Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Zasady rozliczania sesji w roku akademickim 2016/2017

Prezentacja w sprawie zasad rozliczania sesji  egzaminacyjnej 2016/2017 

Inauguracja roku ak. 2016/2017 - prezentacja

Podział roku akademickiego 2017/2018 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dnia 4.05.2017 r.

Podział roku akademickiego 2016/2017 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 75 z dnia 27.04.2016 r.

 

Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Zasady rozliczania sesji w roku akademickim 2016/2017

Prezentacja w sprawie zasad rozliczania sesji  egzaminacyjnej 2016/2017 

Inauguracja roku ak. 2016/2017 - prezentacja

Podział roku akademickiego 2017/2018 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dnia 4.05.2017 r.

Podział roku akademickiego 2016/2017 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 75 z dnia 27.04.2016 r.