierowane są do:

 • dyrektorów obiektów,
 • zarządców i administratorów nieruchomości,
 • facility managerów,
 • kadry menadżerskiej - consulting,
 • inwestorów,
 • deweloperów, inżynierów, projektantów.  

 

Studia podyplomowe „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi tzw. twardymi i miękkimi. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością łączącą różne dyscypliny w celu zwiększenia wartości nieruchomości, zapewnienia funkcjonalności środowiska budynkowego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Studia podyplomowe nawiązują do głównych obszarów dziedziny property i facility management - działania związane z ekonomicznym i technicznym utrzymaniem nieruchomości. Głównym celem programu studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w nieruchomościach komercyjnych oraz szczegółowa analiza problematyki, ale przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu usługami. Słuchaczom przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości komercyjnych: budynki handlowe wielkopowierzchniowe i sieciowe, biurowce, zakłady produkcyjne, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej.

 

Po zakończeniu studiów podyplomowych „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie oraz wdrażać zdobyte umiejętności w:

 • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami;
 • firmach obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
 • firmach konsultingowych, deweloperskich, inwestycyjnych;
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, gospodarowania nieruchomościami, infrastruktury.

 

Czas trwania studiów

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.30.

 

Przedmiot

Prowadzący

semestr I

semestr II

BLOK I - ELEMENTY ZARZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

 

 

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Grabowski Henryk; mgr

8

 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

Grabowski Henryk; mgr

8

 

MARKETING I REKLAMA NIERUCHOMOŚCI / INWESTYCJI

Joanna Skoraczyńska; mgr

8

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ ZA POMOCĄ PROGRAMÓW IT

Szweblik Łukasz; mgr

8

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NIERUCHOMOŚCI

Komisarski Robert; mgr

8

 

WARSZTATY DOSKONALENIA KOMPETENCJI

Gradowicz Cezary; dr

9

 

BLOK II - UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zatorski Ryszard; mgr

8

 

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Jaworski Wojciech; dr

8

 

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Zatorski Ryszard; mgr

8

 

NAJEM I UMOWA NAJMU

Grabowski Henryk; mgr

8

 

BLOK III - NORMY I STANDARDY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr

 

8

NORMA PN_EN 15221- FACILITY MANAGEMENT

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr

 

8

AUDYT NIERUCHOMOŚCI

Komisarski Robert; mgr

 

8

BEZPIECZEŃSTWO W USŁUGACH FAFILITY MANAGEMENT

Kostkowska Anna; mgr

 

8

BLOK IV - ROLA PROPERTY MANAGERA W USŁUGACH FM

 

 

 

TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Brzozowski Krzysztof; mgr

 

8

PRZETARGI USŁUG PM

Komisarski Robert; mgr

 

8

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZINTEGROWANYMI (MIĘKKIE I TWARDE)

Kostkowska Anna; mgr

 

8

TECHNICZNE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE, NORMY I STANDARDY IICRC

Jankowski Adam; mgr

 

8

POMIARY POWIERZCHNI BIUROWYCH, GALERII HANDLOWYCH I RETAIL PARKÓW DO CELÓW NAJMU

Hołub Adrian; mgr

 

8

IMPLEMENTACJA USŁUG W NOWYM OBIEKCIE

Komisarski Robert; mgr

 

8

 

Świadectwo ukończenia studiów

 

Po osiągnięciu wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

 

Certyfikat 

 

Słuchacze studiów podyplomowych na koniec I i II semestru przystępują do egzaminu prowadzonego przez komisję organizacji PACFM i UŁ. Jest to test potwierdzający zdobytą wiedzę z obszaru programu studiów. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi oraz pozytywna ocena z obrony pracy dyplomowej na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikat wydany przez PACFM wręczany będzie wraz ze świadectwami wydanymi przez Uniwersytet Łódzki. Certyfikacja wliczona jest w cenę studiów.  

 

Zasady rekrutacji

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.

 

Aplikując o przyjęcie na studia kandydaci zobowiązani są dostarczenia do sekretariatu studiów wymaganych dokumentów:

 

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona (60). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

 

Koszt studiów

 

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 200 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach.

 

Sekretariat studiów:

 

 

Wydział Zarządzania UŁ  ul. J. Matejki 22/26

Marta Jasińska pokój 114

tel. (0-42) 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

 

     

Property Manager - zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

 

 

 

Studia podyplomowe „Property Manager – Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” są organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z firmą ATHENA Property Management sp. z o.o. (http://athenapm.pl/).

 

Patronem merytorycznym studiów podyplomowych została prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management (www.pacfm.org). Studia podyplomowe „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” zostały przygotowane w oparciu o szerokie konsultacje z praktykami rynku nieruchomości. W obszarze zarządzania nieruchomościami stawiamy nacisk zarówno na aspekty ekonomiczne, marketingowe, techniczne, prawne, jak i infrastrukturalne podporządkowane kryterium funkcji i wymagań, jakie wyznaczają podstawowe procesy gospodarcze realizowane przez użytkownika nieruchomości komercyjnych. 

 

 

Kierownik studiów

 

dr Joanna Piorunowska-Kokoszko 

 

e-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl

tel.: 0 42 635 62 27, p. 123

http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/173/Default.aspx?uid=229

 

Rafael Jaworski - prezes ATHENA Property Management sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

37 lat | 12 lat doświadczenia w branży obsługi nieruchomości i nowych technologii (budownictwo, FM twarde i miękkie). Property manager, specjalista sektora usług sprzątających, trener, audytor. Prezes zarządu ATHENA Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (www.athenapm.pl) i ATEHA ПPOПEPTI MEHEДЖMEHT TOB. z siedzibą we Lwowie. Prezes Polish Academy of Certification in Facility Management z siedzibą w Łodzi (www.pacfm.org). Autor projektów ds. studiów podyplomowych sektora obsługi nieruchomości na kilku uczelniach w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność logistyka. W 2007 roku absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (studia podyplomowe – logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem).  W 2009 roku absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (studia podyplomowe – metodologia badań w naukach o zarządzaniu). Aktualne projekty, jakie realizuje w Polsce i na Ukrainie, to wdrażanie standardów w obszarze innowacyjnej edukacji i certyfikacji w sektorze FM oraz usług infrastrukturalnych, wprowadzanie w Europie innowacyjnych  nanotechnologii z sektora budownictwa (www.sferolit.pl) i obsługi nieruchomości. e-mail: r.jaworski@pacfm.pl

 

Wykładowcy

 

mgr

Henryk Grabowski

Shopping Center Director Ferio, Asset Services EMEA

Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o.

www.cushmanwakefield.pl

 

mgr

Robert Komisarski

Dyr .Techniczny

First Property Poland Sp z. o. o.

www.fprop.com

 

mgr

Adam Jankowski

Council member of IICRC UK & Europe, Director

Institute of Inspection Cleaning and Restoration Certification

 

The Restoration Academy UK Limited

 

www.iicrc.org

 

 

 

 

www.therestorationacademy.co.uk

 

mgr

Anna Kostkowska

Facilities Operations Manager 

WIPRO IT SERVICES POLAND Sp. z o.o.

 

www.wipro.com

mgr

Ryszard Zatorski

Prezes Zarządu, Członek Założyciel PACFM

MW Real Sp. z o.o.

Polish Academy of Certification in FM

www.pacfm.org

dr

Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński 

koordynator FM Lab, Przewodniczący KZ nr 405 ds. Rynku Nieruchomości, członek KT nr 315 ds. Facility Management przy PKN oraz ISO/TC 267 Facility Management przy ISO.

Fm Lab @ UWRC Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

www.fmlab.pl

 

 

 

mgr

Krzysztof Brzozowski

Dyrektor Biznesu Utrzymania Ruchu

Ideal Services Sp. z o.o. Sp. K.

www.ideal-services.pl

dr

Wojciech Jaworski

Radca Prawny

Kancelaria Prawna Wojciech Jaworski

www.wojciech-jaworski.pl

dr

Cezary Gradowicz

 

 

 

mgr

Łukasz Szweblik

Business Development Manager

Velis Sp. z o.o. Sp. k.

www.velistech.com

mgr

Adrian Hołub

Współwłaściciel, geodeta

Polish Geodetic Group

www.geodetic.co

mgr

Joanna Skoraczyńska

Property Management Specialist -  Manufaktura

Apsys Management Sp. z o. o.

http://pl.apsysgroup.com

   

Cel studiów

 

Studia podyplomowe na kierunku „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i technicznych. Absolwenci będą również umieli posługiwać się  wiedzą zarządczą,  prawniczą i budowlaną. Słuchacze powinni zdobyć umiejętności umożliwiające sprawne rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami. Uzyskają wiedzę, która umożliwi w przyszłości pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie property i facility management, jak i w instytucjach, a także w prowadzeniu własnej działalności w tym zakresie.

Celem kształcenia w obszarze zarządzania nieruchomościami jest podwyższanie poziomu konkurencyjności nieruchomości oraz pogłębianie wiedzy i nabycie umiejętności w akresie rozwiązywania problemów wynikających z procesów inwestycyjnych oraz w dziedzinie zarządzania różnego rodzaju nieruchomościami komercyjnymi: obiektami handlowymi, biurowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, użyteczności publicznej i innymi specjalnymi budowlami. Zarządzanie nieruchomościami łączy szereg działań interdyscyplinarnych , co stwarza na rynku zapotrzebowanie na usługi profesjonalnego zarządcy. Studia są ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

 

Adresaci studiów

 

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających związać się z zarządzaniem w branży nieruchomości, a także dla osób chcących rozszerzyć swoją wiedzę w zarządzaniu budynkami. Kierowane są do:

 • dyrektorów obiektów,
 • zarządców i administratorów nieruchomości,
 • facility managerów,
 • kadry menadżerskiej - consulting,
 • inwestorów,
 • deweloperów, inżynierów, projektantów.  

 

Studia podyplomowe „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” mają na celu rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi tzw. twardymi i miękkimi. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością łączącą różne dyscypliny w celu zwiększenia wartości nieruchomości, zapewnienia funkcjonalności środowiska budynkowego poprzez integrację ludzi, miejsca, procesów i technologii. Studia podyplomowe nawiązują do głównych obszarów dziedziny property i facility management - działania związane z ekonomicznym i technicznym utrzymaniem nieruchomości. Głównym celem programu studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką pracy w nieruchomościach komercyjnych oraz szczegółowa analiza problematyki, ale przede wszystkim wskazanie rozwiązań, które pozwalają uniknąć pułapek w zarządzaniu usługami. Słuchaczom przedstawione zostaną najnowsze tendencje w zarządzaniu różnymi typami nieruchomości komercyjnych: budynki handlowe wielkopowierzchniowe i sieciowe, biurowce, zakłady produkcyjne, magazyny, kamienice, budynki użyteczności publicznej.

 

Po zakończeniu studiów podyplomowych „Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi” absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie oraz wdrażać zdobyte umiejętności w:

 • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami;
 • firmach obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
 • firmach konsultingowych, deweloperskich, inwestycyjnych;
 • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej i komunalnej;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, gospodarowania nieruchomościami, infrastruktury.

 

Czas trwania studiów

 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.30.

 

Przedmiot

Prowadzący

semestr I

semestr II

BLOK I - ELEMENTY ZARZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

 

 

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Grabowski Henryk; mgr

8

 

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

Grabowski Henryk; mgr

8

 

MARKETING I REKLAMA NIERUCHOMOŚCI / INWESTYCJI

Joanna Skoraczyńska; mgr

8

 

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ ZA POMOCĄ PROGRAMÓW IT

Szweblik Łukasz; mgr

8

 

OCHRONA ŚRODOWISKA NIERUCHOMOŚCI

Komisarski Robert; mgr

8

 

WARSZTATY DOSKONALENIA KOMPETENCJI

Gradowicz Cezary; dr

9

 

BLOK II - UWARUNKOWANIA EKONOMICZNO-PRAWNE W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

EKONOMICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Zatorski Ryszard; mgr

8

 

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Jaworski Wojciech; dr

8

 

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Zatorski Ryszard; mgr

8

 

NAJEM I UMOWA NAJMU

Grabowski Henryk; mgr

8

 

BLOK III - NORMY I STANDARDY W ZARZĄDZANIU NIERUCHOMOŚCIAMI

 

 

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr

 

8

NORMA PN_EN 15221- FACILITY MANAGEMENT

Dessoulavy-Śliwiński Bartłomiej; dr

 

8

AUDYT NIERUCHOMOŚCI

Komisarski Robert; mgr

 

8

BEZPIECZEŃSTWO W USŁUGACH FAFILITY MANAGEMENT

Kostkowska Anna; mgr

 

8

BLOK IV - ROLA PROPERTY MANAGERA W USŁUGACH FM

 

 

 

TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Brzozowski Krzysztof; mgr

 

8

PRZETARGI USŁUG PM

Komisarski Robert; mgr

 

8

ZARZĄDZANIE USŁUGAMI ZINTEGROWANYMI (MIĘKKIE I TWARDE)

Kostkowska Anna; mgr

 

8

TECHNICZNE USŁUGI SPRZĄTAJĄCE, NORMY I STANDARDY IICRC

Jankowski Adam; mgr

 

8

POMIARY POWIERZCHNI BIUROWYCH, GALERII HANDLOWYCH I RETAIL PARKÓW DO CELÓW NAJMU

Hołub Adrian; mgr

 

8

IMPLEMENTACJA USŁUG W NOWYM OBIEKCIE

Komisarski Robert; mgr

 

8

 

Świadectwo ukończenia studiów

 

Po osiągnięciu wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych.

 

Certyfikat 

 

Słuchacze studiów podyplomowych na koniec I i II semestru przystępują do egzaminu prowadzonego przez komisję organizacji PACFM i UŁ. Jest to test potwierdzający zdobytą wiedzę z obszaru programu studiów. Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny z egzaminu jest uzyskanie minimum 70% pozytywnych odpowiedzi oraz pozytywna ocena z obrony pracy dyplomowej na Uniwersytecie Łódzkim. Certyfikat wydany przez PACFM wręczany będzie wraz ze świadectwami wydanymi przez Uniwersytet Łódzki. Certyfikacja wliczona jest w cenę studiów.  

 

Zasady rekrutacji

 

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.

 

Aplikując o przyjęcie na studia kandydaci zobowiązani są dostarczenia do sekretariatu studiów wymaganych dokumentów:

 

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

 

Liczba miejsc jest ograniczona (60). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

 

Koszt studiów

 

Koszt uczestnictwa w studiach wynosi 5 200 zł płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć lub w dwóch semestralnych ratach.

 

Sekretariat studiów:

 

 

Wydział Zarządzania UŁ  ul. J. Matejki 22/26

Marta Jasińska pokój 114

tel. (0-42) 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

 Drukuj