mgr Przemysław Miller

doktorant


Katedra Informatyki

Doktoranci


 

Nr telefonu:
Nr pokoju:
E-mail: przemekm1@op.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje:
Opis:

 

Zainteresowania:

 

Publikacje: 2017
 • Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła, Bezpieczeństwo danych osobowych a ryzyko korzystania z publicznej chmury obliczeniowej na przykładzie Microsoft Office 365, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 93-104 [DOI].
   
 • Przemysław Miller, Marcin Krysiński, Jakub Kolczyński, The impact of an integrated logistics platform on the management of logistics, „Przegląd Nauk Ekonomicznych”, 2017, nr XXV, s. 91-100.
   
 • Przemysław Miller, Marcin Krysiński, Wpływ agencji ratingowych na stabilność rynków finansowych i gospodarki narodowej na przykładzie polskiej gospodarki narodowej w 2016 roku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 169-176 [DOI].
   
 • Marcin Krysiński, Przemysław Miller, Anna Pamuła, Zagrożenia typu Distributed Denial of Service jako przykład ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w internecie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług”, 2017, nr 1 (126), s. 205-218 [DOI].
   

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji