mgr Katarzyna Ciach

wykładowca


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 52 21
Nr pokoju: 151
E-mail: k.ciach@katinf.uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pt.: 14.00-15.00 sala 008 lub pokój 151

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje:
 • Katarzyna Ciach, Jarosław Dębski, Użyteczność informacji finansowych – wybrane aspekty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2015, vol. 852, nr. 117, s. 31-39.
   
 • Katarzyna Ciach, Zarządzanie mobilnością cyfrową, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, nr. 112/I, s. 259-267.
   
 • Anna Kaczorowska, Katarzyna Ciach, THE EFFECTIVENESS OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN POLAND IN 2004-2013, „Information Systems in Management”, 2013, vol. 2, nr. 4, s. 274-288.
   
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Katedra Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji