dr hab. Anna Pamuła

adiunkt, kierownik


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 50 76
Nr pokoju: 134
E-mail: apamula@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: 17.00-18.00 p 134 w dniu 4.04 w godnach 20.00-21.00
Sb.: 7.04, 21.04, 17.00-18.00

Opis:

 All projects and homeworks - please use email address:

apamula@pocztawz.uni.lodz.pl

Add your full name,  course title and field of study

Prace zaliczeniowe należy wysyłać na adres:

apamula@pocztawz.uni.lodz.pl

W tytule należy podać: kierunek, grupę i typ studiów.

W treści listu zamieścic uwagę, czego praca dotyczy oraz własne imię i nazwisko

Zainteresowania:

   Systemy informatyczne zarządzania

   Modelowanie procesów biznesowych

   Zarzadzanie projektami

   Rynek energii - Zarządzanie popytem na energię

   Komunikacja dostwca<->odbiorca energii

Publikacje: 2017
 • Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła, Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 93-104 [DOI].
   
 • Anna Pamuła, Informacja jako wartość dodana w usługach dla odbiorców energii, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2017, nr 45, s. 93-105.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Rower miejski w Łodzi – ocena użytkowników, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2017, nr 52 (4), s. 490-499 [DOI] [URL].
   
 • Anna Pamuła, Wybrane aspekty zarządzania usługami IT, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 277-287 [DOI].
   
 • Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła, Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 205-218 [DOI].
   
2016
 • Anna Pamuła, Knowledge Management for the Evolution of Smart Grid Customers, [w:] (red.), Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy, Wydawnictwo Brno University of Technology, Brno 2016, s. 489-498.
   
 • Anna Pamuła, Potencjał analiz Big Data w procesach obsługi odbiorców energii, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2016, nr 40, s. 285-297.
   
 • Anna Pamuła, Rozwój usług niematerialnych w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2016, nr 97, s. 225-238.
   
2015
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2015, vol. 44, nr 4/2015 część 1, s. 129-139.
   
 • Anna Pamuła, CYBERPRZESTĘPSTWA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr 117, s. 727-737.
   
 • Anna Pamuła, Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2015, vol. 44, nr 4/2015 część 2, s. 78-88.
   
 • Anna Pamuła, Wpływ mediów społecznościowych na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w XXI w., „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2015, nr 36, s. 377-387.
   
2014
 • Anna Pamuła, Becoming a Prosumer - the New Possibilities of the Energy Customer, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 2014, vol. 29, nr 102, s. 161-168.
   
 • Anna Pamuła, Grywalizacja jako forma edukacji i angażowania odbiorców energii w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, nr 113/2, s. 283-292.
   
 • Anna Pamuła, New Energy Demand Programs Acceptance - A study of Residential Customers in Central Poland, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2014, vol. 83, nr 1, s. 17-26.
   
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Zbigniew Gontar, The proposal of the platform for online tests to evaluate the ICT proficiency level, [w:] R. Wawer, M. Pakuła (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2014, s. 193-202.
   
 • Anna Pamuła, The role of marketing segmentation and targeting offers for smart grid solutions - a study of residential customers in Central Poland, Wydawnictwo IET, Stevenage 2014, s. 55-62 [DOI].
   
2013
 • Anna Pamuła, Aspekty komunikacji klient indywidualny - dostawca energii elektrycznej w aktualnych i przyszłych sieciach elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 105, nr II, s. 363-372.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects, „Management of Organizations: Systematic Research”, 2013, vol. 1, nr 67, s. 39-51.
   
 • Anna Pamuła, Inteligentne sieci elektroenergetyczne - uwarunkowania rozwoju dla grupy klientów indywidualnych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2013, vol. 1, nr 36, s. 124-136.
   
 • Anna Pamuła, Taryfy i ceny jako narzędzia aktywnego zarządzania popytem odbiorców energii, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 287, nr 1, s. 79-88.
   
 • Anna Pamuła, Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako elementy infrastruktury smart city, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 57-70.
   
 • Anna Pamuła, Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowania popytem na energię odbiorców indywidualnych, [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 321-338.
   
 • Anna Pamuła, Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 88, nr II, s. 651-660.
   
2011
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce, Wydawnictwo Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 27-34.
   
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Wydawnictwo Katedry Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Barriers to DER aggregation business related to different ICT tools - two european countries review, „Information Systems in Management”, 2011, nr VIII, s. 70-80.
   
 • Anna Pamuła, Anna Kaczorowska, CATALYSTS AND DEREGULATORS OF POLISH E-GOVERNMENT, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 257, s. 203-218.
   
 • Anna Pamuła, General requirements for a Smart Grid architecture – remarks on standards for implementation, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, nr 9a, s. 230-233.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIV, s. 7-22.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, New idea in Power Network Development. Selected Problem, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, vol. 87, nr 2, s. 148-150.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart Grid Deployment - Current State and Recommmendations, „Information Systems in Management”, 2011, nr XI, s. 52-68.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart grid in Digital Society, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 257, s. 107-120.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu, [w:] H. Kaproń (red.), Zarządzanie energią i teleinformatyką, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2011, s. 57-68.
   
2010
 • Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Management of IT project in Public Administration Sector, [w:] M. Miłosz (red.), ICT - from Theory to Practice, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Lublin 2010, s. 8-32.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. , „Rynek Energii”, 2010, vol. 86, nr 1, s. 85-91.
   
 • Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Kierunek Informatyka na Wydziale Zarządzania UŁ, [w:] --- (red.), Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 57-68.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii”, 2010, vol. 89, nr 4, s. 31-35.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna, [w:] B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie Informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach, „Rynek Energii”, 2009, nr 1, s. 63-69.
   
 • Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Mikrosieci - racjonalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 423-430.
   
2008
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Katedra Informatyki UŁ w projektach europejskich poświęconych źródłom energii odnawialnej, „Biuletyn Techniczno-Informacyjny O/Ł SEP, 1/2008 (40), 7-9. ”, 2008, vol. 40, nr 1, s. 7-9.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Rola zarzadzania informacją i wedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2008, s. 113-123.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Gospodarka elektroniczna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 409-474.
   

  Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb dydaktyki, w: Systemy informatyczne zarządzania – od teorii do praktyki, monografia pod redakcją Marka Miłosza, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006

Metody, metodyki i normy w kształtowaniu jakości w projekcie informatycznym, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom I, monografia pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007

Gospodarka elektroniczna w: Społeczeństwo informacyjne, red. Papińska-Kacperek J., PWN Warszawa 2008

Ogłoszenia: 2018-02-18

Wyniki SIZ

 

 

nazwisko pop razem wykład
Ciepłucha 14,5 2
Cygan 20 3,5
Czyżak 10,5 2
Gaca 21 3,5
Gruda 8,5 2
Grzegorek 13,5 2
Heorhiichuk 18 4
Hrechko 15 2
Jędrzejczak 19,5 3,5
Jońska 19,5 3
Kabacińska 8,5 2
Kołodziejczyk 13 2
Kostecki 12,5 2
Kujawa 19 3,5
Lewandowska 21,5 4
Maszkowska 10 2
Miroshnychenko 15,5 2
Mitrofanov 7,5 2
Mróz 19 4
Nagórka 18,5 3,5
Owczarek 17 3
Pelc 26,5 4,5
Piechowiak 21 3
Piskorz 18 3,5
Rurarz 5 2
Sarnowska 18 3,5
Schiewe 16 2
Sivuk 7,5 2
Smoczyńska 13,5 2
Sobczak 14 2
Sołtysiak 17,5 3
Stefanyuk 19 4
Tchorzewski 16 3
Tomczak 14 2
Tuleja 18,5 3

2018-02-16

MIS results

 

Kubisiak 17  
Materska 17,5    
Pisarek 20,5 (passed)    
Kaczorowski 19,5 (passed)    
Al Shubini 12    
Zasada 16    
Soska 20,5 (passed)  
Wadlewska 15    
Dudek 21    
Duda 11    

2018-02-16

it tools reult 14.02.2018

 

14.02.2018    
Wesołowska  32,5 passed
Szmytka 16,5  
Ciepłucha 11  
Kopytsia 22,5  
Guruprasadh 5  
Aigerim Zharlygapova 3  
Mumba 9  
Hankiewicz 24,5 passed
Shareef 22,5  
Alshuyoukh 19,5  

2018-02-11

Terminy popraw i uzupełnień w sesji poprawkowej:

Narzędzia ... Sroda 15.00 sala 1

SI w Logistyce stacjonarne Sroda 15.00 sala 1

Si w logistyce niestacjoanrne sobosta 11.00 sala 1

SIZ piątek 13.15  A1

Retake exams:

It tools Weneday 11.00 am room 001 or 5

MIS Tusdeay 1.00 pm  room 109


2018-01-29

Zaliczenie przedmiotu  SIZ dla kierunku Zarządzanie zaplanowane na 29.01.2018 godz. 12.00 odbędzie się w auli A1.

Plecaki, torby i kurtki proszę pozostawić w szatni.

Telefony komórkowe należy na czas egzaminu całkwicie wyłączyć i schować.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji