Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Inauguracja roku ak. 2018/2019 - prezentacje

Podział roku akademickiego 2018/2019 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 96 z dnia 23.04.2018 r.

Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.

Zasady zaliczania sesji w roku akademickim 2018/2019

Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Inauguracja roku ak. 2018/2019 - prezentacje

Podział roku akademickiego 2018/2019 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 96 z dnia 23.04.2018 r.

Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.

Zasady zaliczania sesji w roku akademickim 2018/2019