prof. nadzw. dr hab. Bożena Matusiak

profesor nadzwyczajny


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 58
Nr pokoju: 143
E-mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 12:30-13:30 p. 143 dn: 25.06.18

uwaga, w czerwcu i do 10go lipca konsultacje bedą zmieniane co tydzien. Studia zaoczne: W sprawie praktyk proszę o mail
Opis:

European project: 7PR topic: SMARTCITIES 2013

e-Balance (#609132): Balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods

„Równoważenie (bilansowanie) konsumpcji i produkcji energii w efektywnym energetycznie inteligentnym sąsiedztwie”.

Energy efficiency is becoming crucial for the rational using of available energy resources and reduce pollution especially in the production of CO2. But the reduction of energy consumption is not the only important factor for the development of today's economy. It is switching to renewable and distributed energy resources, the development of intelligent energy management (energy utilities) in urban areas (municipalities) and homes. Efficient balancing of consumption and production is becoming important today and the key task. However, the effective implementation of such solutions encounter problems related to the human factor and technical,  society and economy aspects.

The e-Balance (2013-2017) aims to:

• Recognize the social and economic needs to meet the expectations through prepared technical solution.

• Develop a model platform for managing production and consumption of energy in an intelligent environment (intelligent districts, neighborhood) for balancing the needs and achieve high efficiency.

• Test the technical solution platform in a real environment: Microgrid Alliander in Bronsbergen and Smart Grid EDP in city in Portugal

• Enter intelligent solutions that combine control of energy production and consumption to achieve the energy efficiency of the implemented solutions DER (dispersed energy resources).

The project participants are the representatives of science and practice in five European countries: Germany, Portugal, the Netherlands, Poland and Spain. IHP GmbH from Frankfurt (Germany) is main coordinator of this project.

University of Lodz - partner: LODZ participates in this project in the area of analysis and preparation of business models for e-Balance platform ( in WP2, WP3, WP7). Our team:  prof. J.S. Zieliński, dr G. Podgórski, mgr P. Czerwonka, dr hab. B. E. Matusiak. Works are conducted by dr hab. Bozena Ewa Matusiak, Faculty of Management, University of Lodz, Department of Computer Science.

 

 

 

 


 

 

 

Zainteresowania:

 

Systemy informatyczne zarządzania

Modelowanie procesów biznesowych

Organizacje wirtualne

Rynek Energii, SmartGrid, modele biznesowe

Ostatnie publikacje

B.E.Matusiak: Local Balancing System from the Business Model Canvas Perspective; 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000055

B.E.Matusiak; W. Ciemniewski, M. Geers; K. Piotrowski, User's requirements and privacy concerns as canvas of business models and active demand management within e-balance system; European Energy Market (EEM), 2016 13th International Conference 6-9 June 2016 Portugal, Porto; DOI:
10.1109/EEM.2016.7521235; Electronic ISSN: 2165-4093, IEEE Xplore

B. Matusiak, K. Piotrkowski, F. Melo; Energy management using the business model approach, European Energy Market (EEM), 2015 12th International Conference on the Year: 2015, Pages: 1 - 5, Publisher: IEEE: conference paper,  DOI: 10.1109/EEM.2015.7216612

B. E. Matusiak, J.S. Zieliński, K. Piotrowski, J. J. Peralta, N. Jiménez-Redondo, A. Casaca, K. Krejtz, W. Ciemniewski, J. Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighborhood page 33 (8 .), Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion) .2-5 Nov. 2014, ISBN: 978-1-78561-146-9 Conference number: CP665, published in IET digital library, DOI:  10.1049/cp.2014.1666

 

B.E, Matusiak; Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii; Wydawnictwo UŁ, 2013 ISBN: 978-837525-938-4

Miesięcznik Energia Gigawat: B, E. Matusiak, Kierunek smart; wyd.: Gigawat.info, 10/2013; ISSN:2082-5021 str.: 28-34

Publikacje: 2018
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce, „Rynek Energii”, 2018, nr 1 (134), s. 3-10.
   
2017
 • Bożena Matusiak, Usługa bilansowania lokalnego - business case dla platformy e-balance, „Rynek Energii”, 2017, nr 1 (128), s. 62-66.
   
2016
 • Bożena Matusiak, Business Model in energy market and technological development, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr XXII, s. 89-100.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesu w obszarze zastosowań nowych technologii - panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne na polskim rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka prosumencka próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 309-318.
   
 • Bożena Matusiak, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu energią a korzyści biznesowe dla interesariuszy, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI”, 2016, nr 12, s. 24-29.
   
 • Bożena Matusiak, Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii, „Rynek Energii”, 2016, nr 6 (127), s. 16-19.
   
 • Bożena Matusiak, Local Balancing System from the Business Model Canvas Perspective, „E3S Web Of Conferences”, 2016, nr 10, s. 1-6 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Wojciech Cieniewski, Krzysztof Piotrowski, Marcel Geers, User's requirements and privacy concerns as canvas of business models and active demand management within e - balance system, [w:] (red.), International Conference on the European Energy Market, Wydawnictwo IEEE, Nowy Jork 2016, s. 1-5 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie - model biznesowy, „Rynek Energii”, 2016, nr 1(122), s. 22-25.
   
2015
 • Bożena Matusiak, Krzysztof Piotrowski, Francisco Melo, Energy management using the business model approach, [w:] (red.), 2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), Wydawnictwo IEEE, Nowy Jork 2015, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Kszysztof Piotrowski, Internet of Things in the e-balance Project, „Rynek Energii”, 2015, nr 1, s. 98-103.
   
2014
 • Bożena Matusiak, Efektywność energetyczna na rynku ciepła, „Rynek Energii”, 2014, vol. 110, nr 1/2014, s. 60-65.
   
 • Piotr Czerwonka, Bożena Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 33-40.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 193-201.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Krszysztof Piotrowski, Juan Peralta, Noemi Jimenez-Redondo, Augusto Casaca, Wojciech Ciemniewski, Krzysztof Krejtz, Jarosław Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Wydawnictwo IET, Stevenage 2014, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Internet of Things in Smart Grid Environment, „Rynek Energii”, 2014, vol. 112, nr 3, s. 115-119.
   
2013
 • Bożena Matusiak, Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła,, [w:] H. Kaproń (red.), Rynek Ciepła 2013, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2013, s. 7-24.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Smart Power grids Development- Needs and Limitations of ICT, [w:] D. Sankowski, A. Romanowski (red.), Computer Science in Novel Applications. Human-Centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 257-265.
   
 • Bożena Matusiak, Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, „Rynek Energii”, 2012, vol. 98, nr 1, s. 168-172.
   
 • Bożena Matusiak, 2012-Perspektywy uwolnienia rynku gazu w PolsceRed , [w:] H. Kaproń (red.), Rynek gazu 2012, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2012, s. 41-48.
   
2011
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce, Wydawnictwo Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 27-34.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Barriers to DER aggregation business related to different ICT tools - two european countries review, „Information Systems in Management”, 2011, nr VIII, s. 70-80.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
   
 • Bożena Matusiak, Liberalizacja rynku gazu w krajach Unii i w Polsce, „Rynek Energii”, 2011, vol. 94, nr 3, s. 21-25.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, New idea in Power Network Development. Selected Problem, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, vol. 87, nr 2, s. 148-150.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Resources - Partners in Virtual Energy Market, „Rynek Energii”, 2011, vol. 92, nr 1, s. 133-137.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Sources intrusion into Smart Grid- selected problems, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, nr 9a, s. 206-209.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart Grid Deployment - Current State and Recommmendations, „Information Systems in Management”, 2011, nr XI, s. 52-68.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart grid in Digital Society, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 257, s. 107-120.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
2010
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. , „Rynek Energii”, 2010, vol. 86, nr 1, s. 85-91.
   
 • Bożena Matusiak, Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, „Rynek Energii”, 2010, vol. 88, nr 3, s. 147-150.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii”, 2010, vol. 89, nr 4, s. 31-35.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna, [w:] B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie Informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Bożena Matusiak, Janusz Sołtowski, Modelowanie rynku energii elektrycznej dla potrzeb inwestycejnych w energetyce, [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 431-440.
   
2008
 • Bożena Matusiak, Od potrzeb biznesowych w firmie do technologii "maschup", [w:] B. Matusiak (red.), Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008, s. 41-51.
   
 • Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, pod red. Bożena Matusiak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008.
   
 • Bożena Matusiak, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Business partners associating platform based on artificial intellgence tools, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 25, s. 15-26.
   
 • Bożena Matusiak, Problemy wirtualności XXI wieku, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu, Hogben Szczecin, --- 2008, s. 157-164.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Rola zarzadzania informacją i wedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2008, s. 113-123.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Gospodarka elektroniczna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 409-474.
   
 • Norbert Krygier, Bożena Matusiak, Organizacja wirtualna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 475-524.
   

 

Matusiak B. E., Pamuła A.; Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii Lublin, wydawnictwo Kaprint: Rynek Energii nr 1 2010 (czasopismo z listy filadelfijskiej) ISSN 1425-5960, Nałęczów 2010 str: 85-90

2. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, PEE 2010 Wisła 2010, wyd. : Rynek Energii nr 4 2010 ISSN 1425-5960 str 31-35; współautorzy: A. Pamuła, J.S. Zieliński

3.  Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S; New Idea in Power Networks Development. Selected Problems, PEE 2010 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 2/2011 str: 148-150

4.  Matusiak B. E.; Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci, dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, Rynek Gazu 2010, Kazimierz Dolny , publikacja w Rynku Energii 2010 (LF) nr 3, ISSN1425-5960; str 147-151

5.  Matusiak B. E., Independent Operator of Measurements as a Virtual Enterprise on the Energy Market; ABICT 2010, Wisła 2010, publikacja elektroniczna, ISSN 1896-7094 ; ISBN 978-83-60810-27-9; IEEE Catalog Number CFP1064E-CDR; page 255-258

 6.  Matusiak B. E.,  Pamuła A.; Barriers to DER Aggregation Business Related to Different ICT Tools –Two European Countries Review;  Konferencja ISIM Warszawa 2010 str: 70-80, International Conference;  WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-263-1

7. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Narzędzia  ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych materiały z konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2011 Tom II, str. 88-97

8. Matusiak B. E., Zieliński J. S Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market, Nałęczów 2011, Rynek energii nr 1 2011, ISSN1425-5960 str: 133-137

9. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, Jurata 2011, Tom III w: Aktualne problemy w energoelektryce str: 27-34; ISBN: 978-83-931317-0-9

10. Matusiak B. E.; Liberalizacja  rynku gazu w krajach Unii i w Polsce; Kazimierz Dolny 2011 publikacja w: Rynek Energii nr 3 2011;str 21-25; ISSN1425-5960

11.  Matusiak B.E.; Zieliński J. S.; Renewable Energy Sources Intrusion into Smart Grids – Selected Problems; PEE 2011 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097 str  206-209; Wydawnictwo Sigma_Not

 12. Matusiak B. E; Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, Nałęczów 2012, Rynek energii nr 1 2012, ISSN1425-5960 pp 168-172

13. Matusiak B. E, Pamuła A; Smart Grid Deployment – Current State and Recommendations  in Information Systems in Management vol. XI: Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies; ISIM 2011, WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-368-3; pp  52-68

14. Matusiak B. E.; Wybrane aspekty współczesnego rynku ciepła; Konferencja Rynek Ciepła 2013, Kaprint 2013, ISBN 978-83-937928-0-1, str. 1-24
 15. Matusiak B.E., Efektywność energetyczna na rynku ciepła, czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2014, ISSN1425-5960, str 60-66 (9pkt.)
16. Matusiak B.E. Zielinski J. S.; Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii 3/2014, ISSN1425-5960, str.: 115-118 (9pkt.)
 

17. Piotrowski K, Peralta J., Jiménez-Redondo N.,Matusiak B.E.,Zieliński J.S., Casaca A., Krejtz K., Ciemniewski W., Kowalski J.; How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion), it will be published in IEEE Explore.

18. Matusiak B. E.; Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014; s. 193-200

19. Czerwonka P. Matusiak B.E. Podgórski G. Zieliński J.S.; Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014 s. 33-40

20. Matusiak B. E., Internet of things in the e-balance project; czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2015, ISSN1425-5960, s. 98-103 (9pkt.)

 

 

   

 

Ogłoszenia: 2018-05-09

Wyniki z dn. 8.05.2018 Narzędzia inf. w zarządzaniu - część excelowa

Osoby z oceną 2, będą zaliczać indywidualnie - na konsultacjach, proszę zgłaszać się nie wczesniej niż od 1 czerwca. jedno podejście.

 

nr albumu ocena pkt ocena
371151 nzal 2
371183 nzal 2
371190 1pkt 2
371164 15pkt 3,5
371162 13pkt 3
371172 10pkt 2
371410 13pkt 3
375193 12pkt 3
375192 2,5pkt 2
371405 7pkt 2
371403 18,5pkt 4,5
371412 10pkt 2
371407 10,5pkt 2

2018-01-28

Zaliczenia poprawkowe z dn. 28.01.2018 z godziny: 10:00

Oceny wpisane do Usosa

BM

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji