Zarządzanie w administracji publicznej

 

Chcesz mieć swój udział w działaniach realnie wpływających na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości, poprawiających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości?

Interesuje Cię praca jako konsultant, doradca czy menedżer w organizacjach sektora publicznego, takich jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe czy organizacje pożytku publicznego?

Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej czy instytucjach Unii Europejskiej?

A może chciałbyś budować swoją ścieżkę kariery w prywatnej firmie, która realizuje projekty wspólnie z sektorem publicznym?

Jeśli tak, to studiuj na kierunku Zrządzanie w administracji publicznej!

 

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Poznasz tajniki strategicznego zarządzania finansami, dowiesz się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów jest połączeniem aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa z metodami jej praktycznego wykorzystania, co pozwala na kształtowanie umiejętności analizy złożonych problemów decyzyjnych, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności za dobro publiczne. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, przydatną w praktyce funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadry zarządzającej w organizacjach sektora publicznego, która musi działać jak menadżerowie sektora prywatnego.

 

Co zyskasz studiując na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej:

 


Dlaczego warto wybrać studia Zarządzanie w administracji publicznej:

 

 • prowadzący zajęcia to wykładowcy oraz praktycy, specjalizujący się w obszarze zarządzania publicznego,
 • znaczna część zajęć realizowana jest metodą studiów przypadków, uzupełnianych ćwiczeniami, warsztatami, debatami i przygotowaniem grupowych projektów,
 • zajęcia wyposażą studenta w kompetencje niezbędne do budowania zorientowanej na sukces ścieżki kariery w sferze administracji publicznej, m.in. poprzez ciągłe rozwijanie własnego kapitału intelektualnego.

 


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • firmach konsultingowych,
 • instytututach i ośrodkach badawczych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach prywatnych wykonujących zadania publiczne.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 35 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów stacjonarnych

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 35 (min. 35)


Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku Lingwistyka dla biznesu. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych i kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów niestacjonarnych

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Beata Banachowicz
Koordynator kierunku: dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Danuta Stawasz, dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ, dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ, dr Dorota Sikora-Fernandez

 

Zarządzanie w administracji publicznej

 

Chcesz mieć swój udział w działaniach realnie wpływających na zmianę otaczającej Cię rzeczywistości, poprawiających warunki życia, rozwiązujących problemy społeczne, otwierających nowe możliwości?

Interesuje Cię praca jako konsultant, doradca czy menedżer w organizacjach sektora publicznego, takich jak przedsiębiorstwa komunalne i państwowe czy organizacje pożytku publicznego?

Chciałbyś dołączyć do grona ekspertów pracujących w urzędach administracji publicznej czy instytucjach Unii Europejskiej?

A może chciałbyś budować swoją ścieżkę kariery w prywatnej firmie, która realizuje projekty wspólnie z sektorem publicznym?

Jeśli tak, to studiuj na kierunku Zrządzanie w administracji publicznej!

 

Studia na tym kierunku pozwolą Ci zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w pracy w instytucjach publicznych. Poznasz tajniki strategicznego zarządzania finansami, dowiesz się jak zarządzać projektami w administracji publicznej, poznasz również metody zarządzania zasobami ludzkimi. Będziesz uczestniczyć w warsztatach z zakresu marketingu społecznego i publicznego oraz zarządzania kryzysowego.

 

Program studiów jest połączeniem aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii i prawa z metodami jej praktycznego wykorzystania, co pozwala na kształtowanie umiejętności analizy złożonych problemów decyzyjnych, planowania interwencji publicznych, komunikacji z otoczeniem, prowadzenia dialogu społecznego czy wzmacniania odpowiedzialności za dobro publiczne. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, przydatną w praktyce funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwenci kierunku będą posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne dla kadry zarządzającej w organizacjach sektora publicznego, która musi działać jak menadżerowie sektora prywatnego.

 

Co zyskasz studiując na kierunku Zarządzanie w administracji publicznej:

 


Dlaczego warto wybrać studia Zarządzanie w administracji publicznej:

 

 • prowadzący zajęcia to wykładowcy oraz praktycy, specjalizujący się w obszarze zarządzania publicznego,
 • znaczna część zajęć realizowana jest metodą studiów przypadków, uzupełnianych ćwiczeniami, warsztatami, debatami i przygotowaniem grupowych projektów,
 • zajęcia wyposażą studenta w kompetencje niezbędne do budowania zorientowanej na sukces ścieżki kariery w sferze administracji publicznej, m.in. poprzez ciągłe rozwijanie własnego kapitału intelektualnego.

 


Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci tego kierunku będą mieli możliwość znalezienia zatrudnienia w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • firmach konsultingowych,
 • instytututach i ośrodkach badawczych,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • firmach prywatnych wykonujących zadania publiczne.

 

 

 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 35 (min. 35)

 

Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych oraz kierunku lingwistyka dla biznesu.
Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów stacjonarnych

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA (2-letnie magisterskie)

 

Orientacyjny limit miejsc 35 (min. 35)


Zasady rekrutacji:

Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz kierunku Lingwistyka dla biznesu. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów licencjackich albo magisterskich na kierunku studiów należącym do dziedziny nauk ekonomicznych i kierunku lingwistyka dla biznesu. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

 

Plan studiów niestacjonarnych

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr Beata Banachowicz
Koordynator kierunku: dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Danuta Stawasz, dr hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ, dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ, dr Dorota Sikora-Fernandez

 Drukuj