dr hab. Anna Pamuła

adiunkt, kierownik


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 50 76
Nr pokoju: 134
E-mail: apamula@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sr.: 17.30-18.30 p 134
Pt.: 15.00-15.50 p 134 lub sala 01
Sb.: 11.03 11.00-12.00 p 134

Opis:

 All projects and homeworks - please use email address:

apamula@pocztawz.uni.lodz.pl

Add your full name,  course title and field of study

Prace zaliczeniowe należy wysyłać na adres:

apamula@pocztawz.uni.lodz.pl

W tytule należy podać: kierunek, grupę i typ studiów.

W treści listu zamieścic uwagę, czego praca dotyczy oraz własne imię i nazwisko

Zainteresowania:

   Systemy informatyczne zarządzania

   Modelowanie procesów biznesowych

   Zarzadzanie projektami

   Rynek energii - Zarządzanie popytem na energię

   Komunikacja dostwca<->odbiorca energii

Publikacje:
 • Anna Pamuła, Potencjał analiz Big Data w procesach obsługi odbiorców energii, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2016, nr. 40, s. 285-297.
   
 • Anna Pamuła, Rozwój usług niematerialnych w polskich przedsiębiorstwach energetycznych, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2016, nr. 97, s. 225-238.
   
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2015, vol. 44, nr. 4/2015 część 1, s. 129-139.
   
 • Anna Pamuła, CYBERPRZESTĘPSTWA W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, nr. 117, s. 727-737.
   
 • Anna Pamuła, Cyfryzacja sieci elektroenergetycznych – rola edukacji w procesie angażowania odbiorców w rozwój rynku energii, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2015, vol. 44, nr. 4/2015 część 2, s. 78-88.
   
 • Anna Pamuła, Wpływ mediów społecznościowych na rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w XXI w., „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2015, nr. 36, s. 377-387.
   
 • Anna Pamuła, Becoming a Prosumer - the New Possibilities of the Energy Customer, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 2014, vol. 29, nr. 102, s. 161-168.
   
 • Anna Pamuła, Grywalizacja jako forma edukacji i angażowania odbiorców energii w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, nr. 113/2, s. 283-292.
   
 • Anna Pamuła, New Energy Demand Programs Acceptance - A study of Residential Customers in Central Poland, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2014, vol. 83, nr. 1, s. 17-26.
   
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Zbigniew Gontar, The proposal of the platform for online tests to evaluate the ICT proficiency level, [w:] R. Wawer, M. Pakuła (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Lubelskie Towarzystwo Naukowe , Lublin 2014, s. 193-202.
   
 • Anna Pamuła, The role of marketing segmentation and targeting offers for smart grid solutions - a study of residential customers in Central Poland, Wydawnictwo IET, Stevenage 2014, s. 55-62.
   
 • Anna Pamuła, Aspekty komunikacji klient indywidualny - dostawca energii elektrycznej w aktualnych i przyszłych sieciach elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 105, nr. II, s. 363-372.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects, „Management of Organizations: Systematic Research”, 2013, vol. 1, nr. 67, s. 39-51.
   
 • Anna Pamuła, Inteligentne sieci elektroenergetyczne - uwarunkowania rozwoju dla grupy klientów indywidualnych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2013, vol. 1, nr. 36, s. 124-136.
   
 • Anna Pamuła, Taryfy i ceny jako narzędzia aktywnego zarządzania popytem odbiorców energii, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 287, nr. 1, s. 79-88.
   
 • Anna Pamuła, Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako elementy infrastruktury smart city, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr. 29, s. 57-70.
   
 • Anna Pamuła, Funkcjonalność rozwiązań ICT dla sterowania popytem na energię odbiorców indywidualnych, [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 321-338.
   
 • Anna Pamuła, Usługi DSM w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 88, nr. II, s. 651-660.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce, Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 27-34.
   
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Katedra Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Barriers to DER aggregation business related to different ICT tools - two european countries review, „Information Systems in Management”, 2011, nr. VIII, s. 70-80.
   
 • Anna Pamuła, Anna Kaczorowska, CATALYSTS AND DEREGULATORS OF POLISH E-GOVERNMENT, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr. 257, s. 203-218.
   
 • Anna Pamuła, General requirements for a Smart Grid architecture – remarks on standards for implementation, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, nr. 9a, s. 230-233.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr. XIV, s. 7-22.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, New idea in Power Network Development. Selected Problem, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, vol. 87, nr. 2, s. 148-150.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart Grid Deployment - Current State and Recommmendations, „Information Systems in Management”, 2011, nr. XI, s. 52-68.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart grid in Digital Society, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr. 257, s. 107-120.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego , Katowice 2011, s. 250-255.
   
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu, [w:] H. Kaproń (red.), Zarządzanie energią i teleinformatyką, Kaprint, Lublin 2011, s. 57-68.
   
 • Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Management of IT project in Public Administration Sector, [w:] M. Miłosz (red.), ICT - from Theory to Practice, Polish Information Processing Society, Lublin 2010, s. 8-32.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. , „Rynek Energii”, 2010, vol. 86, nr. 1, s. 85-91.
   
 • Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Kierunek Informatyka na Wydziale Zarządzania UŁ, [w:] --- (red.), Systemy Informacyjne w Zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 57-68.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii”, 2010, vol. 89, nr. 4, s. 31-35.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Łódź University Press, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna, [w:] B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie Informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
   
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Sterowanie i systemy informatyczne w mikrosieciach, „Rynek Energii”, 2009, nr. 1, s. 63-69.
   
 • Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Mikrosieci - racjonalne wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 423-430.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Katedra Informatyki UŁ w projektach europejskich poświęconych źródłom energii odnawialnej, „Biuletyn Techniczno-Informacyjny O/Ł SEP, 1/2008 (40), 7-9. ”, 2008, vol. 40, nr. 1, s. 7-9.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Rola zarzadzania informacją i wedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficynia Wydawnicza, --- 2008, s. 113-123.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Gospodarka elektroniczna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., PWN, --- 2008, s. 409-474.
   

  Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb dydaktyki, w: Systemy informatyczne zarządzania – od teorii do praktyki, monografia pod redakcją Marka Miłosza, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006

Metody, metodyki i normy w kształtowaniu jakości w projekcie informatycznym, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom I, monografia pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007

Gospodarka elektroniczna w: Społeczeństwo informacyjne, red. Papińska-Kacperek J., PWN Warszawa 2008

Ogłoszenia: 2017-02-17

12.00-13.00  - 60 minut na kolokwium z MS project dla ZPL stacjonarne sala 1


2017-02-16

Wyniki ZP 15.02

 

 

J.Cudak 17.pkt
P.Mróz 20 pkt
Maćczak 16 pkt.
Gałkiewicz 11 pkt
Bąk 19 pkt
Kępiński 10 pkt
Gdomski 3,3, pkt
Kołodziejski 8 pkt
Kacprzak 20 pkt
Grzelak 20 pkt
Bielecki 9 pkt
Majka 12,4 pkt
Gdański Jóżwiak wysokie podobieństwo prac - nzal
Butienko 17,9 pkt
Miłkowska - brak racy w folderze

 

 

Zaliczenie od 14 pkt


2017-02-08

Poprawy w sesji poprawkowej

 

Zarządzanie projektami logistycznymi stacjonarne 15.02.2017 środa 15.30

Zarządzanie projektami logistycznymi niestacjonarne 1802.2017 sobota 12.00

 

Retake exams;

 MIS course for F&M Wednesday 12.00

MIS course for BM Wednesday 12.00

IT tool Friday 12.00 room 01

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji