dr hab. Anna Kaczorowska

adiunkt


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 52 21
Nr pokoju: 151
E-mail: anna.kaczorowska@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Nieobecność usprawiedliwiona od 14.03.2018 r.
Opis:

 

Zainteresowania:

Zarządzanie projektami, zwłaszcza informatycznymi

 

Publikacje: 2017
 • Anna Kaczorowska, Reflections on the effectiveness of the evaluation phase in public projects, [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Reflections about Contemporary Management, Wydawnictwo Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2017, s. 87-104.
   
 • Anna Kaczorowska, Shared services centres in public administration in Poland, „Information Systems in Management”, 2017, vol. 6, nr 3, s. 181-191 [DOI].
   
2016
 • Anna Kaczorowska, Jolanta Sołoniec, Sabina Motyka, Comprehensive Methods of Evaluation and Project Efficiency Account, „PROCEEDINGS OF THE 2016 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (FEDCSIS)”, 2016, s. 1159-1168 [DOI].
   
 • Anna Kaczorowska, Sabina Motyka, Jolanta Słoniec, Doskonalenie zarządzania projektami w kontekście podejścia Agile i dojrzałości projektowej organizacji, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2016, nr 96, s. 63-74.
   
 • Anna Kaczorowska, E-administration in Poland according to the latest research on public entities informatization, „Information Systems in Management”, 2016, vol. 5, nr 1, s. 49-65.
   
 • Anna Kaczorowska, Electronic platform of public administration services in the development of the information society, „Information Systems in Management”, 2016, vol. 5, nr 4, s. 492-507.
   
 • Anna Kaczorowska, Sabina Motyka, Jolanta Sołoniec, Methodical ICT Project Management, „Journal of Economics and Management”, 2016, nr 25, s. 14-29 [DOI].
   
 • Anna Kaczorowska, Ocena pojedynczych projektów oraz realizowanych w środowisku wieloprojektowym, [w:] (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2016, s. 813-827.
   
 • Anna Kaczorowska, Refleksje nad skutecznością fazy ewaluacji w projektach publicznych, [w:] B. Kożuch, Ł. Sułkowski (red.), Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, s. 108-126.
   
 • Anna Kaczorowska, Jolanta Sołoniec, Sabina Motyka, Risk assessment of IT outsourcing in enterprises depending on their branch, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska”, 2016, nr 99, s. 473-483.
   
2015
 • Anna Kaczorowska, Jerzy S. Zieliński, Sabina Motyka, Management of Projects Realization Process in Enterprises of ICT Sector, „Applied Mechanics and Materials”, 2015, vol. 791, nr 1, s. 81-88.
   
 • Anna Kaczorowska, Traditional and agile project management in public sector and ICT, „PROCEEDINGS OF THE 2015 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS”, 2015, s. 1521-1531 [DOI].
   
 • Anna Kaczorowska, Marian Bieniecki, Podejście do zarządzania projektami IT w sektorze publicznym, [w:] K. Krukowski, M. Siemiński (red.), Zarządzanie publiczne Teoria i praktyka w polskich organizacjach , Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, s. 71-86.
   
2014
 • Anna Kaczorowska, Czynniki krytyczne rozwoju e-government w Polsce, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2014, nr 35, s. 41-51.
   
 • Anna Kaczorowska, The Cloud Computing Approach in Public Sector, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2014, s. 802-814.
   
 • Anna Kaczorowska, INNOWACJE ORAZ NIEZMIENNE ZASADY I KANONY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI PUBLICZNYMI, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2014, s. 787-797.
   
 • Anna Kaczorowska, Managing Public Projects with UE Funding in Poland, „Zarządzanie Publiczne”, 2014, nr 3, s. 241-261.
   
2013
 • Anna Kaczorowska, E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
 • Anna Kaczorowska, Katarzyna Ciach, THE EFFECTIVENESS OF E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN POLAND IN 2004-2013, „Information Systems in Management”, 2013, vol. 2, nr 4, s. 274-288.
   
2012
 • Anna Kaczorowska, Analiza amerykańskiej i europejskiej koncepcji zarządzania projektami, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2012, nr 7, s. 385-400.
   
 • Anna Kaczorowska, II Projects for the Development of e-Government in Poland, [w:] P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), The Role and Applications of ICT in Digital Economy and e-Business, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2012, s. 5-19.
   
2011
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Wydawnictwo Katedry Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   
 • Anna Pamuła, Anna Kaczorowska, CATALYSTS AND DEREGULATORS OF POLISH E-GOVERNMENT, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 257, s. 203-218.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIV, s. 7-22.
   
 • Anna Kaczorowska, Polskie e-usługi jako wynik zarządzania poprzez projekty w sektorze administracji publicznej, [w:] P. Nowak (red.), Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2011, s. 41-49.
   
 • Anna Kaczorowska, Audyt i kontrole systemów teleinformatycznych oraz projektów IT w sektorze administracji publicznej, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 444-453.
   
2010
 • Anna Kaczorowska, Electronics Contacts Between the Applicant and Offices After Amendment of the Act on Informatization of Activities Curried out by the Public Tack Performing entities, [w:] M. Miłosz (red.), ICT - from Theory to Practice, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Lublin 2010, s. 4-10.
   
 • Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Management of IT project in Public Administration Sector, [w:] M. Miłosz (red.), ICT - from Theory to Practice, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Lublin 2010, s. 8-32.
   
 • Anna Kaczorowska, IT w poskiej administracji publicznej czyli krajowy i światowy e-government, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie t.I, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010, s. 606-613.
   
 • Anna Kaczorowska, Powiązania ryzyka z jakością w projektach, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie t.I, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2010, s. 455-461.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Kaczorowska, Joanna Papińska-Kacperek, Polskie e-usługi w roku nowelizacji ustawy o informatyzacji administracji publiczne., [w:] A. Kapczyński, S. Smugowski (red.), Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katowice 2010, s. 85-98.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Anna Kaczorowska, Ograniczenia prawne, ekonomiczne i społeczne e-Government w Polsce, [w:] J. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne krok naprzód, dwa kroki wstecz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katowice 2009, s. 149-156.
   
2008
 • Anna Kaczorowska, E-government w polskich jednostkach publicznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2008, s. 488-495.
   
 • Anna Kaczorowska, Elektroniczna administracja, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 525-564.
   
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Anna Kaczorowska, Mikołaj Łuczak, Joanna Papińska-Kacperek, Technologie dostępu do informacji., [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 75-216.
   

1.      Koncepcja metodyki wdrażania Zintegrowanych Systemów Informatycznych w krajowych zakładach energetycznych wraz ze studium wykonalności systemu informatycznego przeprowadzanym przez klienta, w: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane, 2003, ISBN 83-204-2809-2, str. 474-481.

2.      Porównanie praktyki zarządzania projektami informatycznymi w krajowych Zakładach Energetycznych X i Y, w: „Informatyk Zakładowy; Przedsięwzięcia wdrożeniowe – od teorii do praktyki”, Kazimierz Dolny, 2003, ISBN 83-7279-327-1, str. 81-92.

3.      Uniwersalne narzędzia informatyczne w eksploracji danych, w: „Przedsięwzięcia wdrożeniowe – od teorii do praktyki”, Kazimierz Dolny, 2003, ISBN 83-7279-327-1, str. 47-64; współautorzy: Anna Pamuła, Tomasz Głuszkowski

4.      Strategia informatyzacji krajowych zakładów energetycznych, w: „Informatyka narzędziem zarządzania w XXI wieku”, Warszawa, 31.05.2003, ISBN 83-89244-12-8, str. 489-497.

5.      Technologia arkusza kalkulacyjnego dla wszystkich (firmy duże, średnie, małe), w: „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”, Szczyrk, 2003, ISBN 83-204-2869-6 Całość, ISBN 83-204-2871-8 Tom 2, str. 37-52; współautor – Tomasz Głuszkowski.

6.      Studium wykonalności systemu informatycznego w projekcie wyboru i wdrażania systemu informatycznego w krajowych zakładach energetycznych, w: „Systemy wspomagania organizacji SWO’2003”, Ustronie, 2003, ISBN 83-7246-330-1, str. 415-426; współautor – Tomasz Głuszkowski.

7.      Szacowanie i ograniczanie ryzyka przedsięwzięć informatycznych, w: “Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, WNT Warszawa, 2004, tom. 1, str. 536-547, ISBN 83-204-2952-8; współautor – Anna Pamuła.

8.      Metodyka Rezultatów Kontrolnych w zwiększaniu efektywności informatyzacji krajowych zakładów energetycznych, w: „Jerzy S. Zieliński 50 lat pracy naukowej – sesja jubileuszowa”, Łódź 2004, ISBN 83-88529-42, str. 315-327.

9.      Controlling w Excelu realizowany za pomocą technologii użytkowania arkusza kalkulacyjnego, w: „Efektywność controllingu wspomaganego komputerowo”, Wydawnictwa Zakładu Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Zielona Góra 2004, ISBN 83-88327-76-3; współautor – Tomasz Głuszkowski.

10.  Informatyka w Urzędach Miejskich, w: „Eksploatacja systemów informatycznych – od teorii do praktyki”, MIKOM, Warszawa, 2004, str. 43-61, ISBN 83-7279-421-9; współautorzy: A. Pamuła, Ł. Zakonnik.

11.  Ryzyko w stosowanych metodykach zarządzania projektami, w: „Informatyka we współczesnym zarządzaniu”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, str. 237-247, ISBN 83-204-3012-7; współautor - A. Pamuła.

12.  Efektywność wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych w urzędach miejskich i zakładach energetycznych, w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, Łódź, 2005, s. 139-152; współautor – Anna Pamuła.

13.  E-usługi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle pozostałych krajów UE, w: „Informatyka i administracja”, red. J. Oleński, G. Bliźniuk, J.S. Nowak, PTI, Katowice, 2005, str. 189-200, ISBN 83-922624-4-1; współautor - Joanna Papińska-Kacperek.

14.  Zarządzanie jakością w projektach informatycznych, w: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, tom I, monografia pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006, ISBN 83-87982-71-7, str. 575-584.

15.  Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla potrzeb dydaktyki, w: „Systemy informatyczne zarządzania – od teorii do praktyki”, red. Marek Miłosz, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2006, ISBN-10: 83-01-14767-9(01), ISBN-13 978-83-0114767-9(01), str. 41-58, współautor – A. Pamuła.

16.  System zarządzania ryzykiem w projekcie wdrożenia ZSI w Zakładzie Energetycznym, w: „Ryzyko przedsięwzięć informatycznych” materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Pracownia poligraficzna Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 2006, ISBN 83-87362-77-8, str. 95-106.

17.  Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, w: „Dylematy zarządzania projektem informatycznym”, red. Marek Miłosz, Janusz K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice, 2006, ISBN 10: 83-60810-06-0 ISBN 13: 978-83-60810-06-4, str. 141-158.

18.  Jakość jako podstawa efektywnego wdrożenia systemu informatycznego, w: „Dylematy zarządzania projektem informatycznym”, red. Marek Miłosz, Janusz K. Grabara, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski, Katowice, 2006, ISBN 10: 83-60810-06-0 ISBN 13: 978-83-60810-06-4, str. 105-120, współautor – A. Pamuła.

19.  Metody, metodyki i normy w kształtowaniu jakości w projekcie informatycznym, w: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, tom I, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2007, ISBN 978-83-923797-2-0, str. 385-393; współautor – A. Pamuła.

20.  E-government w polskich jednostkach publicznych, w: „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania produkcją, Opole, 2008, tom 1, str. 488-495.

21.  Elektroniczna administracja, w : „Społeczeństwo informacyjne”, red. J. Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-01-15407-3, str. 488-495.

22.  Technologie dostępu do informacji, w: „Społeczeństwo informacyjne”, red. J. Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa, 2008, ISBN 978-83-01-15407-3, str. 75-216, współautorzy: W. Bartkiewicz, C. Bolek, M. Łuczak, J. Papińska- Kacperek.

23.  Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, w: „Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy”, red. M. Urbaniak, Wyd. UŁ, 2009, str. 9-26, współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, B. Matusiak, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, W. Bartkiewicz, C. Bolek, J. S. Zieliński.

24.  Powiązania ryzyka z jakością w projektach, w: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie” tom I, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2009, ISBN 978-83-923797-7-5, str. 455-460.

25.  Ograniczenia prawne, ekonomiczne i społeczne e-Government w Polsce, w: „Społeczeństwo informacyjne Krok naprzód, dwa kroki wstecz”, red. naukowa Sienkiewicz P., Nowak J. S., Polskie Towarzystwo Informatyczne – Oddział Górnośląski, Katowice, 2009, ISBN – PTI: 978-83-60810-25-5, ISBN – PTSI: 978-83-926342-2-5, str. 149-156.

26.  Polskie e-usługi w roku nowelizacji ustawy o informatyzacji administracji publicznej, w: „Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania”, Katowice 2010, ISBN 978-83-60810-31-6, str. 85-98, współautor – J. Papińska-Kacperek.

27.  IT w polskiej administracji publicznej czyli krajowy i światowy e-Government, w: „Komputerowo zintegrowane zarządzanie” tom I; red. Ryszard Knosala; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 2010, ISBN 978-83-923797-9-9, str. 606-613.

28.  Electronics Contacts Between the Applicant and Offices After Amendment of the Act on Informatization of Activities Curried out by the Public Tack Performing entities, w: „ICT - from Theory to Practice”, Lublin 2010, str. 129-148.

29.  Management of It Projects in Public administration Sector, w: „ICT - from Theory to Practice”, Lublin 2010, str. 8-32, współautor – A. Pamuła.

30.  The role of management science in the knowledge-based economy, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, str. 9-27, współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, A. Pamuła, J. Papińska-Kacperek, B. Matusiak, W. Bartkiewicz, C. Bolek.

31.  Audyt i kontrole systemów teleinformatycznych oraz projektów IT w sektorze administracji publicznej, w: „Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie”, tom I, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, ISBN 978-83-930399-0-6, str. 444-453.

32.  Polskie e-usługi jako wynik zarządzania poprzez projekty w sektorze administracji publicznej, w: „Innowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego”, Rozdz. 3, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2011,ISBN 978-83-60901-27-4, str. 41-49.

33.  CATALYSTS AND DEREGULATORS OF POLISH E-GOVERNMENT, w: ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA”, v. 257, nr 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ISSN 0208-6018, str. 203-218, współautor - A. Pamuła.

 

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji