Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu

 

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. 

 

Doktoranci są przygotowywani do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzając doktorantom szanse poszerzania wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach.

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zajęć, a także przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mogą również realizować wykłady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania i innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Zarządzania zapewnia możliwość wyboru seminarium doktorskiego spośród szerokiej oferty seminaryjnej. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy związani z procesem kształcenia na studiach doktoranckich wspierają doktorantów w pozyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej.

 

Doktoranci mają możliwość udziału w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych katedrach, a także uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Corocznie we wrześniu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, w trakcie której doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań naukowych.

 

Ukończenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu stanowi dla każdego ich uczestnika inwestycję edukacyjną, która potęguje szanse kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zarówno w sferze nauki, jak i praktyki zarządzania. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ stanowią więc nie tylko intelektualne wyzwanie, ale także niepowtarzalną szansę na zdobycie wartości dodanej w życiu zawodowym!


Zapisz się na studia/rejestracja

 

Studia doktoranckie stacjonarne

Studia trwają 4 lata (osiem semestrów) i prowadzone są z zakresu nauk o zarządzaniu.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse. Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ w piątki.

 

 1. Zasady rekrutacji
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 4. Kwestionariusz osobowy na stacjonarne studia doktoranckie
 5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 6. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
 7. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2016 wniosek dostępny w systemie Usosweb
 8. Oświadczenie opiekuna naukowego
 9. Oświadczenie o afiliacji
 10. Plan studiów stacjonarnych
 11. Wzór umowy dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 

 

Studia doktoranckie niestacjonarne

Studia trwają 4 lata (osiem semestrów) i prowadzone są w trybie zaocznym, z zakresu nauk o zarządzaniu.
Wydział zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.

 

 1. Zasady rekrutacji
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 4. Kwestionariusz osobowy na niestacjonarne studia doktoranckie
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2016 wniosek dostępny w systemie Usosweb
 6. Oświadczenie o afiliacji
 7. Plan studiów niestacjonarnych
 8. Wzór umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

 

Wykaz tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akademickim 2016/2017 (*.pdf)

 

Opłaty

 

Uchwały

 

Studia doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu

 

Celem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie zarządzania, wsparte wiedzą z obszaru finansów przedsiębiorstw i rachunkowości. 

 

Doktoranci są przygotowywani do prowadzenia badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz do pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Program studiów doktoranckich na naszym Wydziale uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w praktyce biznesu i nauce, stwarzając doktorantom szanse poszerzania wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach zarządzania w podmiotach gospodarczych i instytucjach.

 

Program kształcenia obejmuje przedmioty z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, metodyki pracy naukowej, form i metod prowadzenia zajęć, a także przedmioty kształcenia ogólnego oraz specjalizacyjne. Doktoranci mogą również realizować wykłady do wyboru zgodnie z ich zainteresowaniami oraz potrzebą zdobycia lub pogłębienia wiedzy specjalistycznej. Zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Zarządzania i innych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego. Wydział Zarządzania zapewnia możliwość wyboru seminarium doktorskiego spośród szerokiej oferty seminaryjnej. Opiekunowie naukowi, promotorzy i inni pracownicy związani z procesem kształcenia na studiach doktoranckich wspierają doktorantów w pozyskaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów doktorskich, przygotowania i obrony pracy doktorskiej.

 

Doktoranci mają możliwość udziału w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych katedrach, a także uczestnictwa w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Corocznie we wrześniu jest organizowana na naszym Wydziale konferencja naukowa, w trakcie której doktoranci przedstawiają wyniki swoich badań naukowych.

 

Ukończenie studiów doktoranckich w zakresie nauk o zarządzaniu stanowi dla każdego ich uczestnika inwestycję edukacyjną, która potęguje szanse kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju zarówno w sferze nauki, jak i praktyki zarządzania. Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UŁ stanowią więc nie tylko intelektualne wyzwanie, ale także niepowtarzalną szansę na zdobycie wartości dodanej w życiu zawodowym!


Zapisz się na studia/rejestracja

 

Studia doktoranckie stacjonarne

Studia trwają 4 lata (osiem semestrów) i prowadzone są z zakresu nauk o zarządzaniu.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse. Zajęcia odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ w piątki.

 

 1. Zasady rekrutacji
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 4. Kwestionariusz osobowy na stacjonarne studia doktoranckie
 5. Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
 6. Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
 7. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2016 wniosek dostępny w systemie Usosweb
 8. Oświadczenie opiekuna naukowego
 9. Oświadczenie o afiliacji
 10. Plan studiów stacjonarnych
 11. Wzór umowy dla stacjonarnych studiów doktoranckich

 

 

Studia doktoranckie niestacjonarne

Studia trwają 4 lata (osiem semestrów) i prowadzone są w trybie zaocznym, z zakresu nauk o zarządzaniu.
Wydział zapewnia uczestnikom studiów doktoranckich opiekę promotorską i pomoc w uzupełnieniu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminów doktorskich oraz uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu albo dyscyplinie finanse.

 

 1. Zasady rekrutacji
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 4. Kwestionariusz osobowy na niestacjonarne studia doktoranckie
 5. Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów - od 1.10.2016 wniosek dostępny w systemie Usosweb
 6. Oświadczenie o afiliacji
 7. Plan studiów niestacjonarnych
 8. Wzór umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie

 

Wykaz tematyki seminariów doktorskich na Wydziale Zarządzania UŁ w roku akademickim 2016/2017 (*.pdf)

 

Opłaty

 

Uchwały

 

 Print