dr hab. Beata Anna Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

profesor UŁ, Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych


Katedra Zarządzania

Zakład Teorii Zarządzania


 

Nr telefonu: 42 635 63 44
Nr pokoju: 362
E-mail: beata.glinkowska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Konsultacje po uzgodnieniach zawsze na Teamsach lub telefonicznie. W sprawach pilnych i ważnych proszę o kontakt e-mail lub tel. 608-405-470
Opis:

Profesor UŁ w Zakładzie Teorii Zarządzania. Tytuł naukowy Profesor Akademik nadany przez Prezydenta Ekonomicznych Nauk Ukrainy (25 maja 2019, Kijów).

Kierownik Centrum Współpracy Naukowo-Badawczej: Polska-Ukraina na WZ UŁ.

Stopiń doktora habilitowanego  uzyskała 14 stycznia 2019 roku. Główne dzieło: Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw.

Stopień doktora uzyskała w 2008 roku. Praca doktorska nt. "Zarządzanie procesem tworzenia grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce-na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska" napisana została pod kierunkiem naukowym Prof. Bogusława Kaczmarka.

Stopień magistra uzyskała w 2001 roku. Praca magisterska nt. "Projektowanie strategii w firmie".

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność- zarządzanie firmą.


Wcześniejsze zainteresowania badawcze skupiały się wokół grup kapitałowych w Polsce,  zarządzania procesami zmian, zarządzania wiedzą i projektowania strategii w organizacji. Aktualne zainteresowania naukowe i badawcze, to proces internacjonalizacji przedsiębiorstw. Stopień dr hab. uzyskała w 2019 roku. Kluczowe dzieło to Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne, pełniąc funkcje dyrektora naczelnego w przedsiębiorstwie prywatnym i dyrektora- likwidatora w zakładzie budżetowym. Członek zarządu TNOiK o/Łódź, członek PTE, członek PTNC. Ekspert (Phin Consulting sp. zo.o.- 2015..., Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich (2003- 2014), Doradca. Ekspertyzy i wdrożenia dla: AN Zachód Łódź (zarządzanie ryzykiem; nadrzędna polityka rachunkowości), ZPHU PiK Zduńska Wola (linia produkcyjna), Biur Zarządzania Nieruchomościami. Plan restrukturyzacji dla przeddsiębiorstw i spółek, plany rewitalizacji.

Zainteresowania:

Zarządzanie przedsiębiorstwem, teorie organizacji i zarządzania, tworzenie i funkcjonowanie organizacji wielopodmiotowych (grupy kapitałowe, holdindi, koncerny), zarządzanie międzykulturowe, internacjonalizacja przedsiębiorstw i zarządzanie międzynarodowe. Narodowe kultury biznesowe.

Publikacje: 2022
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Viacheslav Chebotarov, Iegor Iegor Chebotarov, National Business Cultures asaSystem-forming Factor ofthe “Lublin Triangle”, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2022, vol. 25, nr 1, s. 145-157 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Theoretical and methodological foundations for studying national business cultures: acquaintance with the determinants of sociology and innovativeness of modern entrepreneurship, [w:] A. Uss-Lik, J. Maciejewski, M. Zawartka (red.), Wielowymiarowe perspektywy wyzwań dla grup dyspozycyjnych (978-8-3229-3770-9), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2022, s. 89-103 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Rozważania na temat internacjonalizacji ukraińskich przedsiębiorstw w kontekście ich innowacyjności, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich (978-8-3814-2855-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022, s. 83-92 [DOI] [URL].
   
 • Współczesne trendy bezpieczeństwa biznesu. Problemy i wyzwania gospodarek wschodnich (978-8-3814-2855-2), pod red. Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 [DOI] [URL].
   
2021
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Tamara KUCHERENKO, Halyna ANISHCHENKO, Liudmyla MELNYK, Accounting Information Systems in the Digital Transformation Framework, „Accounting and Finance” (0810-5391), 2021, vol. 4, nr 94, s. 23-29 [DOI] [URL].
   
2020
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Iegor Chebotarov, Viacheslav Chebotarov, Comparative Studies of National Business Cultures in the Countries of Central and Eastern Europe: the Basics for Improving International Entrepreneurship in Poland and Ukraine, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2020, vol. 23, nr 1, s. 7-18 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Andrii Kolosov, Iegor Chebotarov, Oleksandr Savchenko, Viacheslav Chebotarov, Forming the capability of rural and settlement united territorial communities in Ukraine: using the experience of Poland, „Agricultural and Resource Economics-International Scientific E-Journal” (2414-584X), 2020, vol. 6, nr 4, s. 118-143 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Internacjonalizacja firm w Polsce z sektora mikro i małych przedsiębiorstw - istota, formy, sposoby, [w:] M. Kołodziejczak, I. Bednarska-Wnuk, I. Świątek-Barylska (red.), Metody i techniki zarządzania. Inspiracje dla teorii i praktyki (978-8-3822-0435-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 125-139 [DOI].
   
 • Izabela Bednarska-Wnuk, Jolanta Bieńkowska, Maria Czajkowska-Białkowska, Tomasz Czapla, Beata Anna Glinkowska-Krauze, Małgorzata Kołodziejczak, Artur Modliński, Olga Samuel-Idzikowska, Maria Szymankiewicz, Magdalena Zalewska-Turzyńska, Katarzyna Caban-Piaskowska, Podstawy zarządzania (978-8-3657-6640-3), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Ł Górecki, N Chebotarova, Premises and Characteristics of "Contemporary Business" – the Context of Globalization, Internationalization and Threats, „” (1817-3772), 2020, nr 4 (62), s. 38-45 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Viacheslav Chebotarov, Współczesne problemy zarządzania. Teoria i praktyka (978-8-3814-2054-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
2019
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, V. A. Chebotarov, E. V. Chebotarov, Management of personnel of economic subdivisions of enterprises: justification of initial innovative bases of support, „Economic Herald of the Donbas” (1817-3772), 2019, nr 3 (57), s. 156-161 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Entrepreneurship of Small and Medium-Sized Enterprises in Poland in the Context of the Regions and International Activity, „Olsztyn Economic Journal” (1897-2721), 2019, nr 14 (1), s. 101-112 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Viacheslav Chebotarov, Establishing a Business in Ukraine – the Initial Regulatory Organizational and Legal Aspects for Polish Entrepreneurs, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2019, vol. 22, nr 1, s. 75-86 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Model internacjonalizacji ukraińskich mikro i małych firm, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja polskich i ukraińskich organizacji. Aspekty ekonomiczno-społeczne (978-8-3814-2603-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, s. 133-145 [URL].
   
 • Internacjonalizacja polskich i ukraińskich organizacji. Aspekty ekonomiczno-społeczne (978-8-3814-2603-9), pod red. Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, A. M. Kolosov, V. A. Chebotarov, N. M. Chebotarova, G. P. Shtapauk, K. A. Kolosova, Naukowo-metodyczne podstawy przedsiębiorczości i planowania biznesowego (0-0534-2075-8), Wydawnictwo Kowalenko L.O. , Starobielsk 2019.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Iegor Chebotarov, Viacheslav Chebotarov, Paths to Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises in Ukraine, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1898-6447), 2019, nr 4 (982), s. 77-93 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Nataliia Chebotarova, Ways of internationalization of ukrainian enterprises: the implementation of the resources concept as a possible additional competitive advantage, „Przyazowski Biuletyn Gospodarczy” (2522-4263), 2019, nr 4 (15), s. 16-21 [URL].
   
2018
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2018, vol. 21, nr 3, s. 63-74 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Iegor Chebotarov, Analysis of the origin, modern characteristics and prospects of determining the profile of ukrainian manager, „Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics” (1728-2667), 2018, nr 198, s. 43-48 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Challenges for the Contemporary Manager (Conditions of Poland and Ukraine), „EKONOMICZNE I PRAWNE WYZWANIA ROKU 2018” (2411-3506), 2018, nr 10, s. 35-49.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw (978-8-3814-2134-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Mikro i mały e-biznes w kontekście wybranych elementów zarządzania strategicznego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 5/2, s. 23-37 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Profile of the contemporary Ukrainian manager - source analysis and characteristics, „Nowoczesne Systemy Zarządzania (Modern Management Systems)” (1896-9380), 2018, vol. 13, nr 4, s. 207-214 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Viacheslav Chebotarov, Iegor Chebotarov, Wielokulturowość w komunikacji przedsiębiorczej (316773390758), Wydawnictwo Kowalenko L.O. , Starobielsk 2018.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Managing a Modern Enterprise in Ukraine in the Aspets of Ambient Conditions and the Likely Scenario of Economic Development, [w:] L. Kiełtyka, K. Smoląg (red.), Współczesne wyzwania przedsiębiorstw. Przegląd wybranych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3659-5134-2), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 32-42 [URL].
   
2017
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Analiza stanu wsparcia publicznego w ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/2, s. 25-35 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Characteristics and competences of a contemporary Polish manager working in international markets, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2017, vol. 8, nr 2, s. 57-68 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Features of the international manager-leader of the near future- findings of the research, „Management-Poland” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 1, s. 120-132 [DOI] [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Knowledge Acquisition in Small and Medium Businesses, „China-USA Business Review” (1537-1514), 2017, vol. 16, nr 1, s. 19-27 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Motives and barriers of internationalization of enterprises (conditions of Poland and Ukraine), „EKONOMICZNE I PRAWNE WYZWANIA ROKU 2017” (2411-3506), 2017, nr 8, s. 61-71 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Proces internacjonalizacji ukraińskich dużych przedsiębiorstw. Studium przypadku, „Modern Economy; Gospodarka Współczesna, Roczniki Naukowe UJK” (2354-0397), 2017, nr 4, s. 23-32.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, The image of the manager-leader of the near future- an outline of the issues, „Management-Poland” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 1, s. 111-119 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Ukrainian companies in Poland - conditions and structure of foreign direct investment, „Management-Poland” (1429-9321), 2017, vol. 21, nr 2, s. 128-141 [URL].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu na funkcjonowanie firm, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” (1898-5084), 2017, nr 50 (2), s. 443-452 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Warunki procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw w Polsce i na Ukrainie, [w:] K. Leszek, P. Kobis (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami (978-8-3719-3660-9), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2017, s. 36-48 [URL].
   
2016
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Analysis of the state of internationalisation of small and medium-sized enterprises in Poland, „Ekonomiczeskij Wiestnik Donbasa” (1817-3772), 2016, nr 4 (46), s. 62-66.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Chosen Problems of Contemporary Management in Modern Economy, „Economics World” (2328-7144), 2016, vol. 4, nr 4, s. 187-192 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Działalność innowacyjna jako obszar współpracy nauki i biznesu, „Przedsiębiorstwo & Finanse” (2084-1361), 2016, nr 2 (13), s. 77-89.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Internacjonalizacja polskich i ukraińskich przedsiębiorstw we współczesnych warunkach- ogólna charakterystyka, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 141-151 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wiaczesław Anatoljewicz Czebotarow, Małyj i sriednij biznes Polszi i Ukrainy: probliemy klassifikacji i ischodnyje institucjonalnyje osnowy transformacji, [w:] B. Glinkowska-Krauze (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 153-164 [DOI].
   
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań (978-8-3808-8492-2), pod red. Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, International enterprise in Poland- benefits and risks, „Management-Poland” (1429-9321), 2016, vol. 20, nr 1, s. 310-320 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Managing Teams in the Multicultural Organizations, „Journal of Intercultural Management” (2080-0150), 2016, vol. 8, nr 2, s. 55-69 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Paths of internationalization of polish enterprises, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2016, nr 6 (326), s. 5-18 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Proces komunikowania się współczesnej organizacji- teoretyczne aspekty, „Kultura i Wychowanie. Międzynarodowe elektroniczne czasopismo naukowe” (2083-2923), 2016, nr 11 (1), s. 97-105.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wzrost i rozwój firm poprzez ich internacjonalizację, [w:] P. Pypłacz, D. Dudek (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania organizacji. Determinanty rozwoju współczesnych organizacji (978-8-3651-7948-7), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016, s. 56-63.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Elżbieta Strzelecka, Smart specialisations of regions and creative businesses in the regional development, „Modern Management Review” (2300-6366), 2016, vol. XXI, nr 23 (4), s. 72-83.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POLAND AND IN THE WORLD, „CER Comparative European Research 2016 ” , 2016, s. 28-31.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Strefy ekonomiczne w Polsce- motywy tworzenia i organizowanie, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr 21, s. 283-293.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Zmiana paradygmatu konkurowania przedsiębiorstw- zagadnienie internacjonalizacji, [w:] M. Lisiński, B. Ziębicki (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania (978-8-3651-7345-4), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 87-96.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka (978-8-3796-9766-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Zarządzanie międzynarodowe Strategie i studia przypadków (978-8-3808-8365-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich poprzez ich internacjonalizację, [w:] W. Sroka (red.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy (978-8-3728-5797-2), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2016, s. 325-336.
   
2015
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Classical and modern concepst of corporate governance (Stewardship Theory and Agency Theory), „Management-Poland” (1429-9321), 2015, vol. 19, nr 2, s. 84-92.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Innovations in the sector of small and medium enterprises (SME) , [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education (978-8-3808-8073-3), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 31-41 [DOI].
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Tomasz Czapla, Podstawy zarządzania, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 23-31.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Knowledge acquisition in small and medium-sized enterprises, [w:] (red.), MARKET OR GOVERNMENT (978-8-3937-8438-7), Instytut Badań Gospodarczych, Toruń 2015, s. 165-177.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Maria Gruszczyńska, Izucienie słuciajew otnosjaścichsja k izbranjiu metodik kommunikacji torgowoj firmy s okrurzenjem, [w:] A. Limański (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa i marketingu (978-8-3645-9027-6), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 2015, s. 91-117.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Współczesne ujęcie roli menedżera w organizacji pracy w handlu w świetle badań własnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2015, vol. XVI, nr zeszyt 9 cz. I, s. 83-92.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw w procesie absorpcji wiedzy, [w:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami (978-8-3719-3627-2), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2015, s. 123-134.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Potrzeba przynależności- elementarna czy rzędu wyższego?, [w:] M. Czajkowska-Białkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska (red.), Zachowania organizacyjne Relacje społeczne w przestrzeni zmian (978-8-3796-9802-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 93-103.
   
2014
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Internacjonalizacja przedsiębiorstw- zagadnienia wybrane, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3635-0082-5), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2014, s. 178-187.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MSP szansą na ich rozwój, [w:] M. Cisek, T. Nowogródzka (red.), Stabilność organizacji we współczesnej gospodarce (978-8-3644-3717-5), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2014, s. 31-40.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, The Innovative Behaviour of Today's Managers in the sector of Small and Medium-Sized Enterpirises in Time of Crisis, [w:] J. Kardas, A. Świrska (red.), Successful Management In Crunch Time (978-8-3705-1752-6), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2014, s. 105-114.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Restrukturyzacja firm wchodzących na rynki zagraniczne, [w:] P. Kuźbik, M. Szymankiewicz (red.), Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej Wybrane Zagadnienia (978-8-3796-9450-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014, s. 177-185.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Biznesplan, [w:] B. Glinkowska, E. Strzelecka (red.), Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady (978-8-3728-3610-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 89-107.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Finansowanie projektów inwestycyjnych, [w:] B. Glinkowska, E. Strzelecka (red.), Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi. Podstawy, procedury, przykłady (978-8-3728-3610-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2014, s. 115-123.
   
2013
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Determinanty tworzenia wartości firmy w ocenie młodych menedżerów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2013, nr 786/1, s. 337-345.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Proces umiędzynaradawiania przedsiębiorstw z sektora MŚP- motywy i bariery, [w:] W. Nowacki (red.), Doskonalenie procesu zarządzania organizacjami (978-8-3931-4582-9), Wydawnictwo Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego, Warszawa 2013, s. 47-58.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wybarne zagadnienia międzynarodowej działalności menedżerów polskich przedsiębiorstw, [w:] B. Kaczmarek, W. Biliński (red.), Przedsiębiorczość polskich menedżerów w warunkach kryzysu (978-8-3752-5764-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, s. 65-73.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Proces umiędzynarodowienia i ekspansji międzykulturowości a zarządzanie uczelniami wyższymi-rozważania teoretyczne, [w:] S. Sztobryn, K. Kamiński (red.), Rzeczywistość edukacyjna. Tropy i wątki interpretacyjne (978-8-3626-8452-6), Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódź 2013, s. 335-346.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Selected elements of the internationalization of small and medium- sized enterprisess, „Ad Alta Journal of Interdisciplinary Research” (1804-7890), 2013, vol. 3, nr 4, s. 32-35.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Zarządzanie rozwojem terytorialnym w kontekście zrównoważonego rozwoju, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2013, vol. 2, nr 282, s. 87-96.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Zjawisko bezrobocia i aktywności zawodowej ludzi - zagadnienia wybrane, „Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim”, 2013, nr 5/1, s. 93-100.
   
2012
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 265, s. 17-24.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Gmina jako podmiot zarządzania, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 270, s. 285-293.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Kompetencje pracownika a efektywność organizacji, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 262, nr II, s. 126-133.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Manipulacja w komunikacji rynkowej na linii sprzedawca - klient, „Logistyka” (1231-5478), 2012, nr 5, s. 63-66.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Manipulacja w komunikacji rynkowej, czyli jak „upolować” klienta, „Logistyka” (1231-5478), 2012, nr 5, s. 67-70.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Rola uczelni wyższych w kształtowaniu przedsiębiorczych postaw wśród studentów, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2012, vol. 725, nr II, s. 51-60.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Bogusław Kaczmarek, Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych (978-8-3752-5647-5), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Podnoszenie barier wejścia jako motyw tworzenia grup kapitałowych, [w:] P. Antonowicz (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu (978-8-3732-6890-6), Uniwersytet Gdański, Sopot 2012, s. 53-62.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Rola wzornictwa w zarządzaniu firmą, [w:] A. Sopińska (red.), Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka (978-8-3737-8712-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012, s. 377-384.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2012, vol. 737, nr II, s. 339-350.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wybrane elemnty zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach opartych na wiedzy, [w:] L. Kiełtyka (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji (978-8-3719-3539-8), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012, s. 25-31.
   
2011
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Autorytet kierownika i jego wpływ na zachowania ludzi w organizacji, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 157-164.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Efektywność organizacyjna a efektywność fuzji i przejęć - zagadnienia teoretyczno metodyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, nr 686, s. 49-57.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Chosen issues on support of SME, [w:] A. Adamik, M. Matejun, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Influence of Socio-Economic Environment on the Development of Small and Medium-Sized Enterprises (978-8-3728-3397-6), Politechnika Łódzka, Łódź 2011, s. 382-396.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 169, s. 451-461.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Polskie przedsiębiorstwo transportowe w dobie globalizacji, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2011, nr 6, s. 61-72.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Tendencje rozwojowe e-biznesu, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2011, nr 651/II, s. 30-38.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wizja rozwoju polskiego sportu na przykładzie Stowarzyszenia Sportowego Klub „Dragon” w Łodzi , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu” (1689-7374), 2011, nr 168, s. 242-251.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Zakładanie działalności gospodarczej - szansa czy ryzyko?, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2011, nr 5, s. 265-276.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Organizacja i Zarządzanie w Budownictwie, [w:] J. Bzózka (red.), Zasady polityki organizacyjnej i zarządczej firmy- zagadnienia wybrane (978-8-3733-5815-7), Politechnika Śląska, Gliwice 2011, s. 443-452.
   
2010
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie” (2082-5501), 2010, nr 87, s. 225-235.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - rzeczywistość i wyzwania, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2010, nr 4/1, s. 319-329.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Globalizacja procesów gospodarczych, „Współczesne Problemy Zarządzania” (1689-7293), 2010, vol. 5, nr XI, s. 13-22.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Modelowanie w procesach usprawniania organizacji - uwagi teoretyczno-metodyczne, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, nr 234, s. 255-264.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Nadzór korporacyjny w przedsiębiorstwach i jego modele , „Współczesne Problemy Zarządzania” (1689-7293), 2010, vol. 5, nr XI, s. 163-172.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Izabela Bednarska-Wnuk, Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Difin, Warszawa 2010, s. 391-398.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Izabela Bednarska-Wnuk, Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera, [w:] L. Kiełtyka (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (978-8-3764-1301-3), Difin, Warszawa 2010, s. 367-378.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wybrane modele zarządzania wiedzą oraz modele organizacji opartych na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2010, nr 635, s. 39-45.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej, [w:] B. Kaczmarek (red.), Wybrane zagadnienia funckonowania współczesnych przedsiębiorstw (978-8-3930-5480-0), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Łódź 2010, s. 82-91.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Motywacja pracownicza- zagadnienia wybrane, [w:] E. Jędrych, J. Lendzin (red.), Zarządzanie kompetencjami a Human Perfomance Improvment (978-8-3612-1525-7), Wydawnictwo Media Press, Łódź 2010, s. 445-465.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2010, nr 597, s. 401-408.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Społeczna odpowiedzialność biznesu - zagadnienia wybrane, [w:] M. Cisek, B. Domańska-Szaruga (red.), Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (978-8-3606-5280-0), Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 167-181.
   
2009
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Informatyzacja procesów zarządzania w tzw. „Grupie Kapitałowej” Poczta Polska podstawą sprawnego przepływu informacji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 578, s. 9-16.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Poczta Polska - w stronę tworzenia grupy kapitałowej, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 544, s. 341-351.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Proces tworzenia grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska , „Studia i prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” (1899-6205), 2009, nr 5, s. 151-161.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska - kierunki zmian, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ” (1640-6818), 2009, nr 544, s. 353-367.
   
2008
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych - zarys problematyki, [w:] W. Błaszczyk (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości., Uniwersytet Łódzki, Łódź 2008, s. 279-292.
   
 • Beata Anna Glinkowska-Krauze, Wybrane metody analizy strategicznej i ich przydatność w parktyce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2008, vol. 4, nr VIII, s. 31-46.
   

1.Czynnik osobowy najcenniejszym zasobem w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka” pod red. Edwarda Urbańczyka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378/2004

2. Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstwa [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka” pod red. Edwarda Urbańczyka, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 406/2005

3.(współautor Ewa Stroińska) Kapitał intelektualny a konkurencyjność przedsiębiorstw [w:] "Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej”, Zeszyty naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 2005

4.Społeczeństwo informacyjne. Wykorzystanie technik informatycznych w ujęciu gospodarczym, społecznym, indywidualnym (szanse i zagrożenia) [w:] ,,Zarządzanie organizacjami gospodarczymi wieku informacji", Monografia pod red. Jerzego Lewandowskiego, Wyd. PŁ, Łódź 2005

5.(współautor Izabela Bednarska-Wnuk) Społeczeństwo informacyjne a zastosowanie technik informatycznych w dobie globalizacji [w:],,Wiedza i technologia we współczesnej organizacji",(red.) M.Cisek, S.Antczak, Akademia Podlaska, Siedlce 2006

6.(współautor Bogusław Kaczmarek) Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w obszarze polityki kadrowej w przedsiębiorstwie państwowym Poczta Polska [w:],,Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. Perspektywy i zagrożenia rozwoju" Praca zbiorowa (red.nauk.) Wanda Błaszczyk, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006

7.Rola pracowników w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Poczta Polska [w:] ,,Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", (red.) Edward Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434/2006

8.Zastosowanie technik informatycznych w działalności przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym (red. A. Stabryła), Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, tom 1, s. 227-234.

9.(współautor Bogusław Kaczmarek), Wspieranie i rozwój zasobów ludzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego [w:] Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim (red. J. Otto i R. Stanisławski), Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, tom II, s. 552-560.

10.Wybrane aspekty metodyki zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwiepaństwowym Poczta Polska [w:] Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania (red. J. Czekaj), Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2007, s. 143-150

11.Proinnowacyjne zachowania menedżerów w MŚP [w:] Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim (red. Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A.), Monografie Politechniki Łódzkiej, Wyd. PŁ, Łódź 2007 s. 379-388

12.(współautorka Bednarska-Wnuk Izabela), Kierunki kształcenia i doskonalenia kadry menedżerskiej w dobie globalizacji na przykładzie sektora logistycznego, „Współczesne Zarządzanie” nr 4/2007, s. 128-135

13.Rola menedżera w kształtowaniu kultury organizacyjnej [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa (red. Urbańczyk E.), Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński, Kreos, 2007 s. 477-485

14.Wybrane Metody analizy strategicznej i ich przydatność w praktyce,[w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Seria SWSPiZ w Łodzi, Tom VIII, Zeszyt 4,Wydawnictwo SWSPiZ Łódź 2007, s. 25-40

15.Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych- zarys problematyki, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości (praca zbiorowa pod red. W. Błaszczyk), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s.279- 292

15.Metodyczne aspekty tworzenia grup kapitałowych- zarys problematyki [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, 2008, s. 279-292; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

16. Fuzje i przejęcia jako jeden ze sposobów tworzenia grup kapitałowych w Polsce [w:] Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania „Zarządzanie przedsiębiorstwem”, nr 7 (red. E. Urbańczyk), s. 473- 483; Wydawnictwo US 2008

17. Selected issues related to SME financing [w:] Structural funds for the development of entrepreneurship and innovativeness of SMEs in Poland and the Łódź region in the perspective of experiences of polish regions (edited by: R. Stanisławski, J. Otto, A. Maciaszczyk), Monographs, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 73-83

18. Proces tworzenia grupy kapitałowej na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska [w:] Studia i prace UE w Krakowie nr 5 „Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych” (red. J. Czekaj), Wydawnictwo UE, Kraków 2009, s. 151-161

19. Poczta Polska- w stronę tworzenia grupy kapitałowej [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji- stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 544 (Ekonomiczne problemy usług nr 35) cz. II, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 341- 351.


20.Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska- kierunki zmian [w:] Rynki przesyłu i przetwarzania informacji- stan obecny i perspektywy rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 544 (Ekonomiczne problemy usług nr 35) cz. II, Wydawnictwo US, Szczecin 2009, s. 353- 367
21.Informatyzacja procesów zarządzania w tzw. „Grupie Kapitałowej” Poczta Polska podstawą sprawnego przepływu informacji [w:] Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenie. Nr 24 Zeszyty naukowe nr 578 (pod red. E. Urbańczyka) Wyd. US 2009, s. 9-16
 

22.Nadzór korporacyjny w grupie kapitałowej [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw (pod red. B. Kaczmarka), wyd. TNOiK 2010, s. 82-91
 

23.Motywacja pracownicza- zagadnienia wybrane [w:] Zarządzanie kompetencjami a Human Performance Improvement (pod red. E. Jędrych, J.P. Lendzion), PŁ, Wyd. Media Press Łódź 2010, s. 446-466
 

24. Modelowanie w procesach usprawniania organizacji- uwagi teoretyczno-metodyczne [w:] Acta Uniwersitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Nurt Metodologiczny w naukach o zarządzaniu (pod red. W. Błaszczyk, I. Bednarskiej-Wnuk, P. Kuźbika), Wyd. UŁ 2010, s. 255- 264
 

25.Społeczna odpowiedzialność biznesu- zagadnienia wybrane [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (pod red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga), AP Siedlce 2010 (Studio Emka), s. 167-181
 

26. Organizacje oparte na wiedzy a umiejętności współczesnego menedżera (współautor I. Bednarska-Wnuk) [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (pod. red. L. Kiełtyka), Politechnika Częstochowska 2010, wyd. Difin 2010, s. 367- 377
 

27. Doskonalenie umiejętności menedżerskich jako determinanta rozwoju przedsiębiorstw (współautor I. Bednarska-Wnuk) [w:] Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw (pod. red. L. Kiełtyka), Politechnika Częstochowska 2010, wyd. Difin 2010, s. 391-397
 

28. Zarządzanie wiedzą nowym kierunkiem w naukach o zarządzaniu i w praktyce [w:] Zeszyty Naukowe nr 597 „Ekonomiczne problemy usług nr 57”, „E- gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część I” (red. H. Babis) US 2010, s. 401-408
 

29. Wybrane modele zarządzania wiedzą oraz modele organizacji opartych na wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe nr 635 „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu” (red. E. Urbańczyk) US 2010, s. 39-45
 

30. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce- rzeczywistość i wyzwania [w:] Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2010 „Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu” (pod. red. J. Pioch, J. Sadkowska) UG 2010, s. 319-330
 

31.Alians strategiczny drogą rozwoju przedsiębiorstw- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego nr 87 Serii: Administracja i Zarządzanie (14)2010AP 2010

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji