dr Beata Banachowicz

starszy wykładowca


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Miastem


 

Nr telefonu: 42 635 62 89
Nr pokoju: 152
E-mail: beata.banachowicz@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 13.00-14.00 od 05.04 do 07.06.2022, z wyłączeniem 12 i 26.04.2022
Sr.: 13.00-14.00 do 30.03.2022

Konsultacje odbywają się przez MS Teams. Proszę o wcześniejsze powiadomienie mailem o chęci udziału w konsultacjach, prześlę wtedy link ułatwiający dołączenie do spotkania.
Opis:

 

Zainteresowania:
 • zarządzanie publiczne
 • innowacyjność w sektorze publicznym
 • public governance
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
Publikacje: 2015
 • Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3943-0581-9), pod red. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015.
   
2013
 • Beata Banachowicz, Danuta Stawasz, Zarządzanie publiczne - wyzwania dla procesu kształcenia na poziomie wyższym - przykład Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2013, vol. 1, nr 168, s. 270-280.
   
2011
 • Danuta Stawasz, Beata Banachowicz, Łódź po 20 latach transformacji - osiągnięcia i perspektywy dalszego rozwoju, „Studia Miejskie” (2082-4793), 2011, nr 4, s. 139-152.
   
2010
 • Beata Banachowicz, Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu procesów rozwojowych, [w:] W. Rudolf (red.), Rola partnerstwa w działalności samorządów terytorialnych (978-8-3600-5659-2), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010, s. 49-59.
   
Ogłoszenia: 2021-10-05

 

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się przez MS Teams w środy w godz. 13.00-14.00, w terminie do 30.03.2022 oraz we wtorki w godz. 13.00-14.00 w terminie od 05.04 do 07.06.2022, z wyłączeniem 12 i 26.04.2022.

Proszę o wcześniejsze powiadomienie mailem o chęci udziału w konsultacjach, prześlę wtedy link ułatwiający dołączenie do spotkania.

 

Office hours are scheduled via MS Teams on Wednesdays at 13.00-14.00 till 30.03.2022 and on Tuesdays at 13.00-14.00 from 05.04 till 07.06.2022, except 12 and 26.04.2022.

Please notify me in advance by e-mail about your willingness to participate in the meeting, then I will send you a link to join in.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji