dr Filip Moterski

adiunkt


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Regionem


 

Nr telefonu: 42 635 62 86
Nr pokoju: 149
E-mail: filip.moterski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 08:50-13:00; 16:45-19:00 ZAJĘCIA: Logistyka miejska (W+Ćw) TEAMS
Wt.: 10:00-11:00 Konsultacje
Sr.: 08:00-13:00 ZAJĘCIA: Gospodarka nieruchomościami (W+Ćw) TEAMS
Pt.: 08:00-16:00 Samorząd terytorialny (Ćw) - TEAMS

Opis:

 

Proszę o dołączanie do określonych grup na Microsoft Teams:

Please join to the existing group by Microsoft Teams:

PUBLIC SECTOR ECONOMICS (TEAMS):

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab18576a044594d879bbff131c1f786b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=70612d07-6783-4ca2-aa84-c812ef02a4d6&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

 

Logistyka miejska:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a581fb4dd88c74e15a0f58d0b1589fe2e%40thread.tacv2/conversations?groupId=8716eda9-177d-44e7-8206-ecad781471f1&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b 

 
Gospodarka nieruchomościami:
WYKŁAD:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1d1365d8de964f81b25b911deaa706fb%40thread.tacv2/conversations?groupId=ba983e63-f3bd-4bf1-a222-97ebcc42158f&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Ćwiczenia (gr. A):
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4a0be279d4284c62a22bcb2870b02737%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ce4212fd-73dd-4be4-a5c2-ee3bc281fe73&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Ćwiczenia (gr. B):
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aee3ca608a6344ef981a44f9f161e6778%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=535c4742-9533-47f7-b11a-21ffc20e06e2&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Samorząd terytorialny:
Gr A:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8d7730f1b7e644ab91d592c84eb607a2%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=45dad326-8964-4f16-855f-6d3477f687f7&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Gr. B:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a9686850339fb4c1cae12a55acf311ece%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=03a668de-bc3a-4c8b-b740-5ee398f81e32&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Gr. C:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4a2a5cc9ea9147e3884eb63f60352e1a%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=dea4c6b3-e328-4a3b-a739-6eaa83dff8e3&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
 
Gr. D:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3d505cbc6a7f4393818899191f37782c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=609ebb9e-eb2c-4e12-b2cc-389a5e305238&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Seminarium licencjackie:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab7bc100eb3e240a38b40153b4e863b7e%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=045b7fd5-e685-4081-bd79-df4f613944ba&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b 
Konsultacje:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7ccb1ef6636c4ab7a29054e35152f7b8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=0920f66a-6c63-4f57-aa47-433fc21c498d&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b
Zainteresowania:

 

Publikacje: 2017
 • Filip Moterski, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwojowy w kontekście zarządzania zintegrowanego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 2/3, s. 95-107.
   
 • Filip Moterski, Wydarzenia sportowe w zabytkowej przestrzeni miast, „Kultura i rozwój” (2450-212x), 2017, nr 4 (5), s. 25-38 [DOI] [URL].
   
2016
 • Filip Moterski, Promocja obiektów dziedzictwa poprzemysłowego poprzez ich wykorzystanie w organizacji i przeprowadzeniu widowisk sportowych , [w:] P. Nowak (red.), Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu (978-8-3609-0111-3), Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 142-155.
   
 • Filip Moterski, Wykorzystanie storytellingu w procesie promocji dziedzictwa kulturowego, [w:] P. Nowak (red.), Innowacje 2016. ICT w służbie społeczeństwu (978-8-3609-0111-3), Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2016, s. 29-40.
   
2015
 • Filip Moterski, NA MIEJSCA. GOTÓW. ALE CZY WYSTARTOWALI? SĘDZIOWIE LEKKOATLETYCZNI I ICH WPŁYW NA WIDOWISKO SPORTOWE., [w:] I. Cillik, M. Pupis, Z. Pupisova, N. Kusnirova (red.), Atletika 2014 (978-8-0814-1076-5), Wydawnictwo Univerzita Mateja Bela, Banska Bistrica 2015, s. 484-494.
   
 • Filip Moterski, Zarządzanie projektem zintegrowanym opartym na dziedzictwie poprzemysłowym jako element innowacyjnej adaptacji koncepcji „smart city”, [w:] P. Nowak (red.), INNOWACJE 2015.Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej (978-8-3609-0186-1), Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2015, s. 74-88.
   
 • Filip Moterski, Zarządzanie projektem zintegrowanym na przykładzie obiektów dziedzictwa poprzemysłowego, [w:] M. Ćwiklicki (red.), Kontrola zarządcza. Studium o środowisku planowania w jednostkach samorządu terytorialnego (978-8-3894-1023-8), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 174-187.
   
 • Filip Moterski, Rozwój indywidualny sędziów lekkoatletycznych w Polsce, [w:] F. Moterski, P. Kuźbik (red.), Zarządzanie w sporcie. Organizacje. Ludzie. Marketing (978-8-3796-9893-6), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 191-208.
   
 • Zarządzanie w sporcie. Organizacje. Ludzie. Marketing (978-8-3796-9893-6), pod red. Filip Moterski, Paweł Kuźbik, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
   
2013
 • Filip Moterski, Sieci jako szansa na zachowanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2013, vol. 11, nr XI, s. 35-43.
   
2012
 • Filip Moterski, Szlak turystyczny - możliwość wykorzystania, „PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (1732-1565), 2012, nr 1/2, s. 315-322.
   
2011
 • Filip Moterski, Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 319-338.
   
2010
 • Filip Moterski, Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji dziedzictwa poprzemysłowego, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 243, nr 243, s. 129-150.
   
 • Filip Moterski, Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik zintegrowanego zarządzania miastem, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” (0079-3507), 2010, vol. CXXXII, nr CXXXII, s. 80-116.
   
 • Filip Moterski, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, [w:] J. Rutkowski (red.), Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów (978-8-3752-5412-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 285-306.
   
 • Tadeusz Markowski, Filip Moterski, Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w procesie rewitalizacji na przykładzie Łodzi, [w:] A. Noworól (red.), Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce (978-8-3931-2530-2), Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Kraków 2010, s. 85-104.
   
2009
 • Filip Moterski, Characteristics of unemployment in the Lodz region in the county system in 2006-2007.Unemployment of people with secondary and higher education along with job offers directed to those persons, „Studia Regionalia” (0860-3375), 2009, vol. 24, nr 24, s. 163-180.
   
 • Człowiek w obliczu nauki,techniki i sztuki (978-8-3929-9800-6), pod red. Filip Moterski, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo OKMN, Łódź 2009.
   
 • Filip Moterski, Analiza relacji między zapotrzebowaniem na pracowników sektora publicznego a ofertą rynku pracy dla tego sektora - wyniki badań ankietowych, [w:] J. Różański, D. Stawasz (red.), Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie (978-8-3752-5270-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 155-176.
   
 • Filip Moterski, Charakterystyka bezrobocia w województwie lódzkim w układzie powiatowym w latach 2006-2007 ze szczególnym uwzględnieniem osób z wykształceniem średnim i wyższym oraz ofert pracy kierowanych do tych osób, [w:] J. Różański, D. Stawasz (red.), Ocena profili i kierunków kształcenia na poziomie średnim i wyższym w kontekście zapotrzebowania rynku pracy w Łodzi i regionie (978-8-3752-5270-5), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 29-40.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji