Nasz kampus

 

Budynek Wydziału Zarządzania


Od momentu powstania we wrześniu 1994 roku do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny 5-kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2, gdzie zapewniamy naszym studentom doskonałe warunki studiowania: wyposażone sale i aule wykładowe, klimatyzowane sale audytoryjne, sprzęt audiowizualny oraz sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. 

 

 

Na terenie całego Wydziału działa bezpłatny Internet, a także dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub noszenia swoich laptopów. Na piętrze -1 znajduje się bufet, szatnia, punkt ksero, placówka Santander Univeridades z bankomatem, stoliki wyposażone w gniazda do ładowania laptopów czy też smartfonów umożliwiające pracę w grupach. Na parterze znajduje się biblioteka wydziałowa, dziekanaty, a także główna aula nazwana imieniem prof. Jana Zieleniewskiego, twórcy prakseologicznej teorii organizacji zarządzania, założyciela Łódzkiej Szkoły Nauk o Zarządzaniu. Na 1 piętrze oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych znajduje się kącik kawowy Coffee Point. Piętra 2 i 3 to głównie sale wykładowe oraz katedry, na najwyższym piętrze znajduje się również Strefa Doktoranta i sala Rady Wydziału. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego lokalizacja umożliwia szybkie dotarcie do osiedla domów akademickich jak również do centrum miasta. 

 

Z okien Wydziału możemy obserwować Miejski Park Matejki, gdzie w wiosenne i letnie dni miło jest spędzić przerwę między wykładami. W bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, zwanej potocznie BUŁą. Otoczenie Wydziału jest bardzo miłe i spokojne, pełne zielonych krzewów i drzew.

 

Studenci Wydziału Zarządzania mają dostęp do:

 

 • doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze 
 • stałym dostępem do Internetu,
 • zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,
 • bezpłatnego Internetu - w 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania UŁ uruchomiono sieć bezprzewodową, ponadto w budynku Wydziału Zarządzania znajdują się dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub dźwigania swoich laptopów. Oba kioski wyposażone są w panel dotykowy, który ułatwia korzystanie z przeglądarki. Studenci mają także możliwość korzystania z pracowni informatycznej.
 • bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
 • punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, Placówka Santander Universidades
 

 

Osiedle akademickie Lumumbowo

 

Osiedle Akademickie Lumumbowo wzięło swoją nazwę od ulicy Patrice Lumumby, przy którym się mieści. Jest zintegrowanym zespołem 9 Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną. Lumumbowo swoim wyglądem przypomina park. Na terenie osiedla funkcjonują 2 kluby, biblioteka i 2 boiska sportowe Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami i spowitym “płaszczem” zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarzając doskonałe warunki do spacerów i rozrywki.

www.cos.uni.lodz.pl/akademiki

 

Nasz kampus

 

Budynek Wydziału Zarządzania


Od momentu powstania we wrześniu 1994 roku do maja 2002 roku Wydział Zarządzania funkcjonował wykorzystując wspólną bazę lokalową z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym. Obecnie posiadamy własny 5-kondygnacyjny budynek o łącznej powierzchni ok. 16.000 m2, gdzie zapewniamy naszym studentom doskonałe warunki studiowania: wyposażone sale i aule wykładowe, klimatyzowane sale audytoryjne, sprzęt audiowizualny oraz sale komputerowe ze stałym dostępem do Internetu. 

 

 

Na terenie całego Wydziału działa bezpłatny Internet, a także dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub noszenia swoich laptopów. Na piętrze -1 znajduje się bufet, szatnia, punkt ksero, placówka Santander Univeridades z bankomatem, stoliki wyposażone w gniazda do ładowania laptopów czy też smartfonów umożliwiające pracę w grupach. Na parterze znajduje się biblioteka wydziałowa, dziekanaty, a także główna aula nazwana imieniem prof. Jana Zieleniewskiego, twórcy prakseologicznej teorii organizacji zarządzania, założyciela Łódzkiej Szkoły Nauk o Zarządzaniu. Na 1 piętrze oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych znajduje się kącik kawowy Coffee Point. Piętra 2 i 3 to głównie sale wykładowe oraz katedry, na najwyższym piętrze znajduje się również Strefa Doktoranta i sala Rady Wydziału. Budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, a jego lokalizacja umożliwia szybkie dotarcie do osiedla domów akademickich jak również do centrum miasta. 

 

Z okien Wydziału możemy obserwować Miejski Park Matejki, gdzie w wiosenne i letnie dni miło jest spędzić przerwę między wykładami. W bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału znajduje się Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, zwanej potocznie BUŁą. Otoczenie Wydziału jest bardzo miłe i spokojne, pełne zielonych krzewów i drzew.

 

Studenci Wydziału Zarządzania mają dostęp do:

 

 • doskonale wyposażonych sal i auli wykładowych, w tym klimatyzowanych sal audytoryjnych, wyposażonych w najnowszy sprzęt audiowizualny oraz sal komputerowych ze 
 • stałym dostępem do Internetu,
 • zasobów informacyjnych zgromadzonych w bibliotece wydziałowej,
 • bezpłatnego Internetu - w 2010 roku w budynku Wydziału Zarządzania UŁ uruchomiono sieć bezprzewodową, ponadto w budynku Wydziału Zarządzania znajdują się dwa kioski internetowe. Dzięki nim studenci mają możliwość sprawdzenia np. poczty elektronicznej lub oceny w systemie USOS bez konieczności korzystania z pracowni informatycznej lub dźwigania swoich laptopów. Oba kioski wyposażone są w panel dotykowy, który ułatwia korzystanie z przeglądarki. Studenci mają także możliwość korzystania z pracowni informatycznej.
 • bezpłatnego parkingu przy budynku Wydziału,
 • punktów usługowych zlokalizowanych na Wydziale: bufet, pracownia ksero, Placówka Santander Universidades
 

 

Osiedle akademickie Lumumbowo

 

Osiedle Akademickie Lumumbowo wzięło swoją nazwę od ulicy Patrice Lumumby, przy którym się mieści. Jest zintegrowanym zespołem 9 Domów Studenckich, uzupełnionym odpowiednią infrastrukturą techniczną. Lumumbowo swoim wyglądem przypomina park. Na terenie osiedla funkcjonują 2 kluby, biblioteka i 2 boiska sportowe Umiejscowione jest ono w urokliwym miejscu otoczonym drzewami i spowitym “płaszczem” zieleni, co o każdej porze roku nadaje mu swoisty klimat, stwarzając doskonałe warunki do spacerów i rozrywki.

www.cos.uni.lodz.pl/akademiki

 

 Print