Informacje ogólne o studiach podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

 

UWAGA!

Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu na wybrane kierunki studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Zarządzania są to kierunki:

 

Międzynarodowe Studia Menedżerskie

 

 

Przypominamy, że Urzędy Pracy dysponują środkami dla pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te pracodawcy mogą przeznaczyć m. in. na studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Programem mogą być objęci pracownicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Urzędów Pracy m.in. WUP Łódź

 

 

Szkolenia i kursy zewnętrzne

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, również szkolenia i kursy dla firm. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, jak również możliwość skorzystania z bazy specjalistów WZ UŁ w zakresie realizacji projektów konsultingowych. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb – stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

Szkolenie "Efektywne kierowanie zespołem w ramach wdrażania zmian"

 

"W dobie kształcenia ustawicznego i nieustannego dążenia do podnoszenia umiejętności współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest niezmiernie istotna dla firmy, którą reprezentuję. Szkolenia, organizowane dla naszych pracowników przez Wydział Zarządzania, stanowią niezwykle cenne źródło informacji, a wiedza przekazywana w ich trakcie jest dopasowana do potrzeb naszej firmy. Godne pochwały są takze profesjonalizm i dbałość o najdrobniejsze szczegóły począwszy od organizacji szkoleń, poprzez ich serwisowanie, prowadzenie, aż po ich ewaluację. Wydział Zarządzania uczestniczy w procesie intensywnej kooperacji na linii: ośrodki naukowe – przedsiębiorstwa i moze w tym obszarze słuzyć jako przykład dla innych uczelni. Władze Wydziału oraz jego kadra skutecznie łączą misję jednostki naukowo-badawczej ze współpracą z przedstawicielami świata biznesu, w czym niewątpliwie pomaga bogata oferta edukacyjna WZ oraz doświadczenie jego pracowników w pracy naukowo-badawczej. Serdecznie rekomenduję Wydział Zarządzania jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera."
Dariusz Łukaszewski, Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.

 

Informator o studiach podyplomowych (.pdf)

Regulamin studiów podyplomowych 2016/17 (.pdf)

Regulamin studiów podyplomowych 2017/18 (.pdf)

 

Informacje ogólne o studiach podyplomowych

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów różnych typów uczelni wyższych, zarówno z tytułem licencjata jak i magistra, którzy pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Profil kończonych studiów nie jest kryterium naboru, tak więc uczestnikami studiów podyplomowych mogą być zarówno osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, jak też absolwenci studiów innych niż ekonomiczne np. technicznych, przyrodniczych, medycznych czy humanistycznych.

 

UWAGA!

Posiadacze Karty Absolwenta UŁ mogą skorzystać z 10% rabatu na wybrane kierunki studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, na Wydziale Zarządzania są to kierunki:

 

Międzynarodowe Studia Menedżerskie

 

 

Przypominamy, że Urzędy Pracy dysponują środkami dla pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego prowadzonego na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki te pracodawcy mogą przeznaczyć m. in. na studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Programem mogą być objęci pracownicy, którzy ukończyli 45 rok życia. Szczegółowe informacje są dostępne na stronach Urzędów Pracy m.in. WUP Łódź

 

 

Szkolenia i kursy zewnętrzne

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oferuje, oprócz tradycyjnej oferty edukacyjnej, również szkolenia i kursy dla firm. W ramach tego obszaru współpracy istnieje m.in. możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników firmy, jak również możliwość skorzystania z bazy specjalistów WZ UŁ w zakresie realizacji projektów konsultingowych. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb – stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

 

Szkolenie "Efektywne kierowanie zespołem w ramach wdrażania zmian"

 

"W dobie kształcenia ustawicznego i nieustannego dążenia do podnoszenia umiejętności współpraca z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jest niezmiernie istotna dla firmy, którą reprezentuję. Szkolenia, organizowane dla naszych pracowników przez Wydział Zarządzania, stanowią niezwykle cenne źródło informacji, a wiedza przekazywana w ich trakcie jest dopasowana do potrzeb naszej firmy. Godne pochwały są takze profesjonalizm i dbałość o najdrobniejsze szczegóły począwszy od organizacji szkoleń, poprzez ich serwisowanie, prowadzenie, aż po ich ewaluację. Wydział Zarządzania uczestniczy w procesie intensywnej kooperacji na linii: ośrodki naukowe – przedsiębiorstwa i moze w tym obszarze słuzyć jako przykład dla innych uczelni. Władze Wydziału oraz jego kadra skutecznie łączą misję jednostki naukowo-badawczej ze współpracą z przedstawicielami świata biznesu, w czym niewątpliwie pomaga bogata oferta edukacyjna WZ oraz doświadczenie jego pracowników w pracy naukowo-badawczej. Serdecznie rekomenduję Wydział Zarządzania jako rzetelnego i profesjonalnego Partnera."
Dariusz Łukaszewski, Dyrektor PGE Obrót S.A. Oddział I z siedzibą w Łodzi.

 

Informator o studiach podyplomowych (.pdf)

Regulamin studiów podyplomowych 2016/17 (.pdf)

Regulamin studiów podyplomowych 2017/18 (.pdf)

 

 Print