Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

 

 

Grupa kierunków Zarządzanie                                           Kierunki w języku angielskim

W skład grupy wchodzą kierunki:

       

Analityka biznesu

   Business Management

   (tylko stacjonarne)

       

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

   Management and Finance

   (tylko stacjonarne)

 
       

Marketing

   

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

  
   Zarządzanie        Logistyka 

 

Zarządzanie projektami

 

 

 

 

 Lingwistyka dla biznesu

 (tylko stacjonarne)

 
       

   Zarządzanie miastem
 

Gospodarka przestrzenna

 
 
 
   
       
   Zarządzanie zasobami ludzkimi    


Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość

W skład grupy wchodzą kierunki:

 

Finanse i inwestycje

   

Rachunkowość

   

 

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

* Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 

Film instruktażowy krok po kroku pokaże Wam, jak przejść kolejne etapy rekrutacji, gdzie należy się zarejestrować, jakie dokumenty są niezbędne, z kim się skontaktować.

 

 

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie)

 

 

Grupa kierunków Zarządzanie                                           Kierunki w języku angielskim

W skład grupy wchodzą kierunki:

       

Analityka biznesu

   Business Management

   (tylko stacjonarne)

       

Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie

   Management and Finance

   (tylko stacjonarne)

 
       

Marketing

   

Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

  
   Zarządzanie        Logistyka 

 

Zarządzanie projektami

 

 

 

 

 Lingwistyka dla biznesu

 (tylko stacjonarne)

 
       

   Zarządzanie miastem
 

Gospodarka przestrzenna

 
 
 
   
       
   Zarządzanie zasobami ludzkimi    


Grupa kierunków Finanse i Rachunkowość

W skład grupy wchodzą kierunki:

 

Finanse i inwestycje

   

Rachunkowość

   

 

 

Terminarz rekrutacji na studia I stopnia 2019/2020 [.pdf]

 

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych:

* Formularz ankiety osobowej

* Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)

* Zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

* Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji i studiów podyplomowych

Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 

Film instruktażowy krok po kroku pokaże Wam, jak przejść kolejne etapy rekrutacji, gdzie należy się zarejestrować, jakie dokumenty są niezbędne, z kim się skontaktować.

 

 

 Print