dr Beata Banachowicz

starszy wykładowca


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju: 152
E-mail: beata.banachowicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 13.00-14.00 w terminie: 27.01 i 03.02
Wt.: 12.00-13.00 w terminie: 18.02

Opis:

 

Zainteresowania:
 • zarządzanie publiczne
 • innowacyjność w sektorze publicznym
 • public governance
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Publikacje: 2015
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), pod red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
2013
 • Beata Banachowicz, Danuta Stawasz, Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, vol. 1, nr 168, s. 270-280.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Beata Banachowicz, Łódź po 20 latach transformacji - osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2011, nr 4, s. 139-152.
   
2010
 • Beata Banachowicz, Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu procesów rozwojowych, [w:] W. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych (978-8-3600-5659-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 49-59.
   
Ogłoszenia: 2019-12-16

Informuję, że konsultacje w dn. 17.12 są odwołane.

I would like to inform that on the 17th of December my office hours are cancelled.


2019-10-26

I would like to inform that the master seminar for Businesss Management II is scheduled for Tuesdays at 12.30-14.00 since 12th of November and on Wednesdays (13.11, 20.11, 27.11 and 04.12) at 11.30-13.00. Meet me in my office.


2019-10-26

 Informuję, że konsultacje w dn. 05.11 są odwołane.

I would like to inform that on the 5th of November my office hours are cancelled.


2019-09-25

 Informuję, ze konsultacje w semestrze zimowym odbywać się będą we wtorki w godz. 11.30-12.30, z wyjątkiem 01.10 gdy konsultacje odbędą się w godz. 12.30-13.30.

I would like to inform that the office hours in winter semester are scheduled on Tuesday at 11.30-12.30, with the exception of the 1st of October when office hours are 12.30-13.30.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji