Zarządzanie biznesem

 

Oferta studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie biznesem jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie biznesem jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP - małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

 

Specjalności:

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT


Wybrane przedmioty:

 

Zarządzanie firmą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Finanse przedsiębiorstw

Prawo handlowe

Digitalizacja biznesu

Rachunkowość w procesie zarządzania

Marketing

Rozwój firmy

Ryzyko i kryzys w organizacji

Doskonalenie kompetencji menadżerskich

Standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT

Analiza procesów biznesowych

 

Możliwość zatrudniania:

Absolwenci kierunku Zarządzanie biznesem będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięciach.

W ramach specjalności Zarządzania firmą absolwenci będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności biznesowej; do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach specjalności Zarządzanie zasobami IT absolwenci będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w działach IT, kierowania zespołami projektowo-programistycznymi, wdrożeniowymi i obsługi infrastruktury IT.

 

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 35)

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić o konkursu dyplomów.

Plan studiów niestacjonarnych[.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej:

Kierownik kierunku: dr Maciej Malarski
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ; dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Maria Czajkowska mgr Paulina Pazio - praktyk

 

 

 

Zarządzanie biznesem

 

Oferta studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie biznesem jest kierowana do absolwentów studiów I stopnia kierunków nieekonomicznych, którzy chcą zostać specjalistami w zakresie zarządzania w biznesie.

W trakcie pierwszego semestru studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu zarządzania procesami w przedsiębiorstwach. Później mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z dwóch specjalności: Zarządzania firmą oraz Zarządzania zasobami IT.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie biznesem jest kształcenie specjalistów w zakresie szeroko rozumianego zarządzania oraz kadry menedżerskiej dla potrzeb organizacji biznesowych (zakładanie i prowadzenie firm z sektora MSP - małych i średnich przedsiębiorstw), firm związanych z procesami IT (procesy projektowo-programistyczne, wdrożeniowe oraz bieżąca eksploatacja usług IT).

 

Specjalności:

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT


Wybrane przedmioty:

 

Zarządzanie firmą

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Finanse przedsiębiorstw

Prawo handlowe

Digitalizacja biznesu

Rachunkowość w procesie zarządzania

Marketing

Rozwój firmy

Ryzyko i kryzys w organizacji

Doskonalenie kompetencji menadżerskich

Standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT

Analiza procesów biznesowych

 

Możliwość zatrudniania:

Absolwenci kierunku Zarządzanie biznesem będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięciach.

W ramach specjalności Zarządzania firmą absolwenci będą przygotowani do uruchomienia i prowadzenia własnej działalności biznesowej; do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ramach specjalności Zarządzanie zasobami IT absolwenci będą przygotowani do pełnienia ról kierowniczych w działach IT, kierowania zespołami projektowo-programistycznymi, wdrożeniowymi i obsługi infrastruktury IT.

 

 

 

 

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 80 (min. 35)

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

Orientacyjny limit miejsc 60 (min. 35)

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów innego niż należącego do dziedziny nauk ekonomicznych. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić o konkursu dyplomów.

Plan studiów niestacjonarnych[.pdf]

 

Specjalność jest uruchamiana przy min. liczbie 30 chętnych.

 

Skład Rady Programowej:

Kierownik kierunku: dr Maciej Malarski
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ; dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ; dr Maria Czajkowska mgr Paulina Pazio - praktyk

 

 

 Drukuj