mgr Patrycja Mizera-Pęczek

asystent


Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi


 

Nr telefonu:
Nr pokoju: 339
E-mail: patrycjamizerapeczek@gmail.com
Prywatna strona www:
Konsultacje: Cz.: 10.00-11.30 7.09, 14.09, 28.09

Opis:

Jestem absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, kierunków: Zarządzanie, spec. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Pedagogika, spec. Edukacja przez Sztukę, Pedagogika, spec. Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w zespole pieśni i tańca "Mazowsze" jako śpiewaczka. Następnie  pracowałam w agencji reklamowej oraz w firmie farmaceutycznej doskonaląc umiejętności w obszarze marketingu.

Od kilku lat jestem zaangażowana w przedsięwzięcia edukacyjne. Prowadziłam warsztaty artystyczne (wokalne i taneczne) dla przedszkolaków, uczniów, licealistów, studentów i seniorów, zajęcia z obszaru doradztwa zawodowego oraz warsztaty interpersonalne dla licealistów i studentów, warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli oraz wykłady z obszaru efektywnej edukacji dla rodziców gimnazjalistów.

Moje największe pasje pozazawodowe to śpiew i folklor:)

Zainteresowania:
 •  Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie twórczością organizacyjną i potencjałem twórczym pracowników
 • Metody dydaktyki twórczości
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w instytucjach sektora kultury
Publikacje:
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Twórczość a profesjonalizm specjalisty zarządzania zasobami ludzkimi w reprezentacjach pojęciowych studentów kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi, „MARKETING I RYNEK”, 2017, nr. 4, s. 269-276.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Antynomies of Creative Attitudes of Employees, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 2016, nr. 4 (42), s. 155-162.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Błędy w procesie selekcji pracowników kreatywnych, „MARKETING I RYNEK”, 2016, nr. 3, s. 631-639.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Diagnoza propozycji wartości zatrudnienia w zespole pieśni i tańca , [w:] A. Andrzejczak, J. Furmańczyk (red.), Kształtowanie zaangażowania i postaw pracowników w sektorze publicznym i non profit, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków 2016, s. 270-280.
   
 • Katarzyna Wojtaszczyk, Patrycja Mizera-Pęczek, Propozycja wartości zatrudnienia a zaangażowanie pracowników sektora kultury, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Specificity of diversity management in the context of sexual orientation in artistic ensembles, [w:] (red.), Proceedings of The 8th MAC 2016, Wydawnictwo Mac Praque Consulting Ltd, Praga 2016, s. 78-84.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Filip Maszewski, Zachowania ekonomiczne a twórczość w procesie podejmowania decyzji w świetle biografii artystów, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr. XXII, s. 59-66.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Zarządzanie talentami a zarządzanie twórczością pracowników, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2016, nr. XXIII, s. 87-94.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Paulina Karolczak, Małgorzata Kotlińska, Filip Maszewski, Beata Sadowska, Kreowanie wizerunku pracodawcy z wyboru (employer of choice) przez Leroy Merlin, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Wybrane problemy zarządzania i finansów. Studia przypadków, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 99-106.
   
 • Patrycja Mizera-Pęczek, Wybrane stymulatory aktywności twórczej pracowników działu marketingu w firmie farmaceutycznej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, 2015, nr. XVIII, s. 43-53.
   

 
Mizera-Pęczek, P. (2015). Kompetencje dydaktyczne nauczycieli w zakresie twórczego nauczania i nauczania twórczości. [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 - tom 2. Wyd. Creativetime. Kraków.
 
Mizera-Pęczek, P. (2015). Niedostatek metod kształtowania ciekawości poznawczej w procesie szkolenia. [w:] Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 4 - tom 2. Wyd. Creativetime, Kraków.
 
Mizera-Pęczek, P. (2015). Zaangażowanie pracowników zespołu pieśni i tańca-wyniki badań empirycznych. [w:] K. Dziedzić (red.). II Kongres Młodych Ludzi Nauki-wizja, nauka, postęp. Publikacje pokonferencyjne 2/2015, 64-72.
 
Mizera-Pęczek, P. (2015). Wspieranie twórczości jako metoda zatrzymywania talentów w organizacji. Czasopismo" Ekonomia i Zarządzanie", (3), 40-45.
   
 

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji