Zapraszamy na Wydział Zarządzania UŁ!


Zwiedzanie Wydziału


W każdą środę między 9.00 a 14.00 oraz pierwszą sobotę miesiąca w okresie od listopada do czerwca mogą Państwo zwiedzić nasz Wydział i zapoznać się ze szczegółami oferty kierunków studiów.


Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Warsztaty i wykłady


W ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty prezentujemy także szeroki wybór zajęć przygotowany przez wydziałowe katedry dedykowane licealistom, a w szczególności maturzystom. Wykłady i warsztaty prowadzone są w ciągu roku szkolnego dla grup zorganizowanych po ustaleniu dogodnego terminu.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć.

Zgłoszenia przyjmuje:


Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68, 601 080 326

 

 

Oferta zajęć

 

Zarządzanie/Zarządzanie zasobami ludzkimi/Planowanie kariery zawodowej

 

Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,
Siedząc i leżąc na wznak,
Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Matura - co dalej? Rozważ - nie szalej! - badanie predyspozycji zawodowych

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.
Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji intrapersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół

Dobry zespół stworzyć – sztuka,
jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.
Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Nie taki stres straszny jak go malują - techniki radzenia sobie ze stresem

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Personalni i pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Król Artur i rycerze, czyli zespół z liderem na czele

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Program jego realizacji oparty został na analogii do współpracy Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Młodzież będzie miała za zadanie rozwiązywanie szeregu zadań, które ujawnią im tajniki skutecznej kooperacji, tj. określenie zasad wspólnej pracy, podziału pracy, wspólnej realizacji niestandardowych zadań, itp.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Efektywność w nauce, czyli mnemotechniki w procesie uczenia się

Na każdym etapie kształcenia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla dalszego rozwoju, zgodnie z przyjęta i funkcjonującą koncepcją Lifelong Learning – uczenia się przez całe życie. Dzięki temu możemy kreować własny rozwój indywidualny i społeczny w ramach kształcenia formalnego (w szkołach) i nieformalnego (w domu). 
W ramach nieformalnego uczenia się proponujemy warsztaty z mnemotechnik, czyli narzędzi wspomagających własny rozwój.

W trakcie prowadzonych zajęć młodzież będzie miała okazję poznać skuteczne techniki uczenia się, które umożliwiają w prosty i szybki sposób zapamiętywanie informacji. Podczas warsztatów obalimy mit, że nauka jest nudna i nieprzydatna, oraz pokażemy jak w łatwy i przyjemny sposób podnosić poziom wiedzy. W ramach zadań, wykonywanych indywidualnie każdy z uczestników dowie się jak działa nasz umysł, jakie umiejętności sprzyjają zapamiętywaniu i jak wykorzystać własne predyspozycje, aby znaleźć najlepszą drogę do efektywnej nauki.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Przedsiębiorczość/Innowacyjność/Kreatywność/Społeczna odpowiedzialność w biznesie

 

Homoresponsabilis, symulacyjna gra biznesowa

Gra biznesowa dla uczniów starszych klas szkół zawodowych i liceum. Powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the Globalized World” wyróżnionego nagrodą Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Gra pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorców. Podczas gry zespoły uczniów działające jako przedsiębiorstwa są wystawione na działanie różnych sytuacji rynkowych wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gra pozwala lepiej zrozumieć realia rynkowe, daje materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie przedmiotu Przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów w tym także zawodowych.
Prowadzenie: wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ przeszkoleni w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the globalized world”.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: gra biznesowa

 

Aniołowie Biznesu

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Prawa człowieka a biznes

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat/wykład

 

 

Logistyka/Transport

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Logistyki oraz Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Rola logistyki w dzisiejszych czasach - NOWOŚĆ W OFERCIE

Celem warsztatu jest przedstawienie uczniom szkół średnich istoty logistyki, jej funkcjonowania i oddziaływania na gospodarkę, a także ukazanie logistyki od strony praktycznej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty, zajęcia prowadzą studenci WZ UŁ reprezentujący SKN Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Transport i wybrane konwencje - NOWOŚĆ W OFERCIE

Celem warsztatu jest przybliżenie zagadnienia transportu i jego roli w gospodarce i społeczeństwie, przedstawienie złożoności transportu jako spoiwa między różnymi podmiotami, a także zainteresowanie odbiorców konwencjami występującymi w transporcie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty, zajęcia prowadzą studenci WZ UŁ reprezentujący SKN Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Giełdy Transportowe – przegląd

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

Transport i Spedycja

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo-spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Zarządzanie miastem

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

 

Od fabryki do atrakcji

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się w pierwszej części jak współcześnie można tworzyć, planować i zarządzać atrakcjami turystycznymi opartymi na posiadanym dziedzictwie, w tym dziedzictwie poprzemysłowym. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, której celem jest podkreślenie umiejętności kształtowania produktów w mieście skierowanych do różnych jego użytkowników.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Marketing terytorialny

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką marketingu miejsc, a więc takim kształtowaniem oferty miast czy regionów, by te przestrzenie w jak największym stopniu zaspokajały potrzeby użytkowników.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

 

Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta

W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję nie tylko interaktywnie poznać najważniejsze obiekty dziedzictwa poprzemysłowego regionu, ale także podjąć próbę zarządzania nimi poprzez udział w grze zespołowej, która wyłoni zwycięzcę – zespół, który najlepiej umiał zaadaptować zabytki do potrzeb użytkowników miasta. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, że są różni użytkownicy pomimo, że z pozoru wszyscy wydają się do siebie bardzo podobni.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty/gra

 

 

Smart city – konieczność, czy moda na nową etykietę miasta

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką wykorzystania zaawansowanych technologii w miastach w celu podejmowania decyzji dotyczących ich rozwoju i funkcjonowania.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

Marketing

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Marketingu

 

Mózg na zakupach - neuromarketing

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Bezpieczne zakupy w Internecie

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład i warsztaty

 

 

Informatyka w zarządzaniu/Nowoczesne technologie

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Informatyki

 

Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

My – Klienci e-administracji

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Kierownik projektów jako profesja przyszłości

Słuchacze dowiedzą się, jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się, jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Smart City – miasto przyszłości

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Infografika – graficzna strona informacji

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i narzędziami do tworzenia infografik. Będą mogli w ramach warsztatu stworzyć swoją infografikę na zadany temat za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie.

Odbiorcy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Bezpieczeństwo IT

Wykład będzie obejmował szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych z uwzględnieniem takich elementów jak: mobilność użytkowników, nowoczesne metody uwierzytelniania, niebezpieczeństwa związane z portalami społecznościowymi, phishing, socjotechnika i wiele innych.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

  

Wsparcie informatyczne zarządzania projektami

Uczestnicy warsztatu poznają tajniki zarządzania głównymi obszarami w projekcie (zakres, czas, koszty) z wykorzystaniem profesjonalnej aplikacji Microsoft Project Professional 2010

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć


"Warsztaty, w których brali udział uczniowie naszego gimnazjum to doskonała forma zdobywania wiedzy i doskonalenia kluczowych umiejętności. Zajęcia prowadzone były w sposób fachowy. Prowadzące były świetnie przygotowane do spotkania z młodzieżą. Miały bardzo dobry, bezpośredni kontakt z gimnazjalistami. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich dyskusji świadczyła o ich zaangażowaniu i zainteresowaniu omawianymi tematami. Prowadzące potrafiły zachęcić uczniów do własnych przemyśleń. Bogate pod względem treści i perfekcyjne poprowadzone warsztaty są wysoko oceniane przez uczniów. Dla szkoły natomiast stanowią urozmaicenie oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, którzy realizują innowację programową „Zaprzyjaźnij się z ekonomią”. Rekomendujemy zarówno warsztaty "Team-building", jak i "Aniołowie Biznesu".

Dorota Wyrzykowska, Jolanta Kuropatwa, nauczycielki z Gimnazjum w Topoli Królewskiej
 

"Oba warsztaty, w których mieliśmy zaszczyt i  przyjemność uczestniczyć (a była to ogromna przyjemność), zasługują na najwyższe oceny. Obie Panie prowadzące – Pani mgr Marta Górecka i Pani mgr Patrycja Mizera-Pęczek, to osoby super przygotowane do warsztatów, przemyślany sposób ich poprowadzenia, mnóstwo inspirujących, kreatywnych ćwiczeń, wspaniały, bezpośredni kontakt z młodzieżą. Jednym słowem przesympatyczne Panie prowadzące, rzetelnie i profesjonalnie wykonujące swoje obowiązki o wysokiej kulturze osobistej. Jesteśmy zachwyceni zajęciami i z ogromną przyjemnością ponownie przyjedziemy na warsztaty do Państwa".
Izabela Jarzecka, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

 

"Zajęcia  przeprowadzone na Wydziale Zarządzania UŁ okazały się nie tylko interesującym, ale także miłym sposobem na spędzenia czasu. Przedstawione rozwiązania dotyczące transportu kolejowego w bezpośrednim połączeniu Polski i Chin zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Dlatego wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownych odwiedzin w Państwa uczelni".
Agnieszka Błaszczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim


"Wraz z uczniami klasy I A uczestniczyłam na Wydziale Zarządzania na warsztatach ,,Homoresponsabilis - Gra biznesowa dotycząca przedsiębiorczości". Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia. Dzięki grze zdobyli podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie gry musieli podejmować różne decyzje biznesowe, uczyli się prowadzenia negocjacji, a także współpracy w grupie. Serdecznie zachęcam innych do skorzystania z tej oferty".
Magda Matuszewska, nauczyciel przedsiębiorczości z XXXII LO w Łodzi

 

Zapraszamy na Wydział Zarządzania UŁ!


Zwiedzanie Wydziału


W każdą środę między 9.00 a 14.00 oraz pierwszą sobotę miesiąca w okresie od listopada do czerwca mogą Państwo zwiedzić nasz Wydział i zapoznać się ze szczegółami oferty kierunków studiów.


Przyjmujemy zarówno zgłoszenia indywidualne jak i grupowe. Wymagane wcześniejsze zgłoszenie.


Warsztaty i wykłady


W ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty prezentujemy także szeroki wybór zajęć przygotowany przez wydziałowe katedry dedykowane licealistom, a w szczególności maturzystom. Wykłady i warsztaty prowadzone są w ciągu roku szkolnego dla grup zorganizowanych po ustaleniu dogodnego terminu.
Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć.

Zgłoszenia przyjmuje:


Marta Górecka
Dział Administracji i Komunikacji
Sekcja ds. promocji oferty edukacyjnej i monitorowania karier, pokój 117
e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl
tel.: 42 635 53 68, 601 080 326

 

 

Oferta zajęć

 

Zarządzanie/Zarządzanie zasobami ludzkimi/Planowanie kariery zawodowej

 

Baw się i ucz!

Można się uczyć tak i siak,
Siedząc i leżąc na wznak,
Czytając, pisząc, grając,
Dobrze się bawiąc!

Celem zajęć jest pokazanie sposobów uczenia się, które może wykorzystać każdy uczeń i student, przygotowujący się do sprawdzianów pisemnych i ustnych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się: czym jest edutainment, jak uczyć się szybko z wykorzystaniem mnemotechnik, map mentalnych, plakatów i posterów, jak zwiększyć skuteczność przyswojonych informacji, poznają rolę odpoczynku podczas nauki, sposoby utrwalania zdobytej wiedzy oraz nauczą się jak pozbyć się poczucia zagrożenia i zmniejszyć poziom stresu na klika dni przed egzaminem i w dniu egzaminu dzięki „stresołapom”.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Matura - co dalej? Rozważ - nie szalej! - badanie predyspozycji zawodowych

Wyborów dokonywanie – to niełatwe jest zadanie.
Jakie studia, jaka praca i co robić się opłaca?
Ten poradzi, ta podpowie i mętlik powstaje w głowie…
Pora zacząć planowanie, tego, co się jutro stanie.
Celem zajęć jest ułatwienie dokonania wyboru kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. W trakcie warsztatu uczniowie dowiedzą się, co jest ważne, przy planowaniu ścieżki zawodowej i na czym polega zarządzanie własną karierą. Poznają techniki ułatwiające podejmowanie decyzji. Prowadzący warsztaty omówi także kompetencje ważne na współczesnym rynku pracy.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Rynku pracy wymagania – gotów jesteś na wyzwania? O pracy i kompetencjach kilka słów dla otwartych i ciekawskich głów…

W ramach spotkania opowiemy o kompetencjach i pracy w Łodzi, o tym co było, co jest i o tym, co nadchodzi. Zaprosimy na wędrówkę po dawnym mieście przemysłowym, współczesnym i „przyszłościowym”. Przedstawimy jak zmieniały się wymagania rynku pracy, co umieli, co potrafią i co powinni za chwilę umieć łodziacy. Opowiastki ćwiczeniami wzbogacimy i na pewno razem się nie znudzimy.
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co będzie miało największy wpływ na kształtowanie się rynku pracy w przyszłości i jakie kompetencje będą potrzebne pracownikom. Prowadzący zajęcia opowiedzą uczniom o specyfice i roli umiejętności społecznych oraz inteligencji intrapersonalnej. Zachęcą do tego, by stawać się nieprzeciętnym, bowiem jak napisał Thomas L. Friedman: “Average is over”. (The New York Times, April 2012).
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Team-building, czyli co zrobić, aby grupę przekształcić w zespół

Dobry zespół stworzyć – sztuka,
jednak przyda się nauka,
Jak budować, integrować
i jak się komunikować?
Jak problemy rozwiązywać,
by z zespołem móc wygrywać.
Celem zajęć jest przedstawienie sposobów ułatwiających współpracę w zespole. Uczestnicy warsztatu poznają techniki integracji zespołu i sposoby usprawniania komunikacji między członkami zespołu. Dowiedzą, się także, jakie role w zespole mogą pełnić poszczególne osoby i jakie znaczenie przypisuje się poszczególnym rolom.
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Nie taki stres straszny jak go malują - techniki radzenia sobie ze stresem

Chociaż czasem bywa zły i ma bardzo ostre kły,
My się stresu nie boimy, nieźle sobie z nim radzimy!
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy dowiedzą się, czym jest stres i dlaczego go doświadczamy. Uczniowie poznają również motywacyjne aspekty stresu. Druga część spotkania zrealizowana zostanie w formie warsztatowej. Uczestnicy poznają różne techniki radzenia sobie ze stresem: elementy jogi, ćwiczenia oddechowe i ćwiczenia pozwalające na natychmiastowe uwolnienie napięcia. Ponadto uczniowie dowiedzą się, jakie działania mogą podejmować w zakresie profilaktyki stresu.
Temat przygotowany przez Studenckie Koło Naukowe Personalni i pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Król Artur i rycerze, czyli zespół z liderem na czele

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Program jego realizacji oparty został na analogii do współpracy Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Młodzież będzie miała za zadanie rozwiązywanie szeregu zadań, które ujawnią im tajniki skutecznej kooperacji, tj. określenie zasad wspólnej pracy, podziału pracy, wspólnej realizacji niestandardowych zadań, itp.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Efektywność w nauce, czyli mnemotechniki w procesie uczenia się

Na każdym etapie kształcenia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności jest kluczowe dla dalszego rozwoju, zgodnie z przyjęta i funkcjonującą koncepcją Lifelong Learning – uczenia się przez całe życie. Dzięki temu możemy kreować własny rozwój indywidualny i społeczny w ramach kształcenia formalnego (w szkołach) i nieformalnego (w domu). 
W ramach nieformalnego uczenia się proponujemy warsztaty z mnemotechnik, czyli narzędzi wspomagających własny rozwój.

W trakcie prowadzonych zajęć młodzież będzie miała okazję poznać skuteczne techniki uczenia się, które umożliwiają w prosty i szybki sposób zapamiętywanie informacji. Podczas warsztatów obalimy mit, że nauka jest nudna i nieprzydatna, oraz pokażemy jak w łatwy i przyjemny sposób podnosić poziom wiedzy. W ramach zadań, wykonywanych indywidualnie każdy z uczestników dowie się jak działa nasz umysł, jakie umiejętności sprzyjają zapamiętywaniu i jak wykorzystać własne predyspozycje, aby znaleźć najlepszą drogę do efektywnej nauki.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne

 

Przedsiębiorczość/Innowacyjność/Kreatywność/Społeczna odpowiedzialność w biznesie

 

Homoresponsabilis, symulacyjna gra biznesowa

Gra biznesowa dla uczniów starszych klas szkół zawodowych i liceum. Powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the Globalized World” wyróżnionego nagrodą Eduinspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa”. Gra pozwala wcielić się w rolę przedsiębiorców. Podczas gry zespoły uczniów działające jako przedsiębiorstwa są wystawione na działanie różnych sytuacji rynkowych wymagających podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Gra pozwala lepiej zrozumieć realia rynkowe, daje materiał do dyskusji na różne tematy przewidziane w programie przedmiotu Przedsiębiorczość oraz innych przedmiotów w tym także zawodowych.
Prowadzenie: wykładowcy Wydziału Zarządzania UŁ przeszkoleni w ramach projektu Leonardo da Vinci „Homoresponsabilis in the globalized world”.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: gra biznesowa

 

Aniołowie Biznesu

Celem zajęć będzie kształtowanie u młodzieży postawy przedsiębiorczości, zwrócenie uwagi na jej w wagę w kontekście zmieniającego się rynku pracy, ponadto rozwinięcie umiejętności kreatywnego myślenia oraz umiejętności prezentacji. Cel zostanie zrealizowany poprzez warsztaty mające na celu wymyślenie innowacyjnego pomysłu (z wylosowanej kategorii: do kuchni, do łazienki, dla psa, dla sportowców, do ogrodu) i przekonywującego co, do jego użyteczności zaprezentowania go przez oceniającym jury.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania

Czas trwania zajęć: 3 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Prawa człowieka a biznes

Celem spotkania jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu praw człowieka. Uczniowie poznają podstawowe prawa człowieka oraz sposoby ich przestrzegania w przedsiębiorstwach w tym takich, które funkcjonują w krajach rozwijających się.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Logistyki

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat/wykład

 

 

Logistyka/Transport

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Logistyki oraz Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Rola logistyki w dzisiejszych czasach - NOWOŚĆ W OFERCIE

Celem warsztatu jest przedstawienie uczniom szkół średnich istoty logistyki, jej funkcjonowania i oddziaływania na gospodarkę, a także ukazanie logistyki od strony praktycznej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty, zajęcia prowadzą studenci WZ UŁ reprezentujący SKN Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Transport i wybrane konwencje - NOWOŚĆ W OFERCIE

Celem warsztatu jest przybliżenie zagadnienia transportu i jego roli w gospodarce i społeczeństwie, przedstawienie złożoności transportu jako spoiwa między różnymi podmiotami, a także zainteresowanie odbiorców konwencjami występującymi w transporcie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty, zajęcia prowadzą studenci WZ UŁ reprezentujący SKN Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Giełdy Transportowe – przegląd

Uczestnicy zajęć będą mieli szanse zagrać w grę "symulującą firmę transportową" która realizuje transporty na terenie całej Europy w taki sposób żeby osiągnąć jak najlepszy wynik finansowy.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

Transport i Spedycja

Uczestnicy w trakcie wykładu dowiedzą się o meandrach firm transportowo-spedycyjnych w różnych krajach UE problemach, wadach, zaletach i praktycznym realizowaniu transportu międzynarodowego.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Procesy planowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawowe a zarazem najistotniejsze procesy występujące w produkcji. Uczniowie będą mieli okazję zobrazować sobie jak proces produkcji wpływa na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Zarządzanie miastem

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Zarządzania Miastem i Regionem

 

Od fabryki do atrakcji

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się w pierwszej części jak współcześnie można tworzyć, planować i zarządzać atrakcjami turystycznymi opartymi na posiadanym dziedzictwie, w tym dziedzictwie poprzemysłowym. Druga część będzie miała charakter warsztatowy, której celem jest podkreślenie umiejętności kształtowania produktów w mieście skierowanych do różnych jego użytkowników.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Marketing terytorialny

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką marketingu miejsc, a więc takim kształtowaniem oferty miast czy regionów, by te przestrzenie w jak największym stopniu zaspokajały potrzeby użytkowników.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

 

Czerwony jak cegła miasta poprzemysłowego czyli zarządzanie dziedzictwem kulturowym miasta

W trakcie zajęć uczestnicy mają okazję nie tylko interaktywnie poznać najważniejsze obiekty dziedzictwa poprzemysłowego regionu, ale także podjąć próbę zarządzania nimi poprzez udział w grze zespołowej, która wyłoni zwycięzcę – zespół, który najlepiej umiał zaadaptować zabytki do potrzeb użytkowników miasta. W trakcie zajęć uczniowie dowiedzą się, że są różni użytkownicy pomimo, że z pozoru wszyscy wydają się do siebie bardzo podobni.
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty/gra

 

 

Smart city – konieczność, czy moda na nową etykietę miasta

Warsztaty mają na celu zainteresowanie uczniów tematyką wykorzystania zaawansowanych technologii w miastach w celu podejmowania decyzji dotyczących ich rozwoju i funkcjonowania.
Czas trwania zajęć: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztaty

 

Marketing

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Marketingu

 

Mózg na zakupach - neuromarketing

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Bezpieczne zakupy w Internecie

W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane najważniejsze zasady dokonywania bezpiecznych zakupów w Internecie oraz prawa konsumenta w tym zakresie. Uczestnicy zajęć będą również mieli okazję ocenić respektowanie praw konsumenta przez sklepy internetowe oraz sprawdzić swoje umiejętności w zakresie dokonywania zakupów w Internecie.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład i warsztaty

 

 

Informatyka w zarządzaniu/Nowoczesne technologie

Tematy przygotowane przez pracowników Katedry Informatyki

 

Tradycyjne czy zwinne uczestnictwo w projektach?

Uczestnicy warsztatu nie tylko dowiedzą się jak pracować w zespole zarządzanym zgodnie z podejściem tradycyjnym i zwinnym (Agile) do zarządzania projektami, ale także utworzą grupę projektową i przećwiczą różne role w zespole tradycyjnym i SRUM-owym

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

My – Klienci e-administracji

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, z jakich usług elektronicznej administracji mogą korzystać jako klienci indywidualni czy też firmowi. Posiądą również umiejętność zakładania konta na platformie ePUAP, posługiwania się profilem zaufanym ePUAP i załatwiania wybranych spraw elektronicznie (bez osobistego stawiennictwa w urzędzie).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Kierownik projektów jako profesja przyszłości

Słuchacze dowiedzą się, jakie perspektywy ma profesjonalne zarządzanie projektami w Polsce oraz jakie korzyści wynikają z wykonywania zawodu kierownik projektu (project manager).

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Anonimowość w sieci – czy Internet gwarantuje anonimowość?

Czy korzystając z Internetu rzeczywiście jesteśmy anonimowi? Słuchacze wykładu dowiedzą się, jak rzeczywiście wygląda anonimowość w sieci. Na co zwracać uwagę i jak zapewnić sobie odpowiedni poziom prywatności w sieci.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Moje ciało moją przepustką – jak systemy biometryczne wspomagają systemy bezpieczeństwa

Czy nasze cechy biometryczne mogą służyć do naszej identyfikacji w systemach informatycznych? Słuchaczom wykładu zaprezentowane zostaną metody biometryczne, które są wykorzystywane w systemach informatycznych do uwierzytelniania użytkowników. Przedstawione zostaną ich główne charakterystyki, wady i zalety oraz zniesione zostaną mity z nimi związane

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Wielki brat patrzy – co wie o mnie Internet?

Korzystając z Internetu zostawiamy w nim wiele informacji związanych ze swoją osobą. Czasem robimy to świadomie. Częściej nie mamy pojęcia o tym, jakie informacji są o nas gromadzone i kto oraz w jakim celu je wykorzystuje. Wykład przedstawia główne metody gromadzenie informacji o użytkownikach w sieci. Słuchacze poznają przykładowe rodzaje gromadzonych informacji. Przedstawione zostaną negatywne oraz pozytywne aspekty procederu gromadzenia informacji.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Smart City – miasto przyszłości

Słuchacze wykładu poznają technologie informacyjno-komunikacyjne, które zwiększają interaktywność infrastruktury miejskiej.

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

 

Infografika – graficzna strona informacji

Uczestnicy zapoznają się z zasadami i narzędziami do tworzenia infografik. Będą mogli w ramach warsztatu stworzyć swoją infografikę na zadany temat za pomocą darmowych narzędzi dostępnych w Internecie.

Odbiorcy: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Bezpieczeństwo IT

Wykład będzie obejmował szeroko pojęte zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci i systemów informatycznych z uwzględnieniem takich elementów jak: mobilność użytkowników, nowoczesne metody uwierzytelniania, niebezpieczeństwa związane z portalami społecznościowymi, phishing, socjotechnika i wiele innych.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne, forma zajęć: wykład

  

Wsparcie informatyczne zarządzania projektami

Uczestnicy warsztatu poznają tajniki zarządzania głównymi obszarami w projekcie (zakres, czas, koszty) z wykorzystaniem profesjonalnej aplikacji Microsoft Project Professional 2010

Czas trwania: 4 godziny lekcyjne, forma zajęć: warsztat

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć


"Warsztaty, w których brali udział uczniowie naszego gimnazjum to doskonała forma zdobywania wiedzy i doskonalenia kluczowych umiejętności. Zajęcia prowadzone były w sposób fachowy. Prowadzące były świetnie przygotowane do spotkania z młodzieżą. Miały bardzo dobry, bezpośredni kontakt z gimnazjalistami. Aktywność uczniów, chęć podejmowania przez nich dyskusji świadczyła o ich zaangażowaniu i zainteresowaniu omawianymi tematami. Prowadzące potrafiły zachęcić uczniów do własnych przemyśleń. Bogate pod względem treści i perfekcyjne poprowadzone warsztaty są wysoko oceniane przez uczniów. Dla szkoły natomiast stanowią urozmaicenie oferty edukacyjnej dla gimnazjalistów, którzy realizują innowację programową „Zaprzyjaźnij się z ekonomią”. Rekomendujemy zarówno warsztaty "Team-building", jak i "Aniołowie Biznesu".

Dorota Wyrzykowska, Jolanta Kuropatwa, nauczycielki z Gimnazjum w Topoli Królewskiej
 

"Oba warsztaty, w których mieliśmy zaszczyt i  przyjemność uczestniczyć (a była to ogromna przyjemność), zasługują na najwyższe oceny. Obie Panie prowadzące – Pani mgr Marta Górecka i Pani mgr Patrycja Mizera-Pęczek, to osoby super przygotowane do warsztatów, przemyślany sposób ich poprowadzenia, mnóstwo inspirujących, kreatywnych ćwiczeń, wspaniały, bezpośredni kontakt z młodzieżą. Jednym słowem przesympatyczne Panie prowadzące, rzetelnie i profesjonalnie wykonujące swoje obowiązki o wysokiej kulturze osobistej. Jesteśmy zachwyceni zajęciami i z ogromną przyjemnością ponownie przyjedziemy na warsztaty do Państwa".
Izabela Jarzecka, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie

 

"Zajęcia  przeprowadzone na Wydziale Zarządzania UŁ okazały się nie tylko interesującym, ale także miłym sposobem na spędzenia czasu. Przedstawione rozwiązania dotyczące transportu kolejowego w bezpośrednim połączeniu Polski i Chin zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Dlatego wszyscy uczniowie wyrazili chęć ponownych odwiedzin w Państwa uczelni".
Agnieszka Błaszczyk, nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim


"Wraz z uczniami klasy I A uczestniczyłam na Wydziale Zarządzania na warsztatach ,,Homoresponsabilis - Gra biznesowa dotycząca przedsiębiorczości". Uczniowie bardzo pozytywnie ocenili te zajęcia. Dzięki grze zdobyli podstawowe informacje na temat funkcjonowania przedsiębiorstw. W trakcie gry musieli podejmować różne decyzje biznesowe, uczyli się prowadzenia negocjacji, a także współpracy w grupie. Serdecznie zachęcam innych do skorzystania z tej oferty".
Magda Matuszewska, nauczyciel przedsiębiorczości z XXXII LO w Łodzi

 

 Print