Design Thinking w edukacji

 

Terminy:

  • 8 maja 2019 r. - Lista uczestników została zamknięta.

lub

  • 9 maja 2019 r.

Liczba godzin szkoleniowych: 7 godzin
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 Przekazuj wiedzę w sposób nowoczesny i atrakcyjny! Pobudzaj pomysłowość i kreatywność!

 

  • Zastanawiasz się jak dostarczać uczniom i studentom nowych kompetencji?
  • Jak tworzyć warunki, w których mogliby skutecznie nawiązywać interakcje poprzez empatyczne podejście do innych?
  • Jak sprawdzać, testować, uczyć przez doświadczenie na błędach oraz wykorzystywać kreatywny potencjał do rozwiązywania problemów?

 

Odpowiedzią jest metoda Design Thinking (Myślenie Projektowe), czyli tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. 
Design Thinking wzmacnia nowe kompetencje, otwartość na drugiego człowieka i zmiany, pobudza twórczą odwagę w zderzeniu z wyzwaniami i uczy jak patrzeć na problemy, aby poszukiwać skutecznych rozwiązań. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania metodyki Myślenia Projektowego.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Udział w szkoleniu zainspiruje Cię do wykorzystywania nowych metod w pracy dydaktyka, a także pozwoli Ci na:
• Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki Design Thinking służącej tworzeniu nieszablonowych rozwiązań w edukacji
• Zrozumienie znaczenia obecnych trendów i konieczności projektowania „nowych” relacji w kontaktach edukator – student
• Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania
• Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego

Warsztaty mają praktyczny charakter. Wszystkie narzędzia wykorzystane podczas warsztatów będą służyły poznaniu procesu Design Thinking jako inspiracji do modelowania sposobów nawiązywania relacji oraz przekazywania wiedzy uczniom i studentom.
 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
- dydaktyków/wykładowców akademickich,
- nauczycieli, trenerów, lektorów,
- wszystkich, którzy chcą poznać nowy sposób myślenia i spojrzenia na zmieniające się potrzeby odbiorców usług edukacyjnych.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Design thinking - wprowadzenie.
2. Proces projektowy z wykorzystaniem zaproponowanego wyzwania:
a. Odkrywanie
• Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?
• Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.
• Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?
b. Diagnoza potrzeb
• Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
• Różnica między problemem a potrzebą.
• Formułowanie wyzwania projektowego – jak moglibyśmy pomóc…?
c. Tworzenie rozwiązania
• Burza mózgów i co dalej?
• Wszyscy jesteśmy kreatywni.
• Myślenie poza schematami.
d. Prototypowanie i testowanie
• Do czego służą prototypy i jak je przygotować?
• Myśl rękami.
• Testuj i poprawiaj – design thinking to proces iteracyjny.
3. Podsumowanie.
 

Prowadzący:

Beata Michalska-Dominiak - doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych. Towarzyszy organizacjom w procesach zmian, projektowaniu usług i kultury organizacyjnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności "Klientocentryczni" skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia: 8 maja 2019 r.
Koszt szkolenia: 499 PLN brutto

Pracownicy Wydziału Zarządzania: (na zasadach ustalonych z organizatorem)
Pracownicy pozostałych Wydziałów UŁ: 50% rabatu
Doktoranci, Absolwenci z Kartą Absolwenta: 10% rabatu

 

Konto, na które należy dokonać wpłaty: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Design Thinking w edukacji

 

Kontakt:

Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 pok. 105

Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41; 601 083 996

Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

 

Design Thinking w edukacji

 

Terminy:

  • 8 maja 2019 r. - Lista uczestników została zamknięta.

lub

  • 9 maja 2019 r.

Liczba godzin szkoleniowych: 7 godzin
Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 Przekazuj wiedzę w sposób nowoczesny i atrakcyjny! Pobudzaj pomysłowość i kreatywność!

 

  • Zastanawiasz się jak dostarczać uczniom i studentom nowych kompetencji?
  • Jak tworzyć warunki, w których mogliby skutecznie nawiązywać interakcje poprzez empatyczne podejście do innych?
  • Jak sprawdzać, testować, uczyć przez doświadczenie na błędach oraz wykorzystywać kreatywny potencjał do rozwiązywania problemów?

 

Odpowiedzią jest metoda Design Thinking (Myślenie Projektowe), czyli tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. 
Design Thinking wzmacnia nowe kompetencje, otwartość na drugiego człowieka i zmiany, pobudza twórczą odwagę w zderzeniu z wyzwaniami i uczy jak patrzeć na problemy, aby poszukiwać skutecznych rozwiązań. W trakcie szkolenia koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania metodyki Myślenia Projektowego.

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 

Udział w szkoleniu zainspiruje Cię do wykorzystywania nowych metod w pracy dydaktyka, a także pozwoli Ci na:
• Poznanie i praktyczne wykorzystanie narzędzi metodyki Design Thinking służącej tworzeniu nieszablonowych rozwiązań w edukacji
• Zrozumienie znaczenia obecnych trendów i konieczności projektowania „nowych” relacji w kontaktach edukator – student
• Wykształcenie podejścia opartego na zamianie problemów na wyzwania
• Uwolnienie twórczego potencjału osobistego i grupowego

Warsztaty mają praktyczny charakter. Wszystkie narzędzia wykorzystane podczas warsztatów będą służyły poznaniu procesu Design Thinking jako inspiracji do modelowania sposobów nawiązywania relacji oraz przekazywania wiedzy uczniom i studentom.
 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
- dydaktyków/wykładowców akademickich,
- nauczycieli, trenerów, lektorów,
- wszystkich, którzy chcą poznać nowy sposób myślenia i spojrzenia na zmieniające się potrzeby odbiorców usług edukacyjnych.
 

PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Design thinking - wprowadzenie.
2. Proces projektowy z wykorzystaniem zaproponowanego wyzwania:
a. Odkrywanie
• Kim jest użytkownik i dlaczego trzeba go poznać?
• Słuchaj, patrz, rozmawiaj, czytaj między wierszami.
• Dlaczego, dlaczego, dlaczego…?
b. Diagnoza potrzeb
• Czy wiesz czego potrzebuje użytkownik?
• Różnica między problemem a potrzebą.
• Formułowanie wyzwania projektowego – jak moglibyśmy pomóc…?
c. Tworzenie rozwiązania
• Burza mózgów i co dalej?
• Wszyscy jesteśmy kreatywni.
• Myślenie poza schematami.
d. Prototypowanie i testowanie
• Do czego służą prototypy i jak je przygotować?
• Myśl rękami.
• Testuj i poprawiaj – design thinking to proces iteracyjny.
3. Podsumowanie.
 

Prowadzący:

Beata Michalska-Dominiak - doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych. Towarzyszy organizacjom w procesach zmian, projektowaniu usług i kultury organizacyjnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności "Klientocentryczni" skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia: 8 maja 2019 r.
Koszt szkolenia: 499 PLN brutto

Pracownicy Wydziału Zarządzania: (na zasadach ustalonych z organizatorem)
Pracownicy pozostałych Wydziałów UŁ: 50% rabatu
Doktoranci, Absolwenci z Kartą Absolwenta: 10% rabatu

 

Konto, na które należy dokonać wpłaty: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Design Thinking w edukacji

 

Kontakt:

Centrum Rozwoju Dydaktyki, Wydział Zarządzania UŁ, ul. Matejki 22/26 pok. 105

Olga Drynia, promocja.wz@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41; 601 083 996

Ewelina Jaworska, ewelina.jaworska@uni.lodz.pl, tel. 42 635 63 41

 

 Drukuj