Studium menedżerskie "Zarządzanie projektami"

 

Liczba godzin szkoleniowych: 88 godzin (8 zjazdów)

 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Terminy szkoleń: 01.03.2019-27.04.2019

 

Zarządzanie projektami jest podejściem w biznesie, które zwiększa efektywność pracy poprzez realizację założonych celów i skonstruowanych planów. To również narzędzie motywowania zespołów ludzkich do pracy poprzez przydzielanie zadań i krótkie horyzonty czasowe ich realizacji. Łatwiejsza i skuteczniejsza kontrola realizacji projektu przyczynia się do uzyskania pozytywnych rezultatów w działalności gospodarczej.

 

 

Praktyczna wiedza, warsztaty umiejętności menedżerskich oraz skuteczne techniki podnoszenia efektywności pracy i konkurencyjności - program dla menedżerów projektów, osób pracujących w projektach, przedsiębiorców i właścicieli firm oraz wszystkich pragnących nabyć umiejętności nowoczesnego zarządzania w biznesie.

 

Dlaczego Studium menedżerskie "Zarządzanie Projektami"?


1. Studium realizowane we współpracy i pod patronatem International Project Management Association Polska
2. Program szkolenia:

 • Obejmuje 88 godzin zajęć prowadzonych przez trenerów IPMA oraz będących wykładowcami Uniwersytetu Łódzkiego z doświadczeniem zawodowym w realizacji projektów
 • Jest potwierdzony zgodnością z wymaganiami międzynarodowej certyfikacji IPMA®
 • Przygotowuje uczestników do egzaminu certyfikacyjnego: D - Certified Project Management Associate lub C -Certified Project Manager
 • Zawiera egzamin próbny D

3. Zajęcia odbywają się w piątki (17:00-20:15) oraz w soboty (09:00-16:00) – 8 zjazdów – w budynku Wydziału Zarządzania UŁ.
4. Praktyczne doświadczenie w połączeniu z niezbędną do zdania egzaminu wiedzą
5. Cena: 3 700 PLN brutto – możliwość dofinansowania kosztów szkolenia i egzaminu dla pracowników z sektora MŚP*
6. Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego IPMA w Łodzi – cena 1 230 PLN brutto

 

Rozwój kompetencji z zakresu:

 

 • Zarządzania zespołem projektowym
 • Wyznaczania celów i analizowania opłacalności projektów
 • Planowania projektu
 • Wyznaczania cyklu życia projektu i realizacji modelu fazowego
 • Współpracy z Interesariuszami projektu
 • Zarządzania projektami metodą EV
 • Zarządzania jakością, dokumentacją i konfiguracją projektu
 • Zarządzania ryzykiem projektu

 

Uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu certyfikacyjnego IPMA oraz praktyczne umiejętności poprzez udział w:

 

 • Dyskusjach i analizie przypadków 
 • Pracy w zespołach zadaniowych 
 • Dzieleniu się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • Rozwiązywaniu przykładowych zadań egzaminacyjnych 

 

HARMONOGRAM STUDIUM pobierz PDF

 

WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wpłat prosimy dokonywać na konto: BANK PEKAO S.A. - II O/ŁÓDŹ
NR KONTA 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851 z dopiskiem ZP IPMA

 

Proszę wybrać jedną opcję płatności:

 

I. Wpłata całej kwoty 3 700 PLN do dnia 15 lutego 2019

 

II. Wpłata kwoty 3 900 PLN w dwóch ratach:


Pierwsza rata: 2 000 PLN do dnia 15 lutego 2019
Druga rata: 1 900 PLN do dnia 29 marca 2019

 

UWAGA!!!
Możliwość dofinansowania dla osób z sektora #MŚP w wysokości do 80% kosztów szkolenia:

Szczegółowe informacje u operatorów środków:

- http://przepisnarozwoj.eu/ - Projekt Przepis na rozwój

- www.larr.pl/bony - Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

- https://strefarozwoju.lodz.pl/ - Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Posiadacze Karty Absolwenta UŁ otrzymują 10% zniżki - oczywiście za okazaniem karty.

 

Kontakt:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 22/26, p.117
Aneta Żak, tel.: 42 635 53 68, e-mail: aneta.zak@uni.lodz.pl
 

 Drukuj