dr Anna Wronka

adiunkt


Katedra Logistyki

Zakład Doskonalenia Procesów Operacyjnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 82
Nr pokoju: 332
E-mail: anna.wronka@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 10.00-11.00 08.10.2018

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2018
 • T. Bartosz Kalinowski, Grażyna Wieteska, Agata Rudnicka-Reichel, Anna Wronka , Adrian Solomon, Antonio Diglio, Carmela Piccolo, Giuseppe Bruno, S.C. Lenny Koh, Genovese Andrea, An analysis of CO2 hotspots in supply chains – a European case study, [w:] (red.), ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings (978-8-0750-9561-9), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2018, s. 278-288 [URL].
   
 • T. Bartosz Kalinowski, Agata Rudnicka-Reichel, Grażyna Wieteska, Anna Wronka , Antonio Diglio, Carmela Piccolo, Giuseppe Bruno , Adrian Solomon, S.C. Lenny Koh, Andrea Genovese, Competences required for environmentally responsible managers - a european perspective, [w:] (red.), Proceedings of the IISES 36th International Academic Conference (978-8-0879-2751-9), Wydawnictwo International Institute of Social and Economic Sciences, Londyn 2018, s. 141-155 [DOI] [URL].
   
 • Anna Wronka , The Multi-Dimensionality Of The Safety Of The Production Process, [w:] (red.), ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings (978-8-0750-9561-9), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2018, s. 727-736 [URL].
   
2017
 • T. Bartosz Kalinowski, Grażyna Wieteska, Agata Rudnicka-Reichel, Anna Wronka , A Diglio, G Bruno, S Koh, A Genovese, A Solomon, Competences, Drivers and Barriers to Energy Efficient and Sustainable Operations – European case study, „Conference Proceedings ICEIRD2017” (2411-5320), 2017, s. 219-228 [URL].
   
 • Anna Wronka , Edyta Gheribi, Beata Gotwald-Feja, Green Purchasing in Family Businesses: A Case Study of Suhab, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 101-115.
   
 • Anna Wronka , Inteligentne łańcuchy dostaw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2017, nr 337, s. 109-121 [URL].
   
 • Anna Wronka , Systemy ekspertowe jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką produkcji, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 4/2, s. 373-384.
   
 • Edyta Gheribi, Anna Wronka , Beata Gotwald-Feja, Waste reduction as an innovative strategy: case studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 417-426.
   
2016
 • Bezpieczeństwo przemysłowe, pod red. Anna Wronka , Tadeusz Missala, Krzysztof Krauze, Marek Dźwiarek, Ireneusz Sosnowski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Klub paragraf 34, Warszawa 2016.
   
 • Anna Wronka , Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B (978-8-3808-8574-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
 • Anna Wronka , Lean Logistics, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2016, vol. 7, nr 2, s. 55-63 [DOI].
   
 • Anna Wronka , The implementation of the concept of lean in the process of supply chain management, „Research in Logistics & Production” (2083-4942), 2016, vol. 6, nr 6, s. 537-549 [DOI].
   
 • Anna Wronka , The integration of lean and green management - Lean Green, „Journal of Reverse Logistics”, 2016, nr 1, s. 33-36.
   
2015
 • Anna Wronka , Proces komunikacji na rynku B2B, „Problemy Jakości” (0137-8651), 2015, nr 9, s. 24-33.
   
 • Anna Wronka , Znaczenie jakości w kształtowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw, „Logistyka” (1231-5478), 2015, nr 4, s. 6885-6896.
   
2014
 • Anna Wronka , Integracja aspektów wyszczuplonego i zielonego zarządzania-Lean Green, „Logistyka Odzysku” (2083-6422), 2014, vol. 10, nr 1/2014, s. 48-51.
   
2013
 • Anna Wronka , Ryzyko w procesie realizacji usprawnień KAIZEN, „Problemy Jakości” (0137-8651), 2013, nr 10, s. 28-31.
   
 • Anna Wronka , The process of implementation of improvements KAIZEN , „Proceedings in The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference ”, 2013, nr 1, s. 91-94.
   
2011
 • Anna Wronka , Certyfikowany system zarządzania jakością jako wyróżnik konkurencyjności na rynku B2B w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” (1509-0507), 2011, vol. 666, nr 19, s. 195-202.
   
 • Anna Wronka , Znaczenie czynników proekologicznych w procesie wyboru dostawcy na rynku B2B , „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 547-555.
   
2009
 • Anna Wronka , Automatyczne generowanie dokumentacji jako narzędzie wspomagające realizacje wymagań systemu zarządzania jakością, „Mechanik” (0025-6552), 2009, nr 5-6, s. 522-524.
   
2008
 • Anna Wronka , Certyfikaty produktowe - gwarantem bezpieczeństwa produktów, [w:] M. Urbaniak (red.), Bezpieczenstwa przemysłowe t.1, Wydawnictwo Klub paragraf 34, Warszawa 2008, s. 23-27.
   
 • Anna Wronka , Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - wartość dodana czy zbędny koszt?, [w:] I. Sosnowski, M. Urbaniak (red.), Bezpieczeństwa przemysłowe Tom 2 (978-8-3927-2462-9), Wydawnictwo Klub paragraf 34, Warszawa 2008, s. 91-93.
   
 • Anna Wronka , Certyfikaty systemowe jako gwarancja bezpieczeństwa artykułów spożywczych, [w:] M. Wiśniewska, E. Malinowska (red.), Jakość bezpieczeństwo ekologia w sektorze rolno-spożywczym, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, s. 123-129.
   
 • Anna Wronka , Rola certyfikatów produktowych i systemowych w zapewnieniu bezpiecznych produktów, „ Napędy i sterowanie”, 2008, nr 7, s. 136-139.
   
 • Anna Wronka , Uwarunkowania normatywne jakości, „Problemy Jakości” (0137-8651), 2008, nr 7, s. 11-16.
   

ROK 2008

- Certyfikaty produktowe - gwarantem bezpieczeństwa produktów, w: Bezpieczeństwo przemysłowe, t. 1, pod red. W. Sobczykiewicza, M. Urbaniaka, I. Sosnowskiego. Wyd. Klub Paragraf 34, Warszawa 2008, str. 23-27
- Znaczenie certyfikatów produktowych jako gwarantów bezpieczeństwa produktów na rynku B2C i B2B,w: Elektroinstalator; nr 6/2008, str. 62-66
- Certyfikaty systemowe jako gwarancja bezpieczeństwa artykułów spożywczych, w: Jakość, Bezpieczeństwo, Ekologia w Sektorze Rolno Spożywczym, Kierunki rozwoju, pr. zb. pod red. M. Wiśniewskiej i E. Malinowskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, str. 123-129
- Uwarunkowania normatywne jakości, Problemy Jakości 7/2008, str.11 - 16.
- Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - wartość dodana czy zbędny koszt, w: Bezpieczeństwo przemysłowe, t. 2, pod red. K.Krauze, K.Kosmowski, T.Missala, W. Sobczykiewicz, M. Urbaniak, I. Sosnowski. Wyd. Klub Paragraf 34, Warszawa 2008, str. 23-27

ROK 2006

- Rola jakości w kształtowaniu tożsamości przedsiębiorstw na rynku dóbr produkcyjnych, współautor: Maciej Urbaniak, w: Problemy Jakości nr 2/2006.
- Rola certyfikatów produktowych i systemowych w procesach komunikacji na rynku B2B, współautor: Maciej Urbaniak, w: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w wieku informacji - p. red. Jerzego Lewandowskiego, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, str. 200 - 209.

ROK 2005

- Opakowanie jednostkowe jako czynnik kształtujący decyzje nabywcze, w: Opakowanie nr2/2005, str. 16-17.

ROK 2004

- Jakość w zarządzaniu projektami, współautor: Tomasz Bartosz Kalinowski, w: Zarządanie organizacją zorientowaną projektowo p. red. E. Skrzypek, ss. 89-93, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2004

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji