dr Ryszard Kurzyjamski

starszy wykładowca


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 50 46
Nr pokoju: 150
E-mail: ryszard.kurzyjamski@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 14.00 - 15.00
Cz.: 14.00 - 15.00

Opis:

 

 

Zainteresowania:

 

Publikacje:
  • Ryszard Kurzyjamski, Zbigniew Pawelczyk, Wykorzystanie internetu przez studentów – wyniki badań, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr. 261, s. 285-290.
     
Ogłoszenia: 2017-09-21

 Ostatnie zaliczenia:

Aleksandra Jakubowska  zaliczyła

Karol Pikus  zaliczył

Artur Kraska  NIE zaliczył

Paweł Witkowski  NIE zaliczył

 


2017-09-19

 Logistyka II st. zaoczne

Bazy danych

Z powodu braku projektów zmuszony byłem - w porozumieniu z Dziekanatem - wpisać do USOSa oceny niedostateczne osobom, które zaliczyły kolokwium z SQL.

Po wyeliminowaniu zaległości oceny w systemie zostaną poprawione. Proszę o niezwłoczne przesłanie elektronicznych projektów lub osobiste przekazanie wersji papierowej.


2017-09-18

 Management and Finance

Pozytywne wyniki wpisane do USOSa.

PP. Jakubowska, Kraska i Pikus - proszę o pilny kontakt jutro po 13.00.


2017-09-18

 Narzędzia ...

Studenci, którzy zaliczyli kolokwium, ale nie przesłali plików z prezentacją i tekstem w Wordzie, nie otrzymają zaliczenia przedmiotu. Ostateczny termin DZIŚ (18.09).


2017-09-17

 Wyniki kolokwium poprawkowego z Baz danych

studia zaoczne

Test

Rafał Ludwiczak   4

Artur Lech           3-

Artur Bolimowski  3-

Bartosz Budzyński   3-

Michał Chablewski   2

SQL

Łukasz Zak         5

Tomasz Kowalczyk   4,5

Artur Lech         4,5

Bartosz Budzyński  4,5

Michał Chablewski   2

Ocena z pracy nie jest równoznaczna z oceną końcową.

 

Artur Bolimowski   4

 


2017-09-17

 Wyniki kolokwium poprawkowego z Baz danych

studia dzienne

Test

Jacek Studziński   3

Paweł Witkowski   2

Adrian Cieślak       2

Vladyslav Kovalchuk   2

SQL

Piotr Marchewka   5

Paulina Wędzik     4

Szymon Rutkowski   2

Adrian Cieślak      2

Vladyslav Kovalchuk   2

Oceny z prac nie są równoznaczne z ocenami końcowymi.

Osoby, które nie oddały projektu, nie mają wpisanych ocen do USOSa.

 

 


2017-09-15

 Narzędzia ... Kolokwium poprawkowe z dn. 14.09

Zaliczyli:

Martyna Klimczyk

Marcin Kaźmierczak

Rafał Reguła

==========


2017-09-05

 Kolokwia poprawkowe we wrześniu:

Narzędzia informatyczne (wszystkie grupy z wyjątkiem DLZ2, mogą być dwie tury):

czwartek 14.09 godz.11.30; sala 07

Grupa DLZ2: 19.09 godz.11.30 s. 01

Bazy danych (analityka systemowa ...):

środa 13.09 godz.11.30; sala 101.

Bazy danych i ochrona danych, studia dzienne:

piątek 15.09 godz.11.30; sala 101.

Bazy danych i ochrona danych, studia zaoczne:

sobota 16.09 godz.11.30; sala 101.

Databases for Management (egzamin i zaliczenie):

poniedziałek 18.09 godz. 11.30, lab. 01; POTWIERDZAM TERMIN.

 

 


2017-07-04

 Logistyka II st. studia zaoczne

Bazy danych

Szanowni Państwo, test i sprawdzian z SQL zaliczyli Państwo generalnie w dobrym stylu, ale nie otrzymałem od nikogo z Państwa projektu. Proszę zajrzeć do pierwszego modułu prezentacji, slajd bodajze 4, gdzie projekt widnieje jako wymagany dla zaliczenia ćwiczeń. Powinien on zawierać krótki opis bazy danych, diagram E-R oraz komplet instrukcji CREATE TABLE. Moze on podnieść ocenę końcową z laboratorium. 

Ja od jutra jestem na urlopie, więc nie ma pośpiechu, w pracy będę ponownie od 7 do 22 sierpnia, a potem od 12 września.

 


2017-07-02

 Narzędzia informatyczne - wszystkie grupy

Studenci, którzy zaliczyli kolokwium, a nie mają wpisanej oceny do systemu USOS, proszeni są o kontakt. Przyczyną jest najczęściej brak w mojej dokumentacji prezentacji PowerPoint, tekstu w MS Word lub obu wymienionych plików. Przyczyny mogły być rózne, najprościej wysłać ponownie oba pliki. Oceny mogę uzupełnić do 5 lipca, a później dopiero po 6 sierpnia.

Zaliczenia poprawkowe - po 12 września. Dokładny termin będzie ustalony w sierpniu i ogłoszony w tym miejscu. 


2017-06-26

 Logistyka II st. zaoczne

Wyniki kolokwium z Baz danych

TEST

Paulina Stawiszyńska   5

Katarzyna Peryt      5

Marcin Leśniewski   5

Maciej Drobiński     4+

Bartłomiej Bartczak  4

Michał Bartosiak      4

Zuzanna Doppler    4

Monika Pawluczuk  3+

Arkadiusz Rosiński  3+

Tomasz Kowalczyk  3+

Konrad Sobolewski  3+

Rafał Galiński         3+

Sylwia Andrysiak     3

Pozostali nie zaliczyli testu.

Wyniki SQL

Paulina Stawiszyńska   5

Zuzanna Doppler        5

Rafał Galiński             5

Michał Bartosik           5

Rafał Ludwiczak          5

Marcin Leśniewski       4,5

Maciej Drobiński         4,25

Monika Pawluczuk      4

Arek Rasiński             4

Bartłomiej Bartczak     3,5

Katarzyna Peryt          3

Sylwia Andrysiak        3

Konrad Sobolewski     3

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

Zaliczenie poprawkowe wymagane jest z niezaliczonej części (TEST/SQL).

 

 

 

 


2017-06-23

 Logistyka II st. zaoczne

Bazy danych - przypomnienie i informacja

Egzamin/zaliczenie odbędzie się jutro o godz. 11.45 w sali 206.

 


2017-06-21

 Management&Finance, Databases ...

Wyniki kolokwium poprawkowego

TEST

Fardi Mammadov   5

J. Kozioł               5

Paulina Walasiak    5

Bartłomiej Florek    4

Jan Kempka          3

Aneta Dobińska     3

Paulina Matyśniak  3

Klaudia Rzeźniczak  3-

Pozostali nie zaliczyli testu.

Wyniki SQL:

Kamil Burczyński   5

Zuzanna Tarczyńska   4

Aneta Dobińska   4

Jan Konecki        3,5

Anna Derędowska  3,5

Bartłomiej Florek    3

Paulina Matyśniak   3

Jakub Prokopczyk   3

Joanna Kozioł        3

Pozostali nie zaliczyli.

Poprawka we wrześniu (najwcześniej 13.09).

Zaliczonej części (TEST/SQL) nie trzeba zaliczać powtórnie.

 

 

 


2017-06-13

 Narzędzia ...

Kolokwium poprawkowe z dn. 8.06

Zaliczyli:

369755   5

364194   4

364192   3

===========

Osoba, która nie podpisała pracy, proszona jest o kontakt.


2017-06-13

 Logistyka   Bazy danych

Wyniki kolokwium poprawkowego

TEST

366024   4,5

366026   3,5

340619   3,5

345837   3

343007   3

325632   3

340281   3

340337   3

========

Osoby nie wymienione nie zaliczyły.

SQL

340619   5

366025   5

345837   4

325632   4

343007   3,5

340287   3

Osoby nie wymienione nie zaliczyły.

Trzecie i ostatnie podejście będzie w sesji poprawkowej we wrześniu (po 12.09).

 

 


2017-06-13

 Analityka ... Bazy danych

Kolokwium poprawkowe

TEST zaliczyli:

352146   4

357657   3

358748   3

357665   3

357639   3

357705   3

350365   3

357668   3

357695   3

357689   3

========

SQL zaliczyli:

352146   5

358748   4,5

357657   4

357705   4

357656   3

357701   3

========

Osoby nie wymienione nie zaliczyły.

Trzeci i ostatni termin - wrzesień (13 lub później).

 


2017-06-11

 Introduction to DBMS - EXAM

TEST passed (index no, grade):

E-3253   4,5

Z-863     4

E-3053   3

Z-862     3

Z-1058   3

Z-1059   3

E-3091   3

Not mentioned students failed the test.

SQL

E-3253   5

Z-1058   5

Z-1059   5

Z-863     5

Z-862     4,5

E-3053   4

E-3091   4

Not mentioned students failed the SQL part.

2nd attempt: 19.06 11:30 lab 01

 

 

 

 

 

 

 


2017-06-05

Management and Finance

Databases for Management

Exam results - TEST:

Anna Woźniak   4

Kamil Burczyński   3,5

Katarzyna Wróblewska   3

Piotr Kochański   3

Zuzanna Tarczyńska   3

Not mentioned students have not passed the TEST.

SQL results:

Katarzyna Wróblewska   4,5

Paulina Walasiak           4

Anna Woźniak              3,5

Fardi Mammadov          3

Not mentioned students have not passed the SQL exam.

 

 


2017-06-02

 Narzędzia ...

Kolokwium popr. z 1.06

Kuriata Angelika   5

Mitrofanov Oleksii  5

Miroshnychenko Viktoriia   5

Kujawa Katarzyna   4,5

Kret Maciej   4,5

Komorowski Jakub   4

Kowalewski Paweł   4

Kardacki Kamil   4

Obertynskyj Vladyslav   4

Klimczak Natalia   3

Klimek Maciej   3

Klimczyk Martyna   2

Walkiewicz Szymon   2

Kaźmierczak Marcin   2

Kawczyńska Anna   2

Trzeci i ostatni termin: sesja poprawkowa we wrześniu

Dokładna data będzie podana w tym miejscu w sierpniu.

 


2017-05-28

 Narzędzia ... Grupa 11 (wtorek)

Wyniki kolokwium:

364118   5

364144   5

364173   5

358767   4,5

360106   4,5

364166   4,5

364167   4,5

Pozostałe osoby nie zaliczyły. 

 

 


2017-05-25

 Narzędzia ...

Kolokwium poprawkowe z dn. 25.05 - wyniki

M. Kodłubański   4

J. Śmiechowska   4

V. Yagmurdzy      4

P. Filipczak         3,5

M. Morawska       3,5

Ł. Kawalec          2

K. Niebrzydowski  2

V. Obertynskii      2

Trzecie i ostatnie podejście w sesji poprawkowej we wrześniu.

 

 

 


2017-05-24

 Analityka systemowa ... - Bazy danych

SQL - wyniki

357639   4

357638   3,5

357653   3,5

357665   3,5

350365   3

352051   3

357650   3

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

 

 

 


2017-05-24

 Bazy danych i Ochrona ... Kolokwium SQL

340310   5

340360   5

330506   4,5

340327   4,5

366024   4,5

340358   4

326039   3,5

340328   3,5

345837   3,5

340306   3

366025   3

Osoby nie wymienione nie zaliczyły.

Poprawie podlega część nie zaliczona (Test/SQL)

 

 

 

 


2017-05-23

  Analityka systemowa ... - Bazy danych

Test - wyniki

357653   4,5
357650   3,5
357685   3,5
357638   3
357619   3
357656   3
354336   3
 
Pozostałe osoby nie zaliczyły.
 
Wyniki SQL będą jutro (24.05).
 
Proponowany termin poprawy: 8.06 godz. 11.30.
W przypadku kolizji z innym zaliczeniem/egzaminem proszę o kontakt, ew. propozycje innego terminu.
 
 
 
 
 

2017-05-23

 Bazy danych i Ochrona danych

Test - wyniki

340358   4,5

340310   3,5

340327   3,5

340360   3,5

340306   3

326039   3

330506   3

366025   3

340361   3

Pozostałe osoby nie zaliczyły.

Wyniki SQL będą jutro (24.05).

Proponowany termin poprawy: 7.06 godz. 15.00.

W przypadku konfliktu z innymi zaliczeniami proszę o kontakt (inne propozycje).

 

 


2017-05-18

 Narzędzia

Wyniki kolokwium gr. 25 pt

363904   5

363857   4,5

363912   3,75

???         3,75

366362   3,5

363856   3

363863   2

363891   2

362070   2

366366   2

363889   2

356345   2

Proponowany termin poprawkowy:

Czwartek 1.06 godz. 13.15

W przypadku kolizji z innym zaliczeniem proszę o kontakt.

 


2017-05-18

 Narzędzia ...

Kolokwium poprawkowe wspólne dla grup śr, cz

Proponowany termin  Czw 25.05 godz. 11.30

Następny termin propozycja 1.06 godz. 13.15.

Mozna skorzystać z jednego terminiu poprawkowego. 

W przypadku kolizji z innymi zaliczeniami proszę o kontakt zain teresowane osoby.


2017-05-18

Narzędzia ... gr 17 cz 13.15

Wyniki Kolokwium

369749   5
369259   5
360607   5
363669   5
369261   5
369256   5
368576   4,5
349125   3-
359528   2
369752   2
369755   2
369760   2
 
 
 
 

2017-05-17

Narzędzia ... gr 17 cz 10.35

Wyniki Kolokwium

345499   5

359615   5

363649   5

363667   4,75

369260   4,75

363645   4,5

363634   4,25

359318   4

363638   3,5

363666   3,25

365918   2

Wyniki grupy popołudniowej będą 18.05


2017-05-15

 Narzędzia ... gr 20 śr 15.00

Wyniki Kolokwium

322786   5

366000   5

363599   4,5

363606   4

363616   4

363588   3,75

363583   3,5

359981   2

363581   2

363605   2

999999?  2

Proponowany termin kolokwium poprawkowego dla obu grup środowych:

czwartek 25.05 godz. 12.20.

W razie kolizji z innymi zajęciami proszę o kontakt.


2017-05-07

Narzędzia gr. 3 śr. 10.35

Wyniki kolokwium (nr indeksu, ocena)

363746   5

363822   5

363738   4,75

363783   4,5

363834   4,5

363733   4,25

365388   4,25

365392   4,25

363749   4

363809   4

363820   3,5

363745   3,25

--------------------

357120   2

359491   2

363722   2

363794   2

363846   2

365389   2

365390   2

365391   2

Termin poprawkowy zostanie ogłoszony pod koniec tygodnia.

 

 

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji