dr inż. Tomasz Lech

kierownik


Sekcja ds. informatyki

Sekcja ds. informatyki


 

Nr telefonu: 42 635 5048
42 635 5047
Nr pokoju: 016
E-mail: tomasz.lech@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

 

Zainteresowania:

Sieci komputerowe. Technologie sieciowe. Systemy operacyjne. Nowoczesne systemy uwierzytelniania. Bezpieczeństwo i ochrona danych.

Pakiety biurowe. DTP.

Publikacje: 2011
 • Tomasz Lech, Grzegorz Podgórski, Piotr Czerwonka, Chmura obliczeniowa, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 91-108.
   
2008
 • Tomasz Lech, Grzegorz Podgórski, Bezpieczeństwo w sieci, [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 241-366.
   

 • Identyfikacja użytkowników w systemach komputerowych, w: Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji POLMAN’99, Poznań 1999
 • Bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych na przykładzie wybranych krajowych wyższych uczelni, w: Strategia Systemów Informacyjnych SIS’99, Kraków 1999
 • Identyfikacja użytkowników systemów informatycznych z wykorzystaniem haseł graficznych, w: VIII Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, PŁ, Łódź 2000
 • Personal Digital Assistent (PDA) w firmie, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, red. Ryszard Nosal, WNT, Warszawa 2004, s. 715-719
 • Ochrona urządzeń typu Personal Digital Assistent przed nieautoryzowanym dostępem, w: Jerzy S. Zieliński – 50 lat pracy naukowej. Sesja Jubileuszowa, Łódź 2004, ISBN 83-88529-42, s. 371-378
 • Uwierzytelnianie użytkowników systemów informatycznych z wykorzystaniem kolorowych haseł graficznych, (współautor: G. Podgórski), w: Bezpieczeństwo informacji – od teorii do praktyki, red. Marek Miłosz, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2005, ISBN 83-7279-486-3, s. 167-174
 • Bezpieczeństwo uczelnianych sieci lokalnych, (współautor: G. Podgórski), w: Bezpieczeństwo informacji – od teorii do praktyki, red. Marek Miłosz, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2005, ISBN 83-7279-486-3, s. 39-50
 • Nowoczesne systemy uwierzytelniania, (współautor: G. Podgórski), w: Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, Łódź 2005, 121-137
 • Projekt i wdrożenie systemu okresowej oceny pracowników, w: Systemy Informatyczne Zarządzania – od teorii do praktyki,  red. Marek Miłosz, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14767-9, s.113-123
 • Społeczeństwo informacyjne, (współautor: G. Podgórski), red. J. Papińska-Kacperek, PWN, Warszawa 2008, s. 241-366
 • Chmura obliczeniowa, (współautorzy: P. Czerwonka, G. Podgórski), w: Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, w: ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA OECONOMICA 261, Łódź 2011,  s. 91-109

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji