Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
 

Zapisz się na studia/rejestracja

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2018/2019
 

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
 

Zapisz się na studia/rejestracja

 Print   

Zarządzanie

  Finanse i rachunkowość

 

   
 
   

Specjalności wybierane na etapie rekrutacji:

 

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

   
 
   

Zarządzanie biznesem
(studia dla nieekonomistów)

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami

   
 
   

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

 

Doradca finansowy

Marketing

 
   

Rachunkowość zarządcza/controlling

Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

 
     
     

 

Zarządzanie publiczne

 

Logistyka

   
 
   

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

   
 
   

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Informatyka w logistyce

     
 
 

Business Management
(tylko stacjonarne)

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prawo podatkowe i rachunkowość
(tylko niestacjonarne)

 

Gospodarka przestrzenna

         

 

Terminarz rekrutacji 2018/2019 (studia stacjonarne) [.pdf]

Terminarz rekrutacji 2018/2019 (studia niestacjonarne) [.pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych [.pdf]

Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]


 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji

mgr Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 

Zarządzanie

  Finanse i rachunkowość

 

   
 
   

Specjalności wybierane na etapie rekrutacji:

 

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

   
 
   

Zarządzanie biznesem
(studia dla nieekonomistów)

 

Rachunkowość i zarządzanie finansami

   
 
   

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

 

Doradca finansowy

Marketing

 
   

Rachunkowość zarządcza/controlling

Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

 
     
     

 

Zarządzanie publiczne

 

Logistyka

   
 
   

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 

Specjalności wybierane w trakcie studiów:

   
 
   

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Informatyka w logistyce

     
 
 

Business Management
(tylko stacjonarne)

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Prawo podatkowe i rachunkowość
(tylko niestacjonarne)

 

Gospodarka przestrzenna

         

 

Terminarz rekrutacji 2018/2019 (studia stacjonarne) [.pdf]

Terminarz rekrutacji 2018/2019 (studia niestacjonarne) [.pdf]

Wykaz wymaganych dokumentów rekrutacyjnych [.pdf]

Deklaracja wyboru kierunku/specjalności/lektoratu [.pdf]


 

 

Informacji udziela:

Sekcja ds. rekrutacji

mgr Aleksandra Lizińczyk (42) 635-50-51

rekrutacja.wz@uni.lodz.pl

 

 Print