dr Michał Wiatr

adiunkt


Katedra Rachunkowości

Zakład Rachunkowości Finansowej


 

Nr telefonu: 42 635 62 77
Nr pokoju: 246
E-mail: michal.wiatr@uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=246384&lang=pl
Konsultacje: Sr.: 15.30 - 17.00 (kontakt przez MS Teams - proszę wdzwaniać się na rozmowę)

Opis:

 

 

KARIERA NAUKOWA

2013 - do dziś - Adiunkt, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2012 - Uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie finansów, tytuł rozprawy doktorskiej: „Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu”

2006-2013 - Asystent, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

2003-2006 - Studia doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (POZA UCZELNIĄ)

2006 – do dziś -konsultant wielu renomowanych firm doradczych, szkoleniowych, konsultingowych, współtwórca projektów z rachunkowości finansowej i zarządczej dla wielu polskich przedsiębiorstw, trener szkoleniowy z zakresu rachunkowości finansowej (w tym prowadzący obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów),

2003-2006 – Asystent Biegłego Rewidenta, KBR Consilia Audit Polonia Sp. z o.o.

2002-2003 – praktyki w dziale audytu i rachunkowości KBR Consilia Audit Polonia Sp. z o.o.

 

PROJEKTY WDROŻENIOWE (POWIĄZANE Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ) 

Członek zespołu opracowującego i wdrażającego pionierskie rozwiązania do zarządzania uczelnią wyższą tj. Kompleksowego Systemu Informacyjnego

 

 

KONFERENCJE NAUKOWE:

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2016

Abacus Ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości, Toruń, UMK, 2016

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W KSZTAŁTOWANIU OBRAZU SYTUACJI FINANSOWEJ PODMIOTÓW SPRAWOZDAWCZYCH, UE Katowice, 2015

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2014

Abacus Ogólnopolska konferencja z zakresu historii rachunkowości, Toruń, UMK, 2014

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI A KSZTAŁTOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO, Krajowa, UE Katowice, 2014

II Seminarium Naukowe - Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości, Łódź, UŁ WZ, 2014

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2013

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2012

EAA Annual Congress, Paryż, 2013

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, 2011

EAA Annual Congress, Lizbona 2007

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2016 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – I Nagroda za najlepszy podręcznik akademicki w 2015 roku (współautorstwo)

2015 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – zespołowa stopnia pierwszego za książkę „Przepływy Pieniężne”

2014 - Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego – stopnia trzeciego za książkę „Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu

2013 – III Nagroda im. Prof. dr hab. S. Skrzywana w kategorii prac doktorskich z pracę pod tytułem: „Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu”

 

Zainteresowania:

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

 

·    Rachunkowość finansowa (w szczególności sprawozdawczość finansowa, modele biznesowe, konsolidacja)

·         Rewizja finansowa

·         Historia rachunkowości

·         Podatki

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

Studia licencjackie

·         Podstawy rachunkowości

·         Rewizja finansowa

·         Seminarium

Studia magisterskie

·         Zarządzanie płynnością finansową

·         Rachunkowość podatkowa

Studia podyplomowe

·         Sprawozdawczość przepływów pieniężnych

 

Publikacje: 2021
 • Ewa Śnieżek, Beata Mazuchowska, Joanna Piłacik, Joanna Stępień-Andrzejewska, Michał Wiatr, Joanna Żurawska, Rachunkowość Podstawy wykłady przykłady zadania testy (978-8-3664-0249-2), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Anna Jurewicz, Agnieszka Czajor, Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2021) wydanie XI (978-8-3824-6606-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 871-933 [URL].
   
2020
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Dobrowolne ujawnienia informacji finansowej (978-8-3814-2994-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
 • Przemysław Czajor, Maciej Frendzel, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Instrumenty finansowe - perspektywa sprawozdawcza w ujęciu międzynarodowych regulacji rachunkowości (978-8-3797-2325-6), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2020 [URL].
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne w sprawozdawczości przedsiębiorstw (978-8-3657-6653-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020 [URL].
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Katarzyna Ciach, Joanna Piłacik, The need to improve enterprises’ annual reporting in the context of its users’ characteristics. Evidence from Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2020, nr 109 (165), s. 157-172 [DOI] [URL].
   
2018
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Corporate Social Responsibility – Research Overview, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 1/1, s. 309-323 [URL].
   
2017
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Reflekcje na temat współczesnych form komunikacji z interesariuszami, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2017, nr 345, s. 114-126 [URL].
   
2016
 • Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Michał Wiatr, Kasowe ujmowanie zdarzeń na ziemiach polskich okresu zaborów jako pierwowzór zasad ujawniania przepływów pieniężnych we współczesnej sprawozdawczości finansowej, [w:] S. Sojak (red.), ABACUS - od instruktarzy gospodarczych po współczesne podręczniki rachunkowości (978-8-3231-3610-1), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2016, s. 101-118.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Dobrowolne ujawnienia informacji jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 268, s. 206-216.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2016) (wydanie IX poszerzone) (978-8-3264-8943-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 1133-1208.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Modelowanie raportów jako próba ograniczenia luki komunikacyjnej w sprawozdawczości finansowej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 284, s. 21-30.
   
 • Michał Wiatr, Badanie sprawozdań finansowych w kontekście problematyki podatku dochodowego, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 193-203.
   
 • Michał Wiatr, Dokumentacja badania w zakresie podatku dochodowego, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 243-245.
   
 • Michał Wiatr, Planowanie badania pozycji sprawozdania finansowego dotyczących podatku dochodowego bieżącego i odroczonego, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 205-223.
   
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Anna Jurewicz, Studium przypadków, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 247-270.
   
 • Michał Wiatr, Szczegółowy przedmiot badania podatku dochodowego, [w:] (red.), Podatek dochodowy w systemie rachunkowości zasady ustalania i rewizji - wznowienie (978-8-3722-8392-4), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2016, s. 225-242.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Anna Jurewicz, Jacek Gad, Bogusława Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, Adam Mariański, Jacek Kalinowski, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2016) (978-8-3264-9490-1), Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
   
2015
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Practical implementation of Wilhelm Osbahrs entrepreneur balance sheet theory assumptions - the case study, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2015, nr 85(141), s. 161-181.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych (wydanie II poszerzone) (978-8-3264-9360-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne (wydanie II poszerzone) (978-8-3264-9313-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, [w:] R. Ignatowski (red.), Zaawansowana rachunkowość finansowa Problemy i zadania (978-8-3916-7756-8), Wydawnictwo CCAE, Łódź 2015, s. 219-270.
   
2014
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Wpływ niemieckich teorii bilansowych na strukturę ujawnień informacji o wyniku finansowym na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra , [w:] S. Sojak (red.), Abacus od źródeł rachunkowości po współczesność (978-8-3231-3261-5), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014, s. 373-386.
   
 • Ewa Walińska, Agnieszka Wencel, Anna Jurewicz, Michał Wiatr, Podatek dochodowy w systemie rachunkowości - zasady ustalania i rewizji (978-8-3722-8344-3), Wydawnictwo Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2014.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy Pieniężne (978-8-3264-4530-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
   
 • Ewa Walińska, Ewa Śnieżek, Mikołaj Turzyński, Przemysław Kabalski, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Marcin Michalak, Jacek Gad, Anna Jurewicz, Maciej Frendzel, Michał Wiatr, Jacek Kalinowski, Joanna Stępień-Andrzejewska, Beata Mazuchowska, Bogusława Bek-Gaik, Witold Bojanowski, Agnieszka Czajor, Anna Janicka, Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (978-8-3264-3200-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
   
 • Michał Wiatr, Wkład Profesor Alicji Jarugowej w badania historii rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2014, nr 136/80, s. 57-67.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Wpływ luki informacyjnej na modyfikacje ujawnień informacji o wyniku finansowym - wyniki badań brytyjskich spółek publicznych należących do indeksu FTSE 100, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2014, nr 201, s. 350-362.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Zintegrowane raportowanie biznesowe przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego w dobie zrównoważonego rozwoju, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2014, nr XCI/2, s. 397-410.
   
2013
 • Michał Wiatr, Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu (978-8-3752-5981-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Ponadczasowy wymiar doktryn bilansowych na przykładzie teorii Wilhelma Osbahra, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2013, nr 127/71, s. 271-294.
   
2012
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2012) (978-8-3264-0798-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 1105-1179.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Teoria bilansowa WIlhelma Osbahra jako reakcja na lukę informacyjną w sprawodawczości finansowej XXI wieku, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 263, s. 45-65.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, W kierunku tworzenia współczesnych modeli sprawozdawczości finansowej, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w Rachunkowości (978-8-3752-5765-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, s. 245-291.
   
2011
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych. Ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie (978-8-3264-1635-4), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Kreatywna czy oszukańcza sprawozdawczość finansowa? Sygnały, stmptomy, diagnoza., „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2011, nr 11, s. 36-39.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych (978-8-3264-1461-9), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Rachunkowość a tendencyjne kreowanie obrazu działalności przedsiębiorstwa, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2011, nr 1/1/2011, s. 113-124.
   
 • Michał Wiatr, Ewa Śnieżek, Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej (978-8-3264-1136-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, Anna Jurewicz, inż. Bek-Gaik, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Anna Walińska, Anna Janicka, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2011) (978-8-3264-1504-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
   
2010
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Informacje o przepływach pieniężnych jako szczególny rodzaj informacji finansowej, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2010, nr 7-8, s. 56-61.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2010) (978-8-3264-0635-5), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 1117-1192.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Joanna Szwajcar, Rola rachunkowości w tworzeniu wiernego obrazu w działalności przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu gospodarczego., [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego. (978-8-3752-5387-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 15-33.
   
 • Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (978-8-3264-0404-7), Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
   
2009
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2009) (978-8-3760-1597-2), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Przepływy pieniężne w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa - wybrane problemy, [w:] I. Sobańska, T. Wnuk-Pel (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa (978-8-3752-5263-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009, s. 45-60.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2009) (978-8-3760-1293-3), Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 1241-1316.
   
 • Ewa Walińska, Marcin Michalak, Agnieszka Wencel, Przemysław Czajor, Michał Wiatr, Mikołaj Turzyński, Gabriela Idzikowska, Jacek Kalinowski, Jacek Gad, hab. Mariański, Iga Kuczyńska, Agnieszka Czajor, Anna Walińska, Witold Bojanowski, Anna Jurewicz, Anna Janicka, Ustawa o rachunkowości. Komentarz (2009) (978-8-3760-1601-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Współczesne kierunki modelowania raportów finansowych na przykładzie wybranych modyfikacji bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2009, nr 49, s. 237-254.
   
2008
 • Michał Wiatr, Bilans na miarę XXI wieku - w kierunku sprawozdawczości finansowej czy doktryn bilansowych- artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” (1641-4381), 2008, nr 42, s. 369-383.
   
 • Ewa Walińska, Radosław Ignatowski, Ewa Śnieżek, Maciej Frendzel, Przemysław Czajor, Jacek Gad, Lucyna Kopczyńska, Beata Mazuchowska, Marcin Michalak, Joanna Stępień-Andrzejewska, Mikołaj Turzyński, Agnieszka Wencel, Michał Wiatr, Gabriela Idzikowska, Paweł Kopczyński, Joanna Zakrzewska, Agnieszka Czajor, Witold Bojanowski, Mini Meritum. Rachunkowość (2008), Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
   
 • Michał Wiatr, Sprawozdawczość finansowa a kreatywna rachunkowość - propozycja bilansu według W. Osbahra, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoznizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (978-8-3760-1289-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 219-230.
   
 • Michał Wiatr, Ewolucja celów i funkcji systemu rachunkowości, [w:] E. Walińska (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmoznizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (978-8-3760-1289-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 15-20.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1171-1244.
   
 • Ewa Śnieżek, Michał Wiatr, Rozdział XVII. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] E. Walińska (red.), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa (2008) (978-8-3752-6586-6), Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 1171-1244.
   
Ogłoszenia: 2019-09-10

Harmonogram konsultacji w czasie letniej poprawkowej sesji egzaminacyjnej.

12.09.2019 - (czwartek) - godzina 11.00 - 12.30

14.09.2019 - (sobota) - godzina 9.00 - 11.30

17.09.2019 - (wtorek) - godzina 10.00 - 11.30

W dniach 20.09.2019 - 27.09.2019 - urlop.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji