dr Zbigniew Pawelczyk

starszy wykładowca,


Katedra Informatyki

Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych


 

Nr telefonu: 42 635 50 46
Nr pokoju: 150
E-mail: zpawel@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Sb.: Kolokwium poprawkowe godz. 14.15 (lab. 1 na parterze) 16.09.2017 r. (studia niestacjonarne).

Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje:
  • Ryszard Kurzyjamski, Zbigniew Pawelczyk, Wykorzystanie internetu przez studentów – wyniki badań, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2011, vol. 3, nr. 261, s. 285-290.
     

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji