Kierunek Zarządzanie biznesem, specjalność Zarządzanie zasobami IT

 

Specjalność Zarządzanie zasobami IT jest nowością w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ.
Studia na tej specjalności umożliwią uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji. XXI wiek to okres szybkiego wzrost wykorzystania technologii ICT w organizacjach różnego typu. Zastosowanie technologii IT oraz nadzór nad jej rozwojem i wykorzystaniem to obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesów firmy. Studia kierowane są do osób zawodowo zajmujących się informatyką oraz absolwentów kierunków lub specjalności powiązanych z informatyką.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Proponowany program, jak i treści programowe mają charakter autorski i były tworzone przy udziale praktyków z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do kandydowania na stanowiska kierownicze działów IT. W odróżnieniu od kierunków stricte informatycznych, skoncentrowanych jedynie na aspektach technicznych, specjalność kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu, ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania publicznego oraz teorii zachowań organizacyjnych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Architektura ICT
Ład IT
Tradycyjne i zwinne metody zarządzania projektami IT
Standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT
Analiza procesów biznesowych
Audyt IT

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalnośći będą mogli pracować jako specjaliści w zakresie zarządzania zasobami IT. Program zaprojektowany jest z myślą o kandydatach na stanowiska kierownicze i liderach zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach lub organizacjach świadczących usługi IT, na potrzeby własne oraz klientów zewnętrznych.

 

Absolwent będzie posiadał znajomość aktualnych technologii i trendów rozwoju IT oraz standardów związanych z rozwojem architektury IT i zarządzaniem usługami IT (TOGAF, COBIT, ITIL, UML, BPMN i inne).

 

Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji w obszarach takich, jak: budowanie strategii informatyzacji, nadzór nad architekturą systemów IT w organizacji, zarządzanie procesami biznesowymi i usługami IT,  zarządzanie projektami informatycznymi według różnych metodyk. Dodatkowo absolwent będzie posiadał kompetencje z obszaru społeczno-ekonomiczno-prawnego takie, jak uwarunkowania prawne, wycena usług IT, ocena efektywności i jakości oraz komunikacja w zespole.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
Koordynator specjalności: mgr Katarzyna Ciach
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ; dr Piotr Czerwonka, dr Grzegorz Podgórski, dr Beata Gontar, dr inż. Maciej Szmit, mgr Jacek Karaś (praktyk)

Kierunek Zarządzanie biznesem, specjalność Zarządzanie zasobami IT

 

Specjalność Zarządzanie zasobami IT jest nowością w ofercie edukacyjnej Wydziału Zarządzania UŁ.
Studia na tej specjalności umożliwią uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami IT wspierającymi działanie organizacji. XXI wiek to okres szybkiego wzrost wykorzystania technologii ICT w organizacjach różnego typu. Zastosowanie technologii IT oraz nadzór nad jej rozwojem i wykorzystaniem to obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesów firmy. Studia kierowane są do osób zawodowo zajmujących się informatyką oraz absolwentów kierunków lub specjalności powiązanych z informatyką.

 

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, laboratoriów i warsztatów projektowych z wykorzystaniem różnych narzędzi informatycznych. Proponowany program, jak i treści programowe mają charakter autorski i były tworzone przy udziale praktyków z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych. Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do kandydowania na stanowiska kierownicze działów IT. W odróżnieniu od kierunków stricte informatycznych, skoncentrowanych jedynie na aspektach technicznych, specjalność kładzie duży nacisk na wiedzę z zakresu, ekonomii, prawa, finansów i rachunkowości, zarządzania strategicznego, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania publicznego oraz teorii zachowań organizacyjnych.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Architektura ICT
Ład IT
Tradycyjne i zwinne metody zarządzania projektami IT
Standardy i praktyki w zarządzaniu usługami IT
Analiza procesów biznesowych
Audyt IT

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalnośći będą mogli pracować jako specjaliści w zakresie zarządzania zasobami IT. Program zaprojektowany jest z myślą o kandydatach na stanowiska kierownicze i liderach zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach lub organizacjach świadczących usługi IT, na potrzeby własne oraz klientów zewnętrznych.

 

Absolwent będzie posiadał znajomość aktualnych technologii i trendów rozwoju IT oraz standardów związanych z rozwojem architektury IT i zarządzaniem usługami IT (TOGAF, COBIT, ITIL, UML, BPMN i inne).

 

Studia pozwolą na uzyskanie kompetencji w obszarach takich, jak: budowanie strategii informatyzacji, nadzór nad architekturą systemów IT w organizacji, zarządzanie procesami biznesowymi i usługami IT,  zarządzanie projektami informatycznymi według różnych metodyk. Dodatkowo absolwent będzie posiadał kompetencje z obszaru społeczno-ekonomiczno-prawnego takie, jak uwarunkowania prawne, wycena usług IT, ocena efektywności i jakości oraz komunikacja w zespole.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ
Koordynator specjalności: mgr Katarzyna Ciach
Członkowie Rady Programowej: dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ; dr Piotr Czerwonka, dr Grzegorz Podgórski, dr Beata Gontar, dr inż. Maciej Szmit, mgr Jacek Karaś (praktyk)

 Drukuj