dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ

profesor UŁ


Katedra Rachunkowości

Zakład Rachunkowości Zarządczej


 

Nr telefonu: 42 635 52 43
Nr pokoju: 253
E-mail: tomasz.wnuk@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: Konsultacje dla studentów godzina 11:30-13:00

Opis:

KARIERA NAUKOWA

2016 –             afiliowany na Linnaeus University, Växjö, Szwecja (Centre for Management Accounting Research – CMAR)

2012 –             prof. nadzw. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1998 – 2012 – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1993 – 1998 – asystent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1995 – 1995 – stypendium na University of Glasgow, Glasgow, Szkocja

1993 – 1997 – studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

1992 – 1993 – studia, University of Northumbria, Newcastle, Anglia

1987 – 1993 – studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

 

KLUCZOWE PUBLIKACJE (pełna lista poniżej)

Monografie:

1.       The role and functions of controllers in organizations, Marta Kawczyńska (60%), Tomasz Wnuk-Pel (40%), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

2.       Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Second Edition, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź-Kraków 2014.

3.       Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

4.       Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.

Artykuły w czasopismach z listy A:

1.       Management Accounting Systems and Lean Management: A Service Company Perspective, Transformations in Business & Economics, Vol. 15, No 1(37), str. 55-77, 2016.

Podręczniki (wybrane):

1.       Controlling strategiczny, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.

2.       Controlling operacyjny, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.

3.       Controlling kosztów, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.

4.       Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (red. Sobańska I.), udział własny 40%, C.H. BECK, Warszawa 2010.

5.       Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne (red. Sobańska I.), udział własny 40%, C.H. BECK, Warszawa 2009.

6.       Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management, DIFIN, Warszawa 2006.

7.       Controlling w praktyce, Zbigniew Leszczyński (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), ODDiK, Sopot 2006.

 

INNA DZIAŁALNOŚĆ (wybrane)

1.       Członkostwo: (a) Senior Board Member i członek Komitetu Sterującego Asia-Pacific Management Accounting Association (2013 do teraz); (b) Członek European Accounting Association (1998 do teraz), (c) Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (1994 do teraz).

2.       Visiting lecturer: National Taipei University, Taipei, Taiwan (2016), Linnaeus University, Växjö, Szwecja (2016), Kiel University of Applied Sciences, Kiel, Germany (2016), Linnaeus University, Växjö, Szwecja (2015), Durakij Pundit University, Bangkok, Tajlandia (2014), Rangsit University, Bangkok, Tajlandia (2014), Kaunas University of Technology, Kowno, Litwa (2013).

3.       Stanowiska zajmowane w praktyce: (a) T.G. RaFiB Sp. z o.o., początkowo konsultant, później kierownik projektu, obecnie Wiceprezes Zarządu (od marca 1997 r. do chwili obecnej); (b) Redan S.A. – członek Rady Nadzorczej notowanej na GPW w Warszawie Grupy Kapitałowej (grudzień 2006 – czerwiec 2009).

4.       Tematyka szkoleń prowadzonych dla praktyków (każde szkolenie dwudniowe): Podstawy controllingu – wprowadzenie do zagadnień controllingu, Funkcjonalny rachunek kosztów, Activity based costing/management (w tym 4 godziny warsztatów komputerowych), Budżetowanie i kontrola kosztów, Zarządzanie kosztami i rentownością – case study (warsztaty komputerowe), Planowanie i kontrola finansowa – case study (warsztaty komputerowe), Operacyjny pomiar i ocena dokonań organizacji (w tym 4 godziny warsztatów komputerowych), Strategiczny pomiar i ocena dokonań organizacji, Kalkulacje kosztów i zarządzanie rentownością produktów i klientów, Planowanie i analiza opłacalności inwestycji – case study (warsztaty komputerowe), Controlling w bankach – zarządzanie kosztami i rentownością, Rozliczanie kosztów w firmie produkcyjnej, Standard costing, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (przygotowanie do egzaminów na biegłych rewidentów), Rachunkowość zarządcza w uczelni wyższej.

5.       Inne: (a) 2016 – do dziś – kierownik specjalności Rachunkowość Zarządcza/Controlling (studia magisterskie), (b) 2002 – do dziś – kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowości Zarządczej i Controllingu.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA (wybrane)

1.       Nagroda dla najlepszego wykładowcy (Miliard w rozumie) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

2.       Nagroda dla najlepszego wykładowcy (Sprawiedliwy wykładowca) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.

3.       Druga nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo UŁ, 2013.

4.       Nagroda dla najlepszego wykładowcy (Miliard w rozumie) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

5.       Pierwsza nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za najlepszą habilitację, za monografię Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ, 2011.

6.       Druga nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za monografię Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ, 2011.

7.       Nagroda dla najlepszego wykładowcy (Sprawiedliwy wykładowca) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.

8.       Wyróżnienie na Targach Wydawnictw Ekonomicznych za podręcznik Rachunkowość zarządcza – podejście operacyjne i strategiczne, C.H. BECK, Warsaw, 2010.

9.       Druga zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik, za podręcznik Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, 2009.

10.    Pierwsza zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszy podręcznik, za podręcznik Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa, 2003.

11.    Druga nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za najlepszą książkę, za książkę Zarządzanie kosztami – budżetowanie i kontrola, Grupa Wydawnicza INFOR Sp. z o.o., Warszawa 2002.

12.    Pierwsza nagroda Stowarzyszenia Księgowych w Polsce za najlepszy doktorat, za pracę Rachunkowość a koszt kapitału, 1998.

 

KONFERENCJE NAUKOWE (wybrane):

1.      Environmental reporting in Swedish municipalities, Jan Alpenberg (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), 12th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Taiwan, Taipei, 2016.

2.      Impact of integrated information system implementation on the quality of information obtained from management accounting system – case study, Artur Jabłoński (25%), Marta Kawczyńska (25%), Żaneta Pietrzak (25%), Tomasz Wnuk-Pel (25%), 12th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Taiwan, Taipei, 2016.

3.      Operational budgeting practices. Polish and Lithuanian companies experience, Ceslovas Christauskas (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), 12th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Taiwan, Taipei, 2016.

4.      Impact of integrated information system implementation on the quality of information obtained from management accounting system – case study, Artur Jabłoński (25%), Marta Kawczyńska (25%), Żaneta Pietrzak (25%), Tomasz Wnuk-Pel (25%),12th Internatonal Conference ICTERI 2016, Ukraina, Kijów, 2016.

5.      Management accountant’s role and qualities in organizations – the case od survey studies, Żaneta Pietrzak (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), New Trends in Multidisciplinary Research and Practice – NTMRP 2015, Turcja, Stambuł, 2015.

6.      The roles and qualities of management accountants in organizations – evidence from the field, Żaneta Pietrzak (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), 20th International Scientific Conference Economics and Management – 2015 (ICEM-2015), Litwa, Kowno, 2015.

7.      Determinants of capital budgeting methods use – comparative analysis of companies practice in Poland and Thailand, Pattanant Patchchedchoo (33%), Kanitsorn Terdpaopong (33%), Tomasz Wnuk-Pel (33%), Trends in Accounting Research Conference, Polska, Łódź, 2015.

8.      Analysis of operational budgeting procedures in Polish and Lithuanian companies, Ceslovas Christauskas (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Trends in Accounting Research Conference, Polska, Łódź, 2015. 

9.      Determinants of capital budgeting methods in Poland and Thailand, Pattanant Patchchedchoo (33%), Kanitsorn Terdpaopong (33%), Tomasz Wnuk-Pel (33%), 11th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Indonezja, Denpasar, 2015.

10.    Performance indicators for sustainability strategy implementation in a Swedish municipality, Jan Alpenberg (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), 11th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Indonezja, Denpasar, 2015.

11.    Management accounting system in lean management environment, 12th Annual Conference for Management Accounting Research, Niemcy, Vallendar, 2015.

12.    Operational budgeting in Polish companies – evidence from the field, International Conference on Accounting, Auditing, and Taxation, Estonia, Tallinn, 2014.

13.    The theory, practice and factors determining the selection of capital budgeting methods – evidence from the field, 12th World Congress of Accounting Educators and Researchers, Włochy, Florencja, 2014.

14.    Management accounting systems and lean management – an extended value chain company perspective, 10th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Tajlandia, Bangkok, 2014.

15.    Capital budgeting methods in Polish companies and factors determining their selection, 11th Annual Conference for Management Accounting Research, Vallendar, Niemcy, 2014.

16.    Management accounting system change in developing countries, 9th Asia-Pacific Management Accounting Association Conference, Japonia, Nagoya, 2013.

17.    Capital budgeting practices in non-manufacturing companies in Poland, 6th International Scientific Conference Development of Services World: Transformations & Actions, Litwa, Kowno, 2013.

18.    Exploring management accounting change in Polish companies, 36th European Accounting Association Conference, Francja, Paryż, 2013.

19.    Innovative management accounting practices. The process of activity-based costing implementation and operation in large telecommunications company, 35th European Accounting Association Conference, Słowenia, Ljubljana, 2012.

20.    The development of ABC/M journal literature in Poland 1994 – 2011, Joanna Domagała (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), 35th European Accounting Association Conference, Słowenia, Ljubljana, 2012.

21.    Satisfaction and benefits of ABC implementation. Polish experience compared to USA and Australia, 34th European Accounting Association Conference, Włochy, Rzym, 2011.

22.    Contextual factors influencing activity-based costing diffusion – survey results, Konferencja: Knowledge, Economy & Society, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polska, Kraków 2010.

23.    Zarządzanie kosztami w warunkach kryzysu na przykładzie analizy podejścia firm nieprodukcyjnych do problematyki rachunku kosztów działań, Konferencja: System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, Polska, Łódź 2010.

24.    Contextual factors influencing ABC implementation and attitudes towards ABC in Poland’s companies, 33th European Accounting Association Conference, Turcja, Stambuł, 2010.

25.    Rozpowszechnienie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce – wstępne wyniki badań ankietowych, Konferencja Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Polska, Łódź 2009.

26.    Diffusion of management accounting innovations in non-manufacturing firms – the case of ABC, 4th International Scientific Seminar, Development of Services World: New Thinking, New Actions, Kaunas University of Technology, Departament of Business Administration, Litwa, Kowno 2009. 

27.    The functioning of activity-based costing in Polish enterprises – evidence from recent surveys, 32nd European Accounting Association Conference, Finlandia, Tampere, 2009.

28.    Struktura systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce: analiza przypadków, Konferencja Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Polska, Łódź 2006.

29.    Selected problems in identification of activities, their costs and drivers, Economics and Management – 2003, Accounting, audit and business taxation changes during integration into European Union, Kaunas University of Technology, Kaliningrad State Technical University, Litwa, Kowno 2003. 

30.    Wybrane problemy identyfikacji działań, ustalania ich kosztów oraz nośników, Konferencja Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, Katedra Rachunkowości UŁ, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Polska, Łódź 2002.

31.    Użyteczność metody zdyskontowanych dywidend w wycenie przedsiębiorstw, Konferencja Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Polska, Kraków 2002.

32.    Specyfika zarządzania firmą budowlano-montażową za pomocą budżetowania, Konferencja Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Polska, Kraków 2002.

33.    Management accounting practice in Poland, Irena Sobańska (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Economics and Management – 2001, Accounting Changes in European Organizations, Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management, Kaliningrad State Technical University, Faculty of Economics, Litwa, Kowno 2001.

34.    Zmiany w praktyce rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku, Irena Sobańska (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polska, Łódź 2000.

35.    Organizacja procesu budżetowania na przykładzie przedsiębiorstwa odzieżowego, Konferencja Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polska, Kraków 2000.

36.    Causes and directions of changes in management accounting practice in Poland, Irena Sobańska (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Konferencja Economics & Management – 2000, Actualities and Methodology, Kaunas University of Technology, Faculty of Economics and Management, International Economist Association, Lithuanian Economist Association, Litwa, Kowno 2000.

37.    Wybrane problemy identyfikacji działań, ustalania ich kosztów oraz nośników, Konferencja Rachunkowość polska na tle regulacji międzynarodowych, Katedra Rachunkowości UŁ, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi, Polska, Łódź 2000.

38.    Causes and directions of changes in costing systems in Polish enterprises during 1991-1999,  Irena Sobańska (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Konferencja Accounting perspectives on the threshold of the 21st century, Tartu University, School of Business Administration, Institute of Finance and Accounting, Estonia, Tartu 1999.

39.    The development of management accounting in enterprises operating in Poland in 1990s, Irena Sobańska (50%), Tomasz Wnuk-Pel (50%), Konferencja Accounting and audit: problems of development, University of Latvia, Faculty of Economics and Business Administration, Institute of Accountancy, Łotwa, Ryga 1999.

40.    Wybrane problemy identyfikacji działań i ustalania ich kosztów dla potrzeb ABC, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polska, Świnoujście 1999.

41.    Rachunkowość a szacowanie kosztu kapitału, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polska, Wrocław 1996.

42.    Projektowanie stóp dyskontowych dla potrzeb budżetowania nakładów kapitałowych, Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Polska, Sopot 1994.

Zainteresowania:

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

1.       Rachunkowość wspomagająca zrównoważony rozwój (rachunkowość środowiskowa, pomiar dokonań w zakresie środowiska).

2.       Tradycyjne i nowoczesne systemy rachunku kosztów (w szczególności rozwój, rozpowszechnienie i funkcjonowanie rachunku kosztów działań).

3.       Metody operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej (rozwój teoretyczny i rozpowszechnienie w praktyce).

4.       Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników (empiryczne badania funkcjonowania systemów budżetowania).

5.       Dyfuzja innowacyjnych metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce na tle tendencji światowych.

6.       Ocena sukcesu wdrażania nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

1.       Management Accounting (w j. angielskim)

2.       Rachunek kosztów

3.       Operacyjna rachunkowość zarządcza

4.       Strategiczna rachunkowość zarządcza

5.       Rachunkowość zarządcza w praktyce – studia przypadków

6.       Budżetowanie i kontrola kosztów – warsztaty komputerowe

7.       Seminaria na studiach magisterskich poświęcone problematyce rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu

 

JĘZYKI OBCE I UMIEJĘTNOŚCI IT:

1.       język angielski (zaawansowany)

2.       Word, Excel, Power Point (średniozaawansowany)

3.       SPSS, Statistica (średnizaawansowany)  

Publikacje: 2020
 • Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk-Pel, Ceslovas Christauskas, Problems with Activity-Based Costing Implementation in Polish and Lithuanian Companies, „Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” (1392-2785), 2020, vol. 31, nr 1, s. 26-38 [DOI] [URL].
   
2019
 • Tomasz Wnuk-Pel, Jan Alpenberg, Philip Adamsson, Johannes Petersson, The use of environmental performance indicators in “the greenest city in Europe”, „Baltic Journal of Management” (1746-5265), 2019, vol. 14, nr 1, s. 122-140 [DOI].
   
2018
 • Tomasz Wnuk-Pel, Ceslovas Christauskas, Analysis of operational budgeting practices in Polish and Lithuanian companies, „Transformations in Business & Economics” (1648-4460), 2018, vol. 17, nr 3 (45), s. 102-124 [URL].
   
 • Artur Jabłoński, Marta Kawczyńska, Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk-Pel, Desired Impact of an ERP Implementation on the Quality of Information, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2018, nr 4 (336), s. 117-135 [DOI] [URL].
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Amanda Henebäck, Jan Alpenberg, Environmental Orientation in Swedish Local Governments, „Sustainability” (2071-1050), 2018, vol. 10, nr 2, s. 1-21 [DOI] [URL].
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Rozwój studiów podyplomowych w kontekście rosnących potrzeb organizacji, [w:] I. Sobańska, R. Ignatowski (red.), Łódzka Szkoła Rachunkowości w procesie transformowania systemu rachunkowości w Polsce w latach 1989-2016 (978-8-3814-2056-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, s. 261-285.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Management Accounting Practices in Support of Lean Management Strategy in Service Organizations, „Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics” (1392-2785), 2018, vol. 29, nr 5, s. 559-570 [DOI].
   
2017
 • Tomasz Wnuk-Pel, Wioleta Miodek, Barriers in Activity-Based Costing Implementation in Polish Companies (978-8-3808-8906-4), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Controlling kosztów (978-8-3633-9127-0), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Controlling operacyjny (978-8-3633-9126-3), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Controlling strategiczny (978-8-3633-9125-6), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2017.
   
2016
 • Tomasz Wnuk-Pel, Kanitsorn Terdpaopong, Pattanant Patchchedchoo, Determinants of Capital Budgeting Methods use, „Suthiparitat Journal” (0857-2690), 2016, vol. 30, s. 148-167.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Management Accounting Systems and Lean Management: A Service Company Perspective, „Transformations in Business & Economics” (1648-4460), 2016, vol. 15, nr 1 (37), s. 55-76.
   
 • Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk-Pel, Artur Jabłoński, Marta Kawczyńska, Oczekiwany wpływ implementacji zintegrowanego systemu informatycznego na jakość informacji – studium przypadku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2016, vol. 89 (145), s. 55-75 [DOI].
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, System rachunkowości zarządczej przy szczupłym zarządzaniu, „Rachunkowość” (0481-5475), 2016, nr 6, s. 3-14.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Marta Kawczyńska, The role and functions of controllers in organization management (978-8-3808-8408-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
2015
 • Tomasz Wnuk-Pel, Factors determining the selection of capital budgeting methods in companies operating in Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, vol. 84, nr 140, s. 217-240.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Żaneta Pietrzak, The Roles and Qualities of Management Accountants in Organizations – Evidence from the Field, „Procedia - Social and Behavioral Sciences” (1877-0428), 2015, nr 213, s. 281-285 [DOI].
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Marta Krawczyńska, ZADANIA WSPÓŁCZESNYCH CONTROLLERÓW ORAZ ICH ROLA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr XVII, s. 71-81.
   
2014
 • Tomasz Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland (wydanie II poszerzone) (978-8-3796-9271-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Żaneta Pietrzak, Operational budgeting in polish companies - evidence from the field, Wydawnictwo DESTECH PUBLICATIONS, INC., Lancaster 2014, s. 216-227.
   
 • Żaneta Pietrzak, Tomasz Wnuk-Pel, Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 21-38.
   
2013
 • Tomasz Wnuk-Pel, Capital Budgeting Practices in Non-manufacturing Companies in Poland, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai” (1392-0758), 2013, vol. 82, nr 4, s. 59-69.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland (978-8-3752-5819-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Tomasz Wnuk-Pel, Innovative Management accounting Practices. The process Of Activity - Based Costing Implementation And Operation In Large Telecommunications Company, [w:] --- (red.), EAA Ljubliana Abstracts (978-9-6124-0233-4), Wydawnictwo EAA, Ljubliana 2012, s. 414-414.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Joanna Szwajcar, The development of ABC/M journal in Poland 1994-2011, [w:] --- (red.), EAA Ljubliana Abstracts (978-9-6124-0233-4), Wydawnictwo EAA, Ljubliana 2012, s. 399-399.
   
2011
 • Tomasz Wnuk-Pel, Joanna Szwajcar, Badanie rozwoju publikacji z zakresu rachunku kosztów dziaółań na podstawie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach w latach 1994-2009, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 249, s. 123-147.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Problems of Activity-Based Costing Implementation and Operation - Case Study, [w:] J. Alver (red.), Business Analysis, Accounting and Auditing (978-9-9494-3051-2), Wydawnictwo Tallinn University of Technology, Tallinn 2011, s. 335-341.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Czynniki wpływające na implementację oraz zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie na skutek wdrożenia rachunku kosztów działań, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 258, s. 7-31.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Historia rozwoju rachunkowości zarządczej według Johnsona i Kaplana na tle poglądów tradycyjnych i alternatywnych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 249, s. 65-100.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Innovations in management accounting atthe turn of the 20th and 21th century, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 257, s. 133-145.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Ocena i kontrola opłacalności inwestycji w przedsiębiorstwach w Polsce - wstępne wyniki badań ankietowych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu (978-8-3752-5552-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 165-192.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Innovative Management Accounting Practices. Activity-based costing Implementation and operation in a large insurance company, [w:] S. Hittmar (red.), Theory of Management 4 (978-8-0554-0420-2), Wydawnictwo University of Žilina, Žilina 2011, s. 129-135.
   
2010
 • Tomasz Wnuk-Pel, Application of activity-based costing in companies in Poland, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE” (1508-2008), 2010, vol. 13, nr 3, s. 107-139.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Badanie rozpowszechnienia rachunkukosztów działań na przełomie XX i XXI wieku - przegląd literatury, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2010, vol. 58(114), nr 1, s. 207-221.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Changes in Company's Management Accounting Systems. Case study on Activity-Based Costing Implementation and Operation in Medium-Sized Production Company, „Eurasian Journal of Business and Economics” (1694-5948), 2010, vol. 3, nr 6, s. 85-113.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Diffusion of Management Accouting Innovations in Non-manufacturing firms - the case of ABC, „Social Sciences. Socialiniai Mokslai” (1392-0758), 2010, nr 1, s. 7-21.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Pomiar sukcesu wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach działających w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2010, vol. 59(115), nr 1, s. 175-203.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Zarządzanie według działań, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (978-8-3255-0115-0), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 505-564.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Zarządzanie kosztami w warunkach kryzysu na przykładzie analizy podejscia firm nieprodukcyjnych do problematyki rachunku kosztów działań, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 165-192.
   
2009
 • Tomasz Wnuk-Pel, Analiza funkcjonowania systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2009, nr 50, s. 127-160.
   
 • Tomasz Wnuk-Pel, Koszty w perspektywie czasu, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów.Podejscie operacyjne i strategiczne (978-8-3255-0114-3), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 133-178.
   
 • Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (978-8-3752-5263-7), pod red. Irena Sobańska, Tomasz Wnuk-Pel, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
   
2008
 • Tomasz Wnuk-Pel, Wdrożenie rachunku kosztów działań w średniej w średniej wielkości firmie produkcyjnej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 383-397.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji