Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

 

Kierunek studiów Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie jest nowością w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ.


Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe. Podstawą rewolucji informacyjnej stał się Internet przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych związanych z handlem elektronicznym. Powstający Internet Rzeczy stymuluje pojawianie się nowych koncepcji w obszarze zarządzania biznesem, które zakładają transformację cyfrową, opartą na aplikacjach i usługach chmury obliczeniowej, analizie dużych zbiorów danych Big Data i wielokanałowym modelu dystrybucji produktów i usług. Czynnikami stymulującymi te zmiany są: automatyzacja procesów, cyfrowe dane, łączność oraz cyfrowy dostęp konsumentów. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość poznania biznesowych korzyści, jakie przynosi stosowanie różnych technologii informatycznych w organizacji.


Kierunek ten oferuje unikalne połączenie wiedzy dziedzinowej z zakresu nauk o zarządzaniu, innych nauk społecznych i elementów nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, do automatyzacji procesów biznesowych i przekształcenia dostępnych dla firmy danych w realną korzyść biznesową.
 

 

 

Wybrane przedmioty

 

Transformacja cyfrowa biznesu
Modelowanie i eksploracja procesów biznesowych
Bazy danych
Media cyfrowe i wyszukiwanie informacji
Aplikacje i usługi IT w cyfryzacji biznesu
Business Intelligence
Technologie Big Data
Ochrona danych i bezpieczeństwo cyfrowe

 

Atuty kierunku

 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych (zarówno Open Source, jak i komercyjnych w wersjach edukacyjnych). Zaproponowana ścieżka programu powstała przy współudziale praktyków biznesu. Są oni także autorami treści programowych i współprowadzącymi wielu przedmiotów.


Możliwości zatrudnienia

 

Kierunek Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznego przygotowania zawodowego, otwierającego przed nimi możliwości zatrudnienia w charakterze specjalisty zarządzania informacją, analityka informacji i raportów medialnych, specjalisty ds. zastosowań informatyki, analityka mediów społecznościowych, specjalisty ds. rozwoju organizacji, specjalisty do spraw sprzedaży z dziedziny IT.


 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 35 (min. 20)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Cyfryzacja i technologie informatyczne w biznesie należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE.

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:
W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Pamuła
Koordynator kierunku: dr Beata Gontar
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Witold Bartkiewicz, dr Piotr Czerwonka, Dr inż. Maciej Szmit, mgr Przemysław Miller (praktyk)

 

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

 

Kierunek studiów Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie jest nowością w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ.


Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych wpływa na współczesne środowisko biznesowe. Podstawą rewolucji informacyjnej stał się Internet przyczyniając się do powstania nowych modeli biznesowych związanych z handlem elektronicznym. Powstający Internet Rzeczy stymuluje pojawianie się nowych koncepcji w obszarze zarządzania biznesem, które zakładają transformację cyfrową, opartą na aplikacjach i usługach chmury obliczeniowej, analizie dużych zbiorów danych Big Data i wielokanałowym modelu dystrybucji produktów i usług. Czynnikami stymulującymi te zmiany są: automatyzacja procesów, cyfrowe dane, łączność oraz cyfrowy dostęp konsumentów. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość poznania biznesowych korzyści, jakie przynosi stosowanie różnych technologii informatycznych w organizacji.


Kierunek ten oferuje unikalne połączenie wiedzy dziedzinowej z zakresu nauk o zarządzaniu, innych nauk społecznych i elementów nauk ścisłych z umiejętnościami komunikacyjnymi i analitycznymi. W ten sposób pozwala wykorzystać nabyte kwalifikacje w zakresie wykorzystania technologii informatycznych, do automatyzacji procesów biznesowych i przekształcenia dostępnych dla firmy danych w realną korzyść biznesową.
 

 

 

Wybrane przedmioty

 

Transformacja cyfrowa biznesu
Modelowanie i eksploracja procesów biznesowych
Bazy danych
Media cyfrowe i wyszukiwanie informacji
Aplikacje i usługi IT w cyfryzacji biznesu
Business Intelligence
Technologie Big Data
Ochrona danych i bezpieczeństwo cyfrowe

 

Atuty kierunku

 

Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych (zarówno Open Source, jak i komercyjnych w wersjach edukacyjnych). Zaproponowana ścieżka programu powstała przy współudziale praktyków biznesu. Są oni także autorami treści programowych i współprowadzącymi wielu przedmiotów.


Możliwości zatrudnienia

 

Kierunek Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie adresowany jest do osób zainteresowanych uzyskaniem praktycznego przygotowania zawodowego, otwierającego przed nimi możliwości zatrudnienia w charakterze specjalisty zarządzania informacją, analityka informacji i raportów medialnych, specjalisty ds. zastosowań informatyki, analityka mediów społecznościowych, specjalisty ds. rozwoju organizacji, specjalisty do spraw sprzedaży z dziedziny IT.


 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 35 (min. 20)

 

Zasady rekrutacji:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, informatyka
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Cyfryzacja i technologie informatyczne w biznesie należy do grupy kierunków ZARZĄDZANIE.

Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny zarządzania. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

 

Zasady rekrutacji:
W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: język obcy nowożytny
• Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, informatyka, geografia, historia, WOS
• Dwa przedmioty do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka, fizyka, biologia, chemia

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Anna Pamuła
Koordynator kierunku: dr Beata Gontar
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Witold Bartkiewicz, dr Piotr Czerwonka, Dr inż. Maciej Szmit, mgr Przemysław Miller (praktyk)

 Print