prof. dr hab. Czesław Sikorski

profesor zwyczajny, kierownik


Katedra Zarządzania

Zakład Metodologii Organizacji i Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 50 54
Nr pokoju: 325
E-mail: czeslaw.sikorski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: godz. 13.15-14.45

Opis:

Prof. dr hab. Czesław Sikorski zajmuje się społecznymi problemami zarządzania. W szczególności prowadzi badania nad kulturą organizacyjną i kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju organizacji, stosunkami władzy w organizacji, motywacją pracowników, komunikacją społeczną i formami współdziałania ludzi w systemach organizacyjnych.

Zainteresowania:

 

Publikacje:
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii, kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Hyperflexibility A feature of e-commerce organisations , „Management”, 2016, vol. 20, nr. 2, s. 210-223.
   
 • Czesław Sikorski, Manipulacja w kierowaniu ludźmi, [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2016, s. 11-26.
   
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Kult przedsiębiorczości. Dominacja kultury w przestrzeni organizacyjnej., [w:] K. Jeremczuk (red.), Przedsiębiorczość - Perspektywą Zmian, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu, Przemyśl 2015, s. 113-125.
   
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Ewolucja zarządzania w przestrzeni organizacyjnej, [w:] S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w otoczeniu wielokulturowym, Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 11-24.
   
 • Czesław Sikorski, Dysonans kulturowy a zarządzanie kulturą organizacyjną, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, WZ UŁ, Łodź 2014, s. 73-86.
   
 • Czesław Sikorski, Wymagania stawiane członkom organizacji w epoce postprzemysłowej, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, WZ UŁ, Łodź 2014, s. 87-100.
   
 • Czesław Sikorski, Jerzy S. Czarnecki, Lean Management, [w:] I. Sobańska (red.), Lean Accounting. Integralny element lean management, Oficyna Wolters Kluwert, Warszawa 2013, s. 11-32.
   
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Przedsiębiorczość i innowacyjność w uniwersytecie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, vol. XIV, nr. II, s. 263-272.
   
 • Czesław Sikorski, Źródła i formy zachowań organizacyjnych, Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
 • Czesław Sikorski, Kultury świata - kultury organizacji. Zapiski z podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
   
 • Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski, Przestrzeń organizacyjna a efektywność organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2012, nr. 265, s. 205-213.
   
 • Czesław Sikorski, Authoritarianism and Partnership, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2011, nr. 6(83)/II, s. 99-112.
   
 • Czesław Sikorski, Kulturowe uwarunkowania relacji społecznych w organizacji, [w:] P. Bohdziewicz (red.), Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 363-377.
   
 • Czesław Sikorski, Wizja organizacji a stosunek do otoczenia, [w:] J. Cewińska, Z. Chmal (red.), Społeczne i organizacyjne problemy współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 101-114.
   
 • Czesław Sikorski, Przywództwo emocjonalne a racjonalne w edukacji, [w:] S. Kwiatkowski, J. MIchalak (red.), Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2010, s. 25-46.
   
 • Czesław Sikorski, W kierunku koordynacji demokratycznej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2010, nr. 115, s. 657-667.
   
 • Czesław Sikorski, Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
   
 • Czesław Sikorski, Uwarunkowania skuteczności kierownika jako kreatora kultury, [w:] E. Augustyniak (red.), Kultura organizacyjna szkoły, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2009, s. 61-68.
   
 • Czesław Sikorski, Kulturowe uwarunkowania zdolności kooperacyjnej organizacji , [w:] A. Adamik, S. Lachiewicz (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 115-128.
   
 • Czesław Sikorski, O zaletach słabej kultury organizacyjnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2008, nr. 6, s. 39-48.
   
 • Czesław Sikorski, Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury organizacyjnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2008, nr. 4, s. 63-78.
   

1. Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. UŁ, Łódź 1990,

2. Między rynkiem a centralnym planowaniem, Wyd. EKORNO,
    Łódź 1992,

3. Profesjonalizm, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995,

4. Ludzie nowej organizacji, Wyd. UŁ, Łódź 1998,

5. Zachowania ludzi w organizacji, Wyd. Naukowe PWN,
    Warszawa 1999,

6. Kultura organizacyjna i jej odmiany, Wyd. A. Marszałek,
    Toruń 1999,

7. Wolność w organizacji, Wyd. Antykwa, Kluczbork 2000,

8. Kultura organizacyjna, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2002,

9. Motywacja jako wymiana, Wyd. Difin, Warszawa 2004,

10. Język konfliktu, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2005,

11. Organizacje bez wodzów. Od przywództwa emocjonalnego do koordynacji demokratycznej, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006,

12. Kultura organizacyjna, Wydanie II, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006,

13. Drogi do sukcesu. Profesjonalizm kontra populistyczna kultura organizacyjna, Wyd. Difin, Warszawa 2007,

14.Kształtowanie kultury organizacyjnej. Filozofia, strategie, metody, Wyd.UŁ,  Łódź 2009,

15. Nauka o zarządzaniu, Wyd. Akademii Humanistyczno -Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji