dr Piotr Czerwonka

adiunkt


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 59, 635 50 47
Nr pokoju: 145
E-mail: pc@wzmail.uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Wt.: 12-13 Info w 004
Cz.: 12-13 info w 004

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje:
 • Piotr Czerwonka, Łukas Zakonnik, Bezpieczeństwo prywatnych chmur obliczeniowych w kontekście dynamicznego rozwoju ICT, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2016, nr. 123, s. 193-202.
   
 • Piotr Czerwonka, Zastosowanie chmury obliczeniowej w polskich organizacjach, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2016.
   
 • Łukasz Zakonnik, Piotr Czerwonka, Analiza wybranych zachowań użytkowników aukcji internetowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, vol. XVI, nr. 9 część II, s. 67-81.
   
 • Piotr Czerwonka, Łukas Zakonnik, Ewolucja i perspektywy rozwoju prywatnych chmur obliczeniowych. Mity i fakty, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2015, vol. XVI, nr. 9 część I, s. 157-169.
   
 • Piotr Czerwonka, Bożena Matusiak, Grzegorz Podgórski, Jerzy S. Zieliński, Bariery regulacyjne w rozwoju Smart Grids w Polsce na przykładzie projektowanej platformy e-balance, [w:] J. Popczyk, R. Kucęba, K. Debowski, W. Jędrzejczyk (red.), Energetyka Prosumencka Pierwsza próba konsolidacji, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2014, s. 33-40.
   
 • Piotr Czerwonka, Łukasz Zakonnik, Płatności mobilne w Polsce - analiza SWOT, „Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management ”, 2014, nr. 71, s. 244-256.
   
 • Piotr Czerwonka, Chmura obliczeniowa jako rozwiązanie dla małych osd – możliwości i zagrożenia., „Rynek Energii”, 2013, nr. 1 (104), s. 50-55.
   
 • Piotr Czerwonka, Piotr Krygier, Usage of gis-oriented multi-agent simulation platform for microgrid modeling, [w:] P. Jałowiecki, E. Jałowiecka, P. Łukasiewicz, A. Orłowski (red.), Information Systems in Management XVIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 52-60.
   
 • Piotr Czerwonka, Wspólny model informacyjny CIM w realizacji sieci inteligentnych - scenariusze zastosowań, „Acta Energetica”, 2012, nr. 2, s. 4-12.
   
 • Tomasz Lech, Grzegorz Podgórski, Piotr Czerwonka, Chmura obliczeniowa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr. 261, s. 91-108.
   
Ogłoszenia: 2015-01-15

 

    Punkty Ocena
Borowiecki Rafał 5,1 3,5
Depta Aleksandra 4,9 3,5
Gromek Justyna 5,5 4
Grusiewicz Magdalena 4 3
Jasiak Dominika 5,1 3,5
Kałużny  Damian 3,2 2
Klimek Sylwia 4,8 3,5
Krasoń Robert 4,9 3,5
Kuster Krzysztof 4,9 3,5
Laskowski Igor 2,7 2
Melon Izabela 4 3
Michalak Paulina 4 3
Miśkiewicz Angelika 3 2
Przybył Sylwia 4 3
Raczyński Sebastian 3,1 2
Radzio Rafał 4 3
Siewiera Marta 4,8 3,5
Sitarek Weronika 3,6 2
Szczepaniak Daniel 2,7 2
Wieteska Monika 3,4 2
Wiśniewska Paulina 5,1 3,5
Witczak Patryk 5,7 4
Woźniak Magdalena 2,5 2
Zbrojewski Maciej   4,5
Matlak Jonatan 4,4 3
jan krakowski 4 3

2015-01-08

Wyniki z 08.01.2015

 

Bugajny Dawid 2
Chrabąszcz Anita 2
Cieślak Monika 5
Ejsmont Krzysztof 5
Felek Daria 4,5
Figiel Aleksandra 3,5
Głodek  Jędrzej 2
Głodek Natalia 3
Hryniewiecka Joanna 2
Ikrzak Marlena' 3
Klemens Anita 3
Koziara Agata 4,5
Stężała Marta 4

2015-01-07

 Wyniki kolokwium

Nazwisko Imie Ocena
Azdykiewicz Sylwia 3
Bahour Sara 3
Barcki Marcin 2
bielicki Jan 3
Buczak Monika 5
Cewiński Bartosz 4
Cieciura Sandra 3.5
Cieślak Mateusz 2
Cudak Jakub 4.5
Dominik Mateusz 4
Dwuźnik Bartosz 3.5
gabrych Maciej 2
Gadomski Kornel 2
Gałkiewicz Michał 2
Gasik Maciej 4
Gąszczyk Maciej 3.5
Gdański Piotr 4.5
Jabłońska Anna  3.5
Jacek Piotr 4.5
Nukowski Mateuz 3

 

Nazwisko Imie Ocena
Bury Bartosz 4.5
Charniak Anastasiya 3.5
Gretka Karolina 3
Harasim Sylwia 4
Harnastai Yahmeni 3.5
Jawor Aleksandra 2
Kowalska Julia 2
kozłowska Dominika 3.5
krawczyk przemyslaw 2
Kubanik Kamil 3.5
Kutkowski Kamil 3.5
Lombarowicz Magdalena  2
Manowski Mikołaj 4.5
Nowak Magdalena  3.5
Paszkowski Łukasz 4.5
peryga robert 4.5
Piątkowski Adam 3.5
Sarna Bartosz 2
Sucharska Małgorzata 3.5
Sukiennik Arleta 2
Sworzyński Michał 2
Zgiromski Antos 5
Zielińska Magdalena  3
Zmitrovich Ihar 3.5

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji