dr hab. Maciej Turała

assistant professor, Prodziekan ds. Studenckich i Internacjonalizacji Programów Kształcenia


Department of City and Regional Management

Chair of Regional Management


 

Telephone: 42 635 62 88
Room: 38
E-mail: maciej.turala@uni.lodz.pl
Private WWW:
Office Hours:
A meeting may be scheduled using the online reservation system. Please choose a convenient time available at http://wz.uni.lodz.pl/turala
Description:

 

Interests:

 

Publications: 2017
 • Maciej Turała, Prognozowanie zdolności do obsługi i zaciągania zobowiązań przez jednostki terytorialne w obszarach funkcjonalnych, „SAMORZĄD TERYTORIALNY” (0867-4973), 2017, nr 7/8, s. 43-56.
   
2016
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Territorial capital as a determinant of development processes in functional areas, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2016, nr 2 (319), s. 55-68 [DOI].
   
2015
 • Maciej Turała, Equalization of territorial units' incomes - a case study of Poland, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 394, s. 187-195.
   
 • Maciej Turała, Ocena wpływu zmiany regulacji na na zdolność gmin w Polsce do obsługi i zaciągania zobowiązań, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 391, s. 239-247.
   
 • Planowanie jako instrument zintegrowanego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0582-6), pod red. Tadeusz Markowski, Maciej Turała, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo KZMiR Wydziału Zarządzania UŁ, Łódź 2015.
   
 • Maciej Turała, Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez, Laeksandra Nowakowska, Inteligentne zarządzanie w miastach Studium Przypadków, [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY (978-8-3748-8187-6), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 135-207.
   
 • Maciej Turała, Miasta inteligentne i sustensywne. Przegląd metod pomiaru., [w:] D. Sikora-Fernandez, D. Stawasz (red.), Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z konepcją SMART CITY (978-8-3748-8187-6), Wydawnictwo Placet, Warszawa 2015, s. 53-72.
   
2014
 • Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Urban Renewal in Warsaw's Commercial Real Estate Market, [w:] E. Nozeman, A. Nan der Vlist (red.), European Metropolitan Commercial Real Estate Markets (978-3-6423-7851-5), Wydawnictwo Springer International Publishing, Heidelberg 2014, s. 225-250.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Fragmentacja polityczna w organach uchwałodawczych polskich gmin - dynamika i zróżnicowanie przestrzenne, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 332, s. 44-53.
   
 • Maciej Turała, Institutional capacity in Polish communes. Strategic, financial and spatial planning dimension, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 334, s. 264-274.
   
2013
 • Maciej Turała, Analiza sprawności instytucjonalnej gmin w województwie łódzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 284, s. 99-113.
   
 • Maciej Turała, Lodz: Looking into the future, Stuck in the Past, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2013, vol. 7, nr Special Issue on New Urban World, s. 41-47.
   
 • Maciej Turała, Urban Management – the case of Lodz, [w:] M. Habrel, M. Mularska-Kucharek (red.), Lviv and Lodz at the turn of the 20th century. Structure of social space. (978-8-3796-9028-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 129-146.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Political fragmentation and external sources of funding. Do power struggles matter?, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2013, vol. 7, nr 1, s. 69-80.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Scope and forms of cooperation in Polish local governments, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 283, s. 60-72.
   
2012
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Analiza zróżnicowania przestrzennego wydatków na usługi z zakresu oświaty i wychowania w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 244, s. 594-601.
   
 • Maciej Turała, Beyond territory: Dynamic geographies of knowledge creation, diffusion, and innovation. Harald Bathelt, Maryann P. Feldman and Dieter F. Kogler (eds.). Book review., „PAPERS IN REGIONAL SCIENCE” (1056-8190), 2012, vol. 91, nr 4, s. 850-852.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Inter-communal associations – the future of metropolitan area management?, „Folia Oeconomica Stetinesia” (1730-4237), 2012, vol. 11, nr 19, s. 118-131.
   
 • Danuta Stawasz, Maciej Turała, Dorota Sikora-Fernandez, Koncepcja smart city jako wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński” (0867-1753), 2012, nr 29, s. 97-111.
   
 • Maciej Turała, Polish Local Governments' Capacity for Territorially Coherent Development, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2012, vol. 33, nr 1, s. 65-77.
   
 • Justyna Danielewicz, Maciej Turała, Wpływ fragmentacji politycznej na współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 243, s. 273-281.
   
2011
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, An overview and critical assessment of methods for identifying functional areas of metropolitan cities in Poland, [w:] s. WZ (red.), Contested Regions: Territorial Politics and Policy (978-1-8977-2140-7), Wydawnictwo Regional Studies Association, London 2011, s. 102-106.
   
 • Maciej Turała, Justyna Danielewicz, Delimitacja obszarów metropolitalnych jako podstawa wdrażania metropolitan governance, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 2, nr 258, s. 109-120.
   
 • Maciej Turała, Impact of economic crisis on territorial disparities in terms of wealth – case study of Poland, „Romanian Journal of Regional Science” (1843-8520), 2011, vol. 5, nr 2, s. 39-52.
   
 • Maciej Turała, Mechanizm równoważenia dochodów j.s.t. a kohezja terytorialna i autonomia finansowa samorządów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, vol. 687, nr 48, s. 259-272.
   
 • Maciej Turała, IMPACT OF INCOME EQUALISATION MECHANISM ON FINANCIAL STANDING OF CITIES IN POLAND, [w:] s. WZ (red.), Sustainable development of cities. Environmental and urban planning issues (2-3455-4467-8), Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 1-20.
   
2010
 • Maciej Turała, Finansowe uwarunkowania kształtowania i funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce w świetle dostępnych danych statystycznych, „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” (0067-7795), 2010, nr 63, s. 199-228.
   
2009
 • Maciej Turała, Lasse Oulasvirta, Financial Autonomy and Consistency of Central Government Policy Towards Local Governments, „INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES” (0020-8523), 2009, vol. 75, nr 2, s. 339-363.
   
 • Maciej Turała, Metropolitan Areas in Poland - financial dimension, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 24, nr 24, s. 96-127.
   
2008
 • Maciej Turała, Polityka regionalna Unii Europejskiej a intra-regionalne zróżnicowanie w poziomie rozwoju. Przykład województwa łódzkiego., [w:] J. Działo (red.), Efekty integracji europejskiej w wybranych sektorach gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 272-286.
   
 • Maciej Turała, Pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin na przykładzie województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2008, nr 215, s. 99-126.
   
 • Maciej Turała, Karolina Turała, Partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców na rzecz realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] M. Gołębiowski (red.), Współczesne trendy przedsiębiorczości., Wydawnictwo "Piktor", Łódź 2008, s. 461-493.
   

Announcements
Materials

 Print