Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

 

UWAGA!

Lista uczestników szkolenia w dniach 9 i 25 kwietnia 2019 r. została zamknięta.

Planujemy kolejną edycję szkolenia. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, skontaktujemy się z Tobą!

 

Termin: 9 i 25 kwietnia 2019 r. 
Liczba godzin szkoleniowych: 10 godzin
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

 

Opracuj autorskie opisy przypadków! 

Dołącz do grona dydaktyków pracujących metodą casów!

 

Case Study to metoda bazująca na opowiadaniu historii ilustrujących rzeczywiste lub prawdopodobne problemy. Nauczyciel odchodzi od podawczej roli wykładania wiedzy, student jest poszukiwaczem, wysnuwa teorie i uczy się je argumentować. Ta metoda pracy rozwija dojrzałość poznawczą studenta. Dzięki wykorzystaniu case studies uczymy studentów rozwiązywania prawdopodobnych problemów, z którymi spotkają się w życiu zawodowym, co czyni proces dydaktyczny niezwykle praktycznym.
Rozwiązania pojawiają się w wyniku analizy opisów przypadków, gromadzenia istotnych informacji, dyskusji w grupie i wymiany argumentów.
 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Poprzez udział w szkoleniu zyskujesz szansę na:
- dołączenie do wąskiego grona dydaktyków z kompetencjami pracy metodą case study;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych aktywną i atrakcyjną metodą,
- możliwość opracowania autorskich opisów przypadków wraz z notami dydaktycznymi, które mogą mieć charakter publikacji naukowych,
- nabycie umiejętności stymulowania studentów do aktywnej pracy z metodą,
- otrzymanie narzędzi do rozwijania u studentów umiejętność analizowania rzeczywistych problemów i kreowania rozwiązań;
- prowadzenie zajęć metodą case study w usystematyzowany sposób – korzystanie z gotowego modelu moderacji sesji, realizowanie zamierzonego procesu dydaktycznego.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do opracowania autorskich case’ów oraz not dydaktycznych, otrzymają materiały szkoleniowe i wzory formatek, które ułatwią
kompletne przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Szkolenie ma charakter praktyczny, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma
możliwość konsultacji swojej pracy przez trzy miesiące.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
Dydaktyków/wykładowców akademickich prowadzących zajęcia na uczelni wyższej
 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:
6 godzin (9.00 - 15.00)
- Poznanie definicji i stosowanego nazewnictwa w metodzie
- Przykłady pracy metodą – demonstracja z wnioskami
- Poznanie zasad doboru materiałów do opracowania opisu przypadków – różnorodność źródeł
- Zasady tworzenia case’a i noty dydaktycznej
- Rola nauczyciela w pracy metodą

Uczestnicy otrzymują zadanie do wykonania przed kolejnym spotkaniem: opracowanie
roboczej wersji Case Study, do zastosownia na własnych zajęciach.

 

Dzień 2:
4 godziny (9.00 - 13.00)
- Efekty kształcenia a cele case’a – jak budować spójność
- Demonstracja przebiegu pracy z grupą w metodzie case’owej, omówienie
- Krytycznych punktów dla skuteczności metody
- Wspólne konsultacje i dyskusje nad opracowywanymi case’ami

 

Prowadzący:

Karolina Mikołajczak
Trenerka train the trainers, superwizorka. Posiada 12 lat doświadczenia w pracy z grupami w roli trenera i facylitatora. Doświadczenie trenerskie zdobywała we Francji i Niemczech realizując projekty szkoleniowe u boku doświadczonych mentorów. W Stanach Zjednoczonych i Kalifornii prowadziła badania nad programami edukacyjnymi.
Szkoli i trenuje nauczycieli akademickich z zakresu efektywnych sposobów nauczania, dynamiki procesów grupowych, technik moderacji i facylitacji pracy grupowej. Z sukcesem, od trzech lat wdraża metodę Case Study i Problem Based Learning na Polskich uczelniach.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia: 9 i 25 kwietnia 2019 r.
Cena: 850 zł
Pracownicy Wydziału Zarządzania: (na zasadach ustalonych z organizatorem)
Pracownicy pozostałych Wydziałów UŁ: 50% rabatu 
Doktoranci, Absolwenci z Kartą Absolwenta: 10% rabatu 

 

Konto, na które należy dokonać wpłaty: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Case study

 

Kontakt:
Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 pok. 105
Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41; 601 083 996
Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

 

Case study – efektywna i efektowna metoda dydaktyczna

 

UWAGA!

Lista uczestników szkolenia w dniach 9 i 25 kwietnia 2019 r. została zamknięta.

Planujemy kolejną edycję szkolenia. Wypełnij formularz zgłoszeniowy, skontaktujemy się z Tobą!

 

Termin: 9 i 25 kwietnia 2019 r. 
Liczba godzin szkoleniowych: 10 godzin
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

 

Opracuj autorskie opisy przypadków! 

Dołącz do grona dydaktyków pracujących metodą casów!

 

Case Study to metoda bazująca na opowiadaniu historii ilustrujących rzeczywiste lub prawdopodobne problemy. Nauczyciel odchodzi od podawczej roli wykładania wiedzy, student jest poszukiwaczem, wysnuwa teorie i uczy się je argumentować. Ta metoda pracy rozwija dojrzałość poznawczą studenta. Dzięki wykorzystaniu case studies uczymy studentów rozwiązywania prawdopodobnych problemów, z którymi spotkają się w życiu zawodowym, co czyni proces dydaktyczny niezwykle praktycznym.
Rozwiązania pojawiają się w wyniku analizy opisów przypadków, gromadzenia istotnych informacji, dyskusji w grupie i wymiany argumentów.
 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Poprzez udział w szkoleniu zyskujesz szansę na:
- dołączenie do wąskiego grona dydaktyków z kompetencjami pracy metodą case study;
- prowadzenie zajęć dydaktycznych aktywną i atrakcyjną metodą,
- możliwość opracowania autorskich opisów przypadków wraz z notami dydaktycznymi, które mogą mieć charakter publikacji naukowych,
- nabycie umiejętności stymulowania studentów do aktywnej pracy z metodą,
- otrzymanie narzędzi do rozwijania u studentów umiejętność analizowania rzeczywistych problemów i kreowania rozwiązań;
- prowadzenie zajęć metodą case study w usystematyzowany sposób – korzystanie z gotowego modelu moderacji sesji, realizowanie zamierzonego procesu dydaktycznego.

Uczestnicy szkolenia zostaną przygotowani do opracowania autorskich case’ów oraz not dydaktycznych, otrzymają materiały szkoleniowe i wzory formatek, które ułatwią
kompletne przygotowanie materiałów dydaktycznych.

Szkolenie ma charakter praktyczny, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzyma
możliwość konsultacji swojej pracy przez trzy miesiące.

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
Dydaktyków/wykładowców akademickich prowadzących zajęcia na uczelni wyższej
 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1:
6 godzin (9.00 - 15.00)
- Poznanie definicji i stosowanego nazewnictwa w metodzie
- Przykłady pracy metodą – demonstracja z wnioskami
- Poznanie zasad doboru materiałów do opracowania opisu przypadków – różnorodność źródeł
- Zasady tworzenia case’a i noty dydaktycznej
- Rola nauczyciela w pracy metodą

Uczestnicy otrzymują zadanie do wykonania przed kolejnym spotkaniem: opracowanie
roboczej wersji Case Study, do zastosownia na własnych zajęciach.

 

Dzień 2:
4 godziny (9.00 - 13.00)
- Efekty kształcenia a cele case’a – jak budować spójność
- Demonstracja przebiegu pracy z grupą w metodzie case’owej, omówienie
- Krytycznych punktów dla skuteczności metody
- Wspólne konsultacje i dyskusje nad opracowywanymi case’ami

 

Prowadzący:

Karolina Mikołajczak
Trenerka train the trainers, superwizorka. Posiada 12 lat doświadczenia w pracy z grupami w roli trenera i facylitatora. Doświadczenie trenerskie zdobywała we Francji i Niemczech realizując projekty szkoleniowe u boku doświadczonych mentorów. W Stanach Zjednoczonych i Kalifornii prowadziła badania nad programami edukacyjnymi.
Szkoli i trenuje nauczycieli akademickich z zakresu efektywnych sposobów nauczania, dynamiki procesów grupowych, technik moderacji i facylitacji pracy grupowej. Z sukcesem, od trzech lat wdraża metodę Case Study i Problem Based Learning na Polskich uczelniach.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia: 9 i 25 kwietnia 2019 r.
Cena: 850 zł
Pracownicy Wydziału Zarządzania: (na zasadach ustalonych z organizatorem)
Pracownicy pozostałych Wydziałów UŁ: 50% rabatu 
Doktoranci, Absolwenci z Kartą Absolwenta: 10% rabatu 

 

Konto, na które należy dokonać wpłaty: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Case study

 

Kontakt:
Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 pok. 105
Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41; 601 083 996
Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

 

 Drukuj