Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Podział roku akademickiego 2021/2022 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 150 z dnia 17.05.2021 r.

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 22/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie organizacji pracy osób pracujących w Działach: Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta, Nauki i Studiów Doktoranckich, Administracji i Komunikacji, Sekcji ds. informatyki, PAM Center, Bibliotece na Wydziale Zarządzania UŁ

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ NR 6/2021 z dnia 1.10.2021 r. w sprawie zasad korzystania z budynku Wydziału Zarzadzania UŁ

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r. - Tekst ujednolicony załącznika numer 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r. - Tekst ujednolicony załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego

Nasi doktoranci biorą udział w grupowych pracach badawczych realizowanych w poszczególnych Katedrach. Uczestniczą w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych zarówno przez Wydział Zarządzania, jaki i inne jednostki naukowe w kraju i zagranicą. Korzystają z programów mobilności, które umożliwiają im realizowanie zainteresowań naukowych poza macierzystą Uczelnią. Program MOST realizowany jest w niemal 30 uczelniach wyższych. W ramach programu ERASMUS Wydział Zarządzania  ma podpisane umowy z 96 uczelniami europejskimi.

Organizacją studiów doktoranckich  na Wydziale Zarządzania UŁ zajmuje się Dział Nauki i Studiów Doktoranckich.

 

 

 

 

Kierownik Studiów Doktoranckich - konsultacje

Podział roku akademickiego 2021/2022 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 150 z dnia 17.05.2021 r.

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 5.06.2020 r. w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ Nr 22/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie organizacji pracy osób pracujących w Działach: Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta, Nauki i Studiów Doktoranckich, Administracji i Komunikacji, Sekcji ds. informatyki, PAM Center, Bibliotece na Wydziale Zarządzania UŁ

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ NR 6/2021 z dnia 1.10.2021 r. w sprawie zasad korzystania z budynku Wydziału Zarzadzania UŁ

Zarządzenie nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie nr 8 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 1.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 52 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 2.12.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 174 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18.09.2020 r. w sprawie: zmiany sposobu prowadzenia działalności Uniwersytetu Łódzkiego w warunkach epidemii, wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 52 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r. - Tekst ujednolicony załącznika numer 1 do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 52 Rektora UŁ z dnia 2.12.2020 r. - Tekst ujednolicony załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 174 Rektora UŁ z dnia 18.09.2020 r.

Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 6.11.2020 r. w sprawie: elektronicznego obiegu dokumentacji dla uczestników studiów doktoranckich i doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego