dr hab. Beata Anna Glinkowska

adiunkt, Wydziałowy Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Praktyk


Katedra Zarządzania

Zakład Teorii Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 63 44
Nr pokoju: 362
E-mail: beata.glinkowska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: 14-15 uwaga: 2 I 2019 nie ma konsultacji-Dzień Rektorski
Sb.: 01 XI 2018 i 08 XII 2018- 11.45-12.30; 15 XII 2018: 12.15-13.00; 12 I 2019: 9.00-10.00

W sprawach pilnych proszę o kontakt e-mail lub tel. 608-405-470
Opis:

Adiunkt w Zakładzie Teorii Zarządzania.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność- zarządzanie firmą.
Stopień magistra uzyskała w 2001 roku. Praca magisterska nt. "Projektowanie strategii w firmie".

Stopień doktora uzyskała w 2008 roku. Praca doktorska nt. "Zarządzanie procesem tworzenia grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce-na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska" napisana została pod kierunkiem naukowym Prof. Bogusława Kaczmarka.
Wcześniejsze zainteresowania badawcze skupiały się wokół grup kapitałowych w Polsce,  zarządzania procesami zmian, zarządzania wiedzą i projektowania strategii w organizacji. Aktualne zainteresowania naukowe i badawcze, to proces internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego w przedsiębiorstwie prywatnym i dyrektora- likwidatora w zakładzie budżetowym. Członek zarządu TNOiK o/Łódź, członek PTE, członek PTNC.

Ekspert (Phin Consulting sp. zo.o.- 2015..., Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich (2003- 2014), Doradca.

Ekspertyzy i wdrożenia dla: AN Zachód Łódź (zarządzanie ryzykiem; nadrzędna polityka rachunkowości), ZPHU PiK Zduńska Wola (linia produkcyjna), Biur Zarządzania Nieruchomościami.

Plan restrukturyzacji dla: Metalflex DM Poland sp. zo.o. Uniejów, ZPHU PiK Zduńska Wola, GOŚ Łódź.

Kierownik Centrum współpracy naukowo-badawczej: Polska- Ukraina.

Zainteresowania:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, teorie organizacji i zarządzania, tworzenie i funkcjonowanie organizacji wielopodmiotowych (grupy kapitałowe, holdindi, koncerny), zarządzanie międzykulturowe, internacjonalizacja przedsiębiorstw i zarządzanie międzynarodowe.

Publikacje: 2018
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, „COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE” (1508-2008), 2018, vol. 21, nr 3, s. 63-74 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Iegor Chebotarov, Analysis of the origin, modern characteristics and prospects of determining the profile of ukrainian manager, „Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics” (1728-2667), 2018, nr 198, s. 43-48 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Challenges for the Contemporary Manager (Conditions of Poland and Ukraine), „EKONOMICZNE I PRAWNE WYZWANIA ROKU 2018” (2411-3506), 2018, nr 10, s. 35-49.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw (978-8-3814-2134-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Wielokulturowość w komunikacji przedsiębiorczej (316773390758), Wydawnictwo Kowalenko L.O. , Starobielsk 2018.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Managing a Modern Enterprise in Ukraine in the Aspets of Ambient Conditions and the Likely Scenario of Economic Development, [w:] L. Kiełtyka, K. Smoląg (red.), Współczesne wyzwania przedsiębiorstw. Przeglad wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3659-5134-2), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 32-42.
   
2017
 • Beata Anna Glinkowska, Analiza stanu wsparcia publicznego w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/2, s. 25-35.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Characteristics and competences of a contemporary Polish manager working in international markets, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2017, vol. 8, nr 2, s. 57-68.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Features of the international manager-leader of the near future- findings of the research, „Management” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 1, s. 120-132.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Knowledge Acquisition in Small and Medium Businesses, „China-USA Business Review” (1537-1514), 2017, vol. 16, nr 1, s. 19-27 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Motives and barriers of internationalization of enterprises (conditions of Poland and Ukraine), „EKONOMICZNE I PRAWNE WYZWANIA ROKU 2017” (2411-3506), 2017, nr 8, s. 61-71.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Proces internacjonalizacji ukraińskich dużych przedsiębiorstw. Studium przypadku, „Modern Economy; Gospodarka Współczesna, Roczniki Naukowe UJK” (2354-0397), 2017, nr 4, s. 23-32.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, The image of the manager-leader of the near future- an outline of the issues, „Management” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 1, s. 111-119.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Ukrainian companies in Poland - conditions and structure of foreign direct investment, „Management” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 2, s. 128-141.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” (1898-5084), 2017, nr 50 (2), s. 443-452 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Warunki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie, [w:] K. Leszek, P. Kobis (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (978-8-3719-3660-9), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2017, s. 36-48.
   
2016
 • Beata Anna Glinkowska, Analysis of the state of internationalisation of small and medium-sized enterprises in Poland, „Ekonomiczeskij Wiestnik Donbasa” (1817-3772), 2016, nr 4 (46), s. 62-66.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, Chosen Problems of Contemporary Management in Modern Economy, „Economics World” (2328-7144), 2016, vol. 4, nr 4, s. 187-192 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Działalność innowacyjna jako obszar współpracy nauki i biznesu, „Przedsiębiorstwo & Finanse” (2084-1361), 2016, nr 2 (13), s. 77-89.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw we współczesnych warunkach- ogólna charakterystyka, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 141-151 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Małyj i sriednij biznes Polszi i Ukrainy: probliemy klassifikacji i ischodnyje institucjonalnyje osnowy transformacji, [w:] B. Glinkowska (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 153-164 [DOI].
   
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), pod red. Beata Anna Glinkowska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, International enterprise in Poland- benefits and risks, „Management” (1429-9321), 2016, vol. 20, nr 1, s. 310-320 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Managing Teams in the Multicultural Organizations, „Journal of Intercultural Management” (2080-0150), 2016, vol. 8, nr 2, s. 55-69 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Paths of internationalization of polish enterprises, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2016, nr 6 (326), s. 5-18 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Proces komunikowania się współczesnej organizacji- teoretyczne aspekty, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe” (2083-2923), 2016, nr 11 (1), s. 97-105.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wzrost i rozwój firm poprzez ich internacjonalizację, [w:] P. Pypłacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji (978-8-3651-7948-7), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 56-63.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Elżbieta Strzelecka, Smart specialisations of regions and creative businesses in the regional development, „Modern Management Review” (2300-6366), 2016, vol. XXI, nr 23 (4), s. 72-83.
   
 • Beata Anna Glinkowska, SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND AND IN THE WORLD, „CER Comparative European Research 2016 ” , 2016, s. 28-31.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Strefy ekonomiczne w Polsce- motywy tworzenia i organizowanie, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr 21, s. 283-293.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Zmiana paradygmatu konkurowania przedsiębiorstw- zagadnienie internacjonalizacji, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania (978-8-3651-7345-4), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 87-96.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka (978-8-3796-9766-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe Strategie i studia przypadków (978-8-3808-8365-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich poprzez ich internacjonalizację, [w:] W. Sroka (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy (978-8-3728-5797-2), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa DOM ORGANIZATORA, Toruń 2016, s. 325-336.
   
2015
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, Classical and modern concepst of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory), „Management” (1429-9321), 2015, vol. 19, nr 2, s. 84-92.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Innovations in the sector of small and medium enterprises (SME) , [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education (978-8-3808-8073-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 31-41 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska, Tomasz Czapla, Podstawy zarządzania, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 23-31.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Knowledge acquisition in small and medium-sized enterprises, [w:] (red.), MARKET OR GOVERNMENT (978-8-3937-8438-7), Wydawnictwo Instytutu Badań Gospodarczych, Toruń 2015, s. 165-177.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Maria Gruszczyńska, Izucienie słuciajew otnosjaścichsja k izbranjiu metodik kommunikacji torgowoj firmy s okrurzenjem, [w:] A. Limański (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu (978-8-3645-9027-6), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2015, s. 91-117.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Współczesne ujęcie roli menedżera w organizacji pracy w handlu w świetle badań własnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, vol. XVI, nr zeszyt 9 cz. I, s. 83-92.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie absorpcji wiedzy, [w:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami (978-8-3719-3627-2), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2015, s. 123-134.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Potrzeba przynależności- elementarna czy rzędu wyższego?, [w:] M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Zachowania organizacyjne Relacje społeczne w przestrzeni zmian (978-8-3796-9802-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 93-103.
   
2014
 • Beata Anna Glinkowska, Internacjonalizacja przedsiębiorstw- zagadnienia wybrane, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3635-0082-5), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 178-187.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MSP szansą na ich rozwój, [w:] M. Cisek, T. Nowogródzka (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce (978-8-3644-3717-5), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, s. 31-40.
   
 • Beata Anna Glinkowska, The Innovative Behaviour of Today's Managers in the sector of Small and Medium-Sized Enterpirises in Time of Crisis, [w:] J. Kardas, A. Świrska (red.), Successful Management In Crunch Time (978-8-3705-1752-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 105-114.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Restrukturyzacja firm wchodzących na rynki zagraniczne, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia (978-8-3796-9450-1), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 177-185.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Biznesplan, [w:] B. Glinkowska, E. Strzelecka (red.), Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady (978-8-3728-3610-6), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 89-107.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Finansowanie projektów inwestycyjnych, [w:] B. Glinkowska, E. Strzelecka (red.), Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady (978-8-3728-3610-6), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 115-123.
   
2013
 • Beata Anna Glinkowska, Determinanty tworzenia wartości firmy w ocenie młodych menedżerów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2013, nr 786/1, s. 337-345.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Proces umiędzynaradawiania przedsiębiorstw z sektora MŚP- motywy i bariery, [w:] W. Nowacki (red.), Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami (978-8-3931-4582-9), Wydawnictwo Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2013, s. 47-58.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wybarne zagadnienia międzynarodowej działalności menedżerów polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Kaczmarek, W. Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu (978-8-3752-5764-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 65-73.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Proces umiędzynarodowienia i ekspansji międzykulturowości a zarządzanie uczelniami wyższymi-rozważania teoretyczne, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne (978-8-3626-8452-6), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2013, s. 335-346.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Selected elements of the internationalization of small and medium- sized enterprisess, „Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research” (1804-7890), 2013, vol. 3, nr 4, s. 32-35.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście zrównoważonego rozwoju, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, vol. 2, nr 282, s. 87-96.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Zjawisko bezrobocia i aktywności zawodowej ludzi - zagadnienia wybrane, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”, 2013, nr 5/1, s. 93-100.
   
2012
 • Beata Anna Glinkowska, Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 17-24.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Gmina jako podmiot zarządzania, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 270, s. 285-293.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Kompetencje pracownika a efektywność organizacji, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 262, nr II, s. 126-133.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Manipulacja w komunikacji rynkowej na linii sprzedawca - klient, „Logistyka” (1231-5478), 2012, nr 5, s. 63-66.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Manipulacja w komunikacji rynkowej, czyli jak „upolować” klienta, „Logistyka” (1231-5478), 2012, nr 5, s. 67-70.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, vol. 725, nr II, s. 51-60.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Bogusław Kaczmarek, Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych (978-8-3752-5647-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Podnoszenie barier wejścia jako motyw tworzenia grup kapitałowych, [w:] P. Antonowicz (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu (978-8-3732-6890-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 53-62.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Rola wzornictwa w zarządzaniu firmą, [w:] A. Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (978-8-3737-8712-4), Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012, s. 377-384.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2012, vol. 737, nr II, s. 339-350.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wybrane elemnty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] L. Kiełtyka (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji (978-8-3719-3539-8), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012, s. 25-31.
   
2011
 • Beata Anna Glinkowska, Autorytet kierownika i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 157-164.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Efektywność organizacyjna a efektywność fuzji i przejęć - zagadnienia teoretyczno metodyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, nr 686, s. 49-57.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Chosen issues on support of SME, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises (978-8-3728-3397-6), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 382-396.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 169, s. 451-461.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Polskie przedsiębiorstwo transportowe w dobie globalizacji, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2011, nr 6, s. 61-72.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Tendencje rozwojowe e-biznesu, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, nr 651/II, s. 30-38.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wizja rozwoju polskiego sportu na przykładzie Stowarzyszenia Sportowego Klub „Dragon” w Łodzi , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 168, s. 242-251.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Zakładanie działalności gospodarczej - szansa czy ryzyko?, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2011, nr 5, s. 265-276.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, [w:] J. Bzózka (red.), Zasady polityki organizacyjnej i zarządczej firmy- zagadnienia wybrane (978-8-3733-5815-7), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 443-452.
   
2010
 • Beata Anna Glinkowska, Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” (2082-5501), 2010, nr 87, s. 225-235.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - rzeczywistość i wyzwania, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2010, nr 4/1, s. 319-329.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Globalizacja procesów gospodarczych, „Współczesne Problemy Zarządzania” (1689-7293), 2010, vol. 5, nr XI, s. 13-22.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 255-264.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach i jego modele , „Współczesne Problemy Zarządzania” (1689-7293), 2010, vol. 5, nr XI, s. 163-172.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Izabela Bednarska-Wnuk, Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 391-398.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Izabela Bednarska-Wnuk, Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 367-378.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wybrane modele zarządzania wiedzą oraz modele organizacji opartych na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2010, nr 635, s. 39-45.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej, [w:] B. Kaczmarek (red.), Wybrane zagadnienia funckonowania współczesnych przedsiębiorstw (978-8-3930-5480-0), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Łódź 2010, s. 82-91.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Motywacja pracownicza- zagadnienia wybrane, [w:] E. Jędrych, J. Lendzin (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Perfomance Improvment (978-8-3612-1525-7), Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s. 445-465.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, nr 597, s. 401-408.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu - zagadnienia wybrane, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (978-8-3606-5280-0), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 167-181.
   
2009
 • Beata Anna Glinkowska, Informatyzacja procesów zarządzania w tzw. „Grupie Kapitałowej” Poczta Polska podstawą sprawnego przepływu informacji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 578, s. 9-16.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Poczta Polska - w stronę tworzenia grupy kapitałowej, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 544, s. 341-351.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Proces tworzenia grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska , „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1899-6205), 2009, nr 5, s. 151-161.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska - kierunki zmian, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 544, s. 353-367.
   
2008
 • Beata Anna Glinkowska, Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych - zarys problematyki, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 279-292.
   
 • Beata Anna Glinkowska, Wybrane metody analizy strategicznej i ich przydatność w parktyce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2008, vol. 4, nr VIII, s. 31-46.
   

1.Czynnik osobowy najcenniejszym zasobem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka” pod red. Edwarda Urbańczyka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378/2004

2. Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka” pod red. Edwarda Urbańczyka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406/2005

3.(współautor Ewa Stroińska) Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] "Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej”, Zeszyty naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2005

4.Społeczeństwo informacyjne. Wykorzystanie technik informatycznych w ujęciu gospodarczym, społecznym, indywidualnym (szanse i zagrożenia) [w:] ,,Zarządzanie organizacjami gospodarczymi wieku informacji", Monografia pod red. Jerzego Lewandowskiego, Wyd. PŁ, Łódź 2005

5.(współautor Izabela Bednarska-Wnuk) Społeczeństwo informacyjne a zastosowanie technik informatycznych w dobie globalizacji [w:],,Wiedza i technologia we współczesnej organizacji",(red.) M.Cisek, S.Antczak, Akademia Podlaska, Siedlce 2006

6.(współautor Bogusław Kaczmarek) Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w obszarze polityki kadrowej w przedsiębiorstwie państwowym Poczta Polska [w:],,Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju" Praca zbiorowa (red.nauk.) Wanda Błaszczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006

7.Rola pracowników w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Poczta Polska [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", (red.) Edward Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434/2006

8.Zastosowanie technik informatycznych w działalności przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Stabryła), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, tom 1, s. 227-234.

9.(współautor Bogusław Kaczmarek), Wspieranie i rozwój zasobów ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim (red. J. Otto i R. Stanisławski), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, tom II, s. 552-560.

10.Wybrane aspekty metodyki zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwiepaństwowym Poczta Polska [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania (red. J. Czekaj), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 143-150

11.Proinnowacyjne zachowania menedżerów w MŚP [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim (red. Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wyd. PŁ, Łódź 2007 s. 379-388

12.(współautorka Bednarska-Wnuk Izabela), Kierunki kształcenia i doskonalenia kadry menedżerskiej w dobie globalizacji na przykładzie sektora logistycznego, „Współczesne Zarządzanie” nr 4/2007, s. 128-135

13.Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa (red. Urbańczyk E.), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Kreos, 2007 s. 477-485

14.Wybrane Metody analizy strategicznej i ich przydatność w praktyce,[w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Seria SWSPiZ w Łodzi, Tom VIII, Zeszyt 4,Wydawnictwo SWSPiZ Łódź 2007, s. 25-40

15.Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych- zarys problematyki, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości (praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s.279- 292

15.Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych- zarys problematyki [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, 2008, s. 279-292; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

16. Fuzje i przejęcia jako jeden ze sposobów tworzenia grup kapitałowych w Polsce [w:] Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, nr 7 (red. E. Urbańczyk), s. 473- 483; Wydawnictwo US 2008

17. Selected issues related to SME financing [w:] Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of polish regions (edited by: R. Stanisławski, J. Otto, A. Maciaszczyk), Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 73-83

18. Proces tworzenia grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska [w:] Studia i prace UE w Krakowie nr 5 „Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych” (red. J. Czekaj), Wydawnictwo UE, Kraków 2009, s. 151-161

19. Poczta Polska- w stronę tworzenia grupy kapitałowej [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji- stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 544 (Ekonomiczne problemy usług nr 35) cz. II, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 341- 351.


20.Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska- kierunki zmian [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji- stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 544 (Ekonomiczne problemy usług nr 35) cz. II, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 353- 367
21.Informatyzacja procesów zarządzania w tzw. „Grupie Kapitałowej” Poczta Polska podstawą sprawnego przepływu informacji [w:] Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenie. Nr 24 Zeszyty naukowe nr 578 (pod red. E. Urbańczyka) Wyd. US 2009, s. 9-16
 

22.Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (pod red. B. Kaczmarka), wyd. TNOiK 2010, s. 82-91
 

23.Motywacja pracownicza- zagadnienia wybrane [w:] Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement (pod red. E. Jędrych, J.P. Lendzion), PŁ, Wyd. Media Press Łódź 2010, s. 446-466
 

24. Modelowanie w procesach usprawniania organizacji- uwagi teoretyczno-metodyczne [w:] Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Nurt Metodologiczny w naukach o zarządzaniu (pod red. W. Błaszczyk, I. Bednarskiej-Wnuk, P. Kuźbika), Wyd. UŁ 2010, s. 255- 264
 

25.Społeczna odpowiedzialność biznesu- zagadnienia wybrane [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (pod red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga), AP Siedlce 2010 (Studio Emka), s. 167-181
 

26. Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera (współautor I. Bednarska-Wnuk) [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (pod. red. L. Kiełtyka), Politechnika Częstochowska 2010, wyd. Difin 2010, s. 367- 377
 

27. Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw (współautor I. Bednarska-Wnuk) [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (pod. red. L. Kiełtyka), Politechnika Częstochowska 2010, wyd. Difin 2010, s. 391-397
 

28. Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce [w:] Zeszyty Naukowe nr 597 „Ekonomiczne problemy usług nr 57”, „E- gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część I” (red. H. Babis) US 2010, s. 401-408
 

29. Wybrane modele zarządzania wiedzą oraz modele organizacji opartych na wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe nr 635 „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu” (red. E. Urbańczyk) US 2010, s. 39-45
 

30. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- rzeczywistość i wyzwania [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2010 „Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu” (pod. red. J. Pioch, J. Sadkowska) UG 2010, s. 319-330
 

31.Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego nr 87 Serii: Administracja i Zarządzanie (14)2010AP 2010

Ogłoszenia: 2012-03-07

Obszar tematyczny seminarium zawiera treści związane z funkcjami zarządzania, w tym: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie. Szczególna uwaga skierowana jest na procesy organizacyjne w zarządzaniu: więzi organizacyjne, struktury organizacyjne, czynniki strukturotwórcze w kontekście charakteru otoczenia organizacji. Rozważaniom są poddawane także zasoby przedsiębiorstwa (ludzkie, rzeczowe, finansowe, informacyjne); ich planowanie w organizacji oraz dysponowanie nimi w taki sposób, aby zarządzanie organizacją było efektywne.

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji