Akademia Zarządzania

 

 

 

Kierownik studiów

dr Maciej Malarski

e-mail: maciej.malarski@uni.lodz.pl

tel.: 42 635 50 78

 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska

Wydział Zarządzania UŁ, p. 114

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel. 0 42 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem ze  szczególnym uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów został tak opracowany, aby kształcił uniwersalne umiejętności menedżera, bez względu na branżę, w jakiej przyszło mu aktualnie lub w przyszłości pracować. Dlatego też uczestnikami tych zajęć mogą być menedżerowie pracujący w różnych środowiskach.

Program stanowi bezpośrednią odpowiedź na rynkową potrzebę rozszerzania umiejętności kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają, a nie mają doświadczeń w budowaniu zespołów, organizowaniu pracy i zarządzania procesami biznesowymi. Program studiów będzie również intersujący dla osób, które aspirują na stanowiska menedżerskie.

 

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla: Managerów odpowiedzialnych za zarządzanie w organizacjach różnego typu lub osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych. Studia przeznaczone są także dla właścicieli firm, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania. 

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. 

 

Program studiów

 

Sem.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Egzamin

zal. / ocena

Godziny

ECTS

 
 
 

1

Strategia organizacji

Warsztaty

Z

ocena

28

7

 

1

Metody i techniki zarządzania

Warsztaty

Z

ocena

28

7

 

2

Kompetencje kierownicze

Warsztaty

Z

ocena

32

8

 

2

Komunikacja w organizacji

Warsztaty

Z

ocena

32

8

 

2

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warsztaty

Z

ocena

24

6

 

2

Rachunkowość i finanse

Warsztaty

Z

ocena

24

6

 

2

Egzamin końcowy

 

E

ocena

 

5

 

 

 

 

 

Suma:

168

47

   
   

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie mieszanej.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium, zdaniu egzaminu końcowego, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Akademii Zarządzania.

 

Wymagane dokumenty:

  

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 300 zł płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.

 

 

Akademia Zarządzania

 

 

 

Kierownik studiów

dr Maciej Malarski

e-mail: maciej.malarski@uni.lodz.pl

tel.: 42 635 50 78

 

Sekretariat studiów

Marta Jasińska

Wydział Zarządzania UŁ, p. 114

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel. 0 42 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Cel i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem ze  szczególnym uwzględnieniem umiejętności organizowania procesów pracy, planowania działań, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi.

Program studiów został tak opracowany, aby kształcił uniwersalne umiejętności menedżera, bez względu na branżę, w jakiej przyszło mu aktualnie lub w przyszłości pracować. Dlatego też uczestnikami tych zajęć mogą być menedżerowie pracujący w różnych środowiskach.

Program stanowi bezpośrednią odpowiedź na rynkową potrzebę rozszerzania umiejętności kadry kierowniczej, zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw, które dynamicznie się rozwijają, a nie mają doświadczeń w budowaniu zespołów, organizowaniu pracy i zarządzania procesami biznesowymi. Program studiów będzie również intersujący dla osób, które aspirują na stanowiska menedżerskie.

 

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla: Managerów odpowiedzialnych za zarządzanie w organizacjach różnego typu lub osób aspirujących do zajmowania stanowisk kierowniczych. Studia przeznaczone są także dla właścicieli firm, którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania. 

 

Czas trwania studiów

Studia trwają dwa semestry, pokrywające się z rokiem akademickim. 

 

Program studiów

 

Sem.

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Egzamin

zal. / ocena

Godziny

ECTS

 
 
 

1

Strategia organizacji

Warsztaty

Z

ocena

28

7

 

1

Metody i techniki zarządzania

Warsztaty

Z

ocena

28

7

 

2

Kompetencje kierownicze

Warsztaty

Z

ocena

32

8

 

2

Komunikacja w organizacji

Warsztaty

Z

ocena

32

8

 

2

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warsztaty

Z

ocena

24

6

 

2

Rachunkowość i finanse

Warsztaty

Z

ocena

24

6

 

2

Egzamin końcowy

 

E

ocena

 

5

 

 

 

 

 

Suma:

168

47

   
   

Zajęcia na studiach podyplomowych w edycji roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w formie mieszanej.

 

Świadectwo ukończenia studiów:

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studium, zdaniu egzaminu końcowego, uzyskaniu zaliczeń z pozostałych przedmiotów, słuchacze otrzymują świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych Akademii Zarządzania.

 

Wymagane dokumenty:

  

 

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

5 300 zł płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru. Pierwsza rata płatna po zakwalifikowaniu na studia.

 

 

 Drukuj