dr Beata Banachowicz

starszy wykładowca


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju: 152
E-mail: beata.banachowicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 11.30-12.30 z wyjątkiem: 26.03.2019

Opis:

 

Zainteresowania:
 • zarządzanie publiczne
 • innowacyjność w sektorze publicznym
 • public governance
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Publikacje: 2015
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), pod red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
2013
 • Beata Banachowicz, Danuta Stawasz, Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, vol. 1, nr 168, s. 270-280.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Beata Banachowicz, Łódź po 20 latach transformacji - osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2011, nr 4, s. 139-152.
   
2010
 • Beata Banachowicz, Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu procesów rozwojowych, [w:] W. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych (978-8-3600-5659-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 49-59.
   
Ogłoszenia: 2019-04-15

Informuję, że z powodu mojej choroby konsultacje i seminarium w dn. 16.04 nie odbędą się.

I would like to inform that the office hours and seminars on the 16th of April are cancelled.


2019-02-20

I would like to inform that the office hours during summer semester are scheduled on Tuesday 11.30-12.30, excluding 26.03.2018.


2019-02-12

I would like to inform that the BM Master Seminar is scheduled onTuesday from 15.00 till 16.30, excluding 26.03.2019. The seminar starts on the 26.02.2019.


2019-02-12

Informuję, że seminarium licencjackie odbywać się będzie w następujących terminach:

wtorki - godz. 12.30-14.00: 05.03, 02.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05

środy - godz. 15.00-16.30: 27.02, 13.03, 03.04, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06


2019-02-12

Informuję, że konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą we wtorki w godz. 11.30-12.30, z wyjątkiem 26.03.2019.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji