Ms Excel dla biznesu – upraszczaj, nie komplikuj

 

Termin: 30-31.03.2019 r.

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Excel to bardzo niedoceniane narzędzie w biznesie, które między innymi dzięki możliwościom analitycznym zwiększa efektywność pracy i skraca czas wykonywania zadań. Wiele danych można przetworzyć za pomocą kilku kliknięć i przedstawić na efektownym wykresie, co z kolei wpłynie na szybkość decyzji. Po co wydawać ogromne środki na nowe oprogramowanie i szkolenia, skoro możliwości Excela w zupełności wystarczą?

 

 

Korzyści z udziału w szkoleniu
Realizacja szkolenia umożliwia nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w Excelu i wykorzystywania nieznanych dotąd możliwości, podejmowania trafniejszych decyzji, wyciąganie właściwych wniosków z posiadanych informacji.

 

Kompetencje, jakie zdobywa uczestnik:

  • szybka analiza danych, a tym samym podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i finansowych
  • umiejętność wyciągania ważnych informacji z natłoku danych
  • wyszczególnienie tylko tych danych, które są istotne dla konkretnego zadania


Do kogo adresujemy szkolenie?

  • Menadżerowie średniego szczebla chcący poznać funkcjonalności Excela, które pomogą w podejmowaniu decyzji, wyciąganiu ważnych informacji z ogromu danych
  • Osoby raportujące do przełożonych

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania na podstawie 100% obecności na zajęciach.

Program szkolenia

 

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel • zapoznanie się z podstawowymi pojęciami MS Excel
• skróty klawiszowe
2. Operacje na danych:  • wpisywanie, usuwanie i modyfikowanie danych
• różne metody kopiowania i wklejania danych
• czyszczenie zawartości lub formatu
• wypełnianie serią danych
3. Operacje na obiektach Ms Excel

• praca z arkuszami - dodawanie i usuwanie arkuszy, kopiowanie arkuszy
• blokowanie wierszy i kolumn

 
4. Formatowanie komórek w MS Excel • czcionki, wyrównanie i obramowanie
• funkcjonalność malarz formatów
• formatowanie - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy itd.
• formatowanie za pomocą Tabel danych
5. Formatowanie warunkowe • dla komórek zawierających określony tekst
• dla komórek zawierających określone wartości
6. Podstawowe formuły i funkcje w MS Excel

• podstawy adresowania względnego i bezwzględnego
• kopiowanie formuł
• funkcjonalność zablokuj okienka
• stosowanie funkcji: suma, średnia, max, min, zaokr
• podstawy funkcji jeżeli
• zaokrąglenie a formatowanie komórki
• pasek stanu

 
7. Analiza i wyszukiwanie danych • narzędzie Autofiltr
• sortowanie
8. Ustawienia drukowania • korzystanie z widoku Podgląd podziału stron
• ustawienia wydruku - ustawienia nagłówka i stopki, marginesów
• podział na strony, numerowanie stron
• wydruk dużych tabel
• powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
9. Tabela przestawna • wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna
• sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej
• odświeżanie danych
• funkcje obliczeniowe
• wyświetlanie szczegółów
• grupowanie danych w tabeli przestawnej

 

Prowadzący: Jacek Woźnicki
OBSZAR SPECJALIZACJI: Ms Excel
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: trener wewnętrzny w jednym z urzędów zatrudniający ponad 800 pracowników; inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów informatycznych; prowadzenie szkoleń z obsługi komputera (Excel, Word, programy dziedzinowe, podstawy obsługi), kompetencji miękkich, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji (kilkaset godzin szkoleniowych)
DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU TEGO TYPU USŁUG - prowadzenie szkoleń z Excela dla księgowych, osób zarządzających, kierowników oddziałów, szeregowych pracowników; tworzenie indywidualnych narzędzi w Excelu wspomagających zarządzanie
WYKSZTAŁCENIE - wyższe, kierunek zarządzanie (UŁ), studia podyplomowe: informatyka (UŁ)

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Miejsce szkolenia:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia:

30-31.03.2019, godz.: 09:00 – 16:30
Cena:

890,00 PLN brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ – z dopiskiem:
Ms Excel

Konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

 

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia:
Szczegółowe informacje u operatorów środków:
- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój
- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki – okazanie Karty.


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Ms Excel dla biznesu – upraszczaj, nie komplikuj

 

Termin: 30-31.03.2019 r.

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Excel to bardzo niedoceniane narzędzie w biznesie, które między innymi dzięki możliwościom analitycznym zwiększa efektywność pracy i skraca czas wykonywania zadań. Wiele danych można przetworzyć za pomocą kilku kliknięć i przedstawić na efektownym wykresie, co z kolei wpłynie na szybkość decyzji. Po co wydawać ogromne środki na nowe oprogramowanie i szkolenia, skoro możliwości Excela w zupełności wystarczą?

 

 

Korzyści z udziału w szkoleniu
Realizacja szkolenia umożliwia nabycie umiejętności sprawnego poruszania się w Excelu i wykorzystywania nieznanych dotąd możliwości, podejmowania trafniejszych decyzji, wyciąganie właściwych wniosków z posiadanych informacji.

 

Kompetencje, jakie zdobywa uczestnik:

  • szybka analiza danych, a tym samym podejmowanie właściwych decyzji biznesowych i finansowych
  • umiejętność wyciągania ważnych informacji z natłoku danych
  • wyszczególnienie tylko tych danych, które są istotne dla konkretnego zadania


Do kogo adresujemy szkolenie?

  • Menadżerowie średniego szczebla chcący poznać funkcjonalności Excela, które pomogą w podejmowaniu decyzji, wyciąganiu ważnych informacji z ogromu danych
  • Osoby raportujące do przełożonych

 

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podpisane przez Dziekana Wydziału Zarządzania na podstawie 100% obecności na zajęciach.

Program szkolenia

 

1. Wprowadzenie do pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel • zapoznanie się z podstawowymi pojęciami MS Excel
• skróty klawiszowe
2. Operacje na danych:  • wpisywanie, usuwanie i modyfikowanie danych
• różne metody kopiowania i wklejania danych
• czyszczenie zawartości lub formatu
• wypełnianie serią danych
3. Operacje na obiektach Ms Excel

• praca z arkuszami - dodawanie i usuwanie arkuszy, kopiowanie arkuszy
• blokowanie wierszy i kolumn

 
4. Formatowanie komórek w MS Excel • czcionki, wyrównanie i obramowanie
• funkcjonalność malarz formatów
• formatowanie - format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy itd.
• formatowanie za pomocą Tabel danych
5. Formatowanie warunkowe • dla komórek zawierających określony tekst
• dla komórek zawierających określone wartości
6. Podstawowe formuły i funkcje w MS Excel

• podstawy adresowania względnego i bezwzględnego
• kopiowanie formuł
• funkcjonalność zablokuj okienka
• stosowanie funkcji: suma, średnia, max, min, zaokr
• podstawy funkcji jeżeli
• zaokrąglenie a formatowanie komórki
• pasek stanu

 
7. Analiza i wyszukiwanie danych • narzędzie Autofiltr
• sortowanie
8. Ustawienia drukowania • korzystanie z widoku Podgląd podziału stron
• ustawienia wydruku - ustawienia nagłówka i stopki, marginesów
• podział na strony, numerowanie stron
• wydruk dużych tabel
• powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku
9. Tabela przestawna • wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna
• sortowanie i filtrowanie danych w tabeli przestawnej
• odświeżanie danych
• funkcje obliczeniowe
• wyświetlanie szczegółów
• grupowanie danych w tabeli przestawnej

 

Prowadzący: Jacek Woźnicki
OBSZAR SPECJALIZACJI: Ms Excel
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: trener wewnętrzny w jednym z urzędów zatrudniający ponad 800 pracowników; inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego dla niejawnych systemów informatycznych; prowadzenie szkoleń z obsługi komputera (Excel, Word, programy dziedzinowe, podstawy obsługi), kompetencji miękkich, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji (kilkaset godzin szkoleniowych)
DOŚWIADCZENIE W ŚWIADCZENIU TEGO TYPU USŁUG - prowadzenie szkoleń z Excela dla księgowych, osób zarządzających, kierowników oddziałów, szeregowych pracowników; tworzenie indywidualnych narzędzi w Excelu wspomagających zarządzanie
WYKSZTAŁCENIE - wyższe, kierunek zarządzanie (UŁ), studia podyplomowe: informatyka (UŁ)

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Miejsce szkolenia:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26
Termin szkolenia:

30-31.03.2019, godz.: 09:00 – 16:30
Cena:

890,00 PLN brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ – z dopiskiem:
Ms Excel

Konieczność wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

 

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia:
Szczegółowe informacje u operatorów środków:
- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój
- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki – okazanie Karty.


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 Drukuj