Minimalizuj Ogłoszenia
 
Minimalizuj Akty prawne
 
Minimalizuj Wzory podań i wniosków
 
Minimalizuj Praktyki
 
Minimalizuj Stypendia/pomoc materialna

Rodzaj stypendium

Podstawa prawna

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosku

Doktoranckie (stacjonarne)

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ,
Zarządzenie nr 18 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 44 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 45 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 47 Rektora UŁ, - 

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat) 

30 września

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne)

Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ,
Zarządzenie nr 17 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 43 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 46 Rektora UŁ,- 

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat)

30 września

Rektora (dla najlepszych doktorantów) - stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ- kryteria, punktacja

Zarządzenie nr 138 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 140 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 141 Rektora UŁ

wniosek dostępny od 1.10.2016 r. w systemie USOSweb

20 października

Socjalne
Dla niepełnosprawnych
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ

wnioski i załączniki [.zip]

do 22 czerwca

Ministra (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015

wniosek

do 7 września

Doktorskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 lipca 2011 (Dz. U. Nr 160, poz. 958),
Zarządzenie nr 61 Rektora UŁ

 wniosek po wszczęciu przewodu doktorskiego

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 163 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 56 Rektora UŁ

regulamin/wniosek 

2-20 stycznia
2-20 maja

 

Rodzaj stypendium

Podstawa prawna

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosku

Doktoranckie (stacjonarne)

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ,
Zarządzenie nr 18 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 44 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 45 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 47 Rektora UŁ, - 

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat) 

30 września

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne)

Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ,
Zarządzenie nr 17 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 43 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 46 Rektora UŁ,- 

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat)

30 września

Rektora (dla najlepszych doktorantów) - stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ- kryteria, punktacja

Zarządzenie nr 138 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 140 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 141 Rektora UŁ

wniosek dostępny od 1.10.2016 r. w systemie USOSweb

20 października

Socjalne
Dla niepełnosprawnych
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ

wnioski i załączniki [.zip]

do 22 czerwca

Ministra (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015

wniosek

do 7 września

Doktorskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 lipca 2011 (Dz. U. Nr 160, poz. 958),
Zarządzenie nr 61 Rektora UŁ

 wniosek po wszczęciu przewodu doktorskiego

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 163 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 56 Rektora UŁ

regulamin/wniosek 

2-20 stycznia
2-20 maja

 

 
Minimalizuj Rozkłady zajęć
  • Wszelkie rozkłady zajęć znaleźć można w zakładce 'Dla studentów' -> 'Rozkłady zajęć'
  • Wszelkie rozkłady zajęć znaleźć można w zakładce 'Dla studentów' -> 'Rozkłady zajęć'
 
Minimalizuj Ubezpieczenia
 
Minimalizuj BHP
 
Minimalizuj Konferencje, konkursy, programy

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2016/2017

 

 
MinimalizujSzkolenia
 
Minimalizuj Plany studiów (siatki)

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2016/2017

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2015/2016

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013

Archiwum >>

 

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2016/2017

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2015/2016

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013

Archiwum >>

 

 
Minimalizuj Opłaty

       załącznik nr 1 - wniosek o ulgę w opłacie

       załącznik nr 3 - wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w UŁ

 

 

 

       załącznik nr 1 - wniosek o ulgę w opłacie

       załącznik nr 3 - wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w UŁ

 

 

 

 
Minimalizuj Seminarium doktorskie