Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2019/2020
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

 Print   
Zarządzanie   Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
Marketing   Rachunkowość i sprawozdawczość fianansowa
       
Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe   Menedżer finansowy
       
Zarządzanie publiczne   Rachunkowość zarządcza/controlling
         
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa   Logistyka
       
Zarządzanie zasobami ludzkimi   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
       
Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)    Informatyka w logistyce
       
 Specjalności wybierane w trakcie studiów    Zarządzanie łańcuchem dostaw
           
Zarządzanie firmą  

 Gospodarka przestrzenna  
           
Zarządzanie zasobami IT      
           

Business Management

(tylko stacjonarne)

 
     
Prawo podatkowe i rachunkowość
(tylko niestacjonarne)
 

 

Terminarz rekrutacji 2019/2020 (studia stacjonarne) [.pdf]

Terminarz rekrutacji 2019/2020 (studia niestacjonarne) [.pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych [.pdf]

Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne II stopnia


Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji

mgr Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

Zarządzanie   Rachunkowość i zarządzanie finansami
Specjalności wybierane w trakcie studiów:   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
Marketing   Rachunkowość i sprawozdawczość fianansowa
       
Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe   Menedżer finansowy
       
Zarządzanie publiczne   Rachunkowość zarządcza/controlling
         
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa   Logistyka
       
Zarządzanie zasobami ludzkimi   Specjalności wybierane w trakcie studiów:
       
Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)    Informatyka w logistyce
       
 Specjalności wybierane w trakcie studiów    Zarządzanie łańcuchem dostaw
           
Zarządzanie firmą  

 Gospodarka przestrzenna  
           
Zarządzanie zasobami IT      
           

Business Management

(tylko stacjonarne)

 
     
Prawo podatkowe i rachunkowość
(tylko niestacjonarne)
 

 

Terminarz rekrutacji 2019/2020 (studia stacjonarne) [.pdf]

Terminarz rekrutacji 2019/2020 (studia niestacjonarne) [.pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych [.pdf]

Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]

 

Przyjmowanie dokumentów na studia niestacjonarne II stopnia


Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji

mgr Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 Print