Budynek Wydziału Zarządzania

Od momentu powstania we wrześniu 1994 roku do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2, gdzie zapewniamy naszym studentom doskonałe warunki studiowania.

 

Studenci Wydziału Zarządzaia mają dostęp do:

- doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu,

- zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,

- bezpłatnego Internetu - w 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania UŁ uruchomiono sieć bezprzewodową, ponadto w budynku Wydziału Zarządzania znajdują się dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub dźwigania swoich laptopów. Oba kioski wyposażone są w panel dotykowy, który ułatwia korzystanie z przeglądarki. Studenci mają także możliwość korzystania z pracowni informatycznej.

- bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,

- punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, punkt BZ WBK.

 

 

Osiedle akademickie Lumumbowo

Budynek Wydziału Zarządzania znajduje się w bliskiej odległości osiedla akademickiego Lumumbowo. Osiedle jest zintegrowanym zespołem Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną.
Lumumbowo swoim wyglądem przypomina park. Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami i spowitym “płaszczem” zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarza doskonałe warunki do spacerów i rozrywki.

www.cos.uni.lodz.pl/akademiki

Budynek Wydziału Zarządzania

Od momentu powstania we wrześniu 1994 roku do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2, gdzie zapewniamy naszym studentom doskonałe warunki studiowania.

 

Studenci Wydziału Zarządzaia mają dostęp do:

- doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze stałym dostępem do Internetu,

- zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,

- bezpłatnego Internetu - w 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania UŁ uruchomiono sieć bezprzewodową, ponadto w budynku Wydziału Zarządzania znajdują się dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub dźwigania swoich laptopów. Oba kioski wyposażone są w panel dotykowy, który ułatwia korzystanie z przeglądarki. Studenci mają także możliwość korzystania z pracowni informatycznej.

- bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,

- punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, punkt BZ WBK.

 

 

Osiedle akademickie Lumumbowo

Budynek Wydziału Zarządzania znajduje się w bliskiej odległości osiedla akademickiego Lumumbowo. Osiedle jest zintegrowanym zespołem Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną.
Lumumbowo swoim wyglądem przypomina park. Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami i spowitym “płaszczem” zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarza doskonałe warunki do spacerów i rozrywki.

www.cos.uni.lodz.pl/akademiki

 Print