dr inż. Joanna Papińska-Kacperek

adiunkt


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 50 12
Nr pokoju: 148
E-mail: jpapkac@pocztawz.uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://www.ki.uni.lodz.pl/~jpapkac/
Konsultacje:
Opis:

rezerwowy adres:jpapkac@wzmail.uni.lodz.pl

Zainteresowania:

Społeczeństwo informacyjne, usługi cyfrowe, e-government, e-turystyka, narzędzia sztucznej inteligencji

Publikacje: 2016
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, Instytucje publiczne w mediach społecznościowych na przykładzie portalu Facebook w ujęciu międzynarodowym, „Zarządzanie mediami”, 2016, vol. 4, nr 2, s. 97-112 [DOI].
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Miejskie aplikacje mobilne w turystyce kulturowej w Polsce, „Turystyka kulturowa”, 2016, nr 2, s. 67-85.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2016, nr 122, s. 93-102 [DOI].
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Aleksander Wassilew, Usługi e-government dla obywateli w wybranych krajach UE, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2016, nr 40, s. 217-227.
   
2015
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, ANALIZA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI IDEI OPEN GOVERNMENT DATA W WYBRANYCH KRAJACH, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2015, nr 37, s. 103-114.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, Inicjatywy Open Government Data, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2015, vol. 1, nr 38/2015, s. 191-202.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Portale administracji publicznej w wybranych krajach UE, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2015, vol. 117, nr 852, s. 551-559.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Aleksander Wassilew, STAN UDOSTĘPNIANIA PUBLICZNYCH E-USŁUG W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2015, nr 37, s. 115-128.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Joanna Kowalczyk, Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych, „Turystyka kulturowa”, 2015, vol. 5, s. 6-20.
   
2014
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, Modele współdzialania społecznościowego w erze Web 2.0, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, vol. 808, nr 1, s. 141-149.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Nowe zjawiska powodujące obawy klientów e-handlu, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ”, 2014, nr 71, s. 150-161.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Krystyna Polańska, Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych , „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2014, nr 33, s. 437-453.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, The Influence of Electronic Filing Income Tax Returns on the Tax Administration Boundaries, [w:] Z. Dworzecki, M. Jarosiński (red.), Within and Beyond Boundaries of Management , Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 299-310.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Cezary Bolek, Ewa Szafrańska, Łukasz Zakonnik, Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, vol. 809, nr 113/II, s. 177-185.
   
2013
 • Joanna Papińska-Kacperek, Marketing szeptany w promocji usług e-government, „Ekonomia i Zarządzanie”, 2013, vol. 3, nr , s. 5-9.
   
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Publishing Educational Content by Polish Academic Staff in the Context of Web 2.0 and Openness Adoption – Report on a Survey, [w:] M. Fortuna (red.), 1st Annual International Interdisciplinary Conference, Conference Proceedingsvol 2, EUROPEAN SCIENTIFIC INSTITUTE, --- 2013, s. 481-489.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Analysis of Reasons for Citizens Low Interest in E-government Services in Poland: E-filing Case Study, „Information Systems in Management”, 2013, vol. 2, nr 1, s. 47-59.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Bariery ograniczające korzystanie z elektronicznego rozliczania podatku PIT, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, 2013, vol. 34, nr 32, s. 247-258.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, E-tourism Services in Polish Tourists’ Opinions, „Problems of Management in the 21st Century”, 2013, vol. 7, nr 1, s. 33-38.
   
 • Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, OCENA POZIOMU ZAAWANSOWANIA INFORMATYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 287, nr 287, s. 27-40.
   
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Organizacyjne i techniczne aspekty elektronicznej identyfikacji, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2013, vol. 762 (104), nr 1, s. 21-32.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2013, vol. 29, nr 2, s. 251-266.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Systemy automatycznej identyfikacji ludzi i produktów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2013, vol. 9, nr 9, s. 200-240.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Popyt i podaż na usługi cyfrowe w Polsce, [w:] A. Bytniewski (red.), Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 119-138.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
   
2012
 • Joanna Papińska-Kacperek, Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2012, vol. 702, nr 1, s. 315-325.
   
 • Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek, E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 19-30.
   
 • Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, ICT Advancement Index for Enterprise Evaluation, „Information Systems in Management”, 2012, vol. 1, nr 2, s. 87-99.
   
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako elementy infrastruktury smart city, „Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński”, 2012, nr 29, s. 57-70.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Popyt i podaż wybranych cyfrowych usług w Polsce, [w:] H. Sroka, T. Porębska-Miąc (red.), Systemy Wspomagania Organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012, s. 189-206.
   
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty , „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych”, 2012, nr 24, s. 119-131.
   
2011
 • Beata Gontar, Katarzyna Ciach, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Anna Kaczorowska, Elżbieta Tymińska, Rozdziały, [w:] B. Gontar (red.), Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej, Wydawnictwo Katedry Informatyki, Łódź 2011, s. 1-84.
   
 • Beata Gontar, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Zbigniew Gontar, How it Tools Support Business Process Management Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer, „Information Systems in Management”, 2011, nr XIV, s. 7-22.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, New Models for Business Activity in Digital Economy, „Information Systems in Management”, 2011, nr XV, s. 62-76.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Przykłady zastosowań serwisów społecznościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, 2011, vol. 656, nr 28, s. 369-380.
   
 • Beata Gontar, Joanna Papińska-Kacperek, Semantyczne wyszukiwarki internetowe, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 100-110.
   
 • Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Gotowość polskich naukowców do publikacji materiałów dydaktycznych w Internecie na tle koncepcji Web 2.0 w szkolnictwie wyższym, [w:] J. Miigdałek, A. Stolińska (red.), Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, s. 237-250.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Beata Gontar, Wyszukiwarki semantyczne, [w:] M. Pańkowska (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 134-149.
   
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
 • Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu, [w:] H. Kaproń (red.), Zarządzanie energią i teleinformatyką, Wydawnictwto KAPRINT, Lublin 2011, s. 57-68.
   
2010
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Wpływ cyfryzacji na społeczne funkcjonowanie wartości, [w:] M. Uliński (red.), Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2010, s. 133-146.
   
 • Anna Kaczorowska, Joanna Papińska-Kacperek, Polskie e-usługi w roku nowelizacji ustawy o informatyzacji administracji publiczne., [w:] A. Kapczyński, S. Smugowski (red.), Współczesne systemy informatyczne i ich zastosowania, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katowice 2010, s. 85-98.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Jerzy S. Zieliński, Pojęcie wirtualności w społeczeństwie informacyjnym, [w:] J. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne krok naprzód, dwa kroki wstecz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katowice 2009, s. 187-202.
   
2008
 • Bożena Matusiak, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Business partners associating platform based on artificial intellgence tools, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 25, s. 15-26.
   
 • Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Wybrane aspekty dystrybucji treści elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu, Hogben Szczecin, --- 2008, s. 428-435.
   
 • Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Inwestowanie w ludzi i ich umiejętnośći, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 367-408.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Nowa epoka - społeczeństwo informacyjne., [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 13-46.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Mikołaj Łuczak, Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 217-240.
   
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Anna Kaczorowska, Mikołaj Łuczak, Joanna Papińska-Kacperek, Technologie dostępu do informacji., [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 75-216.
   
 • Społeczeństwo informacyjne., pod red. Joanna Papińska-Kacperek, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
   

Lista publikacji od 2000 r.

1.       Genetyczny system klasyfikacyjny jako generator reguł kredytowych w: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych  red. A. Baborski Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, 2000

2.       The Genetic Classifier System in Credit Decision-Making w: Colloquia in Artificial Intelligence Theory and Appications, wydawca Z.H.Gontar, 2000

3.       Informatyka w teorii i praktyce część II, części MS Excel (8 rozdziałów), ABSOLWENT, Łódź 2001 współautorzy: A. Kaczorowska, E. Woźniakowska

4.       Zmiany w procesie zarządzania ryzykiem kredytowy w "Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu", Łódź, 2001

5.       Ocena rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w świetle opinii badanych studentów, w: Informacja dobra lub zła nowina, red.  A. Szewczyk, Wydawnictwo hogben, Szczecin 2004

6.       Nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, red. S. Wilmańska Sosnowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004,
współautorzy: R. Czajkowska, B. Gontar, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz,  T. Głuszkowski, Zb. Gontar, N. Krygier, R. Kurzyjamski, J. S. Zieliński

7.       Modern IT tools In Management, in Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 178, 2004
współautorzy: R. Czajkowska, B. Gontar, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz,  T. Głuszkowski, Zb.
Gontar, N. Krygier, R. Kurzyjamski, J. S. Zieliński

8.       Wdrożenie usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce w opinii badanych studentów zarządzania, w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy – wybrane zagadnienia, red. S. Wilmańska Sosnowska, Łódź 2005, s. 153-162. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,

9.       Społeczeństwo informacyjne – stan wiedzy młodych Polaków na przykładzie badań wśród studentów zarządzania w: Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, PTI, Katowice 2005

10.   E-usługi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle pozostałych krajów UE w: Informatyka i administracja, red. J. Oleński, G. Bliźniuk, J.S. Nowak, PTI, Katowice 2005
współautor  A. Kaczorowska

11.   E-kursy jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć na uczelni wyższej w: Dydaktyka informatyki i informatyka w dydaktyce, red. A. Szewczyk, wydawca printshop, Szczecin 2006

12.   Doświadczenia pracowników Wydziału Zarządzania UŁ w dziedzinie stosowania metody e-learning w nauczaniu informatyki ekonomicznej w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 16 (Annals of the Collegium of Economic Analysis) red. J. Goliński, A. Nowicki, A. Kobyliński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006
współautor A. Pamuła

13.   Technologie sprzyjające kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego w: Społeczeństwo informacyjne. Doświadczenie i przyszłość, red. G. Bliźniuk, J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski Katowice 2006

14.   Platformy e-edukacji w szkolnictwie wyższym w: Rozwój zastosowań informatyki, red. J Kisielnicki, J. K. Grabara, M. Miłosz, Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Górnośląski Katowice 2006

15.   Koncepcja modelu inteligentnej platformy poszukiwania partnerów biznesowych w: Problemy społeczeństwa informacyjnego,  red. A. Szewczyk, printshop, Szczecin 2007.
współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, B. Matusiak, C. Bolek

16.   Społeczeństwo informacyjne, redaktor naukowy, PWN 2008

a.      Rozdział 1 Nowa epoka – społeczeństwo informacyjnestr. 13-46

b.      W rozdziale 3 Oprogramowanie komputerowe str. 75-93

c.       Rozdział 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 217-240

d.      W rozdziale 6 Edukacja w dobie cyfrowej i Praca zawodowa w gospodarce opartej na wiedzy str. 372-405

17.   Wybrane aspekty dystrybucji treści elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym w: Fenomen Internetu, red. Szewczyk A., hogben, Szczecin 2008
współautor C. Bolek

18.   Business Partners Associating Platform Based on Artifficial Inteligence Tools w: Knowledge Acquisition and Management No 25 red. Nycz M., Owoc M. L., Publishing House of the Wrocław University of Econimics Wrocław 2008 s 15
współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, B. Matusiak, C. Bolek

19.   Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, w: Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, red. M. Urbaniak, Wydawnictwo UŁ Łódź 2009
współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, A. Kaczorowska, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz,  C. Bolek, J. S. Zieliński

20.   Pojęcie wirtualności w społeczeństwie informacyjnym w: Społeczeństwo informacyjne krok naprzód, dwa kroki wstecz red. Sienkiewicz P., Nowak J.S., PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2009, ss. 187-202 ISBN 978-83-60810-23-20, 987-83-926342-2
współautorzy: J.S. Zieliński, C. Bolek

21.   Elektroniczna administracja w świadomości społecznej - paląca potrzeba czy kłopotliwa konieczność stosowania nowych narzędzi komunikacyjnych w: Innowacje 2009 człowiek i technologiem, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź 2010
współautor  A. Kaczorowska

22.   Electronic administration in a social awareness - a dire need or a trublesome necessity of new communication tools application w:  Innowacje 2009 człowiek i technologie, Urząd Marszałkowski w Łodzi,  Łódź 2010 ss. 244-259
współautor  A. Kaczorowska

23.   Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro,  red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, ss.250-255, ISBN 978-83-7246-601-3
współautorzy: B. Gontar, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz, C. Bolek, Zb. Gontar, N. Krygier, J. S. Zieliński

24.   Zastosowanie sztucznej inteligencji i algorytmów ewolucyjnych w obszarze zarządzania i ekonomii (współautor) w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro,  red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010, ss.279-286, ISBN 978-83-7246-601-3
współautorzy: B. Gontar, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz,  C. Bolek, Zb. Gontar, N. Krygier, J. S. Zieliński

25.   Information and Knowledge Society. (współautor) w: The role of management science in the knowledge-based economy red. M. Urbaniak, Łódź 2010, s. 9-27
współautorzy: A. Grudzińska-Kuna, A. Kaczorowska, B. Matusiak, A. Pamuła, W. Bartkiewicz,  C. Bolek, J. S. Zieliński

26.   Arkusz kalkulacyjny Excel jako narzędzie technologii informacyjnej, (3 rozdziały), red. B. Gontar, Katedra Informatyki UŁ, Łódź 2011
współautorzy: K. Ciach, B. Gontar, A. Kaczorowska, A. Pamuła, E. Tymińska

27.   Wpływ cyfryzacji na społeczne funkcjonowanie wartości w: Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, red. M. Uliński, Aureus, Kraków, 2010, str 133-146, ISBN 978-83-60741-28-3

28.   Polskie e-usługi w roku nowelizacji ustawy o informatyzacji administracji publicznej  w: Współczesne systemy informatyczne i zastosowania, red. A. Kapczyński, S. Smugowski, Wydawnictwo PTI Oddział Górnośląski, Katowice 2010, ss. 85-98, ISBN 978-83-60810-31-6
współautor  A. Kaczorowska

29.   Rozwiązania ICT niezbędne dla skutecznego i bezpiecznego wykorzystania informacji dostępnej dzięki inteligentnemu opomiarowaniu  w: Zarządzanie Energią i Teleinformatyką ZET 2011, red. H. Kapronia, KAPRINT 2011, ss. 57-68, ISBN 978-83-927680-9-8
współautor A. Pamuła

30  Wyszukiwarki semantyczne w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Komunikacja elektroniczna. red. M. Pańkowska, Wydawnictwo UE, Katowice 2011, ISBN 978-83-7246-683-9
współautor B. Gontar

31  Gotowość polskich naukowców do publikacji materiałów dydaktycznych w Internecie na tle koncepcji Web 2.0 w szkolnictwie wyższym w: Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela, 2011
współautor A. Grudzińska-Kuna

32  Przykłady zastosowań serwisów społecznościowych  Zeszyty Naukowe NR 656 Studia Informatica nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, SZCZECIN 2011, Red. prof. dr hab. A. Szewczyk,
ISSN 1640-6818 ISSN 0867-1753

33  Semantyczne wyszukiwarki internetowe, Folia Oeconomica 261, Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, red. prof. dr hab. M. Urbaniak, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, ISSN 0208-6018
współautor B. Gontar

34  New Models for Business Activity in Digital Economy w: Information Systems in Mnanagement XV, eLogistcics and Computer Aided Logistics, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011,  ss 62-76, ISSN 2084-5537

35  How IT Tools Support BPM Life Cycle Standards: Survey of Standards and Market Offer w: Information Systems in Mnanagement XIV, Security and Effectiveness of ICT Systems, red. P. Jałowiecki, A. Orłowski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011,  ss. 7-22, ISSN 2084-5537
współautorzy: B. Gontar, A. Grudzińska-Kuna, A. Kaczorowska, A. Pamuła,  Zb. Gontar

36 Analiza wybranych modeli biznesowych gospodarki elektronicznej XXI wieku, w: Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług , Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012

37 Usługi elektronicznej administracji dla obywateli w Polsce – wybrane aspekty w: Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza SGH, 2012
współautor A. Grudzińska-Kuna

38 E-turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta  Zeszyty Naukowe  Studia Informatica nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, SZCZECIN 2012, Red. prof. dr hab. A. Szewczyk
współautor B. Gontar

39 Inteligentne domy i inteligentne sieci energetyczne jako elementy infrastruktury smart city Zeszyty Naukowe  Studia Informatica nr 28, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, SZCZECIN 2012, Red. prof. dr hab. A. Szewczyk
współautor A. Pamuła

40 Popyt i podaż wybranych cyfrowych usług w Polsce, w: Systemy Wspomagania Organizacji, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012, ss. 189-206

41 ICT Advancement Index for Enterprise Evaluation Information Systems in Management  Vol 1 (2) 2012, 87-99
współautorzy C. Bolek, A. Grudzińska-Kuna

42 Marketing szeptany w promocji usług e-government Ekonomia i Zarządzanie 3/2013, ss. 5-9.

43 ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ IDENTYFIKACJI w Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, Zeszyty Naukowe nr 762 Ekonomiczne Problemy Usług nt 104, tom 1, s. 21-32
współautor A. Grudzińska-Kuna

44 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI LUDZI I PRODUKTÓW,  "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" nr 9, 2013

45 PUBLISHING EDUCATIONAL CONTENT BY POLISH ACADEMIC STAFF IN THE CONTEXT OF WEB 2.0 AND OPENNESS ADOPTION – REPORT ON A SURVEY,
- w 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013,

  Vo.l  2 pp. 481-489
- European Scientific Journal, June 2013 special edition No.2 pp. 481-489
współautor A. Grudzińska-Kuna

46. E-tourism Services in Polish Tourists’ Opinions „Problems of Management in the 21st Century”, 7/2013, Topical Issues in Management,  ISSN 2029-6932, ss. 33–38.

47 Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce Wydawnictwo UŁ, 2013, ISBN 978-83-7525-942-1

48. Ocena poziomu zaawansowania informatycznego przedsiębiorstwa w: Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 287, Wydawnictwo UŁ, 2013, ss. 27-40,
współautorzy A. Grudzińska-Kuna,
C. Bolek,

49 Bariery ograniczające korzystanie z elektronicznego rozliczania podatku PIT Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” Zeszyt Nr 34, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISSN 1898-5084, ss. 247-258

50. Podaż i popyt na cyfrowe usługi w PolsceSystemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego red. A. Bytniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, ss. 119-137, ISBN:978-83-7695-396-0

51 Przyczyny małego zainteresowania elektronicznym składaniem deklaracji PIT Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (2), ss. 251-266, SGH - Oficyba Wydawnicza, 2013

52  Analysis of Reasons for Citizens Low Interest in E-government Services in Poland: E-filing Case Study  Information Systems in Management, ISSN: 2084-5537, Vol 2, 2013 rok, Zeszyt 1, ss. 47-59

53 The Influence of Electronic Filing Income Tax Returns on the Tax Administration Boundaries w: Within and Beyond Boundaries of Management red. Zbigniew Dworzecki i Mirosław Jarosiński, Oficyna Wydawnizca SGH, 2014, ss. 209-309

54 Modele współdziałania społecznościowego w erze web 2.0 Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (113/I), ss. 141-149, Wydawnictwo Naukowe USz, 2014
współautor K. Polańska

55  Wybrane usługi mobilne i ich  akceptacja przez młodzież akdemicką  Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (113/II), ss. 177-185, Wydawnictwo Nuakowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014
  współautorzy C. Bolek, E. Szafrańska, Ł. Zakonnik

56   Obecność administracji publicznej w mediach społecznościowych, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych” (33), ss. 437-453, SGH, 2014
współautor K. Polańska

57  Nowe zjawiska powodujące obawy klientów e-handlu „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management” (71), Polskie Stowarzyszenie Zarzadzania Wiedzą, 2014,
ss. 150-161

58  Modern IT tools supporting individual tourist projects  “European Scientific Journal”, 9 (2) 2014, ss. 443-448.
współautor C. Bolek

59  Web 2.0 for Public Administration: practices and trends Proceedings of 13th International Conference WWW/INTERNET, red. P. Isaias, H. White, IADIS 2014,  ss. 235-242

60  Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce kulturowej na przykładzie muzeów i miejskich aplikacji mobilnych "Turystyka Kulturowa" 5/2015, s. 6-20.
współautor J. Kowalczyk-Anioł

61  Portale administracji publicznej  w wybranych krajach UE
Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (852), ss. 551-559, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015

62 Inicjatywy Open Government Data Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (38/2015), ss. 191-202, Szkoła Główna Handlowa, 2015
współautor K. Polańska

63   Stan udostępniania publicznych e-usług w wybranych krajach UE
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica 37, Uniwersytet Szczeciński, ss. 115-128, Uniwersytet Szczeciński, 2015,
współautor A. Wassilew

64 Analiza zaawansowania realizacji idei OPEN GOVERNMENT DATA w wybranych krajach UE Zeszyty Naukowe. Studia Informatica 37, Uniwersytet Szczeciński, ss. 103-114, Uniwersytet Szczeciński, 2015 współautor K. Polańska

 

W druku

1. Instytucje publiczne w mediach społecznościowych na przykładzie portalu Facebook  w ujęciu międzynarodowym
współautor K. Polańska

2.  Usługi e-government dla obywateli w wybranych ktajach UE
współautor A. Wassilew

3. Publiczne zasoby informacyjne w mediach społecznościowych
współautor K. Polańska


 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji