prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska

kierownik


Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi


 

Nr telefonu: 42 635 53 99
Nr pokoju: 342
E-mail: joanna.cewinska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 25.06.2018, g.08.30-10.00
Wt.: 19.06.2018, g. 10.30-12.00
Sb.: 16.06.2018, g.10.00-11.30; 23.06.2018, g. 9.00-10.30; 30.06.2018, g. 9.00-10.30

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2017
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Czuwstwo stracha na rabociem miestie w swiazi z derekrutingom, [w:] A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business entities in the face of contemporary economics, Wydawnictwo KARTPRINT, Bratysława 2017, s. 20-32.
   
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Cooperation and Competition in Project Teams, „Project Management Development – Practice and Perspectives”, 2017, s. 28-39.
   
 • Joanna Cewińska, Lena Grzesiak, Przemysław Kabalski, Ewa Kusiadeł, Holland’s personality types versus preferences in accounting, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2017, nr 93 (149), s. 23-59.
   
 • Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek, Społeczność LGBTQ w miejscu pracy-wyzwanie dla zarządzania różnorodnością, [w:] J. Cewińska, P. Mizera-Pęczek (red.), Oblicza różnorodnośći w miejscu pracy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 23-38.
   
 • Oblicza różnorodnośći w miejscu pracy, pod red. Joanna Cewińska, Patrycja Mizera-Pęczek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017.
   
2016
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Adaptacja studentów w środowisku akademickim, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście wirtualizacji zarządzania, [w:] T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016, s. 181-217.
   
 • Joanna Cewińska, Strach w miejscu pracy - przyczyny i symptomy, [w:] H. Czubasiewicz, P. Gajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2016, s. 109-117.
   
 • Przemysław Kabalski, Joanna Cewińska, Ewa Kusidel, Lena Grzesiak, Profil osobowości studentów rachunkowości i wymogi współczesnego systemu rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, 2016, nr 90 (146), s. 87-104 [DOI].
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Zarządzanie ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 351-385.
   
 • Joanna Cewińska, Strach w miejscu pracy i jego negatywne konsekwencje, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2016, nr 430, s. 49-57 [DOI].
   
2015
 • Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Ewaluacja efektów szkolenia"Procesy i techniki zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego": przebieg, wyniki i wnioski., [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 156-175.
   
 • Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników JST - analiza dotychczasowych rozwiązań i propozycje zmian, [w:] B. Banachowicz, K. Wojtaszczyk, M. Żak-Skwierczyńska (red.), Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 138-155.
   
 • Joanna Cewińska, Jacek Slendak, Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2015, nr 5, s. 69-78.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich klubach sportowych na przykładzie trenerów i instruktorów sportu - wyniki badań, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2015, nr 5, s. 21-33.
   
2014
 • Joanna Cewińska, Technologie informatyczne i internet w zarządzaniu zasobami ludzkimi - możliwości i ograniczenia wykorzystania, [w:] P. Wachowiak, S. Winch (red.), Granice w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 149-157.
   
 • Joanna Cewińska, Anna Krasnova, Grywalizacja w edukacji - szanse i zagrożenia, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2014, nr 350, s. 73-81.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Nowe sposoby komunikowania się kandydatów do pracy z pracodawcami, „MARKETING I RYNEK”, 2014, nr 4, s. 369-375.
   
2013
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Kompetencje przyszłych menedżerów w świetle wyników autodiagnozy studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka”, 2013, vol. 52, nr 52, s. 181-192.
   
 • Joanna Cewińska, Menedżer personalny w świetle koncepcji HR Biznes Partner, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 283, nr 283, s. 79-88.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w klubach sportowych non-profit w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych klubach sportowych, [w:] Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013, s. 385-394.
   
2012
 • Joanna Cewińska, Freelancing a zarządzanie kapitałem ludzkim, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2012, vol. 248, nr 1, s. 149-157.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie, [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 247-258.
   
2011
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Controlling personalny w klubie sportowym , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 168, s. 263-278.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. I), [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 467-488.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Cz. II), [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 489-511.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Wybrane metody analizy i oceny zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych, [w:] --- (red.), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 461-479.
   
 • Joanna Cewińska, Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy - szansa czy zagrożenie? , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, vol. 1, nr 209, s. 118-127.
   
 • Joanna Cewińska, Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2011, vol. 1, nr 223, s. 147-153.
   
 • Społeczne i organizacyjne problemy współczesności, pod red. Joanna Cewińska, Zdzisław Chmal, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
   
 • Joanna Cewińska, Wybory strategiczne w organizacjach sportowych w Polsce , „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, 2011, nr 171, s. 19-28.
   
2010
 • Joanna Cewińska, Dobór menedżera klubu sportowego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2010, nr 115, s. 120-130.
   
 • Joanna Cewińska, Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Klubu Sportowego X, [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Tom 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 189-209.
   
 • Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla klubów sportowych w Polsce, [w:] L. Zbiegień-Maciąg, D. Lewicka (red.), Wyzwania dla współczesnej organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwo AGH Kraków, Kraków 2010, s. 255-270.
   
2009
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI”, 2009, nr 6, s. 43-54.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2009, s. 118-134.
   
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk, Praktyka budowania wizerunku pracodawcy w świetle badań pracowników regionu łódzkiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2009, nr 43, s. 164-171.
   
 • Zdzisława Janowska, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Striker, Joanna Cewińska, Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec wyzwań XXI wieku, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 77-93.
   
2008
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Organizacja ucząca się - fikcja czy rzeczywistość? Refleksje na temat instytucji regionu łódzkiego , [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008, s. 245-260.
   
 • Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk, Zdzisław Chmal, Z praktyki organizatora studiów podyplomowych. Oczekiwania wobec kształcenia w zakresie Zarządzania zasobami ludzkimi na podstawie opinii uczestników studiów, [w:] Z. Janowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008, s. 173-186.
   

 

Cewińska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi wyzwaniem dla klubów sportowych w Polsce [w:] Lewicka D., Zbiegień-Maciąg L. (red.), Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010, s. 255-270.

Cewińska, J., Dobór menedżera klubu sportowego [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 120-130.

Cewińska J., Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Klubu Sportowego X [w:] Z. Janowska [red.], Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. UŁ., Łódź 2010, s. 189-207.

Cewińska J., Striker M., Controlling personalny w klubie sportowym [w:] B. Sojkin, Z. Waśkowski (red.), Zarządzanie polskim sportem w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 263-278.

Cewińska J., Wybory strategiczne w organizacjach sportowych w Polsce [w:] E. Urbanowska-Sojkin (red.) Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Ujęcie sektorowe, Zeszyty Naukowe 171, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.19-28.

Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. I [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s.467- 488.

Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K., Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi, cz. II [w:] Z. Janowska (red.), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s.489-511.

Cewińska J., Striker M., Wybrane metody analizy i oceny zarządzania zasobami ludzkimi w klubach sportowych [w:] B. Urbaniak (red.),  Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, s. 461-479.

Cewińska J., Portale społecznościowe jako obszar komunikowania się z kandydatami do pracy – szansa czy zagrożenie? [w:] Z. Waśkowski (red.) Komunikacja rynkowa. Kultura, perswazja, technologia, Zeszyty Naukowe 209, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s.118-127.

Cewińska J., Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych [w:] M. Gableta, A. Pietroń-Pyszczek, (red.),Człówiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s.147-153.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji