dr inż. Cezary Bolek

starszy wykładowca


Katedra Informatyki

Zakład Analizy Danych i Systemów Inteligentnych


 

Nr telefonu: 42 635 62 56
Nr pokoju: 147
E-mail: cbolek@ki.uni.lodz.pl
Prywatna strona www: http://sites.google.com/view/cbolek
Konsultacje: Pn.: 8:30-9:30

Opis:

Najaktualniejsze dane oraz pełny rozkład zajęć znaleźć można na stronie www (adres powyżej).

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2014
 • Cezary Bolek, Monika Bolek, Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014.
   
 • Joanna Papińska-Kacperek, Cezary Bolek, Ewa Szafrańska, Łukasz Zakonnik, Wybrane usługi mobilne i ich akceptacja przez młodzież akademicką, „Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług ”, 2014, vol. 809, nr 113/II, s. 177-185.
   
2013
 • Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, OCENA POZIOMU ZAAWANSOWANIA INFORMATYCZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, vol. 287, nr 287, s. 27-40.
   
2012
 • Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, ICT Advancement Index for Enterprise Evaluation, „Information Systems in Management”, 2012, vol. 1, nr 2, s. 87-99.
   
2011
 • Beata Gontar, Zbigniew Gontar, Anna Pamuła, Bożena Matusiak, Jerzy S. Zieliński, Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Norbert Krygier, Witold Bartkiewicz, Zastosowania sztucznej inteligencji w elektroenergetyce w pracach Katedry Informatyki UŁ, [w:] --- (red.), Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe – wczoraj, dziś, jutro, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 250-255.
   
2010
 • Jerzy S. Zieliński, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Joanna Papińska-Kacperek, Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Information and Knowledge Society, [w:] M. Urbaniak (red.), The Role of Management Sciences in the Knowledge-based Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 9-29.
   
2009
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Anna Kaczorowska, Bożena Matusiak, Anna Pamuła, Jerzy S. Zieliński, Joanna Papińska-Kacperek, Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 9-22.
   
 • Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Jerzy S. Zieliński, Pojęcie wirtualności w społeczeństwie informacyjnym, [w:] J. Nowak (red.), Społeczeństwo informacyjne krok naprzód, dwa kroki wstecz, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Katowice 2009, s. 187-202.
   
2008
 • Bożena Matusiak, Cezary Bolek, Agnieszka Grudzińska-Kuna, Joanna Papińska-Kacperek, Business partners associating platform based on artificial intellgence tools, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU”, 2008, nr 25, s. 15-26.
   
 • Cezary Bolek, Joanna Papińska-Kacperek, Wybrane aspekty dystrybucji treści elektronicznych w społeczeństwie informacyjnym, [w:] A. Szewczyk (red.), Fenomen Internetu, Hogben Szczecin, --- 2008, s. 428-435.
   
 • Witold Bartkiewicz, Cezary Bolek, Anna Kaczorowska, Mikołaj Łuczak, Joanna Papińska-Kacperek, Technologie dostępu do informacji., [w:] J. Papińska-Kacperek (red.), Społeczeństwo informacyjne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 75-216.
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji