dr Beata Gontar

starszy wykładowca


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 62 59
Nr pokoju: 145
E-mail: beata.gontar@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Cz.: 11.30-13.00

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2017
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Budowanie zrównoważonego portfela projektów ICT – aspekty strategiczne, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2017, vol. XVIII, nr 4/3, s. 231-246.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Rower miejski w Łodzi – ocena użytkowników, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2017, nr 52 (4), s. 490-499 [DOI] [URL].
   
2016
 • Beata Gontar, Etapy rozwoju strategii zrównoważonej turystyki, „Europa Regionum”, 2016, vol. XXVI, s. 63-75.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Innowacje w inteligentnym i przyjaznym mieście - wstępna analiza problemu, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr XXII, s. 67-76.
   
 • Beata Gontar, Wzorce zachowań użytkowników stron turystycznych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2016, nr 40, s. 313-321.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Zrównoważona turystyka. Strategiczny wybór projektów ICT, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
   
2015
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Akceptacja wybranych usług Smart City przez osoby starsze, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2015, vol. 44, nr 4/2015 część 1, s. 129-139.
   
 • Beata Gontar, Email inquiries in hotels. Comparativie study of Lodz and Novosibirsk., [w:] M. Sokołowicz (red.), Functioning of the Local Production Systems in Central and Eastern European Countries and Siberia Case Studies and Comparative Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 139-151.
   
 • Beata Gontar, Virtual Museum and Tour - the Added Value of a Web Site, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 2015, nr 105, s. 59-68.
   
2014
 • Beata Gontar, E-Tourism As An Impact on a regional Development, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Wydawnictwo Institute of Economicsand Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 168-175.
   
 • Beata Gontar, Generation 55+ as Users of e-Tourism Services, [w:] A. Novoselov, V. Seliverstov (red.), Local Productions Systems and Regional Economic Development, Wydawnictwo Institute of Economicsand Industrial Engineering, Novosibirsk 2014, s. 294-302.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Potencjał ekonomiczny społecznej odpowiedzialności klastrów innowacyjnych, „BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN”, 2014, vol. -, nr 253, s. 73-84.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Smart Education As The First Step Toward The Next Industrial Revolution, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, nr 113/2, s. 187-195.
   
 • Beata Gontar, Anna Pamuła, Zbigniew Gontar, The proposal of the platform for online tests to evaluate the ICT proficiency level, [w:] R. Wawer, M. Pakuła (red.), Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji XXI wieku, Wydawnictwo Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Lublin 2014, s. 193-202.
   
2013
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, A Cross - Border Innovation Cluster Assessment Methodology, „Social Sciences/ Socialiniai mokslai”, 2013, vol. 81, nr 3, s. 7-14.
   
 • Beata Gontar, Cyfrowa rewolucja w muzeach, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2013, nr 35, s. 132-142.
   
 • Anna Pamuła, Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Deployment of Smart City Concept in Poland. Selected Aspects, „Management of Organizations: Systematic Research”, 2013, vol. 1, nr 67, s. 39-51.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Eksploracja procesów biznesowych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, 2013, vol. 757, nr 2, s. 18-27.
   
 • Beata Gontar, Miejsce e-turystyki w strategiach rozwoju miast wojewódzkich, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 1, nr 104, s. 189-199.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, New Model of Innovation Clusters Assessment, „Business Development Opportunities”, 2013, nr 146, s. 127-133.
   
 • Zbigniew Gontar, Beata Gontar, Nowe instrumenty zarządzania procesami biznesowymi, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 1, nr 104, s. 189-198.
   
 • Beata Gontar, Virtual Museums in Poland, [w:] O. Berezko (red.), Proceedings of the 2nd Interntional Academic Conference ICS-2013, Widawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2013, s. 25-28.
   
 • Beata Gontar, Remarks on e-Tourism in Voivodeship Strategies in Poland, „Information Technologies, Management and Society”, 2013, vol. 6, nr 1, s. 46-53.
   
2012
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Eksploracja procesów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2012, nr 7, s. 133-144.
   
 • Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek, E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 19-30.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Event Log Standards in BPM Domain, „Information Systems in Management”, 2012, vol. 1, nr 4, s. 293-304.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Modelowanie choreografii procesów biznesowych - analiza wybranych aspektów i języków, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 702, nr 1, s. 374-385.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Nowy rozdział, [w:] --- (red.), Theory of Management 5, Wydawnictwo University of Žilina, Žilina 2012, s. 1-5.
   
2011
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Wydawnictwo Katedry Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   
 • Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, pod red. Beata Gontar, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Katedry Informatyki, Łódź 2011.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIV, s. 7-22.
   
 • Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek, Semantyczne wyszukiwarki internetowe, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 100-110.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Beata Gontar, Wyszukiwarki semantyczne, [w:] M. Pańkowska (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 134-149.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji