dr hab. Witold Bartkiewicz

adiunkt


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 56
Nr pokoju: 147
E-mail: wbartkiewicz@wzmail.uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://ki.uni.lodz.pl/~witek
Konsultacje: Pn.: 12.00-13.00 25VI
Wt.: 12.00-13.00 26VI
Sb.: 16VI, 12.00-13.00 Tylko dla studiów zaocznych

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2018
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce, „Rynek Energii”, 2018, nr 1 (134), s. 3-10.
   
2014
 • Witold Bartkiewicz, Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniach biznesowych, [w:] J. Różański, J. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 407-438.
   
2013
 • Witold Bartkiewicz, Modelowanie niepewności krótkoterminowego popytu na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych i neuronowo-rozmytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Witold Bartkiewicz, Prediction Intervals for Short-Term Load Forecasting Neuro-Fuzzy Models, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2012, nr 10b, s. 284-288.
   
2011
 • Witold Bartkiewicz, Short-Term Load Forecasting With Neuro-Fuzzy Models, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce, Wydawnictwo Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 65-73.
   
 • Witold Bartkiewicz, Metody określania niepewności prognoz krótkoterminowego obciążenia sieci dla modeli neuronowych i neuronowo-rozmytych, „Rynek Energii”, 2011, vol. 92, nr 1, s. 41-46.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
2010
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
2008
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Anna Kaczorowska, Mikołaj Łuczak, Joanna Papińska-Kacperek, Technologie dostępu do informacji., [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 75-216.
   

Lista publikacji od roku 2000. Większość z nich dostępna jest elektronicznie poprzez stronę prywatną.

W. Bartkiewicz, Zbiory rozmyte, w Inteligentne systemy w zarządzaniu, Jerzy S. Zieliński (red.), PWN, Warszawa, 2000, rozdz. 4, 72-140.

W. Bartkiewicz, Sieci neuronowe, w Inteligentne systemy w zarządzaniu, Jerzy S. Zieliński (red.), PWN, Warszawa, 2000, rozdz. 5, 141-210.

W. Bartkiewicz, Systemy hybrydowe, w Inteligentne systemy w zarządzaniu, Jerzy S. Zieliński (red.), PWN, Warszawa, 2000, rozdz. 8, 266-343.

W. Bartkiewicz, Confidence intervals prediction for the short-term electrical load neural forecasting models, w Elektrotechnik und Informationstechnik, no. 1(117), 2000, 8-12, Springer Verlag.

W. Bartkiewicz, Z. Gontar, Jerzy S. Zieliński, W. Bardzki, Neural-heuristic approach to short-term electrical load forecasting problems, M. Heiss (ed.), Proc. of the Second International ICSC Symposium on Neural Computation, NC2000, Berlin, Germany, May 21-26, 2000, 740-744, ICSC Academic Press.

W. Bartkiewicz, Distribution of the neural predictor residuals for short-term load forecasting problems, Proc. of the V-th PNNS Conf. Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 6-10, 2000, 112-117.

W. Bartkiewicz, Z. Gontar, Jerzy S. Zieliński, W. Bardzki, Uncerntainty of the short-term load forecasting in utilities, Amari S.-I., Giles C.L., Gori M., Piuri V. (eds.), Neural Computing: New Challenges and Perspectives for the New Millenium, Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN2000, Como, Italy, July 24-27, 2000, vol. VI, 235-240, IEEE Computer Society Press.

W. Bartkiewicz, Neuro-fuzzy approach to short-term electrical load forecasting, Proc. of the International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN2000, Como, Italy, July 24-27, 2000, vol. VI, 229-234.

W. Bartkiewicz, Impact of the temperatures prediction uncertainty on the short-term load forecasting accuracy, Proc of the III-d Conf Colloquia in Artificial Intelligence (CAI '20), Łódź, October 5-7, 2000, s. 29-36.

W. Bartkiewicz, Wpływ niepewności wejść na dokładność predyktora neuronowego w zagadnieniach krótkoterminowej prognozy obciążeń sieci elektroenergetycznej, Mat. VIII Konf Sieci i systemy informatyczne - teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje, Łódź, 18-19 października, 2000, s. 187-196, Wydawnictwo Piątek Trzynastego.

W. Bartkiewicz , O.F. Butkevych, O.V. Kyrylenko, V.G. Levitskiy, V.V. Pavlovskiy, J.S. Zieliński, Hybrid systems in electric power systems, Zastosowania komputerów w elektrotechnice, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, 203-206.

W. Bartkiewicz, Error bars for short-term load forecasting neural networks models, Proc of X-th Intl. Conf. on Present-Day Problems of Power Engineering (APE '2001), Gdańsk - Jurata, June 6-8, 2001, vol. III, pp. 75-82.

W. Bartkiewicz, Impact of the input uncertainty on short-term load forecasting accuracy for neural networks models, Proc of X-th Intl. Conf. on Present-Day Problems of Power Engineering (APE '2001), Gdańsk - Jurata, June 6-8, 2001, vol. III, pp. 67-74.

B. Matusiak, W. Bartkiewicz, Linking neural predictors with decision models: The short-term load forecasting case study, Proc of X-th Intl. Conf. on Present-Day Problems of Power Engineering (APE '2001), Gdańsk - Jurata, June 6-8, 2001, vol. III, 109-116.


W. Bartkiewicz, Z. Gontar, B. Matusiak, J.S. Zieliński, Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w zarządzaniu w elektroenergetyce. Przeszłość i Przyszłość Nauk o Zarządzaniu, Zarządzanie, modele, koncepcje i strategie, Łódź, 20-21 września 2001, 363-374

W. Bartkiewicz, Z. Gontar, B. Matusiak, J.S.Zieliński, Neural network based short-term load forecasting for energy market. Seminar ENERGY MARKET, Łódź, 19-21 Nov. 2001, 73 -83.

Butkiewicz A.F., Pawłowskiy W.W., Bartkiewicz W., Zieliński J.S.: Hybrid systems in power systems solving. Technical Electrodynamics, wyd. Institute of Electrodynamics National Academy of Sciences, Kiev 2002, 77-82.

Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Zieliński J.S., Chmielewski M., Szady S.: Experiences from initial exploitation of the short-term energy demand forecasting system in Zamość Energy Corporation S.A.. Proc. Of the International Symposium Modern Electric Power Systems, wyd. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław, Sept. 11-13, 2002, 59-63.

Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Zieliński J.S.: Short-term load forecasting in market environment. Proc of III-d IEE Mediterranean Conference and Exhibition on Power generation, transmission, distribution and energy conversion, Med. Power, wyd. National Technical University of Athens, IEE Hellas, IEE Israel, IEE Cyprus, Athens. Nov 4 - 6, 2002.

Bartkiewicz W.: Neural network stock price predictors and trading decisions risk, Proc. Of the Conf. on Artificial Intelligence in Control & Management, wyd. ABSOLWENT, Łódź, 2002.

Bartkiewicz W., Matusiak B.: Short-Term Load Forecasting for Energy Markets, in Neural Networks and Soft Computing, Rutkowski L., Kacprzyk J. (eds), Springer-Physica Verlag, 2003, 790-795.

Bartkiewicz W., Gontar Z., Matusiak B., Zieliński J.S.: Control and management in energy market upon deregulation, Technical Electrodynamics, wyd. Institute of Electrodynamics National Academy of Sciences, Kiev 2004, 128-133.

Bartkiewicz W., Czajkowska R., Głuszkowski T., Gontar B., Gontar Z., Krygier N., Kurzyjamski R., Matusiak B., Pamuła A., Papińska-Kacperek J., Zieliński J.S., Modern IT tools in management, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 178, Łódź 2004, 7 - 28.

Bartkiewicz W., Matusiak B.: Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne a krótkookresowe prognozowanie zużycia na rynku energii, w Jerzy S. Zieliński - 50 lat pracy naukowej, Wyd. Biblioteka, 2004, 345 - 353.

Bartkiewicz W., Jabłoński W.J.: Systemy informatyczne zarządzania. Wprowadzenie do technologii przetwarzania danych.
Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławek, 2005.

Jabłoński W.J., Bartkiewicz W.: Systemy informatyczne zarządzania. Klasyfikacja i charakterystyka systemów. Wyd. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz, 2006.

Społeczeństwo informacyjne, J. Papińska Kacperek (red), PWN 2008, rozdz 3.3. Internet przyczyną transformacji społecznej.

A. Grudzińska - Kuna, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, A. Kaczorowska, W. Bartkiewicz, C. Bolek, J. S. Zieliński: Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, w Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, M. Urbaniak (red.) , Wydawnictwo UŁ, 2009, 9 - 27.

Bartkiewicz W., Bolek C., Gontar B., Gontar Z., Krygier N., Matusiak B., A. Pamuła, Papińska-Kacperek J., Zie liński J. S.: Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ. w Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego, Barbary Filipczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2010, 250 – 256 (rozdział 5.2)

Bartkiewicz W., Bolek C., Gontar B., Gontar Z., Krygier N., Matusiak B., A. Pamuła, Papińska-Kacperek J., Zie liński J. S.: Zastosowanie sztucznej inteligencji i algorytmów ewolucyjnych w obszarze zarządzania i ekonomii. w Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Gołuchowskiego, Barbary Filipczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, 2010, 279 – 287 (rozdział 5.5),

Bartkiewicz W.: Metody określania niepewności prognoz krótkoterminowego obciążenia sieci dla modeli neuronowych i neuronowo-rozmytych. Rynek Energii, nr 1 (92), luty 2011, s. 41 – 46.

Bartkiewicz W.: Short-Term Load Forecasting with Neuro-Fuzzy Models. Aktualne Problemy w Elektroenergetyce, 8 – 10 czerwca 2011, tom III, 65-72.

Bartkiewicz W.: Metody wyznaczania przedziałów prognozy dla rodziny neuronowo rozmytych modeli krótkoterminowego prognozowania obciążenia sieci. XI Międz. Konf. Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, Wisła, 14-16 września, 2011.

Bartkiewicz W.: Prediction Intervals for Short-Term Load Forecasting Neuro-Fuzzy Models. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10b, 2012, s. 284 – 287.

Modelowanie niepewności krótkoterminowego popytu na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych i neuronowo-rozmytych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji