dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

profesor UŁ, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Kontaktów z Otoczeniem


Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa


 

Nr telefonu: 42 635 52 27
Nr pokoju: 356
E-mail: jakub.marszalek@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.
Opis:

Zainteresowania naukowe:

 • Fuzje i przejęcia - aspekty strategiczne i finansowe
 • Teoria integracji gospodarczej przedsiębiorstw
 • Finansowanie innowacji
 • Hybrydowe instrumenty finansowe
 • Finanse i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Bankowość i zarządzanie strategiczne w bankach
Zainteresowania:

Zainteresowania dydaktyczne:

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Ocena projektów rozwojowych przedsiębiorstw
 • Finanse międzynarodowe
 • Symulacje gospodarcze
Publikacje: 2020
 • Marta Baraniak, Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska, Determinanty działalności innowacyjnej gospodarstw rolnych (978-8-3822-0366-0), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020 [URL].
   
2019
 • Damian Kaźmierczak, Paweł Kopczyński, Jakub Marszałek, Dłużne finansowanie hybrydowe – różnorodność instrumentów i możliwości zastosowania, [w:] J. Marszałek, D. Starzyńska (red.), Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne (978-8-3814-2703-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019, s. 217-228 [URL].
   
 • Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne (978-8-3814-2703-6), pod red. Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska, Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 [URL].
   
2018
 • Jakub Marszałek, Determinants of R&D Activity – analysis of the Polish logistics sector, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” (2081-5913), 2018, nr 3 (62), s. 62-86 [DOI] [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło, Green Bonds – Sustainable Finance Instruments, [w:] (red.), ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings (978-8-0750-9561-9), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2018, s. 187-198 [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek, Green Bonds – Trends and Development Perspectives, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” (0459-9586), 2018, vol. 52, nr 4, s. 39-47 [DOI] [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Personal determinants of the family business capital structure - central and eastern european analysis, [w:] (red.), New Challenges of Economic and Business Development (978-9-9341-8344-7), Wydawnictwo University of Latvia, Riga 2018, s. 432-442 [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło, Krzysztof Piontek, Sustainable Finance Instruments' Risk - Green Bond Market Analysis, [w:] (red.), European Financial Systems 2018. Proceedings of the 15th International Scientific Conference (978-8-0210-8980-8), Wydawnictwo Masaryk University, Brno 2018, s. 78-93 [URL].
   
2017
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Determinants of Long-Term and Short-Term Debt Financing: Evidence from Poland, [w:] (red.), New Trends in Finance and Accounting Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting (978-3-3194-9558-3), Springer, New York 2017, s. 723-732 [DOI].
   
 • Jakub Marszałek, Does family business have peculiar financing policy? evidence from listed companies in central and eastern Europe, [w:] (red.), New Challenges of Economic and Business Development (978-9-9341-8286-0), Wydawnictwo University of Latvia, Riga 2017, s. 336-346 [DOI] [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszalek, Greening the Green - Environmental and Financial Aspects of the American Green Bond Market Development, „Financial Management of Firms and Financial Institutions 11th International Scientific Conference Proceedings” (2336-162x), 2017, nr 2, s. 468-475 [URL].
   
 • Jakub Marszałek, Ownership concentration as a determinant of the convertible debt financing, [w:] (red.), Enterprise and Competitive Environment (978-8-0750-9499-5), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2017, s. 523-532.
   
 • Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek, Some considerations on the green bonds market development, [w:] (red.), Proceedings of the 14th International Scientific Conference European Financial Systems 2017 (978-8-0210-8609-8), Wydawnictwo Masaryk University, Brno 2017, s. 458-465.
   
2016
 • Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło, Charakterystyka globalnego rynku obligacji klimatycznych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (2450-7741), 2016, nr 4 (82)/1, s. 945-955 [DOI].
   
2015
 • Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło, Analiza zapotrzebowania na kapitał i luki finansowania MSP, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, vol. 2, nr 74, s. 269-280.
   
 • Jakub Marszałek, Design of convertible debt financing - some observations from the American market, „Business and Economic Horizons” (1804-1205), 2015, vol. 11, nr 2, s. 1-16.
   
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Paweł Sekuła, Determinants of Debt-Equity Choice – Evidence from Poland, „Emerging Markets Journal” (2159-242x), 2015, vol. 5, nr 2, s. 1-8.
   
 • Jakub Marszałek, Determinanty nakładów inwestycyjnych sektora transportowego w Polsce, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2015, vol. 910, nr 11/2015, s. 12-17.
   
 • Jakub Marszałek, Paweł Sekuła, Podstawy finansów, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 33-43.
   
 • Jakub Marszałek, Paweł Sekuła, Rynek finansowy-instrumenty i mechanizm funkcjonowania, [w:] (red.), Ekonomia finanse prawo gospodarcze Podręcznik dla sędziów i prokuratorów (978-8-3644-6223-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, s. 57-68.
   
 • Jakub Marszałek, The Essence Of The Emerging Markets’ Investment Risk. Comparative Analysis Of American And Central European Convertible Bond Issuers, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2015, vol. 18, nr 1, s. 81-97.
   
 • Jakub Marszałek, Use of Hybrid Debt Early Redemption during the Financial Crisis, „AESTIMATIO, THE IEB INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE” (2173-0164), 2015, vol. 12, nr EA12, s. 90-109.
   
 • Jakub Marszałek, Wykorzystanie przedterminowego wykupu długu hybrydowego w warunkach kryzysu finansowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2015, vol. 2, nr 74, s. 381-391.
   
2014
 • Jakub Marszałek, Damian Kaźmierczak, Charakterystyka emisji obligacji zamiennych z opcją reset, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2014, nr 186/2, s. 198-207.
   
 • Jakub Marszałek, Damian Kaźmierczak, Determinants of the Issuance of Put/Call Convertibles in the Non-Financial Sector of the US Market, „Comparative Economic Research-Central and Eastern Europe” (1508-2008), 2014, vol. 17, nr 2, s. 119-137.
   
 • Jakub Marszałek, Hybrydowe instrumenty dłużne w finansowaniu przedsiębiorstwa (978-8-3796-9419-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014.
   
2013
 • Jakub Marszałek, Karolina Daszyńska-Żygadło, Analiza pojemności zadłużeniowej emitentów obligacji zamiennych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2013, vol. 59, nr 1, s. 81-94.
   
 • Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek, INNOVATION ACTIVITIES IN COMPANIES IN THE REGION OF LODZ, [w:] J. Różański (red.), Business-science cooperation. The case of Poland (978-0-9460-0730-1), Wydawnictwo Track@Kern Ltd, Manchester 2013, s. 54-78.
   
 • Jakub Marszałek, Emisja obligacji zamiennych w warunkach światowego kryzysu finansowego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, nr 315/1, s. 545-554.
   
 • Jakub Marszałek, Dorota Starzyńska, Innowacyjność przedsiębiorstw regionu łódzkiego – wyniki badania ankietowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2013, vol. XC, nr 1, s. 75-92.
   
 • Damian Kaźmierczak, Jakub Marszałek, The Use Of Exchangeable Bonds During The Privatization Process, „E-FINANSE” (1734-039X), 2013, vol. 9, nr 4, s. 86-95.
   
 • Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw regionu łódzkiego - wyniki badań empirycznych, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniajacy innowacyjność regionu łódzkiego (978-8-3623-7836-4), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013, s. 43-74.
   
 • Renata Lisowska, Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek, Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniajacy innowacyjność regionu łódzkiego (978-8-3623-7836-4), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2013, s. 105-139.
   
2012
 • Jakub Marszałek, Alianse strategiczne jako alternatywa wobec konsolidacji kapitałowej, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 177-188.
   
 • Karolina Daszyńska-Żygadło, Jakub Marszałek, Analiza sektorowych uwarunkowań pojemności zadłużeniowej przedsiębiorstw – empiryczna weryfikacja modelu LKL, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 261, nr 1, s. 49-62.
   
 • Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek, Bariery finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 271, nr 2, s. 327-335.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Charakterystyka strategii finansowych firm rodzinnych na przykładzie spółek sektora usług turystycznych, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” (0459-9586), 2012, vol. XLVI, nr 1, s. 199-208.
   
 • Jakub Marszałek, Anetta Marszałek, Czy ekobiznes się opłaca? Finansowa charakterystyka przedsiębiorstw proekologicznych, „Studia Prawno-Ekonomiczne” (0081-6841), 2012, nr LXXXV, s. 273-286.
   
 • Paweł Sekuła, Jakub Marszałek, Issue Announcement as a Determinant of Convertible Bond Issuers Systematic Risk at the Time of Financial Crisis - Some Observations from the US Market, [w:] M. Culik (red.), Managing and modeling of financial risks, Wydawnictwo University of Ostrava, Ostrava 2012, s. 408-417.
   
 • Jerzy Różański, Jakub Marszałek, Struktura finansowania firm rodzinnych na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 271, nr 2, s. 215-225.
   
 • Jakub Marszałek, Wpływ emisji obligacji zamiennych na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa – empiryczna weryfikacja hipotezy zastąpienia aktywów, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” (0459-9586), 2012, vol. XLVI, nr 4, s. 556-568.
   
 • Jakub Marszałek, Związki rynkowej wyceny akcji i obligacji zamiennych na akcje – analiza sektorowa na giełdzie papierów wartościowych w Tel Awiwie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2012, vol. 267, nr 1, s. 49-59.
   
2011
 • Jakub Marszałek, Charakterystyka zadłużenia emitentów obligacji zamiennych w ujęciu sektorowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2011, vol. 639, nr 1, s. 483-492.
   
 • Jakub Marszałek, Dylematy oceny opłacalności konsolidacji kapitałowej banków, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, nr 258, s. 65-76.
   
 • Jakub Marszałek, Uwarunkowania emisji warrantów subskrypcyjnych - kilka spostrzeżeń z Hong Kong Stock Exchange, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 158, s. 1022-1030.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Właścicielskie uwarunkowania strategii finansowania – wybrane przykłady spółek notowanych na GPW w Warszawie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 158, s. 979-987.
   
 • Jakub Marszałek, Wpływ koniunktury giełdowej na aktywność inwestycyjną poszczególnych grup inwestorów, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 221, s. 383-392.
   
 • Jakub Marszałek, Strategie rozwoju we współczesnej bankowości korporacyjnej, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość korporacyjna (978-8-3755-6264-4), CeDeWu, Warszawa 2011, s. 165-180.
   
 • Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 293-304.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Zmienność dywidendy a koncentracja akcjonariatu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 172, s. 339-350.
   
 • Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek, Znaczenie sformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2011, vol. 6, nr 12, s. 263-278.
   
2010
 • Jakub Marszałek, Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Ownership concentration and capital structure in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] --- (red.), Agrarian Perspectives (978-8-0213-2123-6), Wydawnictwo Czech University of Life Sciences Prague, Praga 2010, s. 233-240.
   
 • Jakub Marszałek, Paweł Sekuła, Analiza warunków rynkowych emisji obligacji zamiennych na przykładzie spółek sektora IT notowanych na GPW w Warszawie w latach 1999-2008, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2010, nr 29, s. 165-177.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Decyzje w zakresie krótkoterminowego zarządzania finansami na przykładzie spółek sektora spożywczego notowanych na GPW w Warszawie, „ Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sec. H Oeconomia” (0459-9586), 2010, vol. 46, nr 1, s. 861-870.
   
 • Jakub Marszałek, Determinanty premii konwersji obligacji zamiennych notowanych na Tokyo Stock Exchange, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, nr 99, s. 239-249.
   
 • Jakub Marszałek, Efektywność rynkowej wyceny obligacji zamiennych-obserwacje z giełdy papierów wartościowych w Zurychu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2010, nr 25, s. 569-578.
   
 • Jakub Marszałek, Struktura kapitałowa a efektywność przedsiębiorstw regionu łódzkiego, [w:] W. Kasperkiewicz, D. Starzyńska, J. Marszałek (red.), Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (978-8-3772-6005-0), Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010, s. 229-240.
   
 • Konkurencyjność regionów w kontekście integracji Polski z Unią Europejską (978-8-3772-6005-0), pod red. Witold Kasperkiewicz, Dorota Starzyńska, Jakub Marszałek, Wydanie pierwsze, Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, Piotrków Trybunalski 2010.
   
 • Anetta Kuna-Marszałek, Jakub Marszałek, Zmienność giełdy papierów wartościowych po wprowadzeniu euro – analiza wybranych rynków, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2010, vol. 238, nr 1, s. 77-88.
   
2009
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Determinants of debt financing in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] M. Svatosz (red.), Agrarian Perspectives. Strategies for the future, Wydawnictwo University in Prague, Praga 2009, s. 343-349.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Badanie skłonności do zadłużenia spółek sektora informatycznego notowanych na GPW w Warszawie, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań (978-8-3227-3057-7), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 745-753.
   
 • Jakub Marszałek, Rynkowe przesłanki emisji obligacji zamiennych na przykładzie spółek sektora informatycznego w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, nr 48, s. 528-538.
   
 • Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek, Determinants of debt financing in the food industry sector of polish companies listed on the Warsaw Stock Exchange, [w:] J. Marszałek (red.), Strategies for the Future (978-8-0213-1965-3), Wydawnictwo Czech University of Life Sciences Prague, Praga 2009, s. 343-346.
   
 • Strategies for the Future (978-8-0213-1965-3), pod red. Jakub Marszałek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Czech University of Life Sciences Prague, Praga 2009.
   
 • Jakub Marszałek, Wykorzystanie warrantów subskrypcyjnych w procesie emisji akcji, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2009, nr 17, s. 543-554.
   
2008
 • Jakub Marszałek, Charakterystyka czasu konwersji obligacji zamiennych na polskim rynku kapitałowym, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” (1733-2842), 2008, vol. 515, nr 1, s. 495-503.
   
 • Jakub Marszałek, Efektywność fuzji i przejęć a wybór metody opłacania transakcji konsolidacyjnej, „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” (0208-6018), 2008, vol. 218, nr 1, s. 149-158.
   
 • Jakub Marszałek, Pomiar potencjału konkurencyjnego podmiotów konsolidujących się na przykładzie polskiego sektora bankowego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2008, nr 1200, s. 385-391.
   
 • Jakub Marszałek, Wykorzystanie obligacji zamiennych do obniżania kosztu kapitału - wybrane przykłady spółek notowanych na stuttgarckiej giełdzie papierów wartościowych, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2008, vol. 10, nr 1, s. 64-75.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji