prof. nadzw. dr hab. Bożena Matusiak

profesor nadzwyczajny


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 58
Nr pokoju: 143
E-mail: bozena.matusiak@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 16:35-17:30 praktyki p.143

uwaga studia zaoczne: W sprawie praktyk proszę o kontakt mailowy
Opis:

European project: 7PR topic: SMARTCITIES 2013

e-Balance (#609132): Balancing energy production and consumption in energy efficient smart neighbourhoods

„Równoważenie (bilansowanie) konsumpcji i produkcji energii w efektywnym energetycznie inteligentnym sąsiedztwie”.

Energy efficiency is becoming crucial for the rational using of available energy resources and reduce pollution especially in the production of CO2. But the reduction of energy consumption is not the only important factor for the development of today's economy. It is switching to renewable and distributed energy resources, the development of intelligent energy management (energy utilities) in urban areas (municipalities) and homes. Efficient balancing of consumption and production is becoming important today and the key task. However, the effective implementation of such solutions encounter problems related to the human factor and technical,  society and economy aspects.

The e-Balance (2013-2017) aims to:

• Recognize the social and economic needs to meet the expectations through prepared technical solution.

• Develop a model platform for managing production and consumption of energy in an intelligent environment (intelligent districts, neighborhood) for balancing the needs and achieve high efficiency.

• Test the technical solution platform in a real environment: Microgrid Alliander in Bronsbergen and Smart Grid EDP in city in Portugal

• Enter intelligent solutions that combine control of energy production and consumption to achieve the energy efficiency of the implemented solutions DER (dispersed energy resources).

The project participants are the representatives of science and practice in five European countries: Germany, Portugal, the Netherlands, Poland and Spain. IHP GmbH from Frankfurt (Germany) is main coordinator of this project.

University of Lodz - partner: LODZ participates in this project in the area of analysis and preparation of business models for e-Balance platform ( in WP2, WP3, WP7). Our team:  prof. J.S. Zieliński, dr G. Podgórski, mgr P. Czerwonka, dr hab. B. E. Matusiak. Works are conducted by dr hab. Bozena Ewa Matusiak, Faculty of Management, University of Lodz, Department of Computer Science.

 

 

 

 


 

 

 

Zainteresowania:

 

Systemy informatyczne zarządzania

Modelowanie procesów biznesowych

Organizacje wirtualne

Rynek Energii, SmartGrid, modele biznesowe

Ostatnie publikacje

B.E.Matusiak: Local Balancing System from the Business Model Canvas Perspective; 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development (SEED 2016), http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20161000055

B.E.Matusiak; W. Ciemniewski, M. Geers; K. Piotrowski, User's requirements and privacy concerns as canvas of business models and active demand management within e-balance system; European Energy Market (EEM), 2016 13th International Conference 6-9 June 2016 Portugal, Porto; DOI:
10.1109/EEM.2016.7521235; Electronic ISSN: 2165-4093, IEEE Xplore

B. Matusiak, K. Piotrkowski, F. Melo; Energy management using the business model approach, European Energy Market (EEM), 2015 12th International Conference on the Year: 2015, Pages: 1 - 5, Publisher: IEEE: conference paper,  DOI: 10.1109/EEM.2015.7216612

B. E. Matusiak, J.S. Zieliński, K. Piotrowski, J. J. Peralta, N. Jiménez-Redondo, A. Casaca, K. Krejtz, W. Ciemniewski, J. Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighborhood page 33 (8 .), Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion) .2-5 Nov. 2014, ISBN: 978-1-78561-146-9 Conference number: CP665, published in IET digital library, DOI:  10.1049/cp.2014.1666

 

B.E, Matusiak; Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii; Wydawnictwo UŁ, 2013 ISBN: 978-837525-938-4

Miesięcznik Energia Gigawat: B, E. Matusiak, Kierunek smart; wyd.: Gigawat.info, 10/2013; ISSN:2082-5021 str.: 28-34

Publikacje: 2018
 • Bożena Matusiak, Witold Bartkiewicz, Analiza symulacyjna wykorzystania elastycznego popytu na rynku energii w Polsce, „Rynek Energii”, 2018, nr 1 (134), s. 3-10.
   
2017
 • Bożena Matusiak, Usługa bilansowania lokalnego - business case dla platformy e-balance, „Rynek Energii”, 2017, nr 1 (128), s. 62-66.
   
2016
 • Bożena Matusiak, Business Model in energy market and technological development, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr XXII, s. 89-100.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesu w obszarze zastosowań nowych technologii - panele fotowoltaiczne i samochody elektryczne na polskim rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka prosumencka próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016, s. 309-318.
   
 • Bożena Matusiak, Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu energią a korzyści biznesowe dla interesariuszy, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI”, 2016, nr 12, s. 24-29.
   
 • Bożena Matusiak, Inteligentne sieci gazowe na zintegrowanym rynku energii, „Rynek Energii”, 2016, nr 6 (127), s. 16-19.
   
 • Bożena Matusiak, Local Balancing System from the Business Model Canvas Perspective, „E3S Web Of Conferences”, 2016, nr 10, s. 1-6 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Wojciech Cieniewski, Krzysztof Piotrowski, Marcel Geers, User's requirements and privacy concerns as canvas of business models and active demand management within e - balance system, [w:] (red.), International Conference on the European Energy Market, Wydawnictwo IEEE, Nowy Jork 2016, s. 1-5 [DOI].
   
 • Bożena Matusiak, Zarządzanie wymianą energii w inteligentnym sąsiedztwie - model biznesowy, „Rynek Energii”, 2016, nr 1(122), s. 22-25.
   
2015
 • Bożena Matusiak, Krzysztof Piotrowski, Francisco Melo, Energy management using the business model approach, [w:] (red.), 2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM), Wydawnictwo IEEE, Nowy Jork 2015, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Kszysztof Piotrowski, Internet of Things in the e-balance Project, „Rynek Energii”, 2015, nr 1, s. 98-103.
   
2014
 • Bożena Matusiak, Efektywność energetyczna na rynku ciepła, „Rynek Energii”, 2014, vol. 110, nr 1/2014, s. 60-65.
   
 • Piotr Czerwonka, Bożena Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 33-40.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 193-201.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Krszysztof Piotrowski, Juan Peralta, Noemi Jimenez-Redondo, Augusto Casaca, Wojciech Ciemniewski, Krzysztof Krejtz, Jarosław Kowalski, How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Wydawnictwo IET, Stevenage 2014, [DOI].
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Internet of Things in Smart Grid Environment, „Rynek Energii”, 2014, vol. 112, nr 3, s. 115-119.
   
2013
 • Bożena Matusiak, Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła,, [w:] H. Kaproń (red.), Rynek Ciepła 2013, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2013, s. 7-24.
   
 • Bożena Matusiak, Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Smart Power grids Development- Needs and Limitations of ICT, [w:] D. Sankowski, A. Romanowski (red.), Computer Science in Novel Applications. Human-Centered Interdisciplinary Applications, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 257-265.
   
 • Bożena Matusiak, Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, „Rynek Energii”, 2012, vol. 98, nr 1, s. 168-172.
   
 • Bożena Matusiak, 2012-Perspektywy uwolnienia rynku gazu w PolsceRed , [w:] H. Kaproń (red.), Rynek gazu 2012, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2012, s. 41-48.
   
2011
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, [w:] A. Wilczyński (red.), Aktualne problemy w elektroenergetyce, Wydawnictwo Katedry Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk-Jurata 2011, s. 27-34.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Barriers to DER aggregation business related to different ICT tools - two european countries review, „Information Systems in Management”, 2011, nr VIII, s. 70-80.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Narzędzia ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, s. 88-97.
   
 • Bożena Matusiak, Liberalizacja rynku gazu w krajach Unii i w Polsce, „Rynek Energii”, 2011, vol. 94, nr 3, s. 21-25.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, New idea in Power Network Development. Selected Problem, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, vol. 87, nr 2, s. 148-150.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Resources - Partners in Virtual Energy Market, „Rynek Energii”, 2011, vol. 92, nr 1, s. 133-137.
   
 • Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Renewable Energy Sources intrusion into Smart Grid- selected problems, „Przeglad Elektrotechniczny (Lista A)”, 2011, nr 9a, s. 206-209.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart Grid Deployment - Current State and Recommmendations, „Information Systems in Management”, 2011, nr XI, s. 52-68.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Smart grid in Digital Society, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 1, nr 257, s. 107-120.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
2010
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii. , „Rynek Energii”, 2010, vol. 86, nr 1, s. 85-91.
   
 • Bożena Matusiak, Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, „Rynek Energii”, 2010, vol. 88, nr 3, s. 147-150.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, „Rynek Energii”, 2010, vol. 89, nr 4, s. 31-35.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Inteligentne sieci rozdzielcze i energetyka odnawialna, [w:] B. Sitek, R. Trzaskalik (red.), Zarządzanie Informacją i energią w systemie bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, Józefów 2010, s. 39-53.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Bożena Matusiak, Janusz Sołtowski, Modelowanie rynku energii elektrycznej dla potrzeb inwestycejnych w energetyce, [w:] J. Gołuchowski (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 431-440.
   
2008
 • Bożena Matusiak, Od potrzeb biznesowych w firmie do technologii "maschup", [w:] B. Matusiak (red.), Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008, s. 41-51.
   
 • Aplikacje internetowe - od teorii do praktyki, pod red. Bożena Matusiak, wydanie pierwsze, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Łódź 2008.
   
 • Bożena Matusiak, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Business partners associating platform based on artificial intellgence tools, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 25, s. 15-26.
   
 • Bożena Matusiak, Problemy wirtualności XXI wieku, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu, Hogben Szczecin, --- 2008, s. 157-164.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Rola zarzadzania informacją i wedzą w procesie kreowania wirtualnego rynku elektroenergetycznego, [w:] R. Knosala (red.), Komputerowe zintegrowane zarządzanie t.I i II, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole 2008, s. 113-123.
   
 • Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Gospodarka elektroniczna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 409-474.
   
 • Norbert Krygier, Bożena Matusiak, Organizacja wirtualna, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 475-524.
   

 

Matusiak B. E., Pamuła A.; Koncepcje modeli biznesowych z wykorzystaniem rozproszonych źródeł energii Lublin, wydawnictwo Kaprint: Rynek Energii nr 1 2010 (czasopismo z listy filadelfijskiej) ISSN 1425-5960, Nałęczów 2010 str: 85-90

2. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Technologiczne i inne bariery dla wdrażania OZE i tworzenia nowych modeli biznesowych na krajowym rynku energii, PEE 2010 Wisła 2010, wyd. : Rynek Energii nr 4 2010 ISSN 1425-5960 str 31-35; współautorzy: A. Pamuła, J.S. Zieliński

3.  Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S; New Idea in Power Networks Development. Selected Problems, PEE 2010 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 87 NR 2/2011 str: 148-150

4.  Matusiak B. E.; Pozyskiwanie środków finansowych na budowę lub modernizację kogeneracyjnych źródeł wytwarzania, rozwój sieci, dystrybucyjnych gazowych i elektrycznych, Rynek Gazu 2010, Kazimierz Dolny , publikacja w Rynku Energii 2010 (LF) nr 3, ISSN1425-5960; str 147-151

5.  Matusiak B. E., Independent Operator of Measurements as a Virtual Enterprise on the Energy Market; ABICT 2010, Wisła 2010, publikacja elektroniczna, ISSN 1896-7094 ; ISBN 978-83-60810-27-9; IEEE Catalog Number CFP1064E-CDR; page 255-258

 6.  Matusiak B. E.,  Pamuła A.; Barriers to DER Aggregation Business Related to Different ICT Tools –Two European Countries Review;  Konferencja ISIM Warszawa 2010 str: 70-80, International Conference;  WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-263-1

7. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S.; Narzędzia  ICT w sterowaniu zachowaniem klienta w inteligentnych sieciach energetycznych materiały z konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2011 Tom II, str. 88-97

8. Matusiak B. E., Zieliński J. S Renewable Energy Resources – Partners in Virtual Energy Market, Nałęczów 2011, Rynek energii nr 1 2011, ISSN1425-5960 str: 133-137

9. Matusiak B. E., Pamuła A., Zieliński J. S Odnawialne źródła energii i ich rola w bilansie energetycznym, Jurata 2011, Tom III w: Aktualne problemy w energoelektryce str: 27-34; ISBN: 978-83-931317-0-9

10. Matusiak B. E.; Liberalizacja  rynku gazu w krajach Unii i w Polsce; Kazimierz Dolny 2011 publikacja w: Rynek Energii nr 3 2011;str 21-25; ISSN1425-5960

11.  Matusiak B.E.; Zieliński J. S.; Renewable Energy Sources Intrusion into Smart Grids – Selected Problems; PEE 2011 Wisła,  w PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097 str  206-209; Wydawnictwo Sigma_Not

 12. Matusiak B. E; Energy Market as a Virtual Organisation and Communication-Oriented Smartgrid, Nałęczów 2012, Rynek energii nr 1 2012, ISSN1425-5960 pp 168-172

13. Matusiak B. E, Pamuła A; Smart Grid Deployment – Current State and Recommendations  in Information Systems in Management vol. XI: Data Bases, Distant Learning, and Web Solutions Technologies; ISIM 2011, WULS Press Warsaw 2011; ISBN 978-83-7583-368-3; pp  52-68

14. Matusiak B. E.; Wybrane aspekty współczesnego rynku ciepła; Konferencja Rynek Ciepła 2013, Kaprint 2013, ISBN 978-83-937928-0-1, str. 1-24
 15. Matusiak B.E., Efektywność energetyczna na rynku ciepła, czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2014, ISSN1425-5960, str 60-66 (9pkt.)
16. Matusiak B.E. Zielinski J. S.; Internet of Things in Smart Grid Environment. Rynek Energii 3/2014, ISSN1425-5960, str.: 115-118 (9pkt.)
 

17. Piotrowski K, Peralta J., Jiménez-Redondo N.,Matusiak B.E.,Zieliński J.S., Casaca A., Krejtz K., Ciemniewski W., Kowalski J.; How to Balance the Energy Production and Consumption in Energy Efficient Smart Neighbourhood, Proceedings of MED-POWER 2014 (9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion), it will be published in IEEE Explore.

18. Matusiak B. E.; Modele biznesowe i zarządzanie na rynku energii; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014; s. 193-200

19. Czerwonka P. Matusiak B.E. Podgórski G. Zieliński J.S.; Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance; w: Energetyka Prosumencka, pierwsza próba konsolidacji (redaktorzy: Popczyk J.; Kucęba R. Dębowski K., Jędrzejczyk W.) wyd.: Politechnika Częstochowska 2014 s. 33-40

20. Matusiak B. E., Internet of things in the e-balance project; czasopismo punktowane: Rynek Energii nr1/2015, ISSN1425-5960, s. 98-103 (9pkt.)

 

 

   

 

Ogłoszenia: 2018-01-28

Zaliczenia poprawkowe z dn. 28.01.2018 z godziny: 10:00

Oceny wpisane do Usosa

BM


2018-01-28

Wyniki z dn.28.01.18 z godz. 12:-13:30

Nie zaliczył student o : nr albumu 377126

Pozdrawwiam

BM


2018-01-25

Wyniki poprawki z dn. 24.01.2018

P. Madalińska- nie mam Pani na protokole w Usosie- byc moze jest Pani u p. Ciach? proszę sprawdzic. poza tym ocena jest negatywna.

Pozostałe osoby mają wpisane ostateczne oceny do Usosa

pozdrawiam

BM


2018-01-21

Wyniki zaliczenia z wykorzystania Arkusza kalkulacyjnego z dn. 20.01.18

Oceny są w USOSie

Proszę o kontakt mailowy osoby: nr albumu: 369006 oraz 322221

Pozostałe osoby- termin poprawkowy (i ostatni) w dn. 28.01.18 godz. 10:00 w sali nr 02. Na poprawce będzie tak samo chodzilo przede wszystkim o raporty.

BM


2018-01-21

Wyniki zaliczenia z Narzedzi informatycznych w Rahunkowości z dn. 20.01.18

oceny wpisane do usosa.

Osoby nieobecne na 1szym terminie proszone są o przyniesienie usprawiedliwienia

drugi termin i ostatni w dn. 29.01.2018 sala nr 02 godz. 12:00


2018-01-19

Wyniki poprawki z arkusza kalkulacyjnego z dn. 19.01.2018

Oceny wpisane do usosa

Osoby z oceną nzal - prosze o przygotowanie wszystkich typów raportów i przyjście na Ostatni mozliwy termin- tj. 24.01.2018 (środa) sala 3 poziom 0, na godz. 16.15. Po tym terminie ocena w usosie zostaje jako ostateczna.

pozdrawiam BM


2018-01-16

Zaliczenie z Arkusza kalkulacyjnego - z  dn. 12.01.2018 wszystkie grupy piątkowe!

Oceny wpisalam do Usosa

Te osoby co mają wpisane ocenę nzal, proszone są o przyjście w piątek (19.01.18) o godz. 11.30 do sali 02 na zaliczenie poprawkowe. Uwaga jest tylko jedna godzina poprawkowa dla wszystkich grup tego dnia.

Uzyskaną liczbę punktów i ewentualne oglądanie swojego kolokwium- mozliwe po godzine 13stej (19.01.18)

pozdrawiam

BM

 


2017-09-09

Wyniki z poprawki z środy (6.09.17)

mimo obniżenia progu zaliczenia do tylko 10 pkt.  większość osob uzyskala jedynie  do 5,5 pkt. stąd ocena niedostateczna.

kolokwia są do wglądu na konsultacjach.

BM


2017-08-28

Uwaga, ogłoszenie dla wszystkich moich grup i osób  na sesję poprawkową (dzienni i zaoczni)

Ci studenci, którzy nie rozliczyli się z projektów własnych w sesji podstawowej,

przynoszą te projekty na pendrivie, na konsultacje w sesji poprawkowej, niezależnie czy pracę wysyłali mailem czy nie.

pozdrawiam!

BM

 


2017-06-27

zaliczenia z dn. 25.06.2017

Zaliczyli. p. Kolińska 16pkt. oraz p. Boruch 13,5 pkt

pana Grzegorczyka i p. Bartczaka zadania zaliczeniowe bedą sprawdzane przez innych wykladowców- stąd jeszcze nie mogę powiedzieć nic o wynikach. proszę o kontakt mailowy w tej sprawie.

pozdrawiam

BM


2017-06-12

Wyniki kolokwium z dn. 10.06.2017 grupa zaoczna, Narzędzia inf. w zarządzaniu:  Excel

Nieobecne osoby - utrata  I terminu.

Kolokwia do wgladu w dn. 23.06.2017 godz. 16.00-16.45 p. 143

Zaliczenie poprawkowe w dn. 25.06 sala nr 1. Do dnia: 22.06 nie dostałam maila z informacją o ktorej godzinie chcecie, więc wyznaczam godzinę 16.00. Czekam jedynie 15 min. Jesli grupa się nie zjawi- wtedy do zobaczenia we wrzesniu.

BM

 


2017-06-10

Wyniki z zaliczenia poprawkowego z dn. 6.06.2017 grupa wtorek 12:20

wszelkie uwagi - zapraszam w czasie konsultacji

BM


2017-06-02

Wyniki kolokwium z dn. 2.06.2017

pozostale osoby, ktore wyszły wczesniej  tez 0 pkt.

niestety widzimy sie we wrzesniu

BM


2017-06-02

zaliczenie poprawkowe excel ,grupa z wtorku 9:45

wyniki:

Jesli chodzi o prace w wordzie tzw. albumy - prosze przedstawicieli grup ktore się prezentowały na zajęciach  o przyjscie na konsultacje w celu wyjasnienia dlaczego te dokumenty nie spełniają wymagań.

BM


2017-05-22

wyniki z dn. 16.05 zaliczenie excel grupa z godziny 9.45

zaliczyli: p. Pieczyńska, Lepczyńska, Zawadzki

p. Koval proszony o przyjście na knsultacje we wtorek (23.05)  godz. 15.00 p. 143

Pozostale osoby prosze o przygotowanie się na sprawdzian poprawkowy  o godz. 9:45 w dn. 30.05.2017

BM


2017-05-22

wyniki z dn. 16.05 zaliczenie excel grupa z godziny 12:20

Nikt nie zaliczył.

Pozostale osoby prosze o przygotowanie się na sprawdzian poprawkowy  o godz. 12:20 w dn. 30.05.2017

BM


2017-05-05

excel z dn. piątek 28.04.2017- zaliczenie

zaliczyły osoby p. Dałek i p. Bernaciak

pozostale nie zrozumiały polecen :(

spotykamy sie 19go na zaliczenie projektów własnych , 26-go omowienie zadan, 2.06 poprawka

pozdrawiam BM


2017-02-13

wyniki z dn. 13.02.2017

dwie osoby: p. Tarasiewicz i p. Sobczak

ostatnia szansa w niedziele- dn. 19.02 o godz. 9.30 sala nr 3 na poziomie 0

Nie moglam zaliczyć na podstawie dzisiejszego  zaliczania ponieważ nie spełniony został minimalny warunek.

 

Pozdrawiam

BM


2017-01-31

Wyniki poprawki z dn. 28.01.2017, arkusz kalkulacyjny

Oceny zaliczenia wpisane do usosa - proszę sprawdzic.

Przypominam że dla osob które nie mają zaliczenia z przedmiotu- ostatnia mozliwośc jest w dn. 19.02.17 o godzinie 9.30 sala nr 3

pozdrawiam

BM


2017-01-22

Wyniki zaliczenia, studia zaoczne rachunkowośc IIr. dn. 22.01.2017

Szanowni Państwo!

Poprawka jest w dn. 28.01.2017 w sali nr 3 o godz. 10.00 Osoby nieobecne na 1wszym terminie muszą mieć ustroawiedliwienie lekarskie z tego dnia, bym wpuściła na salę.

Ponieważ zaliczyła tylko jedna osoba ( nr alb: 353461) - proszę o solidniejsze przygotowanie sie do spotkania.

W sesji poprawkowej przewiduję termin 19.02.2017 godz. 9.30  w sali 3. ale tylko dla tych, którzy chociaż raz byli na zaliczeniu w podstawowym terminie.

Pozdrawiam BM.


2017-01-17

Wyniki poprawek z arkusza kalkulacyjnego gr 3 i 4 z dn. 17.01.2017

Na zaliczenie w sesji poprawkowej w dn. 13.02.2017 o godz. 9.00 sala 06

powinni zgłosić się studenci o nastepujących nr albumu:

352149; 361135; 357256; 357239; 357268

BM


2017-01-13

Rachunkowość II rok gr. 3 i 4

Oceny koncowe wpisalam do usosa.

dla tych co mają jasną sytuację.

p. Różycka - proszona zglosić sie na konsultację.

BM


2017-01-12

arkusz kalkulacyjny Wyniki zaliczenia z dn. 10.01.2017 grupy 3 i 4 rachunkowośc IIrok

Podaję jedynie kto musi zglosić sie we wtorek (17.01)  na godzinę 11.30 do sali nr 6. na poprawkę.

Sobczak M, Piotrowska, Michalczyk, Stępkowska, Pękala J.

Serwach M, Michałek B., Tarasiewicz H, Misztal N, Stańczyk A.

Pozostałe wyniki/oceny podam  do najbliższej soboty.

pozdrawiam BM


2016-11-14

Zajęcia w laboratorium nr 06 z gr 3 i gr 4 Rachunkowości IIr  w dn. 15.11.2016 odwołane

Szanowni Państwo z powodu pobytu na konferencji odwołuję spotkanie w dn. 15 listopada. następne spotkanie zgodnie z planem

pozdrawiam

Bożena Matusiak

 


2016-02-14

Wyniki z dn. 13.02.16

Oceny są już w usosie (oceny te są z reguły wyższe od tych z zaliczenia - bo są ostateczne- za ogół prac).

Jesli widnieje ocena 2 tzn. ze osoba nie zaliczyła na poprawce.

prosze te osoby o kontakt mailowy - po 17stym lutym (w dn. 15-17 jestem na wyjeździe służbowym).

BM


2016-02-12

Wyniki z dn. 12.02.2016

Nie zaliczyli: Symowska 10 pkt (min. musi byc 19pkt) brak wiedzy o filtrach zaawansowanych

Fornalczyk 12pkt (musi byc 19 pkt min) to samo - glownie brak wiedzy o filtrach zaawansowanych.

Pozostali zaliczyli.

BM


2016-02-04

Szanowni Panstwo,

w sesji poprawkowej jest termin 12.02.16 godz. 10.00 sala 05

dla wszystkich (studia dzienne), ktorzy muszą jeszcze zaliczać cokolwiek u mnie.

jest to ostatni juz termin,

Pozdrawiam BM

 

 


2016-01-30

Wyniki poprawek z dn. 28.01.2016

nie zaliczyli:

Kowalski, Więch

Pozostałe osoby mają już oceny w usosie.

Termin w sesji poprawkowej potwierdze najpoźniej przed 10tym lutym. pozdrawiam BM

BM


2016-01-24

Wyniki zaliczenia z dn. 24.01.2016

nie zaliczyli Waliszewska, Paszewska

Pani Paszewska może przyjść na zaliczenie w ramach zwykłych konsultacji,

P. Waliszewska i inni z tej grupy - zaliczenia w sesji poprawkowej, razem z inną grupą w dn. 13.02 godz. 10.00 sala o5

pozdrawiam

BM


2016-01-18

Wyniki zaliczenia z dn. 16.01.2016 (narzendzia inf w FiR) z godz. 12.20

nie zaliczyli: Walerych, Bednarczyk, Marek, Michalik, Pańczyk

Wilczyński, Dubla, Zielińska.

Umówiony termin poprawkowy 13.02.2016 godz. 10 (sala albo 01 albo 05)

Pozdrawiam BM


2016-01-18

Wyniki z środy dn. 13.01 (narzędzia inf w FiR) godz. 15.00

Nie zaliczyli:

Gradowski, Fedolak, Gałązka, Jesiołowska, Kaczmarek, Kolwalski, Kłos.

Pozostali zaliczyli - lecz nie wsyzscy oddai projekty- prosze sie pośpieszyc- gdyz nie mogę wystawic oceny końcowej.

Przypominam że poprawkę zaliczamy 28.01 o godz.  10.00 w sali 05

Pozdrawiam

BM


2016-01-17

zaliczenie z dn. 16.01 grupa z godz. 15.15

zaliczyli: Kociszewska 3

Stawiany   3

Ruszczak  3-

Smolarz   3

Soborski 4

Krysiak  3

Woka  3-

Zasada   3-

Pozostałe osoby nie zaliczyły - spotkanie poprawkowe 24.01. godz. 12.00 sala 05

podrawiam

BM


2016-01-17

Zaliczenie z dn. 15.01 z godz. 11.30

grupa z optymalizacji procesów biznesowych: nie zaliczyła p. Ratajczyk- pozostale osoby zaliczyły.

p. Dratkiewicz - zaliczone

grupa z narzędzi inf w zarządzaniu: nikt nie zaliczył.

następny termin - juz w sesji poprawkowej. Proszę czekać na stosowne ogłoszenie w tym miejscu, które ukaże sie najpoźniej do 7.02.2016


2016-01-15

Wyniki zaliczenia poprawkowego czwartek 14.01 z godz. 11.30

nie zaliczyła p. E. Skóra

p. Dratkiewicz - zaliczone)

Termin kolejny w sesji poprawkowej zostanie wyznaczony i ogłoszony w tym miejscu do dnia: 7.02.2016

Pozdrawiam

BM


2016-01-11

Wyniki z dn. 10.01.2016 zaliczenie o godz. 14.20

zaliczyli:

311031      3

289814      4,5

322462      4

297013       4

297968      3

354432      4,5

355278      4,5

Pozostałe osoby: zaliczenie poprawkowe w dn. 24.01.2016 godz. 10.00 sala 05

Pozdrawiam

BM


2016-01-08

Poprawki z narzędzi informatycznych w rachunkowości (FIR I r. grupa wtorkowa i piatkowa 8.50)

Wyniki ostateczne wpisane są juz do usosa.

Osoby które nie zaliczyły, bądz nie zgłosiły się na zaliczenie będą miały ostatnie podejscie w sesji poprawkowej (najprawdopodobniej po 8 lutego).

W tej sprawie będzie ogloszenie na ogłoszeniach pracowniczych.

Na konsultacjach mozna dowiedziec sie o swoich szczegółowych wynikach i zdobytych punktach.

pozdrawiam

BM


2016-01-08

Wyniki z zaliczenia z dn. 8.01.2016 Komputerowe systemy optymalizacji procesów.

Zaliczyli: Kuczkowski 4

Pancer 4,5

Pozostałe osoby zapraszam na pt (15.01.16) na godz. 11.30 sala 05 na powtórzenie kolokwium.

W grupie A: prosze powtórzyc: co to jest uklad B2B. jak ustawiac losowanie ilości sztuk na zamówieniu- jak "pakowac w paczki" gromadzone żetony (pakowanie). itp.


2016-01-06

Uwaga studenci zaliczenia poprawkowego umówionego na czwartek dn. 7.01.2016

(IIrok FiR- arkuszel kalkulacyjne)

Termin poprawki zostaje przeniesiony na 14.01.2016 godz. 11.30 sala 08

Niestety z powodu wizyty u lekarza musze zmienic czwartkowy termin. Za utrudnienia przepraszam BM


2016-01-04

Uwaga studenci II roku FiR (zajęcia Arkusz kalkulacyjny z godziny 9.45 - czwartek 7.01.2016)

Tych zajęć juz nie ma- wszelkie poprawki są o godzinie 11.30 dla obu grup łącznie.

pozdrawiam

BM


2015-12-27

Wyniki zaliczenia - grupa piątek godz. 8:50 (Narzędzia....)

Nie zaliczyli: Bogusz, Fornalczyk, Dyjecińska, Ciepłoch, Bulski, Brzezicka

Wymienione osoby mają możliwość poprawki w dn. 8.01.2016 w sali nr 1 o godz. 8.50

Pozostałe osoby zaliczyły. Po sprawdzeniu projektów - wystawię oceny koncowe do usosa.

pozdrawiam BM


2015-12-27

Uwaga: grupy nr 1 i nr 6 z Finansów i rachunkowości: przedmiot: Arkusz kalkulacyjny ...

nie zaliczyli: Dratkiewicz, Buczkowska, Gębarowska,

Kozłowska, Zdyb, Banachowska.

Te osoby zapraszam na zaliczenie poprawkowe w sali 08 o godz. 11.30 w dn 7.01.2016r.

Pozostałe osoby zaliczyły. Po uwzględnieniu listy obecności i aktywności- wystawie oceny do usosa, po nowym roku.

Pozdrawiam BM.

 


2015-12-23

Zaliczenie : Narzędzia inf w zarządzaniu, zajęcia z piątku  godz. 13.15

Zaliczyli: Metryka 3, Matuszewska 3.

Poprawkowe zaliczenie 08.01.2016 - ostatnie podejście

Pozdrawiam

BM


2015-12-23

Wyniki zaliczenia Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości I r. wtorek 8:50

Zaliczyli: Zielińska 4; Trajdos 3; Zientala 4; Szymczak 5, Srępowska 3,

Strugińska 3.

Zaliczenie poprawkowe: 5.01.2016 godz. 8.50 sala 06

pozdrawiam

BM


2015-02-13

Wynikii ostatniej poprawki KSOP:

Na spotkanie we wtorek (17.02) godz. 9.00 s.05

obowiązkowo zapraszam osoby które nie zaliczyły:

311853; 301703; 342571; 307485; 297437; 311472; 301480

BM

 


2015-02-09

Wyniki z dnia 9.02 (poprawki - z wyjątkiem KSOP i CSOP)

nie zaliczyli: 340438; 348826; 339939

prosze o obserwowanie ogloszeń ( bedzie jakis termin konsultacji 17-go lub 18-go)

reszta osob ma juz wpisane oceny do usosa. gratuluje.

BM


2015-01-31

Ostatni termin na poprawe KSOP

dn. 9.02 2015 sala 05 godzina 14.30

BM

Prosze przeanalizowac ostatnie zadanie i popracować nad diagramami współpracy oraz nad pracą z atrybutami przeznaczonymi do zliczania wartości z zamówień.

 


2015-01-31

wyniki KSOP z dn. 28.01

Niestety nie zaliczyli (zadania nie mają najczęsciej żadnych wyników raportu):

311421; 301703; 311472; 311427; 301680; 311853; 297437; 317270; 311938; 342571; 307485; 312151; 310996; 288323; 310870

Pozostałym wpisałam oceny ostateczne do usosa- także z wykladów.

Najblizszy termin mozliwej poprawy podam w osobnym ogloszeniu.

BM


2015-01-22

UWAGA: WSZYSTKIE GRUPY STUDENTÓW_ OGLOSZENIE TERMINÓW I GODZIN POPRAWKOWYCH

grupa zaoczna : przedmiot zastosowanie arkusza kalkulacyjnego....

dn. 7.02.2015 godz. 11.00 sala 2 poziom 0

grupy z Narzędzi informatycznych w zarządzaniu  i narzędzi informatycznych w rachunkowości:

dn. 9.02.2015 godz. 11.00 sala 06

Grupy dzienne z Zastosowania arkusza kalkulacyjnego...

dn. 9.02.2015 godz. 13.00 sala 06

Na te chwile - są to terminy niezmienne- ale mimo to prosze obserwowac ogloszenia i sprawdzac czy nie nie zrobilam nieoczekiwanych zmian.

Pozdrawiam

BM

 

 


2015-01-21

KSOP grupa z dn. 14.01.

zaliczyli:

311805   4

312024    5-

301376   4

311819   4

311436   3,5

295579   3-

300267   3-

288903   3

pozostałe osoby nie zaliczyły

BM


2015-01-21

KSOP grupa z dn. 15.01.2014 (z godziny 11.30)

zaliczyli: 311192 ocena 3-

30043   ocena 4,5

pozostale osoby  nie zaliczyły

BM


2015-01-18

Wyniki zaliczeń z KSOP (gr 3) z dn. 15.01.15

zaliczyli:

 

312013 4,5
306200        4-
310762 3,5
310278 3
310431 3
312173 3,5
311545 3
310889      3-
302073      3-
311501      3-
310822      3-

P. Chmielewska 4

Sprawdzilam tylko całą gr. 3,  i jedną osobę z gr 2.

BM


2015-01-18

Zaliczenie z dn. 13.01.15 Narzędzia w Rach

zaliczyli:

 

Kantorczyk 3
Knera 3,5
Nowakowski 3
Urbaszek 4
Zaborowska  4,5
Wójciak 5
Wnuk 3,5
Worm 3,5
Kluska 4
Stefaniak 3-
Kosiorek Sylwia 3-

Proponowany termin poprawki dla pozostałych: 9.02 godz. 11.00 Termin ten jeszcze zostanie potwierdzony i wskazana sala.

BM

 


2015-01-17

Wyniki dla Narzędzi w zarządzaniu z dn. 16.01.2015

zaliczyli:

 

Jędrzejczyk 4,5
Dąbrowski 4,5
Banasiak  3,5
Bulak 3
Kobierecki  3-

Pozostali nie zaliczyli. P. Borończyk 3+ (pominęlam przy przepisywaniu listy)

termin 9.02 godz 11.00 - wstepnie ten termin zarezerwuje- ale bede jeszcze informowac czy jest aktualny.

BM

 


2015-01-17

Zaliczenie z Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego z dn. 13.01.15 (studia dzienne)

wyniki pozytywne:

 

Graczyk  5
Grzelak 3,5
Błaszczyk  3-
Bartczak 3
Balcerak 3
Anyszka  3
Pryczek  3
Białobrzeg 5
Głowacka  5
Biegańska 3,5
Bronka 4,5
Czubak 3,5
Doroba 4
Gabara 3,5
Dobrowolska 3,5

Pozostałe osoby nie zaliczyły. Poprawka proponuję 9.02. godzina do ustalenia  z Państwem.

BM


2015-01-17

Zaliczenie z Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego z dn. 9.01.15 (studia dzienne)

wyniki pozytywne:

 

Kutermankiewicz 4
Dębski 3
Jędrzejewska  4,5
Kozubska 5
Janczak 3,5
Jaros 3,5
Kwaśniak 3,5
Kamińska 3
Kosiorek 3
Kowalska 3
Miller 3
Jasiak 3

Pozostałe osoby nie zaliczyły. Poprawka proponuję 9.02. godzina do ustalenia  z Państwem.

BM

 


2015-01-17

Wyniki zaliczenia z Zastosowania arkusza kalkulacyjnego - grupa zaoczna: (z dn. 10.01.2015)

Zaliczyli:

Antoszczyk  5

Nastarowicz  4+

Kolanek   5

Małaszek  3

Jurek  3

Szadek 3+

Pozostałe osoby nie zaliczyły. Wstępnie umawiamy się n a poprawkę na 7.02.o godzinie 10.00

ale  o dokładnym terminie będzie jeszcze ogłoszenie najpóźniej do końca stycznia.

31 stycznia będą konsultacje, na które zapraszam - godzinę proszę sprawdzic w ogłoszeniach.

BM


2015-01-16

Results from COSP (15.01.2015)

students who have passed (final task examination):

288304  5-

341276  5

18249   4+

341277 3

268180  3+

341285  3+

341286   3+

341291   3

341284    3

congratulation!

Ms Stachurska, please contact with me by mail.

Please Remember. Next and last meeting for retaking is: 22.01.15 at 4.40 p.m. room 05

BM


2014-12-21

Wyniki zaliczenia wykładu z KSOP IIr Logistyka , st. magisterskie

Nie zaliczyli: 311938; 300256; 311421. ( na zaliczenie zapraszam na najbliższe knsultacje)

warunkowe 3- mają: 311501; 310996; 311057; 311426

Jest jedna 3+: 288323

Pozostałe osoby, które pisały to ocena 3.

Ocena warunkowa ozn. ze bardzo zależy ona od zaliczenia ćwiczeń i oceny z cwiczeń.

Pozdrawiam świątecznie

BM

 

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji