mgr Jan Grzegorz Kołowski

doktorant


Katedra Logistyki

Doktoranci


 

Nr telefonu:
Nr pokoju:
E-mail: jgk88konin@gmail.com
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2017
  • Remigiusz Kozłowski, Anna Palczewska, Jan Grzegorz Kołowski, The development of a European digital market on the basis of the trans-European telecommunications networks, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach”, 2017, nr 9, s. 63-72.
     
2016
  • Remigiusz Kozłowski, Jan Grzegorz Kołowski, Jakub Jabłoński, Budowanie rynku cyfrowego w Unii Europejskiej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2016, vol. XVII, nr 11/3, s. 175-187.
     

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji