Minimalizuj Wzory podań i wniosków
 
Minimalizuj Praktyki
 

 

 

Minimalizuj Ogłoszenia
 
Minimalizuj Akty prawne

 

 

 
Minimalizuj Stypendia/pomoc materialna

Rodzaj stypendium

Podstawa prawna

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosku

Doktoranckie (stacjonarne)

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014r.

Zarządzenie nr 86 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

Zarządzenie nr 100 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie nr 18 Rektora UŁ z dnia 26.11.2014r.

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ z dnia 4.04.2017r.

Zarządzenie nr 59 Rektora UŁ z dnia 2.02.2017r.

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat) 

30 września

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne)

Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014r.

Zarządzenie nr 87 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

Zarządzenie nr 101 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie nr 17 Rektora UŁ z dnia 26.11.2014r.

Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat)

30 września

Rektora (dla najlepszych doktorantów) - stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ- kryteria, punktacja

Zarządzenie nr 138 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 140 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 141 Rektora UŁ

wniosek dostępny od 1.10.2016 r. w systemie USOSweb

20 października

Socjalne
Dla niepełnosprawnych
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ

wnioski i załączniki [.zip]

do 22 czerwca

Ministra (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015

wniosek

do 7 września

Doktorskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 lipca 2011,
Zarządzenie nr 61 Rektora UŁ

 wniosek po wszczęciu przewodu doktorskiego

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 163 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 56 Rektora UŁ

regulamin/wniosek 

2-20 stycznia
2-20 maja

Stypendium MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendium doktoranckie

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

 

Regulamin pomocy materialnej

 

Stypendium dla osób z wszczętym przewodem doktorskim

 

Nagroda Rektora UŁ

 

Odznaczenie za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetum Łódzkiego

 

Inne stypendia

 

Rodzaj stypendium

Podstawa prawna

Wniosek do pobrania

Termin składania wniosku

Doktoranckie (stacjonarne)

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014r.

Zarządzenie nr 86 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

Zarządzenie nr 100 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie nr 18 Rektora UŁ z dnia 26.11.2014r.

Zarządzenie nr 89 Rektora UŁ z dnia 4.04.2017r.

Zarządzenie nr 59 Rektora UŁ z dnia 2.02.2017r.

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat) 

30 września

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej (stacjonarne)

Zarządzenie nr 91 Rektora UŁ z dnia 3.06.2014r.

Zarządzenie nr 87 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

Zarządzenie nr 101 Rektora UŁ z dnia 18.04.2017r.

Zarządzenie nr 17 Rektora UŁ z dnia 26.11.2014r.

Zarządzenie nr 88 Rektora UŁ z dnia 3.04.2017r.

kryteria, punktacja - 2016/2017

wniosek 1 (dla I roku)
wniosek 2 (dla starszych lat)

30 września

Rektora (dla najlepszych doktorantów) - stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ- kryteria, punktacja

Zarządzenie nr 138 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 140 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 141 Rektora UŁ

wniosek dostępny od 1.10.2016 r. w systemie USOSweb

20 października

Socjalne
Dla niepełnosprawnych
Zapomoga (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 119 Rektora UŁ

wnioski i załączniki [.zip]

do 22 czerwca

Ministra (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 lipca 2015

wniosek

do 7 września

Doktorskie (stacjonarne i niestacjonarne)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 lipca 2011,
Zarządzenie nr 61 Rektora UŁ

 wniosek po wszczęciu przewodu doktorskiego

Nagroda Rektora (stacjonarne i niestacjonarne)

Zarządzenie nr 163 Rektora UŁ,

Zarządzenie nr 56 Rektora UŁ

regulamin/wniosek 

2-20 stycznia
2-20 maja

Stypendium MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Stypendium doktoranckie

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

 

Regulamin pomocy materialnej

 

Stypendium dla osób z wszczętym przewodem doktorskim

 

Nagroda Rektora UŁ

 

Odznaczenie za działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetum Łódzkiego

 

Inne stypendia

 

 
Minimalizuj Rozkłady zajęć
  • Wszelkie rozkłady zajęć znaleźć można w zakładce 'Dla studentów' -> 'Rozkłady zajęć'
  • Wszelkie rozkłady zajęć znaleźć można w zakładce 'Dla studentów' -> 'Rozkłady zajęć'
 
Minimalizuj Ubezpieczenia
 
Minimalizuj BHP
 
Minimalizuj Konferencje, konkursy, programy

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2016/2017

 

 
MinimalizujSzkolenia
 
Minimalizuj Plany studiów (siatki)

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2016/2017

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2015/2016

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013

Archiwum >>

 

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2017/2018

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2016/2017

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2015/2016

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2014/2015

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2013/2014

Informacje o studiach rozpoczętych w roku akademickim 2012/2013

Archiwum >>

 

 
Minimalizuj Opłaty

       załącznik nr 1 - wniosek o ulgę w opłacie

       załącznik nr 3 - wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w UŁ

 

 

       załącznik nr 1 - wniosek o ulgę w opłacie

       załącznik nr 3 - wniosek o zwrot uiszczonej opłaty za kształcenie w UŁ

 

 

 
Minimalizuj Seminarium doktorskie