dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej

Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej


 

Nr telefonu: 42 635 51 96
Nr pokoju: 241 wejście przez p.240
E-mail: renata.lisowska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

Konsultacje

Poniedziałki w godz. 8.00-9.30

 MSteams

link do konsultacji

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYaw36bF1EqF0DwVjALE-19QA0Jenbtk3fSeLikNyWlo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0dcbc066-bef0-4bed-b3c2-3aa3c056b7ab&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

W dniu 08.11.2021 konsultacje sa odwołane za wzgledu na zwolnienie lekarskie

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Renata Lisowska, Entrepreneurial Orientation in the Context of Small Business Development, „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the Era of Pandemic” (2767-9640), 2021, s. 3008-3015 [URL].
   
2020
 • Renata Lisowska, Anna Pamuła, Changes in the Business Models of Manufacturing Companies in the SME Sector After the Implementation of Cloud Computing Solutions, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 299-311 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Anna Pamuła, Cloud computing adoption in small and medium-sized enterprises in Poland – benefit analysis, „Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies” (2301-2617), 2020, vol. 10, nr 2, s. 98-105 [DOI] [URL].
   
 • Renata Lisowska, Edward Stawasz, Human Resources Development in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2020, nr 1, s. 35-48 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Edward Stawasz, Development of Human Resources in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 61-76 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Innovative Behaviour as a Determinant of Growth and Development of Small Enterprises, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 434-356 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Wymiary orientacji przedsiębiorczej a wzrost małych innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 41-55 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Współpraca małych przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi w zakresie działalności innowacyjnej, [w:] A. Kijek, W. Starzyńska (red.), Współpraca - sektor publiczny-nauka-biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (978-8-3227-9393-0), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2020, s. 183-196.
   
 • Renata Lisowska, Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw (978-8-3822-0439-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
2019
 • Renata Lisowska, The Ability to Identify Market Opportunities and the Development of Small Businesses, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2019, nr 4, s. 26-32 [DOI].
   
2018
 • Renata Lisowska, Application of it tools in managing small and medium-sized enterprises in the context of creating entrepreneurial orientation, „Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” (1644-0757), 2018, nr 17 (4), s. 105-113 [DOI] [URL].
   
 • Renata Lisowska, Determinants of the Development of Innovative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises Operating in Sectors of Regional Smart Specialisations, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73), s. 109-125 [DOI] [URL].
   
 • Renata Lisowska, Entrepreneurial Orientation Dimensions and the Development of SMEs, [w:] (red.), ICBIM '18 Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Information Management (978-1-4503-6545-1), Association for Computing Machinery (ACM), Nowy Jork 2018, s. 100-104 [DOI] [URL].
   
 • Renata Lisowska, Innovative behaviour and competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, [w:] (red.), Book of Proceedings ICoM 2018 8th International conference on management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy” (978-8-3659-5128-1), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 422-427 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego – studium przypadku powiatu tomaszowskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 455-467 [URL].
   
 • Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6618-2), pod red. Renata Lisowska, Adrianna Jaśkowiak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018.
   
 • Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6616-8), pod red. Renata Lisowska, Anastazja Jędrzejewska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018.
   
2017
 • Renata Lisowska, Adekwatność oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia przedsiębiorców z województwa łódzkiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 263-275 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2017, vol. 51, nr 6, s. 167-175 [DOI] [URL].
   
 • Renata Lisowska, Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 6 (809), s. 131-147.
   
 • Renata Lisowska, Kredyt na innowacje techologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 205-212 [DOI].
   
 • Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą (978-8-3657-6607-6), pod red. Renata Lisowska, Tomasz Miszczak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017 [URL].
   
 • Renata Lisowska, Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 453-466.
   
2016
 • Renata Lisowska, Inteligentne specjalizacje regionu szansą na rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – doświadczenia województwa świętokrzyskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 255-269.
   
 • Renata Lisowska, Kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego – doświadczenia województwa wielkopolskiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 358-367 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Iwona Wieczorek, Rola jednostek samorządu terytorialnego w stymulowaniu przedsiębiorczości lokalnej, [w:] J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiebiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu (978-8-3651-7364-5), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 159-169.
   
 • Renata Lisowska, Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 47-71.
   
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Renata Lisowska, Joanna Filipczak, Urszula Siuda, Regionalne instrument wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (978-8-3631-9960-9), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Łódź 2016.
   
 • Renata Lisowska, The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 3, s. 83-99 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Uwarunkowania rozwoju współpracy zewnętrznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 419, s. 77-86 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
2015
 • Jarosław Ropęga, Renata Lisowska, Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich, [w:] P. Głodek, M. Wiśniewska (red.), Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami Rola scoutingu wiedzy (978-8-3796-9565-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 123-140.
   
 • Renata Lisowska, External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises – Empirical Analysis, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (2299-7326), 2015, vol. 11, nr 4, s. 115-138 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Influence of the Environment on the Development of Small and Medium-sized Enterprises in Developed and Marginalised Areas, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, nr 7/XVI, s. 383-396.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Perspektywa wsparcia projektów innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług” (1640-6818), 2015, nr 121 (891), s. 151-161 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, „Miesięcznik Marketing i Rynek” (1231-7853), 2015, nr 5, s. 560-574.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, The Role of Innovation in Preventing Economic Failure of Small Businesses, [w:] M. Contreras Loera, A. Marjański (red.), The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective (978-6-0778-3438-0), Wydawnictwo Universidad de Occidente, Mexico 2015, s. 155-168.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, The Cooperation of Small and Medium-sized Enterprises with Business Institutions in the Context of Open Innovation, „Procedia Economics and Finance” (2212-5671), 2015, vol. 23, s. 1273-1278 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, The Relations between Innovation Openness (Open Innovation) and the Innovation Potential of SMEsovation potential of SMEs, „Procedia Economics and Finance” (2212-5671), 2015, vol. 23, s. 1521-1526 [DOI].
   
 • Renata Lisowska, WSPÓŁPRACA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE – STYMULATORY I BARIERY, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 402, s. 175-183.
   
2014
 • Renata Lisowska, Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej, „Logistyka” (1231-5478), 2014, nr 6, s. 13534-13538.
   
 • Renata Lisowska, Institutional support system for the development of SME innovation, „International Journal of Innovation and Learning” (1741-8089), 2014, vol. 16, nr 3, s. 319-337.
   
 • Renata Lisowska, The Development of Creative Industries and Their Effect on Innovativeness of the Economy and Enterprises – The British Experience, [w:] D. Trzmielak, D. Gibson (red.), International cases on innnovation, knowledge and technology transfer (978-8-3922-3758-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 115-127.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, Skłonność do open innovation warunkiem rozwoju MSP w kontekście współpracy z otoczeniem, [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (978-8-3935-1046-7), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2014, s. 247-257.
   
 • Renata Lisowska, Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw-doświadczenia brytyjskie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2014, nr 7/XV, s. 407-419.
   
 • Renata Lisowska, Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 348, s. 172-180.
   
 • Renata Lisowska, Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu na przykładzie usługodawców logistycznych w województwie łódzkim, „Ekonomia i Zarządzanie” (2080-9646), 2014, nr 6/2, s. 11-22.
   
 • Renata Lisowska, Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd terytorialny w obszarach zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2014, nr 331, s. 75-84.
   
2013
 • Renata Lisowska, Bariery i stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 281, s. 74-84.
   
 • Renata Lisowska, Anetta Kuna-Marszałek, Comparative analysis of research and development activity in Poland and the UK – the current potential and determinants of its development. , [w:] J. Różański (red.), Business-science cooperation. The case of Poland (978-0-9460-0730-1), Wydawnictwo Track@Kern Ltd, Manchester 2013, s. 29-53.
   
 • Renata Lisowska, Stimulants and barriers to the development of SMEs located in marginalised regions, [w:] R. Contreras Loera, Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Development of small and medium - sized enterprises - an international perspective (978-8-3629-1670-2), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2013, s. 175-190.
   
 • Renata Lisowska, Anetta Kuna-Marszałek, Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2013, nr XC, s. 29-46.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, Innovation Potential of Small and Medium Enterprises and Their Needs in Terms of Innovation Progress, „Wulfenia” (1561-882X), 2013, vol. 20, nr 8, s. 264-279.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych - analiza porównawcza, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2013, nr 109, s. 65-79.
   
 • Renata Lisowska, Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych-analiza porównawcza, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2013, vol. 6, nr 14, s. 157-168.
   
 • Renata Lisowska, Regional determinants of development of small and mediumentreprises, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, nr 242, s. 61-70.
   
 • Renata Lisowska, Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek, Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniajacy innowacyjność regionu łódzkiego (978-8-3623-7836-4), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013, s. 105-139.
   
 • Renata Lisowska, Anetta Kuna Marszałek, Współpraca sfery nauki i przedsiebiorstw-przegląd badań, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniajacy innowacyjność regionu łódzkiego (978-8-3623-7836-4), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013, s. 13-41.
   
 • Renata Lisowska, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych (978-8-3752-5953-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
2012
 • Renata Lisowska, Dorota Starzyńska, DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 245, s. 303-313.
   
 • Dorota Starzyńska, Renata Lisowska, Działność innowacyjna polskich przedsiebiorstw przemysłowych w Polsce-analiza komparatywna, [w:] W. Bieńkowski, S. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej-konkurencyjność i rynki (978-8-3755-6530-0), CeDeWu, Warszawa 2012, s. 129-145.
   
 • Renata Lisowska, ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI W REGIONACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, vol. 696, nr 81, s. 104-113.
   
 • Renata Lisowska, Magdalena Ratalewska, Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw , „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, vol. 716, nr 92, s. 185-200.
   
 • Renata Lisowska, Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania (978-8-3752-5741-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 81-112.
   
 • Renata Lisowska, UWARUNKOWANIA ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONACH ZMARGINALIZOWANYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, nr 244, s. 416-425.
   
2011
 • Renata Lisowska, Human Capital Operational Programme and its role in professional activation of people aged 50+/45+ , [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), An Analytical Report on Programmes for People 50+ implemented in Poland between 2004 and 2009-wersja angielska (978-8-3752-5599-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 117-137.
   
 • Renata Lisowska, Janusz Kornecki, Programmes targeted at people aged 50+/45+, implemented in Poland in the years 2004-2009 - sythesis, [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), An Analytical Report on Programmes for People 50+ implemented in Poland between 2004 and 2009-wersja angielska (978-8-3752-5599-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, s. 159-178.
   
 • Renata Lisowska, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako instrument wsparcia działaności innowacyjnej małych i średnich przedsiebiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 642, nr 64, s. 251-266.
   
 • Renata Lisowska, Warunki funkcjonowania małych firm w regionach zmarginalizowanych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, vol. 638, nr 63, s. 141-149.
   
 • Renata Lisowska, Wpływ małych i srednich przedsiębiorstw na rozwój regionów zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, vol. 180, nr 1, s. 255-264.
   
 • Renata Lisowska, Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, vol. 168, nr 1, s. 401-412.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, Obszary i instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań na przykłądzie województwa łódzkiego, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i fiansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (978-8-3764-1443-0), Difin, Warszawa 2011, s. 288-306.
   
 • Renata Lisowska, Katarzyna Szymańska, WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW , [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i fiansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (978-8-3764-1443-0), Difin, Warszawa 2011, s. 231-249.
   
2010
 • Renata Lisowska, Katarzyna Szymańska, Innowacyjność i przedsiębiorczość w kulturze organizacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] M. Matejun, M. Szczepańczyk (red.), Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami (978-8-3728-3355-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2010, s. 130-150.
   
 • Renata Lisowska, Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, vol. 1, nr 579, s. 57-70.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, The Polish SME Innovativeness Against a Background of European Union Countries, [w:] S. Hittmar (red.), Knowledge Base for Management-Theory and Practice (978-8-0554-0296-3), Wydawnictwo Faculty of Management Science and Informatics, University of Žilina and Institute of Management by University of Žilina, Žilina 2010, s. 131-145.
   
 • Renata Lisowska, Factors determining development of the innovative activity of SMEs functioning in the marginalised regions, [w:] M. Wyrwicka, K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Innovation in the Entreprises (978-8-3714-3951-3), Politechnika Poznańska, Poznań 2010, s. 27-44.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, THE BARRIERS RELATED TO THE PROCESS OF SME COMPANIES CREATION , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 242, nr 1, s. 205-213.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, THE DETERMINANTS OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MARGINALIZED REGIONS, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 242, nr 1, s. 283-292.
   
 • Renata Lisowska, Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, vol. 1, nr 585, s. 225-234.
   
 • Renata Lisowska, Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych, [w:] M. Matejun (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach (978-8-3255-1722-9), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 193-207.
   
 • Renata Lisowska, Robert Stanisławski, Wpływ warunków otoczenia na kryzys w sektorze MSP zlokalizowanym na terenach zmarginalizowanych, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie w kryzysie (978-8-3931-1282-1), Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 155-170.
   
2009
 • Renata Lisowska, Development management of small and mediumenterprises in marginalized regions, [w:] K. Grzybowska, A. Stachowiak (red.), Contemporary corporate management (978-8-3714-3857-8), Politechnika Poznańska, Poznań 2009, s. 235-245.
   
 • Jarosław Ropęga, Renata Lisowska, Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, vol. 1, nr 1/39, s. 707-715.
   
 • Renata Lisowska, Avtivation of rural regions with the help of structutal funds on the example of the Łódź voivodeship, [w:] D. Hryniewiecki, R. Stanisławski (red.), Regional and financial policy of the European Union (978-8-3728-3361-7), Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 27-46.
   
 • Renata Lisowska, Wpływ polityki wsparcia firm sektora MSP na rozwój regionów zmarginalizowanych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, vol. 1, nr 572, s. 349-357.
   
2008
 • Renata Lisowska, Bariery rozwoju firm sektora MSP w Polsce i możliwośći ich pokonania, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2008, nr 16, s. 296-301.
   
 • Renata Lisowska, Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach integracyjnych uczestników łańcucha dostaw, „Logistyka” (1231-5478), 2008, nr 2, s. 23-31.
   
 • Renata Lisowska, Jarosław Ropęga, Wpływ postaw przedsiębiorczych na przeciwdziałanie niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP na terenach marginalizowanych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2008, nr 480, s. 205-226.
   
 • Renata Lisowska, Fundusze strukturalne i ich rola w podnoszeniu konkurencyjności sektora MSP w Polsce., [w:] R. Lisowska (red.), Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, Politechnika Poznańska, Poznań 2008, s. 103-113.
   
 • Zarządzanie - zasoby, ich dobór i sposoby wykorzystania, pod red. Renata Lisowska, Wydanie pierwsze, Politechnika Poznańska, Poznań 2008.
   

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji