prof. nadzw. dr hab. Edward Stawasz

profesor nadzwyczajny, kierownik


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 51 96
Nr pokoju: 240/241
E-mail: stawasz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 12.00-13.00 konsultacje

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2018
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, The Risk of Growth Failure of the SME Sector Companies Operating in the Shadow Economy, „Efficiency in Business and Economics Proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN)”, 2018, s. 203-218 [DOI].
   
2017
 • Edward Stawasz, Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 277-291 [URL].
   
 • Edward Stawasz, Kompetencje menedżerskie a konkurencyjność małych innowacyjnych firm rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, vol. XVIII, nr 6/2, s. 197-210.
   
 • Edward Stawasz, Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2017, nr 48/3, s. 269-279 [DOI].
   
 • Edward Stawasz, Wojciech Grabowski, The Role of Business Consulting in Creating Knowledge and Formulating a Strategy of Development in Polish Micro-Enterprises, „Journal for East European Management Studies”, 2017, vol. 22, nr 3, s. 287-309 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Edward Stawasz, University's knowledge transfer capacity – organisational structures and regional cooperation, „International Journal of Higher Education Management”, 2017, vol. 3, nr 2, s. 44-59.
   
 • Edward Stawasz, Jarosław Ropęga, Economic failure in the process of small business growth in the context of the shadow economy, [w:] J. Markiewicz, L. Gracz (red.), Value of Failure - The Spectrum of Challenges for the Economy, Wydawnictwo Anthem Press, Londyn 2017, s. 19-36.
   
 • Edward Stawasz, Współpraca firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym – czynniki i efekty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2017, nr 477, s. 262-271 [DOI].
   
2016
 • Edward Stawasz, Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami - wybrane oddziaływania i determinanty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 419, s. 228-236 [DOI].
   
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, A method of simplified assessment of the economic potential of R&D projects, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems”, 2016, nr 2 (101), s. 29-46.
   
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, Method of Simplified Evaluation of the Commercial Potencial of R&D Projects, „The Essence and Measurement of Organizational Efficiency”, 2016, s. 263-279 [DOI].
   
 • Magdalena Ratalewska, Edward Stawasz, Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 387-421.
   
 • Edward Stawasz, Wojciech Grabowski, Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO”, 2016, nr 45/2, s. 49-59 [DOI].
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski, Utilisation of business advice in small innovative firms – the role of trust and tacit knowledge, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, 2016, vol. 4, nr 2, s. 117-138 [DOI].
   
 • Edward Stawasz, Wiedza zarządzających a orientacja rozwojowa w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 93-106.
   
2015
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty kształtowania zdolności MSP w zakresie innowacji i transferu wiedzy z uczelni wyższych, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 105-122.
   
 • Edward Stawasz, Determinants of knowledge transfer processes in a region, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2015, nr 394, s. 166-174.
   
 • Edward Stawasz, Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, nr 7/XVI, s. 355-366.
   
 • Edward Stawasz, Transfer of Knowledge and Technology in the Region of Łódź, [w:] A. Nowakowska (red.), Functioning of the local production systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and economic policy issues., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 135-152.
   
 • Edward Stawasz, Ewelina Kiełek-Więcławska, Support for Innovativeness of Enterprises in the SME Sector in Poland through Technological Credit, [w:] A. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, Wydawnictwo University of Miskolc, Miskolc 2015, s. 54-66.
   
 • Edward Stawasz, Jerzy Cieślik, Krzysztof B. Matusiak – organizator, badacz innowacji i przedsiębiorczości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121 (891), s. 13-26 [DOI].
   
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, METODA OCENY POTENCJAŁU EKONOMICZNEGO PROJEKTÓW B+R, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI”, 2015, nr 5, s. 4-9.
   
 • Edward Stawasz, Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu w mikroprzedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 121 (891), s. 179-192 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Edward Stawasz, Selected Aspects in The Creation of The University's Knowledge Transfer Capacity, „Optimum. Studia Ekonomiczne”, 2015, nr 5(77), s. 27-41.
   
2014
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, Barriers and Risk Factors in the Development of Micro and Small Businesses in Poland, [w:] K. Wach, A. Gubik (red.), International Entrepreneurship and Corporate Growth in Visegrad Countries, Wydawnictwo University of Miskolc, Miskolc 2014, s. 99-113.
   
 • Edward Stawasz, Partnerzy małych firm w dziedzinie innowacji, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 185-213.
   
2013
 • Edward Stawasz, Factors shaping innovation capacity of smes, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (red.), Contemporary economies in the face of new challenges. Economic, social, and legal aspects, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 367-379.
   
 • Edward Stawasz, Impact of State Aid on Innovativeness in the Context of the Innovation Capacity of Enterprises in the SME Sector, „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU”, 2013, vol. 12, nr 4, s. 8-19.
   
 • Edward Stawasz, Innovation capacity of enterprises – selected issues, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 277, nr 277, s. 107-121.
   
 • Edward Stawasz, Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka”, 2013, vol. 53, nr 1148, s. 17-28.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP z uwzględnieniem sektora biotechnologicznego, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 27-44.
   
 • Edward Stawasz, Terytorialne aspekty kształtowania zdolności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium.Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 201-215.
   
2012
 • Edward Stawasz, Knowledge transfer between universities and enterprises in the Łódź region, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems”, 2012, vol. 87, nr 4, s. 71-82.
   
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, Selected aspects of the valuation of innovative undertakings, „Operations Research and Decisions”, 2012, vol. 21, nr 3-4.2011, s. 57-68.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2012, nr 7, s. 13-22.
   
2011
 • Edward Stawasz, Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce., „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, nr 642, s. 13-26.
   
 • Edward Stawasz, Innowacyjność polskiego sektora MSP w świetle badań własnych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, vol. 70, nr 654, s. 241-290.
   
 • Edward Stawasz, Lokalizacja działalności a innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MSP (na przykładzie regionu łódzkiego), „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2011, nr 180, s. 199-208.
   
 • Edward Stawasz, Polityka innowacyjna wobec MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, vol. 70, nr 654, s. 37-58.
   
 • Edward Stawasz, Piotr Niedzielski, Robert Stanisłaeski, Wnioski i rekomendacje na rzecz polityki innowacyjnej skierowanej do MSP, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2011, vol. 70, nr 654, s. 365-397.
   
 • Jarosław Ropęga, Edward Stawasz, WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM SEKTORA MSP, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 459-468.
   
 • Edward Stawasz, Innowacyjność a wzrost przedsiębiorstw z sektora MSP w dziedzinach wysokiej technologii w kontekscie ich wewnętrznej zdolności innowacyjnej. , [w:] M. Adamska, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. , Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 221-237.
   
2010
 • Edward Stawasz, Innowacyjność MSP a możliwość nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2010, vol. 1, nr 579, s. 217-230.
   
 • Edward Stawasz, Stefan Lachiewicz, Teresa Łuczka, Rozwój badań w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polskich ośrodkach akademickich, [w:] B. Nogalski, S. Lachiewicz (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2010, s. 444-467.
   
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Jan Koch, Anna Tórz, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
   
 • Edward Stawasz, Rozwój badań nad innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2010, vol. 1, nr 234, s. 123-136.
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, SMSs innovation and job creation potential in the shadow economy context, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE”, 2010, vol. 13, nr 4/2010, s. 99-115.
   
 • Dariusz Trzmielak, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Robert Barski, Artur Bartosik, Szymon Byczko, Jerzy Cieslik, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Turyńska, Krystyna Poznańska, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
   
 • Edward Stawasz, Daniel Stos, Wybrane problemy monitorowania zjawisk kryzysowych w przedsiębiorstwach sektora MSP z udziałem szarej strefy., [w:] T. Małkus, S. Wawak (red.), Systemy controlingumonitoringu i audytu, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 139-152.
   
 • Edward Stawasz, Selected aspects and factors of SME growth management, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 133-152.
   
 • Edward Stawasz, Stefan Lachiewicz, Teresa Łuczka, Znaczenie i obszary badań nad innowacyjnoscią i konkurencyjnoscią małych i średnich przedsiębiorswt w Polsce. , „Zeszyty Naukowe Politechniki ”, 2010, nr 1091, s. 5-16.
   
2009
 • Edward Stawasz, Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego)e, [w:] E. Stawasz (red.), Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009, s. 103-124.
   
 • Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, pod red. Edward Stawasz, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009.
   
 • Edward Stawasz, Rola uczelni we wspieraniu przedsiębiorczości akademickiej, [w:] E. Stawasz (red.), Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out)-zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania., Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009, s. 83-103.
   
 • Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out)-zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania., pod red. Edward Stawasz, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty i czynniki zarządzania wzrostem przedsiębiorstw z sektora MSP, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 129-147.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane zagadnienia metodyki oceny projektów transferu technologii, [w:] E. Stawasz, P. Głodek, Z. Wysokińska (red.), Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009, s. 93-120.
   
 • Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych, pod red. Edward Stawasz, Paweł Głodek, Zofia Wysokińska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom 2009.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane problemy realizacji polityki innowacyjnej w regionie łódzkim, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2009, vol. 1, nr 525, s. 269-278.
   
2008
 • Edward Stawasz, Oddziaływanie szarej strefy na funkcjonowanie i wzrost małych średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 41-53.
   
 • Edward Stawasz, Wybrane aspekty oceny skuteczności transferu technologii na poziomie mikroekonomicznym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, 2008, nr 480, s. 29-41.
   
 • Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, pod red. Edward Stawasz, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji