dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 51 97
Nr pokoju: 245
E-mail: pawel.glodek@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 12.00-13.00 MS Teams

Opis:

 Baza wiedzy o innowacjach i komercjalizacji wiedzy:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4mCZoub_eUDLIF6PJxwHs1fd8xMbqIMp

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2020
 • Paweł Głodek, Business Advisors and Small Businesses: Cooperation in the Framework of the Advisory Process, [w:] (red.), Eurasian Business Perspectives (978-3-0304-8504-7), Springer, Cham 2020, s. 65-80 [DOI] [URL].
   
 • Katarzyna Łobacz, Paweł Głodek, Challenges and Barriers of Science and Technology Commercialisation at Public Universities: Introducing a Relation-Based Analytical Framework, [w:] (red.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (978-0-9998-5515-7), Wydawnictwo IBIMA Publishing LLC, King of Prussia 2020, s. 3653-3661 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Forms of Control of Advisory Contracts in Small Businesses: Case of Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 289-299 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Entrepreneur’s Participation in the Business Advice Process – Insights from the Case Studies of Innovative Small Firms in Polish Regions, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 77-87 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Przedsiębiorczość akademicka. Procesowe modele tworzenia i rozwoju przedsięwzięć akademickich. (978-8-3657-6649-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Współpraca doradcy i przedsiębiorcy a charakterystyka procesu doradztwa dla małego przedsiębiorstwa, [w:] E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach (978-8-3822-0331-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 37-52.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Małe innowacyjne firmy w procesie doradztwa biznesowego - perspektywa przedsiębiorcy, [w:] R. Tylżanowski (red.), Zarządzanie Innowacjami w Przedsiębiorstwie. Aktualności badawcze (978-8-3728-5915-0), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2020, s. 51-60.
   
2019
 • T. Bartosz Kalinowski, Paweł Głodek, M Pérez Valls, A Solomon, ML Fornaci, T Limonta, I Atanasovska, J Uribe Toril, JL Ruiz Real, Building next generation of globally responsible digital entrepreneurs, „Proceedings Book Responsible Innovation & Entrepreneurship” (2654-024x), 2019, s. 112-117 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Andrzej Jasiński, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi (978-8-3208-2338-7), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019 [URL].
   
2018
 • Paweł Głodek, Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju (978-8-3814-2559-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Cooperation and Small Business Advisory Process, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 483-497 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Doradztwo biznesowe dla małego przedsiębiorstwa – współpraca między doradcą a przedsiębiorcą, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 102-15 [DOI] [URL].
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski, Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego (978-8-3808-8960-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Przedsiębiorczość akademicka jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, „HORYZONTY WYCHOWANIA” (1643-9171), 2018, vol. 17, nr 44, s. 167-177 [DOI] [URL].
   
2017
 • Paweł Głodek, Edward Stawasz, University's knowledge transfer capacity – organisational structures and regional cooperation, „International Journal of Higher Education Management” (2054-9849), 2017, vol. 3, nr 2, s. 44-59 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Zaufanie a doradztwo biznesowe dla małych przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 307-318 [URL].
   
 • Paweł Głodek, Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 125-136 [DOI].
   
2016
 • Paweł Głodek, Proces komercjalizacji wiedzy, a struktury uczelni wyższej - ujęcie modelowe, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 155-168 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 621-652.
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Piotr Niedzielski, Utilisation of business advice in small innovative firms – the role of trust and tacit knowledge, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 117-138 [DOI].
   
2015
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 11-23.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Wykorzystanie procesów przedsiębiorczych w komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia celów głównych interesariuszy, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 141-155.
   
 • Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), pod red. Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Development of Competitive Advantage of Small Innovative Firm – How to Model Business Advice Influence within the Process?, „Procedia Economics and Finance” (2212-5671), 2015, vol. 23, s. 487-494 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Małe Innowacyjne Firmy w Procesie Budowania Przewagi Konkurencyjnej z Udziałem Doradcy Biznesowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2015, nr 229, s. 103-120.
   
 • Paweł Głodek, Edward Stawasz, Selected Aspects in The Creation of The University's Knowledge Transfer Capacity, „Optimum. Economic Studies” (1506-7637), 2015, nr 5(77), s. 27-41.
   
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Uczelniany scouting wiedzy jako element systemu komercjalizacji wiedzy w ramach uczelni wyższej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2015, nr 121, s. 279-292 [DOI].
   
 • Paweł Głodek, Magdalena Wiśniewska, Dariusz Trzmielak, Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne. (978-8-3796-9852-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2013
 • Paweł Głodek, UWARUNKOWANIA POWSTAWANIA I FINANSOWANIA FIRM TECHNOLOGICZNYCH, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii (978-8-3922-3755-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 45-80.
   
 • Paweł Głodek, Hans Crijns, David Storey, Matthias Fink, Anders Lundström, Andreas Kroksgard, Peter Vikström, Measuring the Costs and Coverage of SME and Entrepreneurship Policy: A Pioneering Study, „ENTREPRENEURSHIP THEORY AND PRACTICE ” (1042-2587), 2013, nr 4, s. 1-17.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych. Konsekwencje procesu przedsiębiorczego, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe (978-8-3741-7743-6), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2013, s. 247-262.
   
 • Paweł Głodek, Spin off as an Instrument of Utilising Entrepreneurship of Company Employees - Strategic Determinants, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, vol. 277, nr 277, s. 123-136.
   
2012
 • Paweł Głodek, Basic determinants of the creation of academic spin-off companies, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems” (1232-9312), 2012, vol. 17, nr 4, s. 83-93.
   
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Małgorzata Żak- Skwierczyńska, Scouting - system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej, jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 43-62.
   
 • Paweł Głodek, Katarzyna Łobacz, Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MSP – perspektywa europejska, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, vol. 714, nr 90, s. 13-25.
   
2011
 • Paweł Głodek, AKADEMICKI SPIN OFF – WYBRANE UWARUNKOWANIA I KLASYFIKACJA., „Optimum. Economic Studies” (1506-7637), 2011, nr 2 (50), s. 252-264.
   
 • Paweł Głodek, Paweł Pietras, Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy (978-8-3763-3075-4), Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
   
 • Paweł Głodek, Paweł Pietras, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP (978-8-3763-3038-9), Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
   
 • Paweł Głodek, Polityka innowacyjna Unii Europejskiej - cele i instrumenty, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 70, nr 654, s. 59-77.
   
 • Paweł Głodek, Uwarunkowania strategiczne akademickich firm spin off - kireunki dyskusji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 1, nr 69, s. 53-64.
   
 • Paweł Głodek, Paweł Pietras, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy (978-8-3763-3034-1), Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
   
2010
 • Paweł Głodek, Firma spin off - wybrane uwarunkowania i kwalifikacja, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, vol. 47, nr 579, s. 45-55.
   
 • Magdalena Wiśniewska, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Dariusz Trzmielak, Rolf Banisch, Robert Barski, Jerzy Cieślik, Krzysztof Gulda, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Krystyna Poznańska, Marzena Mażewska, Jan Koch, Anna Tórz, Agnieszka Turyńska, Marek Winkowski, Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy (978-8-3763-3081-5), Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
   
 • Edward Stawasz, Paweł Głodek, SMSs innovation and job creation potential in the shadow economy context, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2010, vol. 13, nr 4/2010, s. 99-115.
   
 • Dariusz Trzmielak, Paweł Głodek, Edward Stawasz, Robert Barski, Artur Bartosik, Szymon Byczko, Jerzy Cieslik, Jacek Guliński, Jerzy Koszałka, Elżbieta Książek, Karol Lityński, Krzysztof Matusiak, Aleksandra Nowakowska, Agnieszka Turyńska, Krystyna Poznańska, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - Siły motoryczne i bariery (978-8-3763-3001-3), Wydawnictwo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
   
2009
 • Paweł Głodek, Mateusz Wudarski, Competitiveness and innovativeness of the SME Sector in the Łódź province, [w:] R. Grądzki, J. Otto, R. Stanisławski (red.), Development of enterprises in the European Union (978-8-3728-3342-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 80-98.
   
 • Paweł Głodek, Metodyka przeprowadzenia oceny wstępnej projektów transferu technologii, [w:] E. Stawasz, P. Głodek, Z. Wysokińska (red.), Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych (978-8-3720-4855-4), Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009, s. 121-144.
   
 • Wybrane metody i mierniki oceny transferu technologii w obszarze innowacyjnych projektów i ich efektów rynkowych (978-8-3720-4855-4), pod red. Edward Stawasz, Paweł Głodek, Zofia Wysokińska, Wydanie pierwsze, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2009.
   
2008
 • Paweł Głodek, Condition of SMES Ranking Finance Provision, [w:] J. Ropęga (red.), SMES in Modern Economics, Wydawnictwo My Book Publishing, Szczecin 2008, s. 159-167.
   
 • Paweł Głodek, Szara strefa w przedsiębiorstwie – zakres pojęcia i podstawowe obszary badań, [w:] E. Stawasz (red.), Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy (978-8-3752-5261-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 32-54.
   

Link do profilu na Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Pawel_Glodek

Link do profilu na Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=0KRB_MgAAAAJ

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji