dr Beata Banachowicz

starszy wykładowca


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju: 152
E-mail: beata.banachowicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 17.00-18.00 w aplikacji Teams w terminach: 1, 8, 15, 22 i 29.09.2020

Opis:

 

Zainteresowania:
 • zarządzanie publiczne
 • innowacyjność w sektorze publicznym
 • public governance
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Publikacje: 2015
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), pod red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
2013
 • Beata Banachowicz, Danuta Stawasz, Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, vol. 1, nr 168, s. 270-280.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Beata Banachowicz, Łódź po 20 latach transformacji - osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2011, nr 4, s. 139-152.
   
2010
 • Beata Banachowicz, Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu procesów rozwojowych, [w:] W. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych (978-8-3600-5659-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 49-59.
   
Ogłoszenia: 2020-02-24

I would like to inform that the Master Seminar for Businesss Management II is scheduled on Wednesdays at 15.00 till 16.30 room 152, except for 11th of March when the seminar is cancelled.


2020-02-24

Informuję, że konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w środy w godz. 12.00-13.00, z wyjątkiem 15 i 22.04 gdy konsultacje odbędą się w godz. 14.00-15.00.

W dn. 11.03 konsultacje są odwołane.

I would like to inform that the office hours in summer semester are scheduled on Wednesdays at 12.00 till 13.00, except for the 15th and 22nd of April when office hours are at 14.00 till 15.00.

On the 11th of March the office hours are cancelled.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji