dr Piotr Czerwonka

adiunkt


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 59, 635 50 47
Nr pokoju: 004
E-mail: piotr.czerwonka@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Cz.: 12-13 info w 004

Opis:

W sprawie konsultacji i informacji proszę szukać mnie w 004. Jestem zazwyczaj codzienne w godzinach 9-14.

W tygodniu 22-26.01.2018 jestem codziennie w godzinach 9-12 

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2016
 • Piotr Czerwonka, Łukas Zakonnik, Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2016, nr 123, s. 193-202 [DOI].
   
 • Piotr Czerwonka, Zastosowanie chmury obliczeniowej w polskich organizacjach, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
   
2015
 • Łukasz Zakonnik, Piotr Czerwonka, Analiza wybranych zachowań użytkowników aukcji internetowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, vol. XVI, nr 9 część II, s. 67-81.
   
 • Piotr Czerwonka, Łukas Zakonnik, Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obliczeniowych. Mity i fakty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, vol. XVI, nr 9 część I, s. 157-169.
   
2014
 • Piotr Czerwonka, Bożena Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 33-40.
   
 • Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik, Płatności mobilne w Polsce - analiza SWOT, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ”, 2014, nr 71, s. 244-256.
   
2013
 • Piotr Czerwonka, Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych osd – możliwości i zagrożenia., „Rynek Energii”, 2013, nr 1 (104), s. 50-55.
   
 • Piotr Czerwonka, Piotr Krygier, Usage of gis-oriented multi-agent simulation platform for microgrid modeling, [w:] P. Jałowiecki, E. Jałowiecka, P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), Information Systems in Management XVIII, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2013, s. 52-60.
   
2012
 • Piotr Czerwonka, Wspólny model informacyjny CIM w realizacji sieci inteligentnych - scenariusze zastosowań, „Acta Energetica”, 2012, nr 2, s. 4-12.
   
2011
 • Tomasz Lech, Grzegorz Podgórski, Piotr Czerwonka, Chmura obliczeniowa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr 261, s. 91-108.
   
Ogłoszenia: 2017-06-20

Wyniki grup zaocznych zostały wpisane do USOSa. 

Najbliższy termin potencjalnej poprawy może przypaść w najblizsza sobote (godzina do ustalenia)

 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji