dr Zbigniew Gontar

starszy wykładowca


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 62 59
Nr pokoju: 145
E-mail: zbigniew.gontar@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 16:00-16:45

Opis:

 

 

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2016
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Innowacje w inteligentnym i przyjaznym mieście - wstępna analiza problemu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr XXII, s. 67-76.
   
 • Zbigniew Gontar, Odpowiedzialne badania i innowacje - nowy paradygmat w budowaniu współpracy między nauką i społeczeństwem, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2016, nr 40, s. 323-331.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
2015
 • Zbigniew Gontar, Droga do innowacji w inteligentnym i przyjaznym mieście według IBM, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2015, nr XVII, s. 19-28.
   
 • Zbigniew Gontar, Perspectives of Integrated Next Industrial Revolution Clusters in Poland and Siberia, [w:] M. Sokołowicz (red.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia Case Studies and Comparative Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 189-209.
   
2014
 • Zbigniew Gontar, A Crooss-Border innovation clustering economical potential, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Wydawnictwo Institute of Economicsand Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 108-117.
   
 • Zbigniew Gontar, Establishing a New Technology Transfer System Using Fablab Prototyping and Sustainable Business Model Innovations, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Wydawnictwo Institute of Economicsand Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 204-216.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2014, vol. -, nr 253, s. 73-84.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Smart Education As The First Step Toward The Next Industrial Revolution, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, nr 113/2, s. 187-195.
   
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Zbigniew Gontar, The proposal of the platform for online tests to evaluate the ICT proficiency level, [w:] R. Wawer, M. Pakuła (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2014, s. 193-202.
   
2013
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, A Cross - Border Innovation Cluster Assessment Methodology, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2013, vol. 81, nr 3, s. 7-14.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects, „Management of Organizations: Systematic Research”, 2013, vol. 1, nr 67, s. 39-51.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Eksploracja procesów biznesowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2013, vol. 757, nr 2, s. 18-27.
   
 • Zbigniew Gontar, Inteligentne przedsiębiorstwo w warunkach nowej gospodarki, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 287, s. 41-53.
   
 • Zbigniew Gontar, Inteligentne przedsiębiorstwo w warunkach trzeciej rewolucji przemysłowej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, vol. 13, nr XIV, s. 109-117.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, New Model of Innovation Clusters Assessment, „Business Development Opportunities”, 2013, nr 146, s. 127-133.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Nowe instrumenty zarządzania procesami biznesowymi, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 1, nr 104, s. 189-198.
   
 • Zbigniew Gontar, Uwagi na temat inteligentnej sieci dystrybucji energii i trzeciej rewolucji przemysłowej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2013, nr 35, s. 143-155.
   
2012
 • Zbigniew Gontar, Centrum uslug wspólnych a wdrażanie systemow Smart Grid Analytics, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria ”, 2012, nr 59/2, s. 257-264.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Eksploracja procesów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2012, nr 7, s. 133-144.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Event Log Standards in BPM Domain, „Information Systems in Management”, 2012, vol. 1, nr 4, s. 293-304.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Modelowanie choreografii procesów biznesowych - analiza wybranych aspektów i języków, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 702, nr 1, s. 374-385.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Nowy rozdział, [w:] --- (red.), Theory of Management 5, Wydawnictwo University of Žilina, Žilina 2012, s. 1-5.
   
2011
 • Zbigniew Gontar, Centrum kompetencji jako cyfrowe laboratorium analityczne inteligentnego biznesu, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 181-191.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIV, s. 7-22.
   
 • Zbigniew Gontar, Some Remarks in SAS Approach to the Concept of Business Intelligence Competency Center, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIII, s. 51-66.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
Ogłoszenia: 2016-02-11

 Studenci, którzy nie mają zaliczeń, mają szansę na poprawkę w dniu 12.02.2016 o godz. 18:00 lub w dniu 14.02.2016 o godz. 14:45 w p. 143.

dr Zbigniew Gontar


2016-02-03

 Ostatnie dwa terminy zaliczenia Metod analizy i prognozowanie rynku to:

- piątek (5.02), godz. 11:30

- niedziela (7.02), godz. 14:45

Proszę przyjść do p. 143.

dr Zbigniew Gontar


2016-02-01

 Proszę o ponowne przesłanie następujacych plików:

- Zestawienie porównawcze - projekt.xls
- Projekt z analizy danyc...stionariusza ankiety.doc
- Analiza rzeczywistego w...sta Łodzi - ankieta.docx
- bufet_metoda_servqual.pdf
- Wizerunek kierunku studiów logistyka..pdf
- Dane-projektu.xlsx
- Badanie aktywności zawodowej wśród studntów.pdf
- Badanie-aktywności-zawo...wersytetu-Łódzkiego.xlsx
- Prognozowanie_projekt_A...ży_Szymańska_2015-16.pdf
- Misiak Pilichowska Przy...prognozowania rynku..pdf
- Excel - dane + analizy.xlsx
- projekt_zaliczeniowy_an...ana_Kubiak_Wawrzuta.docx
- Nawyki-żywieniowe-studentów-2.docx
- Nawyki-żywieniowe-stude...kiego.-Odpowiedzi-1.xlsx
- Aspiracje zawodowe wśród studentów - projekt.pdf

Pozdrawiam,
dr Zbigniew Gontar

2016-01-29

Studenci, którzy do tej pory nie otrzymali oceny pozytywnej, będą mogli podejść do zaliczenia poprawkowego w sesji poprawkowej. Temin sobotni (30.01) jest dodatkowy i pojawił się na prośbę Studentów.

dr Zbigniew Gontar


2016-01-29

Dodatkowe zaliczenie poprawkowe z przedmiotu Metody analizy i prognozowanie rynku - na Państwa prośbę - odbędzie się w najbliższą sobotę 30.01 o godz. 11:00.

Proszę o przybycie do p. 143.

dr Zbigniew Gontar


2016-01-14

 Osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu z "prognozowania":

p.Kapruziak

p.Wawrzuta

p.Kapica

p.Kulak

p.Kotas

p.Kubiak

Poprawa odbedzie się w piątek (sala 05) o godz. 9:45 albo o godz. 17:00 lub w niedzielą (sala 08) o godz. 13:30.
 
dr Zbigniew Gontar

2016-01-13

Poniże, zanajduje si ę lista osób, które NIE zaliczyły kolokwium z "prognozowania". Zaliczenia poprawkowe odbędą się w czwartek w godzinach:

8:50, 10:30, 12:00

Proszę o punktualne przybycie do p. 143.

Terminy piątkowe zostaną podane jutro.

dr Zbigniew Gontar

p.Świstacz
p.Misiak
p.Skoczek
p.Szczepaniak
p.Błaszczyk
p.Krzak
p.Gralak
p.Kantor
p.Król
p.Hajduk
p.Franiak
p.Białecki
p.Charusta
p.Glanert

 


2016-01-09

Oceny z kolokwium zaliczeniowego (metody analizy i prognozowanie rynku):

dr Zbigniew Gontar

p. Grabowska 5
p. Chorąży 5
p. Szymańska 5
p. Bednarski 5
p. Klimecki 4
p. Balcerek 4
p. Białkowski 4
p. Holewski 4
p. Jeziorna 3
p. Pyziak 3
p. Burzyńska 3
p. Olszówka 3
p. Kluska 3
p. Paczesna 3
p. Bartczak 3
p. Walędziak 2
p. Charusta 2
p. Falkenberg 2
p. Glanert 2
p. Gralak 2
p. Białecki 2
p. Król 2
p. Królak 2
p. Fotek 2
p. Hajduk 2
p. Franiak 2
p. Skoczek 2
p. Krzak 2
p. Baszczyński 2

2015-12-10

Tomorrow lecture (11.12.2015) is cancelled.

Zajęcia w najbliższy piatek (11 grudnia 2015) nie odbędą się. O terminie ich odrobienia porozmawiamy za tydzień. Konsultacje są przeniesione z piątku (11 grudnia) na sobotę (12 grudnia, od godz. 9:50).

dr Zbigniew Gontar


2015-11-09

Jutrzejszy wykład (10.11.2015) jest odwołany.

Tomorrow lecture (10.11.2015) is cancelled.

dr Zbigniew Gontar


2015-11-08

 W dniach 9-10 listopada 2015 konsultacje i planowane zajęcia nie odbędą się z powodu mojego wyjazdu na szkolenie. Termin dodatkowy zajęć ustalimy  po moim powrocie.

dr Zbigniew Gontar


2015-10-30

Przypominam osobom zainteresowanym, że dzisiejsze zajęcia z przedmiotów:

Wdrażanie i eksploatacja systemów inf.
Systemy Business Intelligence

są odwołane z powodu mojej choroby. Terminy odrobienia zajęć ustalimy po moim powrocie do zdrowia.

dr Zbigniew Gontar


2015-10-12

 W dniach 12-16 października 2015 wyjeżdżam na wykłady do Bratysławy. Planowane w tym czasie zajęcia na Naszym Wydziale są odwołaane. W terminie naszego wykładu z Metod analizy i prognozowania rynku we wtorek 13 października od godziny 8:50 w auli A1, odbędzie się wykład dr W. Bartkiewicza z Systemów wspomagania i optymalizacji decyzji w logistyce. Nasz wykład z tego terminu został przeniesiony na 20 października (godz. 8:50, aula A1). Pozostałe terminy odrabiania zajęc zostana ustalone po moim powrocie z Bratysławy.

dr Zbigniew Gontar


2015-05-06

Dodatkowe zajęcia z Inteligentnego zarządzaina korporacją odbędą się 6 maja. Osoby, które przygotowuja prezentację, zamiast eseju, będą mogły się tego dnia zaprezentować przed koleżankami i kolegami.

dr Zbigniew Gontar


2015-04-20

 W dniach od 18 do 25 kwietnia 2015 jestem służbowo za granicą. W tych dniach konsultacje i zajęcia są odwołane. Terminy odrobienia zajęc ustalimy po moim powrocie.

dr Zbigniew Gontar


2015-03-16

W dniach od 14 do 31.3.2015 przebywam słuzbowo za granicą. W tych dnich zajęcia i konsultacje są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w terminach, które ustalimy po moim powrocie. Proszę o kontakt mailowy w pilnych sprawach.

dr Zbigniew Gontar


2015-03-08

W dniach 9-10.03.2015 nie będę obecny na wydziale (wyjazd służbowy). Seminarium magisterskie z dnia 9.03 przekładamy na środę (11.03) na godz. 15:00.

dr Zbigniew Gontar


2015-03-05

W USOS-ie pojawiły się przekłamania dotyczące Państwa ocen. Proszę o kontakt osoby, które mają oceny końcowe inne, niż przed 1.03.2015.

dr Zbigniew Gontar


2015-02-16

 Przypominam studentom seminarium magisterskiego, że w bieżącym semestrze oczekuję cotygodniowych spotkań albo w godzinach ustalonych dla seminarium, albo w moich godzinach konsultacji, albo w terminie, który ustalimy indywidualnie.

dr Zbigniew Gontar


2015-02-10

Zapraszam studentów mających zaległości na konsultacje oraz na dodatkowy termin zaliczeniowy w czwartek (12.02) o godz. 18:00 do p. 143. Studenci studiów niestacjonarnych spoza Łodzi, którzy nie mogą przyjechać w czwartek, proszę o kontakt mailowy.

dr Zbigniew Gontar 


2015-01-28
 • Przypominam Państwu, że w trakcie sesji egzaminacyjnej nie ma zaliczeń zajęć, które nie kończą się egzaminem, zatem zapraszam Państwa, którzy mają zaległości, dopiero w sesji poprawkowej
 • Państwa projekty oraz sprawdziany są sukcesywnie sprawdzane i oceny pojawiają się w USOsie w miarę postępów tych prac
 • Na najbliższe konsultacje zapraszam w sesji poprawkowej
 • W wyjątkowych sytuacjach (kiedy na przykład wyjeżdżają Państwo za granicę) proszę napisać do mnie maila podając w temacie: wyjątkowa sytuacja

dr Zbigniew Gontar


2015-01-22

Wszystkie projekty, które otrzymałem, oceniłem po pobieżnym ich przejrzeniu - pozytywnie. Oceny wystawię jednak po dokładniejszym zapoznaniu się z Państwa pracami. Proszę nie pisać do mnie maili z pytaniem o ocenę, ponieważ natychmiast po wystawieniu oceny jest ona wpisywana do USOSa. Jeśli ktoś z Państwa nie zdążył przygotować projektu na czas, proszę zająć sie projektem dopiero w sesji poprawkowej.

dr Zbigniew Gontar


2015-01-15

Terminy zaliczenia testowego z przedmiotu: Metody analizy i prognozowanie rynku:

- pt (16 sty), godz. 12:00, sala nr 2

- sb (17 sty), godz. 9:00, p. 143

dr Zbigniew Gontar


2015-01-08

Zaliczenie z Systemów Business Intelligence:

gr I: pn (12.01, 13:00, s. 07/wykład) wt (13.01, 11:30, s. 07/lab)

gr II: pn (12.01, 15:00, s. 07/wykład) wt (13.01, 13:15, s. 07/lab) 

gr III: sr (14.01, 9:45, s. 07/wykład) (13.01, 15:00, s. 07/lab)

dr Zbigniew Gontar


2014-12-14

 Zaległy wykład z  Metod analizy i prognozowanie rynku odbędzie się 23.12.2014 r. 

Test zaliczeniowy będzie miał miejsce w drugiej godzinie wykładu. Przypominam, że test dotyczy tych studentów, którzy nie będą przygotowywać projektu.

dr Zbigniew Gontar


2014-12-04

 Zajęcia z BI w dniu 5.12.2014 są odwołane. Termin odrobienia zajęć ustalimy w przyszłym tygodniu.

drZbigniew Gontar


2014-12-01

Zajęcia w dniach 2..4.12.2014 zostają odwołane. O terminie ich odrobienia poinformuję Państwa w następnym tygodniu.

dr Zbigniew Gontar


2014-11-29

Wykład z "Metod analizy i prognozowania rynku" zaplanowany na 2-go grudnia (2014), zostaje przeniesiony na 9-go grudnia (2014) z powodu mojego wyjazdu naukowego.

Konsultacje w dniach od 2-go do 4-go grudnia zostają odwołane. W związku z tym, dodatkowe konsultacje wyznaczam na 30 listopada (9:00) oraz 1-go grudnia (14:30). W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy.

dr Zbigniew Gontar


2014-09-25

Osoby, które mają w tej chwili w USOSie ocenę niedostateczną, mogą jeszcze zgłosić się na konsultacje w celu poprawienia oceny.

dr Zbigniew Gontar


2014-06-29

Studenci, którzy nie mają zaliczeń, mogą jeszcze przed wakacjami przyjść na najbliższe konsultacje w poniedziałek. Od 2 lipca do 20 września będę na wyjeździe służbowym, zatem kolejne podejście do zaliczenia będzie możliwe dopiero po 20 września.

dr Zbigniew Gontar


2014-06-25

Dodatkowe zaliczenie przedmiotu "Analiza i prognozowanie popytu" odbędzie sie w najbliższą sobotę (28 czerwca) o godz. 11:00 w p. 143.

dr Zbigniew Gontar


2014-06-09

Dodatkowe zaliczenie z Analizy i prognozowania popytu odbędzie się w najbliższy czwartek o godz. 9:00 w sali 06.

Dla studentów studiów zaocznych dodatkowy termin zaliczenia ćwiczeń to 15 czerwca o godz. 10:50 w sali 3.

dr Zbigniew Gontar


2014-02-23

USOS błędnie wyliczył wielu osobom oceny na protokole końcowym. Po przeliczeniu ocen ręcznie, wprowadziłem stosowne poprawki. Jeśli mimo tego, w protokole znajdą się błędy, proszę o kontakt.

dr Zbigniew Gontar


2014-02-17

Studentów studiów zaocznych, którzy nie mają do tej pory zaliczenia, proszę o kontakt mailowy (zgontar@wzmail.uni.lodz.pl).

dr Zbigniew Gontar


2014-02-17

Studenci, którzy nie mają do tej pory zaliczeń, mogą zgłosić się do p. 143 w dn. 18.02 (g. 10:00) lub 19.02 (g. 9:00).

dr Zbigniew Gontar


2014-01-21

W dniach 21 i 23 stycznia konsultacje są odwołane.

dr Zbigniew Gontar


2014-01-18

Zaliczenie poprawkowe dla Studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 18 stycznia (sobota) o godz. 18:30 w p. 145.

dr Zbigniew Gontar


2014-01-16

Zaliczenie poprawkowe odbędzie się, stosownie do zapowiedzi, w najbliższy piątek o godz. 9:15. Proszę pojawić się o tej godzinie przed p. 004.

dr Zbigniew Gontar


2013-10-10

Proszę o zapoznanie się z językiem skryptowym DMX na podstawie następujących materiałów źródłowych:

- OLE DB for Data Mining Specification

- Data Mining Extensions (DMX) Reference (http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms132058.aspx)

- Mendrala D., Szeliga M. (2009), SQL Server 2008, usługi biznesowe. Wydawnictwo Helion.

dr Zbigniew Gontar


2013-06-28

Wpisy do indeksu dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 30 czerwca 2013, godz. 17:00

dr Zbigniew Gontar


2013-06-11

Przypominam, że w sytuacji, gdy nie zdołali Państwo zaliczyć zajęć laboratoryjnych przed sesją, mogą się Państwo pojawić na zaliczeniu dopiero po ostatnim Państwa egzaminie w sesji.

dr Zbigniew Gontar


2013-05-29

Dzisiejszy test (29 maja 2013) z Analizy i prognozowania popytu:

5 (bdb): 310694, 310819, 311855

3 (dst): 311436, 310822, 317260, 311818, 310737, 310821, 299658

dr Zbigniew Gontar


2013-05-24

Wpisy z przedmiotu Analiza i prognozowanie popytu (studia niestacjonarne) odbęda się w dniu zaliczenia poprawkowego (szczegóły: poprzednie ogłoszenie).

dr Zbigniew Gontar


2013-05-14

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Analiza i prognozowanie popytu" dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 09-06-2013 o godzinie 16:30 (test) oraz 17:00 (zaliczenie zajęć laboratoryjnych). Informacje o miejscu zaliczenia zostaną podane w dniu zaliczenia w p. 143.

dr Zbigniew Gontar


2013-04-26

Następujące osoby nie uzyskały oceny pozytywnej z zaliczenia przedmiotu Analiza i prognozowanie popytu (laboratorium), które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2013:

305208, 317872, 315289, 305260, 305270, 314965, 318053, 293748

Oceny pozytywne wstawię do USOS-a po weekendzie majowym.

dr Zbigniew Gontar


2013-04-25

Oceny z testu zaliczeniowego (Analiza i prognozowanie popytu) zostały wpisane do USOS-a. Proszę o kontakt Studenta o następującym numerze albumu: 305082.

dr Zbigniew Gontar


2013-02-20

Pierwsze zajęcia: konwersatorium "Systemy wspomagania decyzji kierowniczych" odbędą się w dniu 8.03.2013 r. (s. 211) .

dr Zbigniew Gontar


2013-02-16

W przypadku przepełnienia skrzynki pocztowej (zhgontar@uni.lodz.pl), proszę korzystać z adresu zgontar@wzmail.uni.lodz.pl.

dr Zbigniew Gontar


2013-02-14

Dodatkowy termin kolokwium poprawkowego oraz testu pisemnego z przedmiotu "Prognozowanie" dla Studentów studiów dziennych został ustalony na 15.02 na godz. 19:00 (p. 143).

dr Zbigniew Gontar


2013-02-12

Studenci, którzy otrzymali ocenę ndst z pracy pisemnej:- Michał Gronowalski Paulina Serafin Andrzej Kulesa. Pozostałe pracę są jeszcze sprawdzane programem plagiat.pl.

dr Zbigniew Gontar

 


2013-02-10

Z uwagi na kolejne próby prowadzenia dialogu w sprawie zaliczenia przedmiotu "Prognozowanie", podejmowane przez Studentów studiów zaocznych, przypominam o zasadach zaliczenia, które zostały ustalone na pierwszym wykładzie. Otóż: Państwa wiedza z zakresu przemiotu jest weryfikowana na podstawie testu zaliczeniowego, natomiast Państwa praca własna poprzez pracę pisemną, indywidualną lub zespołową. Stosownie do istniejącego roskładu zajęć, w mijającym semestrze mieli Państwo przewidziany jeden wykład. Wykład się odbył i materiał przewidziany dla Państwa został zrealizowany. Tematy prac pisemnych zostały Państwu przekazane. Jedynym "problemem" była moja nieobecność wynikająca z długiej choroby. Miała ona jednak wpływ wyłącznie na ćwiczenia laboratoryjne, albowiem zmuszeni byliśmy odbyć je w terminach dodatkowych, a nie tych, które były pierwotnie ustalone. Materiał na ćwiczeniach laboratoryjnych został zrealizowany w zakresie, który wynikał z tempa jego przyswajania przez grupy laboratoryjne. Zaliczenie ćwiczeń realizowana jest poprzez ocenę własnoręcznie wykonanych przez Państwa projektów lub elementów większego projektu realizowanego w zespole. O tych ustaleniach wiedzą Państwo również już po pierwszych zajęciach. Z uwagi na moją długa nieobecność i niemożność komunikowania się ze mną w trakcie choroby, otrzymali Państwo "bonus" w postaci przedłużonego terminu składania prac. 

dr Zbigniew Gontar


2013-02-10

Ze względu na powtarzające się prośby o zmianę terminu testu zaliczeniowego dla Studentów studiów zaocznych z przedmiotu "Prognozowanie", termin 16.02 został anulowany. Prace zaliczeniowe proszę składać do 20.02.

dr Zbigniew Gontar


2013-02-07

 

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu "Prognozowanie" dla Studentów studiów zaocznych odbędzie się w dn. 16.02.2013 o godz. 9:00 (p. 143).

Test pisemny z wykładów do tego przedmiotu odbędzie się w dn. 16.02.2013 o godz. 10:00 (p. 143).

Studenci, którzy złożyli pracę pisemną i została ona oceniona pozytywnie, są zwolnieni z tego testu.

dr Zbigniew Gontar


2013-02-07

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu "Prognozowanie" odbędzie się w dn. 11.02.2013 o godz. 9:00 (p. 143).

Test pisemny z wykładów do tego przedmiotu odbędzie się w dn. 12.02.2013 o godz. 9:00 (p. 143)

dr Zbigniew Gontar

 


2013-02-01

Studenci, którzy podchodzili do zaliczenia przedmiotu "Prognozowanie" w dn. 28.01, otrzymali oceny pozytywne.

dr Zbigniew Gontar


2013-01-21

Zaliczenia poprawkowe z "prognozowania" odbędą się w dn. 28.01 w terminie zajęć.

dr Zbigniew Gontar


2013-01-21

Zaliczenie z przedmiotu Informatyczne systemy wspomagania zarządzania jakością:

J. Owczarek (4), J. Sikorska (3), M. Szczepańska (3), A. Świderska (5), I. Zaremba (5), Ł. Żegota (5), M. Rosińska (5), P. Jaros (4,5), R. Machała (3), K. Ciesielska (3), M. Cholak (3)

dr Zbigniew Gontar


2013-01-21

Zaliczenia z "prognozowania"

Osobby, które otrzymały ocenę pozytywną:

GR1: A. Guzek; K. Sapała; P. Sosnowski; D. Szopa

GR3: B. Popielas; N. Ramaniuk; M. Uciński

GR5: K. Bernasiak; A. Kowalczyk; P. Łakomiec; P. Michalak; B. Pędzik; K. Winnicka

dr Zbigniew Gontar


2013-01-08

Zaległe wykłady z "prognozowania" dla Studentów studiów dziennych odbędą się w dniach: 8 i 15.01.2013 r.

Zbigniew Gontar


2012-10-29

Wykład z "Metod analizy danych i prognozowania" z dnia 30.10.2012 r. został przełożony na 27.11.2012 r.

dr Zbigniew Gontar


2012-10-22

Ponieważ liczba Studentów uczęszczających na zajęcia laboratoryjne z przedmiotu: "Informatyczne systemy wspomagania zarządzania jakością" przewyższa liczbę dostępnych stanowisk pracy w laboratorium, proszę o samodzielny podział grupy na dwie części. Jedna będzie miała zajęcia w tygodnie parzyste (jak do tej pory). Druga - w tygodnie nieparzyste.

dr Zbigniew Gontar


2012-10-02

Metody analizy i prognozowania rynku (wykład):

Literatura obowiązkowa:
 • Cieślak M., „Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. (cała pozycja)
 • Gajda J.B., „Prognozowanie i symulacja a decyzje gospodarcze”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2001. (cała pozycja)
 • Milo W. (red.), „Prognozowanie i Symulacja”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002. (rozdział 2.)
 • Mruk H. (red.), „Analiza rynku”, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2003. (rozdziały 4.,5.,6.)
 • Szapiro T. (red.), „Decyzje menedżerskie z Excelem”, PWE, Warszawa 2000. (rozdziały 7.,8.)
Literatura uzupełniająca:
 • Aczel D.A., „Statystyka w zarządzaniu”, PWN, Warszawa 2000. (cała pozycja)
 • Dittmann P., „Prognozowanie w przedsiębiorstwie”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. (cała pozycja)
 • Snarska A., „Statystyka Ekonometria Prognozowanie. Ćwiczenia z Excelem”, Wydawnictwo PLACET, Warszawa 2007. (części I, II, III)
 • Zeliaś A., B. Pawełek, S. Wanat, „Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady zadania”. PWN, Warszawa 2004. (cała pozycja)
 • Zeliaś A., „Teoria prognozy”, PWE, Warszawa 1997. (cała pozycja)

Zaliczenie: test

Rozliczenie pracy własnej Studenta: prace pisemne indywidualne lub zespołowe

 


2012-06-27

Trzy osoby zaliczyły dzisiejszą opprawkę z SWD: p. Wesołowska, p. Borowski i p. Pabiańczyk.

Pozostałe osoby zapraszam na piątek na godz. 8:00 (ew. proszę się kontaktować ze mną mailowo).

dr Zbigniew Gontar


2012-06-20

W związku z powtarzającymi się mailami od Państwa, przypominam, że egzamin poprawkowy z "Algorytmów..." odbędzie sie we wrześniu stosownie do kalendarza sesji oraz że zaliczenie z "Systemów wspomagania decyzji..." odbędzie się w przyszłym tygodniu: środa, 27.06.2012 o godz. 9:00 w sali nr 3 (parter).

dr Zbigniew Gontar


2012-06-11

Osoby, które uzyskały pozytywną ocenę na egzaminie z "Algorytmów":

 

Beata Kruz
Michał Szostak
Paweł Misiak
Rafał Rachwalik
Dominika Karwas
Kamil Sepolak
Sylwia Kaczyńska
Michał Popow
Adrianna Walaszczyk
Maciej Bielski
Kamil Jagiełło
Natalia Woch

 

dr Zbigniew Gontar


2012-06-08

Wyniki egzaminu z "Algorytmów":

 

Kinga Meto 5
Adrian Klepacz 4,5
Angelika Świątczak 4
Mateusz Włodarczyk 4
Krzysztof Szymański 4
Rafał Michałowski 4
Maciej Ocełek 3,5
Marek Pisalski 3,5
Paulina Matusiak 3
Sylwia Urbaniak 3
Agata Stelcer 3
Sebastian Florczak 3
Karolina Kowalska 3

Pozostałe osoby zapraszam na 11-go czerwca.

dr Zbigniew Gontar


2012-06-05

Wyniki zaliczenia z SWD:

_GR7_Paulina Graczyk - 2
_GR7_Magdalena Grochulska - 2
_GR7_Izabela_Drzazga - 4
_GR7_Borowski Kamil - 2
_GR7_Aneta Uss - 4
_GR7_Adrian_Konopski - 2
_GR6Sylwia Nędziak - 3,5
_GR6_Wereszka Karolina - 5
_GR6_Syty_Paula - 4
_GR6_Piotr Zadumiński - 5
_GR6_Niziałek Michał - 5
_GR6_Michał Iwko - 4
_GR6_Matuszczak - 5
_GR6_Marta Szczepaniak - 4
_GR6_Magdalena Opara - 5
_GR6_Katarzyna Woźna - 5
_GR6_Karolina Marszalik - 5
_GR6_Iga Pawlik - 4
_GR6_Aleksandra Zając - 4
_GR6_Adam_Pabiańczyk - 2

Osoby, które nie zaliczyły, zapraszam jutro (środa) na godz. 9:45.


2012-06-04

Wyniki zaliczeń z SWD:

_GR1_Adamczyk_Karolina 4
_GR1_Adrian Jaworski 4
_GR1_Aleksandra Cimirska 5
_GR1_AnnaAleksandrzak 5
_GR1_Cierniak Karolina 4
_GR1_Damian Bednarek 3,5
_GR1_Janek Ewelina - 2
_GR1_Karolina Kryszczyńska 3,5
_GR1_Katarzyna_Gibka 5
_GR1_KOMODZIŃSKA KAROLINA 5
_GR1_Krawczyk Monika - 2
_GR1_Monika_Jankowska 4
_GR1_Patrycja Kaźmierczak 3,5
_GR1_Szczygielska Marta - 2
_GR1_Tomasz Michalski 5
_GR3_Agnieszka Stępień 2
_GR3_Joanna Trella 5
_GR3_Katarzyna Sawicka 2
_GR3_Katarzyna Urbaniak 5
_Gr3_Małgorzta Świniarska 4
_GR3_Mariusz_Skonieczny 4,5
_GR3_Michal_Osuch 5
_GR3_Patryk Stefańczyk 3
_GR3_Przemysław Staroń 2
_GR3_Siem Piotr 2
_GR3_Tomasz Pasik 3
_GR3_Waracka 3
_GR4_Aneta Jóźwiak 4
_GR4_Dominik_Fernandez-Andrysiewicz 4
_gr4_IWONA KUBACKA 4
_GR4_Jędrzejczak Agnieszka 4
_GR4_Kałucki_Tomasz 5
_GR4_KARWALSKI PIOTR 3,5
_GR4_Kobylarczyk_Łukasz 3
_GR4_Michał_Andrysiewicz 4
_GR4_Patrycja Stefaniak 3
_GR4_Piotr Konyś 2
_GR_4_Katarzyna Kędzierska 2

Osoby, które nie zaliczyły - zapraszam na poprawkę we wtorek na godz. 11:30 lub na środę na godz. 9:45.


2012-05-21

W dniach od 22.05 do 26.05 będę nieobecny z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia w tych dniach są odwołane.

dr Zbigniew Gontar


2012-04-26

Studenci, którzy nie mieli jeszcze okazji zaprezentować swoich referatów na wykładzie "Strategie informatyzacji", moga to zrobić dzisiaj w godzinach wykładu (cz., 15:00).

dr Zbigniew GOntar


2012-03-19

Kolejne informacje dla Studntów pamiętających system SAS:
BISide poszukuje:
 
1 Projektant - programista przetwarzania baz danych
2 Specjalista Data Mining
 
 
Uprzejmie proszę o przekazanie tej informacji studentom.
 
Serdecznie pozdrawiam,
 
Łukasz Kociuba
 
Ps. Studenci mogą zgłaszać się bezpośrednio do BISide lub wysyłać CV na adres Lukasz.Kociuba@sas.com
 


2012-03-12

Ciągle na Naszym Wydziale mamy Studentów, którzy pamiętają zajęcia z systemu SAS. Dla Nich link:

http://www.youtube.com/watch?v=jB-V9gg77oY

dr Zbigniew Gontar


2012-02-25

Ciekawa oferta pracy dla Studentów, którzy mieli u nas zajęcia z systemu SAS:
 
SAS poszukuje studenta ostatnich lat lub absolwenta do pracy u klienta SAS w Łodzi.
 
Kandydat powinien znać narzędzia z zakresu SAS Enterprise Business Intelligence Server (http://www.sas.com/technologies/bi/), a w szczególności: SAS Enterprise Guide oraz SAS OLAP Server  oraz umieć z nich korzystać (raportowanie, automatyzacja raportowania, obsługa OLAP, tworzenie nowych wymiarów, etc.)
 
Kandydaci powinni przesłać CV na adres Lukasz.Kociuba@sas.com.
 
Pozdrawiam,
Zbigniew Gontar

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji