dr Joanna Piorunowska-Kokoszko

starszy wykładowca


Katedra Logistyki

Katedra Logistyki


 

Nr telefonu: 42 635 62 27
Nr pokoju: 127
E-mail: joanna.kokoszko@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: 15-16 on-line

Opis:

Szczegóły i wszelkie zmiany na bieżąco sa umieszczane w ogloszeniach pracownika

W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2021
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Wskaźniki jakości działalności grup zakupowych na przykładzie KOMANDOR S.A., „Problemy Jakości” (0137-8651), 2021, nr 1, s. 10-18 [DOI] [URL].
   
2020
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Lodówkomaty jako innowacyjny element w łańcuchu dostaw sieci handlowych, [w:] J. Brzeziński, A. Rudnicka-Reichel (red.), Nowoczesne trendy w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw (978-8-3822-0312-7), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 59-70 [DOI] [URL].
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Ocena jakości logistyki usług i jej egzemplifikacja, „Problemy Jakości” (0137-8651), 2020, nr 11, s. 7-15 [DOI] [URL].
   
2016
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 515-555.
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, The marketing-sales organizations as the way of internationalizing of the small and medium enterprises, „Management-Poland” (1429-9321), 2016, vol. 20, nr 2, s. 290-306.
   
2015
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Group Purchasing Organization (GPO) as a means of business costs savings, „Journal of Positive Management” (2083-103X), 2015, vol. 6, nr 1, s. 56-70.
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Grupy zakupowe i formy ich organizacji na przykładzie firm województwa łódzkiego, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr 19, s. 75-86.
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Perspektywy powstania grup producenckich w łańcuchu dostaw polskich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki” (1644-275X), 2015, nr 31, s. 107-121 [DOI].
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Bartosz Romaniszyn, Wpływ grup zakupowych na efektywność operacyjną przedsiębiorstwa na przykładzie Komandor Łódź S.A, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2015, nr 19, s. 111-120.
   
2014
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Efekt ROPO i jego wpływ na komunikację w sektorze e-commerce, „Logistyka” (1231-5478), 2014, nr 3, s. 7278-7282.
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Bartosz Romaniszyn, Wynajem regał magazynowych jako nowy trend w logistyce magazynowania, „Logistyka” (1231-5478), 2014, nr 5, s. 33-35.
   
2012
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Teoretczne aspekty motywów fuzji i przejęć przedsiębiorstw na tle uwarunkowań gospodarczych sektora TSL, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2012, nr 277, s. 147-162.
   
2011
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Budowa relacji z dostawcami na przykładzie grupy kapitałowej KOMANDOR S.A., „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. Vol. 3, nr 261, s. 339-355.
   
 • Joanna Piorunowska-Kokoszko, Izabela Brożyńska, Railport jako element infrastruktury logistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. Vol. 3, nr 261, s. 57-78.
   
2009
 • Jan Jeżak, Joanna Piorunowska-Kokoszko, Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa (studium przypadku GK Komandor SA, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2009, nr 49, s. 141-148.
   
2008
 • Jan Jeżak, Joanna Piorunowska-Kokoszko, Zarządzanie ryzykiem jako warunek racjonalizacji procesu decydowania o fuzjacj i przejeciach przedsiębiorstw., [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 521-529.
   

 2017

Grupa marketingowo-sprzedażowa - współdziałanie łańcuchów dostaw jako droga internacjonalizacji przedsiębiorstw, Budowanie łańcuchów dostaw jutra w świetle teorii i wyników badań, Katowice, 2017

2018

Grupa zakupowa jako przykład pozytywnej kooperacji w łańcuchu dostaw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 505, 134, 144, Krajowe, Globalne i lokalne strategie logistyczne, 2018

Perspektywy rozwoju grup zakupowych w Polsce w sektorze MŚP, Przegląd Nauk Ekonomicznych, 30, 45, 62, Krajowe, Ekonomia, 2018

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji