Szkolenie Design Thinking – projektowanie unikalnych rozwiązań

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin 

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Termin szkolenia:

25-26.04.2019

 


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 

 • specjalistów HR
 • specjalistów IT
 • menedżerów
 • właścicieli produktów i procesów oraz osoby zarządzające sprzedażą
 • kierowników projektów
 • wszystkich tych, którzy chcąc poznać nowy sposób myślenia i spojrzenia na zmieniające się potrzeby klientów i proces tworzenia skutecznych rozwiązań

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

 

Koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania metodyki Myślenia Projektowego (Design Thinking) w biznesie. Uczymy przez doświadczanieDajemy autorskie narzędzia, które po szkoleniu mogą być łatwo zaimplementowane w Waszym środowisku pracy.

 

O szkoleniu: 

 

Design Thinking to 5 etapowy proces, który pozwala doskonale łączyć wiedzę praktyczną, doświadczenie i przykłady stosowane na świecie z przyswajaniem aspektów merytorycznych związanych z umiejętnym rozwiązywaniem problemów
i projektowaniem skutecznych rozwiązań. W ciągu 2 dni szkolenia, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Myślenia Projektowego (Design Thinking), wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce i doświadczą kokreacji z przedstawicielami z innych branż.

 

Szkolenie podzielone jest na 2 Sprinty.

 

Sprint 1 zawiera następujące procesy:

 • przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z użytkownikami
 • tworzenie Person, czyli profili charakteryzujących użytkownika, dla którego będziemy projektować
 • tworzenie Map empatii– dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników poprzez nakreślenie ich profili psychograficznych
 • syntezowanie informacji o użytkownikach
 • model Value Proposition

 

Sprint 2 koncentruje się na:

 • zdefiniowaniu wyzwania projektowego: Jak moglibyśmy …? (How Might We?)
 • ideacji – to kreatywna burza mózgów, dzięki której będziesz w stanie wygenerować znacznie więcej pomysłów, niż w przeciętnym procesie kreatywnym
 • prototypowaniu – stworzeniu rozwiązania wychodzącego naprzeciw potrzebom klienta w postaci prototypów
 • testowaniu – przygotowaniu i przeprowadzeniu testów z użytkownikami

 

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik szkolenia?


 • prowadzenie wywiadów i rozmów z klientami
 • projektowanie wartości
 • praca w sprintach
 • generowanie i selekcja pomysłów
 • tworzenie prototypów
 • testowanie

 

Prowadzący:

 

Beata Michalska-Dominiak - doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych. Towarzyszy organizacjom w procesach zmian, projektowaniu usług i kultury organizacyjnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności "Klientocentryczni" skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

 

Piotr Grocholiński - posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacjach. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Dzięki praktyce biznesowej i projektowej (design thinking/service design) skuteczne łączy obszar biznesowy z procesami projektowania. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać design thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłaty

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla jednej osoby 900 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

  

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Design Thinking
 

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=236737
Szczegółowe informacje u operatorów środków:
- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój
- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Posiadacze Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego otrzymują 10% zniżki - oczywiście za okazaniem karty :)


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

Szkolenie Design Thinking – projektowanie unikalnych rozwiązań

 

Liczba godzin szkoleniowych: 16 godzin 

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Termin szkolenia:

25-26.04.2019

 


Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 

 • specjalistów HR
 • specjalistów IT
 • menedżerów
 • właścicieli produktów i procesów oraz osoby zarządzające sprzedażą
 • kierowników projektów
 • wszystkich tych, którzy chcąc poznać nowy sposób myślenia i spojrzenia na zmieniające się potrzeby klientów i proces tworzenia skutecznych rozwiązań

 

Co wyróżnia naszą ofertę?

 

Koncentrujemy się na przekazaniu praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania metodyki Myślenia Projektowego (Design Thinking) w biznesie. Uczymy przez doświadczanieDajemy autorskie narzędzia, które po szkoleniu mogą być łatwo zaimplementowane w Waszym środowisku pracy.

 

O szkoleniu: 

 

Design Thinking to 5 etapowy proces, który pozwala doskonale łączyć wiedzę praktyczną, doświadczenie i przykłady stosowane na świecie z przyswajaniem aspektów merytorycznych związanych z umiejętnym rozwiązywaniem problemów
i projektowaniem skutecznych rozwiązań. W ciągu 2 dni szkolenia, uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami Myślenia Projektowego (Design Thinking), wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce i doświadczą kokreacji z przedstawicielami z innych branż.

 

Szkolenie podzielone jest na 2 Sprinty.

 

Sprint 1 zawiera następujące procesy:

 • przygotowanie i przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z użytkownikami
 • tworzenie Person, czyli profili charakteryzujących użytkownika, dla którego będziemy projektować
 • tworzenie Map empatii– dla zrozumienia potrzeb i oczekiwań użytkowników poprzez nakreślenie ich profili psychograficznych
 • syntezowanie informacji o użytkownikach
 • model Value Proposition

 

Sprint 2 koncentruje się na:

 • zdefiniowaniu wyzwania projektowego: Jak moglibyśmy …? (How Might We?)
 • ideacji – to kreatywna burza mózgów, dzięki której będziesz w stanie wygenerować znacznie więcej pomysłów, niż w przeciętnym procesie kreatywnym
 • prototypowaniu – stworzeniu rozwiązania wychodzącego naprzeciw potrzebom klienta w postaci prototypów
 • testowaniu – przygotowaniu i przeprowadzeniu testów z użytkownikami

 

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik szkolenia?


 • prowadzenie wywiadów i rozmów z klientami
 • projektowanie wartości
 • praca w sprintach
 • generowanie i selekcja pomysłów
 • tworzenie prototypów
 • testowanie

 

Prowadzący:

 

Beata Michalska-Dominiak - doświadczony moderator design thinking, praktyk z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu projektami oraz wsparciu procesów transformacyjnych. Towarzyszy organizacjom w procesach zmian, projektowaniu usług i kultury organizacyjnej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Rezydent Art Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. Współzałożyciel społeczności "Klientocentryczni" skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Czerpie z potencjału myślenia projektowego podczas prowadzenia szkoleń i warsztatów dla biznesu, administracji publicznej, edukacji i sektora pozarządowego. Współpracuje z uczelniami. Bierze udział w konferencjach, kongresach w roli eksperta. Angażuje się w wiele inicjatyw, w ramach których zamienia problemy na wyzwania i wspiera w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

 

Piotr Grocholiński - posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia strategii, modeli biznesowych, segmentacji, zarządzania produktem oraz przeprowadzania zmian w organizacjach. Swoje doświadczenie zdobył pracując w środowiskach wielokulturowych m.in. ING Bank Śląski, Nordea Bank, LG Petro Bank oraz realizując niezależnie wsparcie biznesowe dla firm z różnych sektorów. Współzałożyciel społeczności „Klientocentryczni” skupiającej ekspertów z zakresu design thinking, service design, UX, customer research. Dzięki praktyce biznesowej i projektowej (design thinking/service design) skuteczne łączy obszar biznesowy z procesami projektowania. Pomaga liderom i ich zespołom przechodzić proces transformacji, patrzeć oczami klienta, wdrażać design thinking i wzmacniać kulturę innowacji.

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opłaty

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi dla jednej osoby 900 zł brutto (koszt szkolenia zwolniony z podatku VAT).

  

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem Design Thinking
 

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=236737
Szczegółowe informacje u operatorów środków:
- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój
- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Posiadacze Karty Absolwenta Uniwersytetu Łódzkiego otrzymują 10% zniżki - oczywiście za okazaniem karty :)


Kontakt:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl

 Drukuj