Szkolenie Award in Marketing with CIM exam

 

Szkolenie realizowane jest we współpracy z jedynym w Polsce Akredytowanym Centrum Szkoleniowym i Egzaminacyjnym The Chartered Institute of Marketing – questus.

 

Liczba godzin szkoleniowych: 54 godziny (w tym 24 godziny zajęć stacjonarnych)

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 


 

Program szkolenia jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji The Chartered Institute of Marketing®.

 

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego: Certificate in Professional Marketing – intermediate level.

 

Część zajęć oraz egzamin odbywają się w języku angielskim.

 

Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu CIM oraz praktyczne umiejętności w zakresie następujących obszarów:

 

 • Umiejętność diagnozy aktualnej sytuacji organizacji i jej otoczenia, czyli kompetencje związane z przeprowadzaniem audytu marketingowego, tj. analizy czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, wpływających na organizację.
 • Kompetencje związane z systematycznym i metodycznym poszukiwaniem nowych konceptów i odkrywaniem insightów konsumenckich.
 • Kompetencje związane z umiejętnością planowania strategicznego, implementacją strategii i kontrolą wyników.
 • Kompetencje związane z tworzeniem planów taktycznych, tj. z integracją wszystkich elementów marketingu mix, a także związane z zarządzaniem marketingiem na poziomie operacyjnym.
 • Kompetencje związane z umiejętnościami aplikacji konceptów i modeli teoretycznych z uwzględnieniem różnych kontekstów, w jakich funkcjonują współczesne organizacje.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 

 • 54 godziny zajęć (24 godziny zajęć stacjonarnych) prowadzonych przez trenerów firmy questus oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów marketingowych
 • materiały dydaktyczne w języku angielskim, umieszczone na platformie moodle, zapewniające usystematyzowane i uporządkowane przechowywanie w postaci:

- podręczników, artykułów i innych filmów

- testów przeprowadzanych po każdej sesji

- testów przygotowujące do egzaminu

- konsultacji z opiekunem

 • egzamin CIM:

- rejestracja CIM

- test offline

- materiały egzaminacyjne

 • dodatkowo:

- dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej dla ludzi biznesu - Knowledge Garden

- nagrody za najlepsze wyniki w testach

- dostęp do materiałów edukacyjnych CIM

- roczne członkostwo w CIM

 

Warunki otrzymania certyfikatu Award in Marketing:

 • Minimum 80% obecności podczas zajęć
 • Pozytywne zaliczenie testu

 

Miejsce Egzaminu CIM: Warszawa – Centrum Biznesowe, ul. Ogrodowa 58

Termin egzaminu CIM: sesja wiosenna – 2 kwietnia 2019

Egzamin CIM odbywa się w trybie offline i wymaga obecności uczestnika podczas testu w Warszawie.

 

HARMONOGRAM STUDIUM [pobierz pdf]  

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Opłaty

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla jednej osoby 6200 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Wybierz jedną opcję płatności:

 

I. Wpłata całej kwoty 5 800 zł do dnia 16 listopada 2018

 

II. Wpłata kwoty 6 000 PLN w dwóch ratach:

Pierwsza rata: 3 000 zł do dnia 16 listopada 2018
Druga rata: 3 000 zł do dnia 14 grudnia 2018

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Award in Marketing
 

*Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów szkolenia znajdziecie Państwo na stronie PARP BUR lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 

Wsparcie merytoryczne i techniczne programu:
Zbigniew Michalski, tel.: 48 601098038, e-mail: zmichalski@questus.pl

Szkolenie Award in Marketing with CIM exam

 

Szkolenie realizowane jest we współpracy z jedynym w Polsce Akredytowanym Centrum Szkoleniowym i Egzaminacyjnym The Chartered Institute of Marketing – questus.

 

Liczba godzin szkoleniowych: 54 godziny (w tym 24 godziny zajęć stacjonarnych)

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 


 

Program szkolenia jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji The Chartered Institute of Marketing®.

 

Szkolenie przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikującego: Certificate in Professional Marketing – intermediate level.

 

Część zajęć oraz egzamin odbywają się w języku angielskim.

 

Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu CIM oraz praktyczne umiejętności w zakresie następujących obszarów:

 

 • Umiejętność diagnozy aktualnej sytuacji organizacji i jej otoczenia, czyli kompetencje związane z przeprowadzaniem audytu marketingowego, tj. analizy czynników otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego, wpływających na organizację.
 • Kompetencje związane z systematycznym i metodycznym poszukiwaniem nowych konceptów i odkrywaniem insightów konsumenckich.
 • Kompetencje związane z umiejętnością planowania strategicznego, implementacją strategii i kontrolą wyników.
 • Kompetencje związane z tworzeniem planów taktycznych, tj. z integracją wszystkich elementów marketingu mix, a także związane z zarządzaniem marketingiem na poziomie operacyjnym.
 • Kompetencje związane z umiejętnościami aplikacji konceptów i modeli teoretycznych z uwzględnieniem różnych kontekstów, w jakich funkcjonują współczesne organizacje.

 

Cena szkolenia obejmuje:

 

 • 54 godziny zajęć (24 godziny zajęć stacjonarnych) prowadzonych przez trenerów firmy questus oraz wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów marketingowych
 • materiały dydaktyczne w języku angielskim, umieszczone na platformie moodle, zapewniające usystematyzowane i uporządkowane przechowywanie w postaci:

- podręczników, artykułów i innych filmów

- testów przeprowadzanych po każdej sesji

- testów przygotowujące do egzaminu

- konsultacji z opiekunem

 • egzamin CIM:

- rejestracja CIM

- test offline

- materiały egzaminacyjne

 • dodatkowo:

- dostęp do platformy społecznościowo-rozwojowej dla ludzi biznesu - Knowledge Garden

- nagrody za najlepsze wyniki w testach

- dostęp do materiałów edukacyjnych CIM

- roczne członkostwo w CIM

 

Warunki otrzymania certyfikatu Award in Marketing:

 • Minimum 80% obecności podczas zajęć
 • Pozytywne zaliczenie testu

 

Miejsce Egzaminu CIM: Warszawa – Centrum Biznesowe, ul. Ogrodowa 58

Termin egzaminu CIM: sesja wiosenna – 2 kwietnia 2019

Egzamin CIM odbywa się w trybie offline i wymaga obecności uczestnika podczas testu w Warszawie.

 

HARMONOGRAM STUDIUM [pobierz pdf]  

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Opłaty

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla jednej osoby 6200 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

 

Wybierz jedną opcję płatności:

 

I. Wpłata całej kwoty 5 800 zł do dnia 16 listopada 2018

 

II. Wpłata kwoty 6 000 PLN w dwóch ratach:

Pierwsza rata: 3 000 zł do dnia 16 listopada 2018
Druga rata: 3 000 zł do dnia 14 grudnia 2018

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Award in Marketing
 

*Szczegółowe informacje związane z ubieganiem się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów szkolenia znajdziecie Państwo na stronie PARP BUR lub pod numerem telefonu: +48 515-352-170


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 

Wsparcie merytoryczne i techniczne programu:
Zbigniew Michalski, tel.: 48 601098038, e-mail: zmichalski@questus.pl

 Drukuj